Tıp Eğitimi Ve Bilişim \ 1-1
Gökhan Aba, Ramazan Erdem, Zeynep Kuh, Mahmut Akbolat, Özgün Ünal, Gülpembe Oğuzhan, Selin Ökçün, Mustafa Kurnaz, Birkan Tapan, Seda Aydan, Serap Durukan Köse, Aysu Zekioğlu, Duygu Ürek, Erdal Eke, Muazez Yelsiz, Arzu Yiğit, Betül Akalın, Mustafa Mete, Rojan Gümüş, Ekrem Sevim, Yasemin Akbulut, Gamze Kutlu, Fatih Durur, Emrah Önder, Abdurrahman Yunus Sarıyıldız, Elif Kaya Sağlık yönetimi alanında günümüze kadar belirli bir konu/ders odaklı ya da genel sağlık yöne­timi alanında çok sayıda kitap literatüre kazandırılmıştır. Bu kitapların içeriğine baktığımızda, konuların derinlemesine incelendiği ve genelde birbirinin tekrarı niteliğinde olduğu görülmektedir. Öğrenciler, bu kitaplardaki yoğun teorik bilgi içerisinde, bilmesi gereken önemli noktaları gözünden kaçırabilmektedir. Web üzerinde yaptıkları taramaların da güveni­lirliği ve doğruluğu tartışmalıdır. Bu kitabın yazımında temel amaç; öğrenci­lerin, sağlık yönetimi ile ilgili temel kavramları, özet, sade ve anlaşılır şekilde, tek kaynaktan erişebilmelerinin sağlanmasıdır. On yedi farklı üniversiteden ve kurumdan, her biri kendi alanında uzman yirmi yedi yazarın katkısıyla ortaya çıkan bu kitap toplam 20 bölümden oluş­maktadır. Her bölümde elli temel kavram olmak üzere toplamda 1000 temel kavram bir araya getirilmiştir. Öğrenciler, bu kitap ile detay­larda boğulmadan, hem öğrenciliklerinde hem de iş hayatına atıldıklarında bilmesi gereken anahtar noktaları pratik bir şekilde öğrenebileceklerdir. Tür­kiye'deki sağlık yönetimi literatüründe böyle bir çalışma bulunmamakta olup alanda ilk olma özelliği taşımaktadır. Kitabın; yalnızca ön lisans, lisans ve li­sansüstü seviyede öğrenim gören öğrenciler için değil akademisyenler, sağlık yöneticileri ve sağlık yönetimi ile ilgilenen tüm okuyucular için faydalı olacağı düşünülmektedir.
Fatma Neval Genç Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetler insan yaşamının ayrılmaz unsurlarıdır. Hem küresel hem de ulusal ölçekte kriz ve afetler aynı zamanda siyasetin ve yönetimin mücadele etmek zorunda olduğu, önemleri giderek artan temel konulardır. Türkiye'de de özellikle doğal afetlerin neden olduğu sonuçlar ve tüm ülkeleri etkileyen COVID-19salgını, kriz ve afetlerin toplumsal, siyasal, ekonomik yapı içindeki önemini göstermektedir.
Bu kitap; afetler konusunu kamu yönetimi bakış açısından ele almakta kavramsal çerçeveden, küresel ölçekte afetlerle mücadele stratejilerinden hareketle, uygulama boyutunda ağırlıklı olarak Türkiye özelinde afetleri afet yönetim süreçlerini yaşanan afet tecrübeleri çerçevesinde değerlendirmektedir.
A. Murat Köseoğlu Afetler dünyada her yıl binlerce insan hayatının sonlanmasına, ciddi şekilde yaralanmalarına ve önemli oranlarda ekonomik hasarlara yol açmaktadır. İnsanoğlu elindeki teknolojik gelişmelere rağmen afetler konusunda hala çaresiz ve zor durumlarda kalabilmektedir. Bu nedenle afetler önemli oranda fiziki ve psikolojik zararlara yol açmaya devam etmektedir. Afetlerin kayıpsız veya en az seviyede kayıpla atlatılması için afete hazırlık, afet yönetimi ve afete müdahale çok büyük önem taşımaktadır. Afetler ister doğal isterse insan kaynaklı olsun, ulusal veya uluslararası yardım faaliyetlerinin hedefi felaketler yüzünden oluşan acıları dindirmek, kayıpları azaltmak ve her felaketzedeye insani değerlere uygun bir yaşam düzeyi sağlamaktır.
