Zootekni \ 1-1
Howland Blackiston Arı yetiştiriciliği işinde biraz vızıldamaya ne dersiniz?
Bu kitapta, başarılı bir arka bahçe arı yetiştiricisi olabilmeyle alakalı her konuda uzmanlarca hazırlanmış bilgileri –arı kovanlarının montajı ve bakımından, kovanları güvenli bir şekilde açıp kapatmak ve balı bir profesyonel gibi süzmek gibi bal üretiminin aşamalarına kadar- bulabilirsiniz. İster şehirde ister kırsal bölgelerde yaşıyor olun bu dost yaklaşımlı rehber kitap arı yetiştiriciliğinde yanınızda olacaktır.
• Arı yetiştiriciliği merakı nasıl bir şeydir – arı yetiştiriciliğinin bir çok faydasını keşfedecek, bu hobinin size uygunluğu konusunda fikir sahibi olacaksınız.
• Arı yetiştiriciliği macerası – en popüler arka bahçe arı kovanları ve bir başlangıç yapabilmeniz için size gereken alet ve donanımları öğreneceksiniz.
• Bal arılarıyla dost olmak – arılarınızı kontrol etmek ve onlarla keyifli zamanlar geçirmenin en güvenli yolunu keşfedecek, bir koloniyi muayene etmek gerektiğinde nelere bakmak gerektiğini ve sağlıklı bir kovana sahip olmak için yıl boyu neler yapmak gerektiğini anlayacaksınız.
• Ne kadar da tatlı – arı yetiştirmenin ödülüne konmak için gerekli, balınızı hasat etme, kavanozlama ve pazarlama işlerinin adım adım açıklamalarını bulacaksınız.
• Sorun mu çıktı – işler yolunda gitmediğinde yaygın karşılaşılan sorunlar bölümüne gidecek ve oradaki Koloni Çökmesi Bozukluğu ve daha bir çok arı hastalıkları gibi sorunlara dair basit çözüm önerilerinden faydalanabileceksiniz.
• Bir bal uzmanı olun –Bir çok farklı bal türü hakkında bilgiler edinecek, onların kendine özgü kökenleri ve tat profillerini görecek ve balın yiyecek-içeceklerle nasıl eşleştirilebileceğini öğreneceksiniz.

, Howland Blackiston 1984’den beri bir arka bahçe arı yetiştiricisidir. Arıcılık üzerine çok sayıda makalesi vardır ve konu hakkında düzinelerce radyo ve TV programlarına katılmıştır. Blackiston aynı zamanda, arı kovanı imalatı konusunda plana bakarak baştan sona adım adım bilgi veren Building Beehives for Dummies’in de (Çaylaklar için Arı Kovanı Yapımı) yazarıdır.


Bu kapağın arkasında:
• Arı yetiştiriciliği hakkındaki endişe ve çekinceleriniz konusunda tavsiye ve tenbihler
• Kraliçe, işçi ve erkek arılar hakkında bilmeniz gereken her şey
• Arılarınızın seveceği bir bahçe düzenlemesi
• Bir gözlem kovanının, bal likörünün ve kendi kovan kaidenizin yapımı
• Bal kullanabileceğiniz çok lezzetli bir dizi yemek ve tatlı tarifi
• Ayrıca çevrimiçinde bulabileceğiniz size özel arı yetiştiriciliği videoları.
Kapak Görseli: @iStock.com/boryak

Videolar, adım-adım resimler,
nasıl yapmalı makaleleri veya alışveriş için
Dummies.com®’a gidin!
İsmihan Karayücel, Sedat Karayücel Tüm canlıların var olabilme mücadelelerindeki temel amacı, çoğalarak gelecek döllerinin oluşturulmasından ve genetik bilginin aktarılmasından geçer. Diğer canlı türlerinde olduğu gibi balık popülasyonlarının devamlılığı da üreyebilme yetenekleri ile belirlenir. Dolayısıyla fizyolojinin üreme boyutu derin ekolojik öneme sahiptir. Bir bakış açısı olarak, diğer fizyolojik fonksiyonlar, organizmanın üreyebilmesine hizmet ederler.
Doğal balık stoklarının hızla azalması ve hatta bazı türlerin nesillerinin tükenme tehlikesi altında olması noktasında artan endişeler, balıklarda üreme metotlarına olan ilgiyi arttırmış ve gelecekte de arttırmaya devam edecektir. Aynı şekilde, FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olarak kabul edilen su ürünleri yetiştiriciliği açısından balıkların kültür şartlarında üretilebilmesi de son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizin, su ürünleri üretimine elverişli deniz ve iç su üretim sahaları yönünden önemli bir potansiyele sahip olmasının yanında, bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler, ilerleyen yıllarda kültür balıkçılığı sektörünün gelişimi yönündeki beklentileri arttırmaktadır. Kültür şartlarında yetiştiriciliği yapılan balık türüne uygun bir üretim metodu geliştirebilmek için türün yalnızca üreme davranışlarının bilinmesi yeterli olmayıp, üremenin mekanizmasının bilinmesini de gerektirir.
“Balıklarda Üreme” kitabının amacı, özellikle kemikli tatlı su ve deniz balıklarının üremesinde önemli olan bazı konuları, güncel kaynaklar kullanarak daha anlaşılabilir düzeyde ortaya koymaktır. Kitap; Dişi Üreme Sistemi ve Oogenez, Erkek Üreme Sistemi ve Spermatogenez, Üremenin Endokrin Kontrolü ve Çevresel Düzenlenmesi, Üreme Stratejileri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Üremenin Kontrolü olarak toplam 74 şekil ve 11 tablo içeren 5 ana bölümden oluşmaktadır. Konu ile ilgili yoğun olarak kullanılan ancak bazen Türkçe karşılığının bulunmasında zorluk yaşanan terimlerde ek olarak sözlük halinde verilmiştir.
Kitap; konu ile ilgili araştırma yapan tüm bilim insanlarının yanı sıra, Su Ürünleri, Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Veteriner, Ziraat ve Fen Edebiyat Fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerde kullanılabilecek nitelikte olup aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Programlarında ve Su Ürünleri Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin de eğitimlerinde faydalanabilecekleri bir kaynak olacaktır. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik pratik bilgiler içermesinden dolayı bu kitap su ürünleri sektörüne de faydalı olacaktır.
Cavit Arslan, Fatma İnal, Mustafa Selçuk Alataş, Oğuzhan Kahraman Süt işletmelerinin sürdürülebilirliği, ülke büyükbaş hayvancılığının devamlılığı, et ve süt üretiminin garanti edilmesi açısından buzağı besleme ve yetiştiriciliği kritik öneme sahiptir.
Buzağılarda görülen hastalık ve ölümlerin çok önemli bir kısmı sütten kesilinceye kadarki dönemde görülmektedir. Bu dönemde uygulanacak besleme uygulamaları ile buzağı hastalıklarının ve ölümlerinin daha aşağılara çekilebilmesi mümkündür.
Bu kitapta buzağıların sütten kesilinceye kadarki dönemde beslenmesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Kitabın veteriner hekimlere, veteriner fakültesi öğrencilerine, zooteknistlere ve büyükbaş yetiştiricilerine yararlı olmasını temenni ederim.