Bu kitabın öncelikle afet yönetimi ve insani yardıma ilgi duyan her kesimden okuyucunun, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan planlamacı, uygulayıcı ve yöneticilerin, bu alanlarda topluma yardımcı olmak isteyen gönüllülerin ve söz konusu alanlara ilgi duyan araştırmacı ile öğrencilerin başvuru kaynağı olarak ilgisini çekeceği değerlendirilmektedir. Ayrıca jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle doğal afetlerle, siyasi coğrafyası nedeniyle de uluslararası siyasi krizlerle sık sık karşılaşan ülkemizin afet yönetimi ve insani yardım faaliyetleri gelişimine katkıda bulunacağını düşünülmektedir.
Adnan Bayram, Ali Ahıskalıoğlu, Asuman Özdemir, Aycan Özdemirkıran, Aydın Tunçay, Ayşe Özcan, Ayşe Ülgey, Betül Kozanhan, Bülent Atik, Çağla Bali, Çetin Kaymak, Ece Aydın, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Evrim Kucur Tülübaş, Faruk Çiçekci, Filiz Alkaya, Gökhan Sertçakacılar, Hülya Başar, Hüseyin İlksen Toprak, Işın Güneş, İlkben Günüsen, İrem Ateş, Jülide Ergil, Kutluk Pampal, Mine Çelik, Muhammed Enes Aydın, Munise Yıldız, Mustafa Kemal Bayar, Mustafa Kotanoğlu, Nurdan Bedirli, Ömer Doymuş, Özlem Öz Gergin, Özlem Özmete, Özlem Sağır, Pakize Kırdemir, Pelin Aydın, Savaş Altınsoy, Semra Kahraman, Tuncer Şimşek, Yasemin Tekdöş Şeker, Yunus Oktay Atalay, Yusuf Ünal, Zafer Çukurova, Zeynep Çağıran İyi bir anestezi teknikeri/teknisyeni, uygulamaların temelinde yatan doğru ve kaliteli bir bilgi donanımı ile hareket etmelidir. Bu bağlamda, gerçekleştirilmesi planlanan her müdahalenin hata payı yok denecek kadar az olacaktır. Bu kitapta, alanında uzman anestezi hekimleri tarafından mesleki uygulamalar konusunda bir anestezi tekniker/teknisyenin görev tanımından sorumluluklarına, ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken hususlardan ilaçların hazırlanmasına, ekipmanların tanınmasından temel uygulamalara kadar geniş bir bilgi ve uygulama pratiği ustaca sunulmuştur.
Kitabın içeriği tamamıyla anestezi tekniker/teknisyen eğitiminin müfredatına uygun olarak planlanmıştır. Kitapta, basit bilgiler vermekten ziyade daha bilinçli ve donanımlı bir anestezi tekniker/teknisyen kimliği oluşturmak hedeflenmiştir.
Bu kitabın bir diğer özelliği ise bölüm içerisinde önem arz eden hususların ve dikkat edilmesi gereken noktaların kutucuklar içerisinde özenle sunulmuş olmasıdır.
Teorik bilgilere ilave olarak pratik beklentileri de karşılayacak olan bu kitap, anestezi alanında hem eğitim döneminde hem de eğitim sonrası meslek hayatında başvurulacak temel başucu kitabı olma niteliği taşımaktadır.
Ali Rıza Kağnıcı, Alparslan Turan, Canan Yılmaz, Çiğdem Sizer, Derya Karasu, Ece Yamak Altınpulluk, Emine Aslanlar, Fatih Ugün, Hafize Füsun Demir, İbrahim Kurt, İnci Kara, Mehmet Akif Yazar, Mehmet Gamlı, Mehmet Sargın, Mustafa Deniz, Nesli Daştan, Onur Koyuncu, Ömer Bakal, Özlem Sağır, Seyhan Yağar, Şermin Eminoğlu, Şule Özbilgin, Ümran Karaca, Volkan Hancı, Yasin Levent UĞUR, Yasin Tire, Zübeyir Cebeci İyi bir anestezi teknikeri/teknisyeni, uygulamaların temelinde yatan doğru ve kaliteli bir bilgi donanımı ile hareket etmelidir. Bu bağlamda, gerçekleştirilmesi planlanan her müdahalenin hata payı yok denecek kadar az olacaktır. Bu kitapta, alanında uzman anestezi hekimleri tarafından mesleki uygulamalar konusunda bir anestezi tekniker/teknisyenin görev tanımından sorumluluklarına, ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken hususlardan ilaçların hazırlanmasına, ekipmanların tanınmasından temel uygulamalara kadar geniş bir bilgi ve uygulama pratiği ustaca sunulmuştur.