Geoff Simm, Geoff Pollott, Raphael Mrode, Ross Houston, Karen Marshall Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı; çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesini destekleyen temel bilimler için kapsamlı ve temel bir giriş niteliğindedir. Bilim ile pratik uygulama ilişkisini sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları, domuz ve su ürünleri türleri gibi tüm büyük çiftlik hayvan türleri dâhilinde ele alan kitap:
Temel genetik, varyasyonun genetik analizi, damızlık değerlerin tahmini ve seleksiyonla sağlanan ilerleme, modern genomik ve biyoteknolojinin uygulanmasına kadar birçok konuyu kapsayan ayrıntılı bir içeriğe sahiptir.
Ilıman ve tropikal sistemlerde teorinin pratik uygulamasını örneklerle açıklar.
Okuyucuların tamamen güncel kalması için sürdürülebilirlik ve etik çıkarımlar da dâhil olmak üzere mevcut uygulamanın ana hatlarını verir ve gelecekteki yönleri araştırır.
Daha önceki en çok satan kitap olan Sığır ve Koyunların Genetik Islahı temel alınarak hazırlanan bu kitap; tamamen gözden geçirilmiş, genişletilmiş ve Agronomi, Zootekni ve Veteriner Hekimlik bilimlerinde lisans, yüksek lisans ve diğer lisansüstü düzeydeki öğrenciler için olduğu kadar yetiştiriciler, çiftçiler, endüstri teknik personeli, danışmanlar ve yayım çalışanları için de temel bir ders kitabı olarak yeniden tasarlanmıştır.
Richard O. Kellems, D. C. Church Çiftlik Hayvanlarının Yemleri ve Beslenmesi, beslenme ve sindirim fizyolojisinin temel bilgilerini, besin maddelerini ve metabolizmalarını, beslenmede kullanılan yemlerin, yem hammaddelerinin ve yem katkı maddelerinin özelliklerini ve önemini, yem işleme yöntemlerini, rasyon formülasyonlarını ve farklı türlerin beslenmelerini kapsayan kaynak bir kitaptır. Günümüzde, çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde iki nokta öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, insan tüketiminde kullanılan hayvansal ürünlerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve artan nüfusun beslenme gereksinimlerini karşılayacak düzeyde üretimlerinin yapılmasıdır. İkincisi ise, giderek büyüyen hayvan yetiştiriciliği sektöründe üretimin ekonomik olmasıdır. Beslenme, bu iki noktanın uygulamaya aktarılmasındaki etkenler arasında ön sırada yer alır. Çiftlik hayvanlarının, uygun yem ve yem katkı maddelerini kullanarak düzenlenen rasyonlarla yeterli ve dengeli beslenmeleri, onların, çeşitli iyileştirme yöntemleri ile artırılan verim potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Kontrol altında yapılan besleme, hayvansal ürünlerin sağlıklı ve çevreye duyarlı olmasını da güvence altına almaktadır. Hayvancılık işletmelerinde en yüksek girdiyi oluşturan yem giderlerinin azaltılmasının işletme kazancına büyük oranda yansıdığı bilinmektedir. Beslenme bilimi, uygun maliyetli yem maddelerinin seçimi ve kullanıldıkları hayvanlarda yararlanılabilirliğin üst düzeye çıkartılmasında son derece etkilidir. Bu kitap, çiftlik hayvanlarının beslenmesi ile bilimsel düzeyde ilgilenen meslek gruplarının, yetiştiricilerin, bu konularda çalışmalar yapan akademisyenlerin ve ilgili fakültelerin öğrencilerinin yararlanabileceği güncel bilgileri içermektedir.
John F. Morrissey, James L. Sumich Deniz Yaşamının Biyolojisine Giriş, deniz canlılarının heyecan verici dünyasına ve yaşadıkları olağanüstü ortamlarına açık ve ilgi çekici bir giriş sağlar. Yazarlar, denizdeki tüm yaşam formlarına temel oluşturan biyolojik ilkeler ve süreçler hakkında bir anlayış geliştirmek için denizel organizmaların mevcut seçilmiş canlı gruplarını sunuyor. Bu temelleri oluşturmak için bu grupların taksonomisini, evrimini, ekolojisini, davranışını ve fizyolojisini tartışan bilgiler sunmaktadır.

Bu kitap; özellikle su ürünleri mühendisleri, deniz biyologları, biyologlar, zoologlar, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, dalgıçlar, balıkçılık mühendisleri, su ürünleri avcıları ve yetiştiricileri ile tüm öğrencileri ve denize, balığa, doğaya ilgi duyan deniz aşıklarını, deniz ve su ürünleri tutkunlarını gerek metin gerekse de görselleriyle kendine çekecektir. Ayrıca deniz yaşamında labaratuvar ve denizel araştırmalar, okuyucuyu deniz canlılarını anlama heyecanı içinde oldukça meşgul edecek niteliktedir.
Ali Uslu, Ayşe Er, Ayşe Merve Köse, Burak Dik, Elmas Ulutaş, Enver Yazar, Irmak Dik, İsmail Demircioğlu, Mehmet Burak Ateş, Muhittin Uslu, Mustafa Orhun Dayan, Mustafa Sedat Arslan, Nermin Işık Uslu, Oğuzhan Avcı, Oğuzhan Kahraman, Özgür Özdemir, Özlem Derinbay Ekici, Öznur Tufan, Rahmi Canbar, Sakine Ülküm Çizmeci, Sedat Aydoğdu, Sema Alaşahan, Serkan İrfan Köse, Zekeriya Safa İnanç Deve, devegiller familyasının camelus cinsine dâhil hayvanlardır. Ayrıca memeliler sınıfına ait çift toynaklılar takımından topuk tabanlılar takımına aittir. Dünyada özellikle Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika coğrafyasında taşıma, turistik, yarış ve gıda amaçlı olarak yetiştirilmiştir. Deve yetiştiriciliği, gelişen teknoloji altında giderek azalmakla birlikte günümüzde birçok ülkede zorlu iklim şartlarında çeşitli amaçlara yönelik olarak yetiştirilmektedir. Türkiye’de ise çiftlik hayvanı amaçlı olarak oldukça kısıtlı düzeyde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle yörük yaşam tarzında ve Ege Bölgesi’nde deve yetiştiriciliği sürdürülmektedir. Ancak bu hayvanların beslenmesi, yetiştiriciliği, hastalıkları ve tedavileri hakkında, özellikle Türkçe bilgi kaynakları fazla bulunmamaktadır. Bu kitapta; develerin yetiştiriciliği, beslenmesi, anatomisi, patolojisi, hastalıkları, tedavileri ve referans değerleri hakkında veteriner hekimlere yönelik bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu kitabın deve hekimliği ile ilgilenen veteriner hekim meslektaşlarımıza faydalı olması dileğimizle…
William O. Reece, Mukaddes ÖZCAN, Ülker ÇÖTELİOĞLU, Wıley Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, hayvan vücut sistemlerinin yapı ve fonksiyonuna dair okuyucuya sağlam bir temel kazandırır. Anatominin –hem büyük hem de mikroskopik– ve fizyolojinin temelleriyle bütünleşmiş bir yaklaşımla kitap, en yaygın evcil türlerin bağlantılarını okuyucuların anlamasına yardımcı olur. Bölümler mantıksal bir sistemle düzenlenmiş olup Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, veterinerlik öncesi ve veterinerlik teknoloji programlarındaki öğrencilere ilerideki çalışmalar ve uygulamalar için vücut sistemlerine mükemmel bir giriş sağlar; ayrıca fizyoloji ve klinik ortamlarda daha ileri çalışmalar için temel bilgilerin kısaca gözden geçirilmesinde işe yarar.