Kitabın içeriği tamamıyla anestezi tekniker/teknisyen eğitiminin müfredatına uygun olarak planlanmıştır. Kitapta, basit bilgiler vermekten ziyade daha bilinçli ve donanımlı bir anestezi tekniker/teknisyen kimliği oluşturmak hedeflenmiştir.
Bu kitabın bir diğer özelliği ise bölüm içerisinde önem arz eden hususların ve dikkat edilmesi gereken noktaların kutucuklar içerisinde özenle sunulmuş olmasıdır.
Teorik bilgilere ilave olarak pratik beklentileri de karşılayacak olan bu kitap, anestezi alanında hem eğitim döneminde hem de eğitim sonrası meslek hayatında başvurulacak temel başucu kitabı olma niteliği taşımaktadır.
Abdulkadir But, Aslı Alkan, Aysun Kurtay, Bahar Kuvaki, Berrin Koşar, Betül Kozanhan, Bilal Katipoğlu, Eyüp Horasanlı, Eyüp Sabri Özden, Ezgi Erkılıç, Fatma Işıl Şengül, Fatma Sarıcaoğlu, Ferdi Gülaştı, Gökçe Gişi Akgöz, Gökhan Yıldız, Gözen Öksüz, Güray Demir, Hafize Öksüz, Halil Çetingök, Hamit Yoldaş, Handan Güleç, Hüseyin Yıldız, İsmail Tuna Geldigitti, İsmet Topçu, Mehmet Şahap, Murat İzgi, Mustafa Soner Özcan, Necla Dereli, Nil Kaan, Nuran Akıncı Ekinci, Pakize Kırdemir, Sinem Sarı Öztürk, Yaşar Gökhan Gül, Yunus Oktay Atalay İyi bir anestezi teknikeri/teknisyeni, uygulamaların temelinde yatan doğru ve kaliteli bir bilgi donanımı ile hareket etmelidir. Bu bağlamda, gerçekleştirilmesi planlanan her müdahalenin hata payı yok denecek kadar az olacaktır. Bu kitapta, alanında uzman anestezi hekimleri tarafından mesleki uygulamalar konusunda bir anestezi tekniker/teknisyenin görev tanımından sorumluluklarına, ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken hususlardan ilaçların hazırlanmasına, ekipmanların tanınmasından temel uygulamalara kadar geniş bir bilgi ve uygulama pratiği ustaca sunulmuştur.
Kitabın içeriği tamamıyla anestezi tekniker/teknisyen eğitiminin müfredatına uygun olarak planlanmıştır. Kitapta, basit bilgiler vermekten ziyade daha bilinçli ve donanımlı bir anestezi tekniker/teknisyen kimliği oluşturmak hedeflenmiştir.
Bu kitabın bir diğer özelliği ise bölüm içerisinde önem arz eden hususların ve dikkat edilmesi gereken noktaların kutucuklar içerisinde özenle sunulmuş olmasıdır.
Teorik bilgilere ilave olarak pratik beklentileri de karşılayacak olan bu kitap, anestezi alanında hem eğitim döneminde hem de eğitim sonrası meslek hayatında başvurulacak temel başucu kitabı olma niteliği taşımaktadır.
Melih Bulut Hekimler, hemşireler, sağlıkçılar, bilim insanları için toplantılar, meslek hayatının çok önemli bir parçası. Öğrenmek, öğretmek, bulduklarımızı paylaşmak, kariyerimizde yükselmek, birbirimizi tanımak için o toplantıdan bu toplantıya koşturup duruyoruz. Epey ciddi zaman ayırdığımız bu etkinliklerin zevkli, renkli ve en önemlisi verimli geçmesi gerekiyor. Maalesef iletişimin temel kurallarından habersiz, süresine uymayan konuşmacılar, anlaşılmaz slaytlar, monotonluk yüzünden uyuyan dinleyiciler hâlâ olabiliyor. Ancak bunlar düzelebilir. Elinizde tuttuğunuz kitap, güzel konuşmanın doğuştan gelen bir yetenek olmadığı, biraz gayretle bu hataları azaltarak çok kolayca geliştirilebileceği iddiasını taşıyor.
Kitaptan daha iyi yararlanmak için katıldığınız toplantılarda sunumun olumlu ve olumsuz yanlarını dikkatle not alınız ve toplantıdan sonra kitabı tekrar gözden geçiriniz. Özellikle konuşmacı siz olsaydınız olumsuzlukları nasıl düzeltebileceğinizi düşünerek kendinizi değerlendiriniz. Bu alıştırmalarla birlikte zamanla konuşmanızın güzelleştiğini fark edeceksiniz.
Öge Çultu Kantaroğlu, Tutku Soyer “Bu kitapta; çocuk cerrahisi kliniklerine başvuran hastaların akıllarına takılan birçok soru, Tutku hocanın hem bilimsel hem pratik açıklamalarıyla yanıt buluyor. Çocukların anne karnında başlayıp ergenliğe uzanan hayatlarında görülen cerrahi sorunları yalın dille anlatan kitap, çocukları için endişelenen ebeveynlerin imdadına yetişecek kısa, net ve anlaşılır yazımı ile harika bir kılavuz. Her evin kitaplığında bir yeri olmalı!"
Prof. Dr. Özlem Boybeyi
Hacettepe Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Adil Çoruk, Aslıhan Öztürk Eyimaya, Aylin Yalçın Irmak, Deniz Görgülü, Duygu Akbaşak, Erhan Kılınç, Esra Nur Kocaaslan, Fatih Sünbül, Fatma Çobanoğlu, Gamze Ketrez, Halime Güngör, İlknur Maya, Mehmet Ali Hamedoğlu, Mehmet Sabir Çevik, Melahat Akgün Kostak, Methi Çelik, Muharrem Koç, Mustafa Gökbayrak, Mustafa Özmusul, Müzeyyen Petek Dinçman, Nihan Potas, Nilay Neyişci, Nilüfer Koçtürk, Sait Akbaşlı, Şebnem Aslan, Şefika Şule Erçetin, Ülfiye Çelikkalp COVID-19 Pandemi süreci, eğitim kurumlarında sağlık yönetiminin ne kadar önemli ve öncelikli bir konu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İşte bu kitap, yasal yönetsel düzenlemeler, anlık ve özgün çözüm üretme çabalarının ötesinde bütüncül, sistemik bir anlayış ve yaklaşımla eğitim kurumlarında sağlık yönetimine ilişkin farkındalığı artırmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır.
Alanda bu bağlamda ilk olan kitap, yetkin yazarlarının titizlikle hazırladığı zengin ve çok boyutlu içeriğiyle eğitim kurumlarında sağlık yönetimi konusunda yeni bir bilgi birikimi, disiplinler arası iş birliği sağlayacak; kuram ve uygulamada ortaklaşa çalışmalar için esin kaynağı olacaktır.
Ahmet Ali Artun, Ali Kuru, Bilge Kağan Şakacı, Cenay Babaoğlu, Erkan Çakır, Esra Banu Sipahi, Hasan Alpay Karasoy, Hayriye Şengün, İhsan Korhan Başer, Levent Memiş, Mohamadan Abdulkasan, Murat Küçükşen, Murat Yaman, Nesrin Açıkgöz, Oğuzhan Erdoğan, Onur Kulaç, Ozan Yetkin, Özgür Vural, Recep Fedai, Tekin Avaner, Türken Çağlar, Yunus Düger, Zeliha Erol Bu kitabın kaleme alındığı günlerde ülkemizin dört bir yanında meydana gelen doğal felaketler, Türkiye’nin coğrafi açıdan taşımış olduğu afet risklerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ve Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde toplam 82 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, kamu politikaları açısından afet ve acil durum yönetiminin yanı sıra afetlere dirençli bir toplum oluşturabilmek için vatandaşlara verilmesi gereken afet eğitimlerinin önemine dair de kamuoyundaki farkındalığı arttırmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilmesi elzem olan faaliyetlerden bir tanesi de bu çalışmanın odak noktasını oluşturan, afetlere bütüncül ve interdisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır. Bu kapsamda, özellikle afet ve acil durum yönetimi ile ilgili çeşitli disiplinlerin ortak yönleri çalışma içerisinde derinlemesine ele alınmıştır.