Kitap, kanatlı konularındaki geniş kapsamının yanısıra, böbrekler, solunum, sindirim, dişi ve erkek üreme sistemleri, kapiller dinamikler, renal dinamikler ve sıvı replasmanı tedavisinin kavranmasını kolaylaştırmak üzere vücut suyu ve elektrolitlerle ilgili daha kapsamlı bilgiler içerir. 350'den fazla görselle metin içinde ele alınan konular pekiştirilmiştir. Öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak için kitapta; bölüm ana başlıkları, çalışmaya yardımcı sorular, kendini değerlendirme alıştırmaları, klinik bağlantılar, vurgulu anahtar kelimeler ve önerilen kaynaklarla birlikte kullanımı kolaylaştırmak için iki renkli metin gibi pek çok araç kullanılır.
Bu kitap;
• At, köpek, kedi, inek, koyun, keçi, domuz ve tavukta vücut sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarına giriş yapar.
• Aralarındaki bağlantının anlaşılmasını sağlamak amacıyla anatomi ve fizyolojiyle bütünleşmiş bir yaklaşım gösterir.
• Geniş kapsamlı kanatlı konuları, vücut suyu ve elektrolitlerle ilgili daha fazla bilgi içerir.
• Kavramaya yardımcı 350'den fazla görsel vardır.
• Bölüm ana başlıkları, çalışmaya yardımcı sorular, kendini değerlendirme alıştırmaları, klinik bağlantılar, vurgulu anahtar kelimeler ve önerilen kaynaklar gibi öğrenme araçları kullanır.

Wiley-Blackwell

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1 Yapı ve İşlevin Temelleri
Bölüm 2 Vücut Sıvısı: Özellikleri ve İşlevleri
Bölüm 3 Kan ve İşlevleri
Bölüm 4 Sinir Sistemi
Bölüm 5 Duyu Organları
Bölüm 6 Endokrin Sistem
Bölüm 7 Kemikler, Eklemler ve Eklem Sıvısı
Bölüm 8 Kas
Bölüm 9 Kardiyovasküler Sistem
Bölüm 10 Solunum Sistemi
Bölüm 11 Boşaltım Sistemi
Bölüm 12 Sindirim ve Absorbsiyon
Bölüm 13 Vücut Sıcaklığı ve Isı Regülasyonu
Bölüm 14 Erkek Üremesi
Bölüm 15 Dişi Üremesi
Bölüm 16 Süt Verme

Abdulkadir Taşdemir, Adem Keskin, Ayşe Toluk, Ayşegül Taylan Özkan, Cengiz Kazak, Dürdane Yanar, Erhan Zeytun, Evsel Denizhan, Firdevs Ersin, Gregory T. Sullivan, Hasan Hüseyin Özbek, İbrahim Çakmak, İsmail Döker, İsmail Kasap, Kamil Koç, Kosta Y. Mumcuoğlu, Medeni Aykut, Mehmet Karaca, Nabi Alper Kumral, Naci Bayrak, Nusret Ayyıldız, Orhan Erman, Osman Ecevit, Rana Akyazı, Raşit Urhan, Recep Ay, Salih Doğan, Sebahat K. Özman Sullivan, Sedat Per, Serkan Bakırcı, Sibel Yorulmaz, Sultan Çobanoğlu, Yunus Esen, Yunus Ömer Boyacı Genel Akaroloji, ülkemizde akaroloji konusunda çok geniş ve kapsamlı olarak yayımlanan ilk kitap niteliğindedir. Alanında seçkin araştırmacıların hazırladığı 27 bölümden oluşan ve tüm güncel bilgilerin kapsamlı şekilde sunulduğu bu kitapta; akarolojinin tarihçesi, akarların taksonomisi, sistematiği ve filogenisinin yanı sıra morfolojisi, anatomisi, biyolojisi, ekolojisi, davranışları, toplanması, saklanması, preparatlarının yapılması ve incelenmesi, kitle üretimi, zararlı türlerinin mücadelesi, biyolojik çeşitliliğinin korunması ve akarlarla ilgili veri tabanları üzerinde durulmuştur. Kitapta her bölüm, zengin ve güncel eserlere dayandırılarak hazırlanmıştır. Konular, okuyucunun anlama gücünü artırmak amacıyla etkin ve verimli bir şekilde sunulmaya çalışılmış, konuların sunum sırası öğrenim hedeflerine uygun ve birbirini inşa eder şekilde kurgulanmıştır. Her bir konunun detaylı bir şekilde açıklandığı bu kitap, önemli bir kaynak eksikliğini gidererek eğitimcilere ve akaroloji alanında çalışmalar yürüten araştırmacılara ve öğrencilere her zaman yol gösterecek değerli bir eser olacaktır.
Akarlar, madde ve enerji akışında etkin bir şekilde yer alan, organik materyallerin parçalanmasından zararlı türlerin kontrolü için biyolojik mücadelede kullanılmalarına kadar doğada çok önemli işlevleri olan organizma gruplarından biridir. Bu canlılarla ilgilenen akaroloji bilimi, çalışılması gereken birçok konuyu kapsayan önemli bir alandır. Günlük yaşantımızdaki etkilerini tarım, tıp ve veterinerlik alanında gördüğümüz akarolojiye insanlığın ilgisi giderek artmaktadır. Gelecek nesil araştırmacıların mevcut sayısız araştırma fırsatlarını benimsemesi ve bu fırsatlarla tanışmaya hazır olabilmesi için onları, akarların olağanüstü dünyasıyla tanıştırması açısından bu eser önemli katkılar sunacaktır.
Abdurrahman Aktümsek Biyoloji öğrenimi gören ve değişik fakültelerde zooloji dersini alan öğrencilere zoolojideki en son gelişmeleri kapsayan bir ders kitabı hazırlamaya gayret edilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılması ve pekiştirilebilmesi için çok sayıda şekil ve resim sunulmuştur.
Abdurrahman Aktümsek, Atilla Arslan, Haluk Özparlak, Turgay Üstüner, Gökhan Zengin Bu laboratuvar kitabı, Genel Zooloji ders kitabına uyumlu olarak hazırlanmıştır. Yapılması zor, zahmetli ve masraflı çalışmalardan kaçınılmış, kolaylıkla yapılabilecek nitelikte olan çalışmalara yer verilmiştir.
Bu kitaptaki bazı çalışmalar, Genel Zooloji Laboratuvarı dersinin yanısıra diğer bazı zoolojik derslerin laboratuvar çalışmalarında da kullanılabilir niteliktedir.