“Bizler, bilim insanları olarak afetlerde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için akademik katkı bağlamında kazanımlarımızı paylaşarak sunmaya çalışmaktayız. Kitabımızı, Elazığ depreminde ve Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz anılarına armağan ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
Arzu Malak, Betül Mammadov, Canan Örüklü, Cansu Işık, Ceren Elma, Çiğdem Bilge, Derya Yüksel Koçak, Elif Balkan, Esra Efe, Filiz Yarıcı, Gamze Fışkın, Gökhan Doğukan Akarsu, Gözde Küğcümen, Gözde Yıldız Daş Geçim, Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Kardelen Bilgi, Kerime Hacıköylü, Meltem Mecdi Kaydırak, Nilgül Kurşun, Nurhan Doğan, Pelin Palas Karaca, Rojjin Mamuk, Rukiye Höbek Akarsu, Semiha Aydın Özkan, Sevde Aksu, Tuğba Tahta, Tuğba Yılmaz Esencan, Yasemin Şanlı, Yeliz Dinçer, Yeliz Kaya, Zeynep Ölçer “Kadın Sağlığı Uygulamaları ve Jinekolojik Sorunlar” isimli bu kitap, kadının ana karakter olarak yer aldığı, toplam yirmi beş bölümden oluşan bilimsel nitelikte bir yayındır. Temel kavramlardan başlayarak kadınların yaşam dönemleri içerisinde sıklıkla karşılaştıkları konular, detaylı şekilde ve titizlikle kaleme alınmıştır. Türkiye'nin çeşitli şehir ve üniversitelerinden oluşan güçlü yazar kadrosuyla güncel uygulamalar ve sorunlara farklı bir perspektif sunma amacını taşıyan kitabın; kadın sağlığına ilgi duyan tüm araştırmacı bireyler için rehber niteliği taşımasını ve bilim dünyasına faydalı olmasını dileriz.
Adeviye Çopur, Arda Borlu, Cumali Karatutlu, Elçin Balcı, Emrah Gökkaya, Galip Usta, Gamze Yüksel, Gülcan Demir Özdenk, İnci Bahar Çınar, İsmet Çelebi, Nursel Üstündağ Öcal, Ömer Demirbilek, Selma Durmuş Sarıkahya, Sema Çifçi, Şemsinnur Göçer, Tuncay Polat, Vasfiye Bayram Değer, Yavuzalp Solak Olağan Dışı Durumlar (ODD), hazırlık yapılmadığı takdirde günlük yaşamda olağan olmayan sonuçlar yaratarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeple ODD'lere karşı hazırlıklı olmak hem öncesi hem de sonrası için hayati önem taşımaktadır. Gelişen ve dinamik olan ODD'lere multidisipliner yaklaşımla çözümler üretmek zorunludur. Bu sebeple Halk Sağlığı Uzmanlığı bakış açısı ile ODD'ler öncesinde, sırasında ve sonrasında sistematik yaklaşım önem arz etmektedir. Türkiye'de güncelliğini koruyan önde gelen ODD'ler, coğrafi konumumuza bağlı meydana gelen sel, deprem ve ülkemizde bulunan savaş mağduru göçmen ve mültecilerdir. Bunlara ek olarak heyelan, ulaşım kazaları ve yangın gibi birçok doğa ve insan kaynaklı ODD yaşanmaktadır. Ayrıca ODD'lerde başarılı bir müdahale için yeterli bilgi birikimine de mutlak ihtiyaç vardır. Yeterli olmayan teorik bilgi düzeyimiz zaten karmaşık olan afet bölgesinde işleri zorlaştırmakta, hatta tüm işleyişi kaosa sürüklemektedir.
Patricia Queen Samour, Kathy King Pediatrik Beslenmenin Esasları değişik yaş grupları ve hastalık koşullarında pediatrik beslenme için gereken temel bilgileri aktarırken, gebelik öncesinden başlayarak adölesan döneme kadar uzanan normal çocukluk döneminin yanı sıra bebek ve çocukluk döneminde beslenme durumunu etkileyen hastalık durumları ile ilgili önemli bilgileri ve en iyi uygulama yönergelerini içermektedir. Bu kitap aynı zamanda değerlendirme, izleme ve karar verme için gereken araçları ve kaynakları sağlamaktadır.
ÖNE ÇIKANLAR (HIGHLIGHTS)
Çoğu bölümde yer alan Vaka Çalışmaları, 3. baskısı yapılmış Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Terminolojisine (International Dietetics and Nutrition Terminology -IDNT) uygun olarak beslenme tedavisi sürecinde standart bir dil kullanılarak hazırlanmıştır.
Kitaptaki bölümler, her biri kendi uygulama alanlarındaki uzmanlar tarafından yazılmış olup okuyucuya temel pediatrik beslenme uygulamaları ve ilkelerini uygulamaya yardımcı olacak pratik bilgiler içermektedir.
ANA BAŞLIKLAR
Gebelik süresince temel beslenme ve ağırlık kazanımı önerileri
Beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesi
Yüksek riskli yenidoğanda beslenme ile ilgili sorunlar ve yönetimi
Besin hipersensitiviteleri
Gelişimsel geriliği olan bebek ve çocuklara özgü beslenme zorlukları
Diyabet
Bebek ve çocukluk dönemi kanserlerinin yaygın olarak görülen türleri (örneğin, Lösemiler) ve tedavi zorlukları
Enteral ve parenteral beslenme
Pediatrik uygulamalarda uygun görülmüş botanikler
Karen S. Frush - Steven E. Krug Pediatrik Hastalarınızı Tıbbi Hatadan Korumada İhtiyacınız Olan Rehber
Pediatrik Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme, pediatrik hastaların ilk tedavisinden devam eden diğer süreçlerine kadar, hasta güvenliği ve etkili bir şekilde de iyileşmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve önerileri içerir.