Zeynel Cebeci, Gökhan Gökçe Bu kitap, 1980'den günümüze BLUP'tan GBLUP'a ve evrişimsel sinir ağlarına kadar varyans bileşenleri, kalıtım derecesi ve genetik korelasyonlar gibi genetik parametreler ile damızlık değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemleri uygulamalarıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Kitabın birinci bölümünde, soyağacı ve genomik tabanlı ıslah uygulamalarına genel bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde, ıslah çalışmalarında kullanılan frekansçı ve Bayesci doğrusal modellerin kuramsal temelleri ve model çeşitleri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, ıslah uygulamalarında yaygın kullanılan doğrusal modeller ayrıntılı şekilde incelenmekte; hayvan modeli, baba modeli ve analık etkisi modelleri için yapılan işlemler örneklerle adım adım R kodlarıyla sunulmaktadır. Böylece hayvan ve bitki ıslahı öğrenmede gerek tek özellik ve gerekse çok özellik için modelleme kavramının iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Kitabın dördüncü bölümünde, WOMBAT, Gremlin ve MCMCglmm gibi hızları ve yetenekleri itibarıyla profesyonel analizlerde de öne çıkan genetik parametre ve genomik tahmin yazılımları bütün yönleriyle ve farklı model türleriyle sunulmaktadır. Bu bölümün önemli bir kısmını, STAN olasılıksal programlama dili ve bununla ilgili rstan ve bmrs gibi R paketleriyle uygulamalar oluşturmaktadır. Kolay kodlama ve esnekliği nedeniyle bitki ve hayvan ıslahında yeni bir altyapı sunan STAN her yönüyle tanıtılarak potansiyeli ortaya konulmakta, araştırıcılara yeni araştırma konuları hakkında fikir sağlamak hedeflenmektedir. Beşinci bölümde, genomik seleksiyon için genomik BLUP ve Ridge regresyonla BLUP gibi genomik tahmin yöntemlerinin temelleri verilmekte ve uygulamaları sunulmaktadır. Bu bölümde genomik veriye dayalı Bayesci analizlerde BGLR paketinin ıslah uygulamaları da verilmektedir. Ayrıca tüm Bayesci yöntemleri birleştiren ve model oluşturmada önemli kolaylıklar sağlayan Hibayes paketi de geniş olarak anlatılmaktadır. Kitapta genomik seleksiyon ve tahminde yapay zekâ algoritmaları uygulamalarla gösterilmektedir. Kitabın son bölümü, genotipik ve fenotipik veri benzetimine ayrılmıştır. Bu bölümde, Simer ve AlphaSimR gibi genomik veri benzetiminde öne çıkan R paketleri tek ve çok özellik için fenotipik ve genotipik veri benzetme araçları olarak tanıtılmaktadır. Bu bölümde ayrıca farklı seleksiyon ve çiftleştirme senaryolarıyla çeşitli ıslah programlarının oluşturulması ve karşılaştırılması da gösterilmektedir.
T. A. Brown, Garland Science Temelden genom ifadesi ve moleküler filogenetiğe kadar moleküler genetiği kapsayan GENOMLAR 3 bu öncü ders kitabının en son baskısıdır. En son önemli gelişmelerin dahil edildiği yeni güncelleştirilen GENOMLAR 3, bir lisans öğrencisinin moleküler genetik dersleri için çok değerli bir el kitabıdır.
• En son dizileme başarılarını kapsayan genom anatomileri üzerine üç YENİ bölüm
• Transkriptom ve proteom çalışmalarında kullanılan en son teknolojiler üzerine YENİ bölüm
• Genom evriminin moleküler temeline geniş yer verenre kombinasyon üzerine YENİ bölüm
• Çoktan seçmeli sorular ve yenilikçi şekil testlerini içeren yeni düzenlenen ve önemli ölçüde genişletilen bölüm sonu alıştırmaları
• Sadelik ve bilimsel tutarlılığa baştan sona ağırlık vererek yeniden çizilen şekiller
• Kitabın tüm şekillerini içeren BEDAVA CD-ROM
Profesör Terry Brown 2000 yılında Birleşik Krallık’ın ilk Biyomoleküler Arkeoloji profesörü oldu. 2002-2004’de Manchester Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı ve 2004-2006’da Manchester Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dekan Yardımcısı idi.
Kemal Kırıkçı Türkiye’nin günümüzde dahi bir hayli zengin olan yaban hayatında yaşayan av hayvanlarının ve koruma altında olan yaban hayvanlarının tanıtımları, biyolojileri ve Türkiye coğrafyasında yaşadıkları alanlar belirtilmiştir. Kitap, tanıtılan tüm hayvanların resimleriyle zengin bir içeriğe sahiptir.
Michael D. BREED, Janice MOORE, Elsevier Davranış; duyusal, sinirsel, endokrin ve etkileyici bileşenlerin bütünleşmesini müteakiben bir eylem, çevre, kişi veya uyarana karşı, bir hayvan veya insan bireyinin veya grubunun yanıtıdır. Yanıtın başarısı, canlıların hayatta kalma değeri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu yüzden, canlıların uyumlarında ve yönetilmelerinde önemli bir yol gösterici olarak işlev gören davranışın öğrenilmesi vazgeçilmez bir konudur.
Böyle bir konunun öğretimine ve Türkçe yazılmış kaynak kitap sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Michael D. Breed ve Janice Moore tarafından yazılan “Animal Behavior” adlı eserin sunulan bu Türkçe çevirisinde; hayvan davranışının incelenmesinde önemli ilkelere, anahtar kavramlara, mekanizmalara ve tartışmalara çeşitli örneklerle erişilebilir bir yaklaşım sunulur. Bu bağlamda nedensellik, hayatta kalma değeri, ontogeni ve evrim sorularının yanıtları eleştirel düşünmeye teşvik edilerek bulunmaya çalışılır. Ayrıca, bu ders kitabını kullanan eğitmenler ve öğrencilerin yazarların ifadelerine eleştirel olarak yaklaşmaları ve hipotezlerin test edilmesinde soru sormaları teşvik edilir.
On beş bölümden oluşan bu eserde; giriş bölümünden sonra, davranışın fizyolojik ve genetik destekleyici unsurlarının verildiği bölümlerde mekanizma odaklı hayvan davranışı dersleri için yeterli temel oluşturulur ve mekanizmalar üzerine davranışsal homeostazi işlenir. Öğrenme ve biliş bölümlerinde hayvanın kendi davranışı ile sinirsel işlemlerini bağlayan hayvan davranışının vasıfları verilir. Yönelim ve göç bölümlerinde mekanizmalardan davranışsal ekolojiye bir köprü oluşturulur. Besin arama, öz savunma, çiftleşme sistemleri, ebeveyn bakımı ve sosyal davranış hakkındaki bölümlerde davranışsal ekolojinin anahtar elemanlarının güncel içeriği sunulur. Son bölümde koruma davranışının heyecan verici ve esas alanı takdim edilir.
Okuyucuların doğaya bakışını değiştirecek bir potansiyele sahip olan bu eserin; hitap ettiği biyoloji, veterinerlik, ziraat, psikoloji, sosyoloji, çevre bilimleri ve peyzaj mimarlığı alanlarında eğitimlerini sürdüren lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere, eğitmenlere ve hayvan meraklılarına faydalı olacağını ümit ederiz.
A. Fatih Fidan, Ahmet Çakır, İbrahim Sadi Çetingül, Cangir Uyarlar, Emine Hesna Kandır, Eyüp Eren Gültepe, Gürbüz Aksoy, Halil Selçuk Biricik, Hüdai İpek, İsmail Bayram, Mehmet Yardımcı, Osman Karabulut, Pelin Fatoş Polat, Recep Aslan Hayvan kurtarma, insandaki gücün bir paylaşım göstergesi olarak ilk insan kadar eski bir duygudur ve orijini empati yapmaya, zorda olana destek vermeye, gücü paylaşmaya dayanır. Hayvanların yaşadığı zorluk ve acı, sadece kazalar, doğal afetler nedeniyle olmuyor. Önce insan elindeki hayvanı kurtarmak gerekiyor; ister etik dışı muameleler olsun, ister olimpiyat veya festival adı altında yapılanlar, fark etmiyor. Hayvanları acı çekmekten kurtarmak gerekiyor. Teknik olarak hayvan kurtarmak kavramına gelirsek; bir hayvanı maruz kaldığı zor koşullardan kurtarmak önce yakınımızdaki hayvanlardan başlayan bir süreçtir ve bu bir operasyondur. Öyle olunca ilkeleri, disiplini ve yöntemleri vardır, ciddi eğitim gerektirir. Kitabın muhatabı aslında hayvana karşı bir sorumluluğu olan her insandır. Kitabın amacı, hayvanlar için şefkatli ve insancıl muamele gösterebilecek bir algı oluşturmanın yanı sıra, acil
durum yaşayan bir hayvana bilimsel veri, tecrübe ve kanıtlara dayanan bir karar ile yaklaşmak ve kurtarma operasyonlarının planlamasından sonlandırılmasına, gidişatını doğru belirlemek ve yönetmektir.
Ümit YAVUZER, Gülşah BENGİSU Hayvancılık projeleri hazırlama ve değerlendirme teknikleri kitabı yatırımcıların hayvansal üretim hakkındaki teknik bilgilerini yeterli ölçüde karşılamak, projelerin yapılabilirlikleri hakkında bilgi vermek aynı zamanda konuyla ilgili eğitim alan öğrencilerin ders kitabı gereksinimini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.
Hayvancılık projeleri ve değerlendirme teknikleri hakkındaki bilgiler yol gösterici olmasının yanı sıra, bir hazırlama kılavuzu niteliği de taşımaktadır. Hayvancılık yatırımlarının yapılıp, yapılamayacağına karar vermek bir dizi bilgi birikimini de zorunlu kılmaktadır.
Proje hazırlama teknik ve ekonomik bir konudur. Karlı görülmeyen hiçbir yatırımın başarıya ulaşması beklenemez. Hayvansal ürünleri yeterli düzeyde tüketebilmek için, üretimi artırmak zorundayız. Planlı kalkınma yatırımların gelişigüzel değil, etkili biçimde tüm yönleriyle değerlendirildiğinde olasıdır.
A. Fatih Fidan, Ahmet Cihat Tunç, Ahu Demirtaş, Aykut Asım Akbaş, Aziz Bülbül, Barış Denk, Berjan Demirtaş, Beytullah Kenar, Buket Boğa Kuru, C. Çağrı Cıngı, Celalettin Etkin Şafak, Çağatay Salum, Durmuş Atılgan, Elmas Ulutaş, Emine Hesna Kandır, Evren Eraslan, Hakan Öztürk, Hakan Türker, Halil Selçuk Biricik, Halise Betül Aslan, Hülya Atik, İbrahim Durmuş, İhsan Kısadere, İsmail Aslan, Laçine Aksoy, Mehmet Güvenç, Mehmet Şükrü Gülay, Mehmet Yardımcı, Meryem Berrin Bulut, Muhammed Etyemez, Murat Sert, Mustafa Cellat, Mustafa Kabu, Mustafa Koçkaya, Mustafa Makav, Özlem Yildiz Gülay, Recep Aslan, Savaş Volkan Genç, Selcen Süheyla Ergün, Taha Altuğ, Tahir Karaşahin, Tuba Bülbül, Yasemin Salgırlı Demirbaş, Zeyneb Karakuş Bedenin dili hayvanın davranışlarını da içeren, hayvanın iletişiminde önemli bir canlı yazı gibidir. Onu doğru okumayı bilmek gerekiyor. Hayvan davranışlarını inceleyen etoloji ve alt disiplinleri, davranışlar kadar davranışları etkileyen fizik ve psişik faktörleri okumayı ve anlamlandırmayı hedeflemektedir. Bir canlıdaki gözlemlenebilir ve ölçülebilir tepkilerin tümü davranışı oluşturur. Beden dili de bir davranıştır. Davranış hayatta kalmak için gerekli bir faaliyettir ve bir hayvan tarafından sergilenen jestler, duruşlar, renk değişimleri, barınak edinme, göçler ve seslendirmeler gibi tüm tepkileri içerir. Bilimsel bir disiplin olarak kısa bir geçmişe sahip hayvan davranışı çalışmaları davranışlar üzerinde genetik ve çevrenin dominant etkili olduğunu göstermiş, birçok davranışın canlının öğrenmelerine ve değişmelerine imkân tanıyan bir esneklik gösterdiğini de ortaya koymuştur. Bu nedenle hayvan davranışı, dinamik ve heyecan verici alanlardan birisidir. Hayvan davranışlarının incelenmesi yalnızca doğadaki büyüleyici davranışlar yelpazesine ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda hayvan dostlarımızı ve nihayetinde kendimizi anlamamızı da sağlar. Hayvanlar, beden dilleri ve davranışlarıyla duygularını iletirken aynı zamanda diğer hayvanları ve çevrelerini uyarmak ve yönlendirmek için sinyaller üretirler. Bütün bu sebeplerle hayvanlara ait beden dilinin ve davranışların bilinmesi, hayvanların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve neden bu şekilde davrandıklarını anlamamıza kapı açar. Bu kitapta, bir hayvan davranışları kitabında ilk kez yer alan yeni bilgiler ve bakış açıları bulacaksınız. Böylece hayvanı tanımak yanında farklı hayvan türlerine ait davranışları doğru okuyarak hayvanların psikolojilerine ait ipuçlarını de değerlendirmek kolaylaşacaktır.
Shizhong Xu Bu ders kitabının hedef kitlesi; bitki ve hayvan yetiştiricileri ve biyoloji, ziraat, veteriner, zootekni alanları ve anabilim dallarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileridir. İstatistiksel yöntemlerin genetik ve tarıma nasıl uygulandığını anlamakla ilgilenen istatistikçiler, bu kitaptan önemli ölçüde fayda sağlayabilir.
Kitapta kantitatif genetiği incelemek için ön koşullar olan; Mendel genetiği, popülasyon genetiği ve temel istatistikler için teknik derleme ve incelemeler üç bölümde temsil edilmiştir.
Kitabın ele aldığı konular; indeks seleksiyon, kalıtım derecesi, genetik ve fenotipik korelasyonlar, tek özellik ya da çoklu özellikler için seleksiyon, akrabalık, akrabalı yetiştirme, akrabalar arası benzerlik, çevre varyansı, genotip çevre interaksiyonudur.
Kitapta farklı veri analizi yöntemlerini ve genetik parametrelerin tahminini göstermek için çok sayıda örnek verilmiştir. Her bir veri analizi örneğinin yanı sıra SAS (İstatistiksel Analiz Sistemi)'ın program kodları da sunulmuştur.