Bu benzersiz yayın, sağlık çalışanlarının pediatrik hastalarla çalışırken karşılaştığı sorunları da ele almaktadır. Pediatrik Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme, en son araştırma sonuçları ile en iyi bakım uygulamalarını hastaya uygulamamıza yardımcı olur.
Pediatrik Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme, gereksinim duyduğunuz tüm bilimsel bilgileri ve güncel önerileri sizlere sunar:
En güncel olan kalite iyileştirme yöntemleri konusunda uzmanlık bilginizi geliştirin.
Tıbbi hatalarda insan faktörlerine ilişkin durumu önemseyin.
Her türlü klinik ortamda daha iyi bir bakım ve sonuçlar elde etmek için ekip verimliliğini artırın.
Berrin Okka, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Enes Kasapoğlu, Hasan Küçükkendirci, Hüseyin İlter, Lütfi Saltuk Demir, Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Nazlım Aktuğ Demir, Osman Ulusal, Tahir Kemal Şahin, Yasemin Durduran Çevre sağlığı, halk sağlığının önemli ve geniş bir kısmını içermektedir. “Sağlık Bilimleri İçin Çevre Sağlığı” kitabı, tıp ve sağlık alanında eğitim gören öğrenciler için hazırlandı. Ülkemizde çevre sağlığı yönetimi ve yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde işleyişler ile ilgili bilgiler güncel olarak kitap içerisinde yer almaktadır. Geniş bir konu olan çevre sağlığını içeren çeşitli konu başlıkları, kitap içerisinde sağlık alanında okuyan öğrencilerin rahatlıkla anlayabileceği şekilde güncel olarak kaleme alınmıştır. Çevre sağlığının önemli konuları olan su, toprak, hava, atık, teknolojik kirlilik yanında çevresel etki değerlendirme ve iklim değişikliğinden çevre etiğine kadar çeşitli konu başlıklarını, sağlık alanında eğitim alan öğrenciler kitapta bulabilecektir.
Burak Sayar, Durmuş Gökkaya, Elif İşlek, Hakan Oğuz Arı, İbrahim Halil Kayral, Kezban Özçelik Kaynak, Mehmet Veysi Kaya, Mustafa Orhan, Oğuzhan Yüksel, Ömer Faruk Aver, Ömer Nasuhi Şahin, Süleyman Dündar, Ümit Çıraklı, Yavuz Selim Küçük, Yavuz Yıldırım Sağlık yönetiminde, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, sağlık hizmetini alanların ve sağlık hizmetini sağlayan sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesinde etkin bir yönetim sürecine gereksinim duyulur. Bu kitapta, etkin bir sağlık yönetim sürecinin gerçekleştirilmesinde önemli konular ele alınmıştır. Kitabın içeriğinde; veri ve bilgi, planlama, insan kaynakları, finansman, teknoloji, malzeme, kalite, kurumsal imaj, iletişim, motivasyon, hizmetlerden memnuniyet, katılımcı yönetim, kurumsal bağlılık, hasta ve çalışan güvenliği, acil durum yönetimi konuları yer almaktadır. Kitap, sağlık yönetimi alanında eğitim alan öğrencilere, araştırmacılara, akademisyenlere, yöneticilere, sağlık çalışanlarına etkin bir yönetim süreci öğrenimi ve uygulamasında önemli kazanımlar sağlayacaktır.
Melih Bulut, Osman Erol Hayran, Haydar Sur, Özlem Özer, Meltem Saygılı, Fedayi Yağar, Cuma Sungur, Turan Koloğlu, Sümeyye Özmen, Melek Zubaroğlu Yanardağ, Mehmet Bilge, Ebru Öztürk Çopur, Yasemin Aslan, Nurperihan Tosun, Ahmet Kar, Fatma Karasu, Demet Akarçay Ulutaş Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâline erişebilmek adına profesyonel sağlık yönetimi anlayışı ve bakış açısıyla, COVID-19 ve benzeri pandemi süreçleri nasıl yönetilmelidir?