Kantitatif Genetik kitabında istatistiksel genomik, genom boyu ilişkilendirme (GWAS), büyük etkili (majör) gen, kantitatif özellik lokusu (QTL) ve biyoinformatik alanlarında uygulanan en son istatistiksel metodolojilerin ilkeleri verilmiştir. Böylece bu kitap, araştırmacıların verileri analiz etmek ve analiz sonuçlarını daha iyi yorumlamak için en uygun algoritmayı seçmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca başlıca biyoinformatik yazılım paketlerinin arkasındaki istatistiksel modellerin ve yöntemlerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
Fatma İnal Köpek diğer ev hayvanlarından daha önce insan hayatına girmiştir.
Evciltilmeden önce doğada sürüsü ile birlikte kendi diyetini oluşturabilen köpek, uzun yıllar boyunca insanlar ne verdiyse onu yemek zorunda kalmıştır. Yeme davranışları, yiyecek tercihleri, sindirim özellikleri atalarından oldukça farklı hale gelmiştir. Son yıllarda onları ata diyetlerine döndürme varsayımlarının bazıları, gerçekçi ve sağlıklı değildir. Her köpek sahibi en iyi arkadaşını sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslemek, aynı zamanda memnun etmek ister.
Ne yazık ki sahipler kulaktan dolma bilgilerle sık sık mama/diyet değişikliğine gitmektedir. Köpek beslemenin en kolay yolu, güvenilir bir kuru mamayı üretici tavsiyesine göre yedirmektir. Hazır mama yedirmek istemeyen veya köpeğine yemek pişirmek isteyen hayvan sahiplerinin güvenilir dengeli yemek tariflerine ihtiyacı vardır.
Selime Canan, Sezen Ocak Yetişgin, Alamettin Bayav, Hasan Arısoy, Tacettin Kaya Uzun yıllardır sınırlı bir coğrafi alanda ve işletme tipolojilerindeki farklılıklar ihmal edilerek yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelinmiştir. Bu durum hem Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılık işletmeleri için tipolojilerin belirlenmesini ve farklı coğrafi koşullar ve belirlenen tipolojiler itibariyla işletme ölçeğini de dikkate alarak ekonomik performansın ve üretim etkinliğinin hem de tipolojilerin üretim etkinliği üzerindeki etkisinin ortaya konulmasını kaçınılmaz hâle getirmiştir. Söz konusu problemlere yapısal ve uzun vadeli çözüm üretme arzusu projenin esin kaynağı olmuştur. Söz konusu probleme çözüm getirmek üzere kurgulanmış projenin alan kapsamı Türkiye genelidir. Proje sonuçlarının ve çıktılarının küçükbaş hayvancılık işletmeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, girdi sağlayıcılar ve küçükbaş hayvancılık ürünleri (et, süt, vb.) değer zincirinde yer alan aktörler üzerinde yaygın etkisi olması beklenmektedir.

Orhan Ermetin, Mevlüt Mülayim Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve mera kullanımı ile ilgili çok sayıda yayın olmasına rağmen çobanlık mesleği (sürü yöneticiliği), ekstansif küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı yayınlar çok azdır. Bu eksikliği gidermek amacıyla çoban eğitimi, hayvan davranışları, teknik mera kullanımı ve bozulmuş meraların geri dönüşümü birlikte ele alınarak bu kitap hazırlanmıştır. Kitapta; Küçükbaş hayvancılıkta çoban veya sürü yöneticisine kılavuz olacak şekilde sürdürülebilir mera yönetimi, merada hayvan besleme, hayvan davranışları, otlatma ve mera amenajmanının temel esasları konuları ilgili çok sayıda kaynaktan yararlanılarak ve sahada eksikliğini hissettiğimiz konular kendi mesleki deneyimlerimizle birleştirilerek kaleme alınmış ve orijinal resimlerle görselleştirilmiştir. Eserin; İlgililerin anlayacağı sade bir anlatım ile öğrencilere, hayvan yetiştiricilerine, çobanlara ve meslektaşlarımıza kaynak başvuru kitabı olarak yararlı olmasını dileriz.
Taşkın Değirmencioğlu Tarih boyunca insanın beslenmesinde önem taşıyan besin maddelerinin üretim kaynakları arasında yer alan mandaların; sulak arazilerde çalıştırılabilmeleri, hastalıklara dayanıklı olabilmeleri ve düşük kaliteli yemlerle beslenebilmeleri nedenleriyle günümüzde de önemleri gittikçe artarak devam etmektedir.
Kitapta; içerik itibariyle beslenme ile ilgili temel kavram ve bilgilerin yanı sıra mandacılığın önemi, mandaların besin madde gereksinimleri, hastalıkları ve çevresel etkileri gibi konulara yer verilirken Ulusal Araştırma Konseyi’nin (NRC – National Research Council) çalışmaları esas alınmıştır. Ayrıca kitapta ulusal ve uluslararası alanda beslenme üzerine kaleme alınmış çeşitli makalelere de yer ayrılmıştır.
Anadolu mandasının (camız) var olma mücadelesi hükümetin vereceği kararlara, Tarım Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu/koyacağı projelere ve manda birliklerinin özverili çalışmasına bağlıdır.
Ümit Yavuzer, Gülşah Bengisu Kırsal kesimde yaşayan insanların değişen dünya şartlarına ve değişen tarım teknolojilerine uyumu önemli ve gereklidir. Geleneksel uygulamaların baskın olduğu tarım ve hayvancılık sektöründe, değişim ve dönüşümü hızlandırarak alternatif üretim yöntemleri geliştirilmelidir. Organik hayvancılık da bu ideallerden biridir. Yıllardır, tarım ve hayvancılık sektöründe bilgiye gereksinim duyulmadan yapılan üretim faaliyetleri, üreticilerin gelir düzeyini ve üretim miktarını artırmanın önünü tıkamıştır.
Ülkemiz, doğal kaynaklarını olduğu gibi, tarım ve hayvancılık alanında üretilenleri de sürdürülebilir kullanım ilkesinden hareketle, gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak durumundadır. Organik tarım ve hayvancılık bu sektörde gerçekleştirilen üretime yeni bir ivme kazandıracaktır. Organik hayvancılık desteklenerek hayvancılıkta önemli ilerlemelerin sağlanması, böylelikle kırsal kesimde istihdamın artırılarak kentlere olan aşırı göç baskısının da azaltılması bir realite olmaktan uzak değildir.
“Bilgi değişimin ve ilerlemenin anahtarıdır.” sözünden hareketle, bu kitapla üreticilerin bilgi eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır. Kırsal kesimdeki insanların yeni yöntemleri deneyebilme ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, bu sayede daha büyük hedeflere ulaşabilmeleri için neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda bir ders kitabı olması niteliğiyle de, kitabımızın bu alanda duyulan kaynak açığını da kapatarak öğrencilerimize faydalı olacağı açıktır.
Üreticilerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve faydalı olması dileğiyle…
Muhammet Ali Tunç Son zamanlarda insanların organik besin maddeleri tüketmeye yönelmeleri, besin maddelerinin organik olarak üretilmesi talebini doğurmuştur. Bu doğrultuda hayvansal gıda ürünlerinin de organik üretimi gerekliliği oluşmuştur. Ancak organik hayvancılık yapmak ve bunu devam ettirmek için birçok şarta uymak ve bunların sürekliliğini sağlamak gerekir. Organik hayvancılıkta karşılaşılan ve ürünleri organik olmaktan çıkaran en önemli etkenlerden biri hayvanların tedavisinde kullanılan kimyasal ilaçlardır. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla alternatif tedavi yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır. Fakat organik hayvancılıkta alternatif tedavi amacıyla kullanılan madde ve bitkilerin bir arada verildiği çok az kaynak mevcuttur. Bu kitapla bu eksikliğin giderilmesi için bir adım atmış olmak amaçlanmıştır.
Zeynel Cebeci, Erkut Tekeli, Yalçın Tahtalı Bu kitap, klasik makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanındaki popüler denetimli ve denetimsiz öğrenme yöntemlerini tanıtmaktadır. KNN, SVM, Naive Bayes, CHAID, CART, Ayırma Analizi, Random Forests, C5.0, GBM, XGBoost vb. çok sayıda klasik makine öğrenmesi yöntemleri yanında yapay sinir ağları (ANN) ve evrişimsel sinir ağları (CNN) gibi derin öğrenme yöntemleri kitapta ayrıntılı anlatılmaktadır. Kitapta ANN ve CNN için özel bir bölüm ayrılmış Keras ve TensorFlow ile aktarmalı öğrenme, veri çoğaltma, parametre ayarlama ve Shiny uygulaması geliştirme konularında kapsamlı örnekler sunulmuştur. Denetimsiz öğrenmede kümeleme yöntemleri, birliktelik kuralları ve boyut indirgemede yaygın olarak kullanılan yöntemler tanıtılmaktadır. Kitapta ayrıca regresyon modelleriyle öğrenme konusu MARS ve NNS gibi yeni yöntemler de eklenerek incelenmektedir. Bunun yanında makine öğrenmesi ve veri madenciliğinde kullanılan algoritmalar ve modellerin karşılaştırılması için uygulamalar yapılmış, karşılaştırmalarda kullanılabilecek tüm başarım ölçütleri ayrıntılı şekilde anlatılmış ve kodları verilmiştir.
Tarım ve gıda, makine öğrenmesi ve veri madenciliği yöntemlerinden yararlanılması gereken alanların ilk sıralarında gelmektedir. Tarımsal ürünler ve gıda arzının arttırılması, ancak aynı zamanda ekosistem ve küresel kaynakların korunmasını sağlamak için yapılacak iş ve uygulamalarda makine öğrenmesi ve veri madenciliğinin önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle kitapta verilen örneklerde tarım, gıda, çevre, biyoloji ve genetik gibi yaşam bilimleriyle ilgili alanlarda veri setleri kullanılarak okuyucunun konuya daha hızlı uyumu amaçlanmıştır.
Bu kitapta makine öğrenmesi ve veri madenciliği için programlama ve örnek uygulamalar R ile yapılmıştır. R, istatistik analiz, veri bilimi ve makine öğrenmesi de dâhil hemen her dalda hazırlanmış yaklaşık 27.000 paketi ile büyük kolaylıklar ve esneklikler sunan açık kaynak, özgür ve ücretsiz devasa bir ekosistem durumundadır. Kitapta, en temel düzeyden başlayarak tam anlamıyla profesyonel uygulamalar yapabilmek için gerekli R kodları sunulmaktadır.
Abdurrahman Aktümsek, Gökalp Özmen Güler, Yavuz Selim Çakmak, Gökhan Zengin Bu kitap, biyokimya dersini bir dönem gibi kısa sürede alan fakülte veya yüksekokul öğrencileri için hazırlanmıştır. Ülkemizde çok sayıda tıpkı çeviri ve yazılmış biyokimya kitapları olmasına rağmen bu kitabı onlardan özgün kılan öğrencilerin anlatılanları rahatlıkla anlayabilecekleri bir içeriğe ve uygun hacme sahip olmasıdır.
Kitabın yazılmasında öğrenme ve öğretmede en geçerli yöntemlerden biri olan, “genelden ayrıntıya yöntemi” uygulanmıştır. Her konunun başında, o konunun kısa bir özeti verilmiş ve daha sonra konunun ayrıntılarına geçilmiştir.
Bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesi için yazılan bilgiler örneklerle ve benzetmelerle ilişkilendirilmiş, çok sayıda formül, resim ve tablolarla desteklenmiştir.
Numan Ertaş Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı merkezine alan bu kitap; hayvanların evcilleştirilmesini, dünyanın ilk mesleklerinden çiftçiliğin tarihsel boyutunu, hayvancılığın fiziksel ve toplumsal koşulları ile birlikte kültürel ve inançsal boyutunu da anlatısına dâhil etmiştir. Hayvancılığın kavramsal boyutunu tarihsel çerçeve içinde ele alarak hayvancılığın insan yaşamına etkilerini neolitik ile günümüz kıyaslaması ile yapmıştır. Kitapta aynı zamanda Türkiye hayvancılığının yanı sıra dünya hayvancılığı ile ilgili kapsamlı bilgilere de ulaşmak mümkündür. Dünya hayvancılığı, 1960'tan günümüze kadar hayvancılıkta meydana gelen yapısal değişiklikler kıta, bölge ve ülke bazlı mekânsal dağılış kapsamında ele alınmıştır. Türkiye hayvancılığının zamansal değişimi, 1923 öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı dönemde ele alınmış ve politik yapının bu faaliyet üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün uyguladığı hayvancılık politikalarından planlı kalkınma döneminin başladığı 1960'lı yıllara veya Türkiye tarım sisteminin radikal değişimlere uğradığı 1980'li yıllardan günümüzde uygulanan politikalara kadar hayvancılığın alt yapısı ve politik boyutu ele alınmaya çalışılmıştır. Türkiye hayvancılığı, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması'na (İBBS) göre detaylandırılmış ve 26 bölgeden oluşan düzey 2 sınıflandırması dikkate alınarak bölgelerin hayvancılık potansiyeli ele alınmıştır. Düzey 2 bölgelerindeki hayvancılık analizinin zamansal değişimi, bölgeyi oluşturan illerin 1927-2020 yılları arasındaki hayvan varlığı dikkate alınmış ve mekânsal dağılışta ise ilçe detayına yer verilmiştir.
Ayla ÖBER Zooloji dersi tüm biyologlar için en temel derstir. Lisans eğitimi süresince okunacak tüm derslerde zooloji kullanılacak; bu dersin iyi anlaşılmasına yönelik gereksinimler artacaktır. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla hazırlanan kitapta, biyoloji öğretimi sürecinde işlenecek geniş kapsamlı ders konularına hazırlık olmak üzere zooloji genel anlamda; hücre ve doku sistemleri ile dokuların yapılanmaları öncesinde geçirilen embriyolojik gelişim temelinde ele alınmaktadır. Toplamda on üç bölüm altında; biyolojide bilim dalları, biyolojik olayları inceleme yolları, hücre ve hücrebilim, hücre elemanları, nukleusun fonksiyonları, üreme-çoğalma, embriyoloji, canlılarda organizasyon–histoloji, organlar ve sistemler, yaşamın çeşitliliği, ekoloji ve davranış konuları ele alınmaktadır. Canlı çeşitliliği, omurgasız ve omurgalı grupların sistematiğinde alınacak bilgilere bir giriş şeklinde verilmekte, ekoloji ve davranış konuları sonraki yıllar için bir ön bilgi oluşturmaktadır.