Temel varsayımını ve yol haritasını, bu sorunun cevabını aramak üzere şekillendiren ve kendi alanlarında uzman Sağlık Yönetimi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik ve Sosyal Hizmet akademisyenlerinden oluşan bir ekip tarafından kaleme alınan bu eser; COVID-19 ve benzeri pandemi süreçlerinin yönetimine, sağlık yönetimi bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırmaktadır.
COVID-19 Epidemiyolojisi
COVID-19 ve Sağlık Hizmetleri
COVID-19'da Filyasyon, İzolasyon ve Tanı Testleri
COVID-19'da Teşhis, Tedavi ve Aşı Çalışmaları
COVID-19 ve Hastanelerde Otelcilik Hizmetleri
COVID-19 ve Sosyal Hizmet
COVID-19 ve Sağlık Okuryazarlığı
COVID-19 ve Yaşam Kalitesi
COVID-19 ve Sağlık Turizmi
COVID-19 ve Sağlık Ekonomisi
COVID-19 ve Mülteci Sağlığı
COVID-19'la Mücadelede Ülke Stratejileri
konularını ele alan bu kitabın; öncelikle konuya ilgi duyan okur ve araştırmacılara, üniversitelerin ilgili bölümlerinde kullanılacak bir eğitim materyali olarak akademik çalışmalara, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki süreç ve uygulamalara ve bir bütün olarak gerek devam eden pandemi süreç yönetiminde gerekse bundan sonra yaşanabilecek olan benzeri pandemilerde yol gösterici olarak politika yapıcılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
Yeter Demir Uslu Sağlık sistemi, doğası gereği karmaşık ve dinamik bir yapıdadır. Söz konusu yapı, hizmet süreci bağlamında değerlendirildiğinde karmaşıklık ve problem temelli bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. Günlük olarak karşılaşılan sorunların ele alınması ve çözüm üretilmesi noktasında uygulanan birçok yöntem vardır. Analitik düşünme de sağlık yönetimi için sorunları çözmede ve karar vermede stratejik bir yöntem olarak bilinmektedir. Sağlık yöneticileri ve çalışanları, sistemin tüm bileşenleri için tutarlı bir şekilde hem çözüm odaklı olmak hem de karar verme sürecinde en iyi seçimi yapmak adına analitik düşünmenin faydalarını tecrübe etmeye başlamışlardır. Günümüzde gelişimini hızlıca devam ettiren bilgi teknolojileri ve enformasyon sistemleri, veriye ulaşılması ve verinin işlenmesi süreçlerinde oldukça başarılıdırlar. Bu sebeple sağlık yöneticilerinin odaklanması gereken asıl konu, teknoloji yaratmak veya bulmak değil iş süreçlerini ve dönüşüm programlarını analitik bir strateji zeminine oturtarak mevcut bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktır.
Sağlık Yönetiminde Analitik Düşünme kitabı; sağlık yönetimi kapsamına giren temel konuları, analitik düşünme teorisi ve felsefesi ile ele alarak sağlık sistemi, hizmet planlaması, tesislerin yönetimi, iletişim, liderlik, kalite ve akreditasyon, hukuk ve ekonomi vb. gibi sağlık yönetiminin bire bir ilgili olduğu alanlarda, analitik düşünme üzerine bir çerçeve oluşturarak bu alanla ilgili akademik bir alt yapı kurmayı amaçlamıştır. Analitik düşünme bakış açısının sağlık yönetimi dahilindeki konuları ilk kez ayrıntılı olarak irdelemesi, çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.
Feyziye Tombak Dizili, Aykut Ekiyor, Fatih Altan, Alper Güzel, Adem Tekerek, Hüseyin Tolga Çağatay, Dilek Uslu, Mehtap Çakmak Barsbay, Emine Çetin Aslan, Nazmiye Ekinci, Burcu Nazlıoğlu, Pelin Yılık, Gökçen Şenel, G. Gülcan Şeremet, Gül Mersinlioğlu, Ece Doğuç, Gülşen Çelik, Feyziye Tombak Dizili, Egehan Özkan, , Gamze Arıkan, Selma Arslantaş, Feyza Şenay, Nazan Kartal, Gözde Yalçın, Semih Islıcık, Ebrar Ilıman, Emine Doğan Çulha, Ercan Çulha, Figen Özşahin, Nazmiye Ekinci, Fırat Seyhan, Burcu Çınar, Yasemin Kurumlu, Zekai Öztürk, Pınar Uçakkuş Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler başlığını taşıyan kitabımız, gerek yönetim biliminde gerekse sağlık yönetimindeki son gelişmeleri içeren konulardan oluşmaktadır.