Üçüncü baskısıyla çalışma biyologlara ve biyolojiye meraklı herkese; biyolojiyle tanışma imkânı sağlaması ve temel konuları anlaşılır bir dille aktarması sebebiyle, faydalı olacaktır.
Stephen A. Miller, John P. Harley Türkçe'ye çevrilen ilk “Zooloji” kitabı olan bu eser, hayvanlar alemi ile ilgili çok önemli bilgileri barındırmaktadır. Bir zooloji kitabı çevirisi için bu kitabın seçilmiş olmasında ABD'de dokuz baskı yaparak kendini kanıtlamış olması, bol resimlerle desteklenmiş olması, pedagojik yaklaşımla yazılmış olması ve interaktif olması önemli rol oynamıştır.
Ömer ERTÜRK, Zülal ATLI ŞEKEROĞLU, Vedat ŞEKEROĞLU Bu kitap, Fen/Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi dallarında öğrenim gören, genel biyoloji ve biyolojiye giriş dersleri alan öğrencilerin; biyolojinin temel olgularını, prensiplerini, kanunlarını, kavramlarını teorik olarak aldığı bilgilerini paralel bir şekilde uygulamayla pekiştirmesi için hazırlanmıştır.
Orijinal adı Zooloji Laboratuvar Kılavuzu olan bu kitapta, labora­tuvarda uyulması gerekli kurallar, kullanılan temel malzemeler, mikroskop kullanımı, hücre, temel sistematik, metabolizma, enzimler ve hayvansal doku­lar konusunda hem teorik bilgi hem de deneysel anlamda anlatıma yer verilmiş­tir. Konuların daha iyi anlaşılması için çok sayıda renkli resim ve şekil sunulmuştur.
Mehmet Kutsay ATATÜR , Uğur KAYA Bu sözlük günümüzdeki en güncel ve kapsamlı Zooloji Terimleri Sözlüğü'dür. Zooloji'nin tüm dallarının yanı sıra çok detaya inilmemekle birlikte, Zooloji bilimi ile ilgili olan diğer bilim dallarına (örneğin Kimya, Ekoloji, Moleküler Biyoloji, vs.) ait bazı terimlerin de açıklamaları bulunmaktadır. Bu sözlük 16,000'in üzerinde Zoolojik terimin açıklamasını kapsamaktadır. Türkçedeki karşılıkları İngilizce sözcüklere benzeyen çoğu terimin de Türkçe okunuşları, ilgili açıklamaların sonuna eklenmiştir.
Ali Akmaz, Şeref İnal, Mustafa Garip Bu kitap çalışmasında, Veteriner Fakültelerinde Zootekni III dersi müfredatında verilen konuları (Bıldırcın, Hindi, Kaz, Ördek, Keklik, Sülün, Tavşan ve İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği) karşılamak amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, ilgili alanlarda uğraş veren yetiştiricilere ve meraklılara, Veteriner Fakültesi ve Zootekni alanında eğitim-öğretim gören öğrencilere, alanda çalışma yapan araştırmacı ve akademisyenlere, yardımda bulunmak da amaç-lanmıştır. Çalışmanın güzelliği ve etkinliği haklı katkı ve eleştirilerle değer kazanacaktır. Hedeflenen doğrultuda kitabın yardımcı olmasını umut ediyoruz.
Ali Akmaz, Şeref İnal, Mustafa Garip İnsan beslenmesine katkı sağlayan evcil hayvanlar insanlar tarafından değerlendirilmeyen ekim dışı alanları tarım ürünleri ve yan ürünlerinini ve bazı gıda sanayii yan ürünlerini değerlendirerek et süt yumurta iş gücü gibi önemli ürün ve hizmetlere dönüşmektedir bu kitap veteriner fakülte öğrencilerine zootekni 1 dersi müfredatına süt sğırcılığı sıgır besiciliği ve at yetiştiriciliği içerecek şekilde hazırlanmıştır.
Ali Akmaz, Şeref İnal, Mustafa Garip Nüfus artışı ve beslenme sorunu bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de üzerinde önemle durulan konulardan biridir. İnsanların dengeli beslenmesinde hayvansal kaynaklı besinlerin önemli bir yeri vardır. İnsanlar tarafından tüketilen hayvansal besinlerin önemli bir bölümü koyun ve keçi (küçükbaş) yetiştiriciliğinden sağlanmaktadır. Birçok bölgede meraların sığırcılıktan çok küçükbaş yetiştiriciliği için elverişli olması, halkın beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak koyun-keçi eti ve sütüne talebin daha fazla olması gibi nedenlerle; Türkiye’de küçükbaş yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır.Koyun ve keçi varlığı yönünden Dünya ülkeleri arasında ön sıralarda olan Türkiye et üretiminin; yaklaşık %8.88’i koyun, %3.33’ü keçi yetiştiriciliğinden (küçükbaş olarak toplam %12.21); süt üretiminin ise %6.5’i koyun, %2.53’ü keçi yetiştiriciliğinden (küçükbaş olarak toplam %9.03) elde edilmektedir (DİE, Tarım İstatistikleri Özeti 2018). Bu da halkın beslenmesi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Koyun, keçi ve kanatlı yetiştiriciliği alanındaki bu kitap, hayvan yetiştiriciliği ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencileri, sahadaki teknik elemanları, yetiştiricileri ve ilgilileri bilgilendirmek amacıyla yazıma alınmıştır. Değerli bilim adamları ve ilgililerin olumlu ve olumsuz tepkilerine açık olduğumuzu ve bu alanda katkıda bulunma dileklerimizi bildiririz.
Rumeysa Çavuş Peksöz Nasıl olur da doğal yaşamı ve türü tehlikede olan hayvanları koruma misyonunu benimseyen hayvanat bahçeleri herhangi bir sebeple hayvanları öldürebilir? Bu kitap, bu soruyu sormaktan ziyade bu soruya verilen cevapları, üretilen söylemleri, meşrulaştırma gayretlerini ve tüm bunların toplumsal anlamını sorgulamayı amaçlıyor. Kitapta; hayvanat bahçesi ve zooloji müzesi kurumlarının işlevleri ve bu kurumlarda yerleşik hâle gelen uygulamaların meşrulaştırıldığı argümanlar, hayvanların yaşam ve ölümlerinin sorunsallaştığı vakalar üzerinden ele alınmaktadır.

“Rumeysa Çavuş'un derslerimden yola çıkarak çalıştığı ve yazdığı kitabın konusu, insan toplumlarının sosyolojisini yapmaktansa hayvanların nasıl kafese konulduğunu, onların serbest hayatlarının nasıl bir gösteri toplumu nesnesine dönüştürüldüğünü konu etmektedir. Bir bakıma, aslında sömürgecilik ile başlayan ve işgal topraklarından gelen zenginliklerin yanında Batı dünyasının hayvanları saray ve etrafı için teşhir etme pratiklerinin modern toplumlarda sirk dünyası da buna dâhil edilerek nasıl sunulduğunu bizim için sorunsallaştırmaktadır”.
Ali Akay