Yönetimin ve sağlığın evrensel özelliği dünyadaki yeni gelişmeler ile çağdaş yaklaşımları izlemeyi, edinmeyi ve uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bu çağdaş gelişmelere en önce erişen ve uygulayan proaktif işletmeler pazarda ve toplumda daha saygın bir yer edinmeye daha yakın görünmektedirler. Tıp bilimindeki gelişmelerin yanı sıra sağlık yönetimi alanında da çağdaş gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelerden en hızlı yararlanan başta hastaneler olmak üzere sağlık işletmeleri rakiplerinin önüne geçebilmekte, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak hastalarına ve diğer paydaşlarına zamanında ve kaliteli hizmetler verebilmektedir.
Sağlık yönetimi alanındaki çağdaş gelişmeleri içeren kitabımızda yirmi dokuz bölümde yirmi dokuz ayrı konu işlenmiştir.
Kitabımızın alana, akademisyenlerimize, uygulayıcılara ve öğrencilerimiz ile tüm paydaşlarımıza katkıda bulunması dileğiyle…
Ayşegül Ermeç, Cihat Erbil, E. Asuman Atilla, Fatma Mansur, Fırat Seyhan, Özlem Çatlı, Sezer Korkmaz, Tuğçe Üner Gelişen teknoloji, her alanı etkilediği gibi sağlık alanını da etkilemektedir. Teknolojinin baş döndüren hızı ile birlikte ortaya çıkan gelişmeler, sağlık hizmet kullanıcılarının ve sağlık hizmeti sunanların rollerini büyük ölçüde değiştirecek uygulamaların geliştirilmesine neden olmaktadır. Özellikle Covid-19 salgını döneminde sağlığa yönelik prosedürler fazlasıyla değişmiştir. Gerek Covid-19 dönemi gerekse genel anlamıyla sağlığın yönetilmesinde ortaya çıkan yenilik ve değişimlerin ele alındığı bu kitap; sağlık yöneticileri, akademisyenler ve sağlık yönetimi öğrencileri için güncel bir kaynak özelliği taşımaktadır. Sağlık Yönetiminde Dönüşüm ve Güncel Yaklaşımlar kitabı; sağlıkta iletişim, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, değişim ve inovasyon, sağlık bilişimi, tedarik zinciri yönetimi, hasta güçlendirme ve sürdürülebilirlik bağlamında çevre duyarlılığı ve etik yaklaşımların kapsamlı bir şekilde ele alındığı bir kaynak olarak hazırlanmıştır.
Arzu Yiğit, Aynur Toraman, Belma Keklik, Betül Sarı, Dilek Kocabaş, Durmuş Gökkaya, Erdal Eke, Fatmanur Güvenç, Gökhan Aba, Hakan Değerli, Hakan Kocabaş, İbrahim Hüseyin Cansever, Kerime Güleç, Kevser Sezer Korucu, Kübra Ağırkaya, Muazez Demir, Mümtaz Taner Torun, Necla Yılmaz, Osman Çöllü, Ramazan Erdem Sağlık Yönetimi alanı, teorik ve uygulamalı çok sayıda çalışmanın ortaya konulmasına katkıda bulunmakta ve her geçen gün gelişim göstermektedir. Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar kitabı; özellikle son yıllarda Sağlık Yönetimi alanında yönetim, organizasyon, hizmet sunumu, insan kaynakları, ekonomi ve finansman başta olmak üzere çeşitli boyutlarda ortaya çıkan güncel konu, sorun ve tartışmaların derlenmesini amaçlamakta; bu yöndeki literatürün geliştirilmesine destek olmayı ve Sağlık Yönetimi bölümü akademisyen ve öğrencileri için güncel kaynaklardan birisi olmayı arzu etmektedir.
Kolektif bir üretimin sağlayacağı pozitif katkıyı dikkate alarak 10 farklı üniversiteden farklı alan ve konularda çalışan 20 yazarın bir araya gelerek hazırladığı 13 bölümlük bu kitap, teorik ve alan uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır. Bu doğrultuda kitapta; sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm, holakrasi yaklaşımı, dijital hastaneler, sağlık hizmetlerinin akılcı kullanımı ve sevk zinciri, kamu özel ortaklığı ve şehir hastaneleri, hekim adaylarının tercihlerini etkileyen faktörler, hastalık yükü, sağlık uygulama tebliği ve global bütçe, aşı karşıtlığı, obezite, sağlıkta şiddet, e-sağlık uygulamaları, sağlık okuryazarlığı gibi son yıllarda dünyada ve Türkiye'de sağlık sistemlerinde gündemde yer alan ve tartışılan konular işlenmektedir.
Aslı Ayaz, Atikullah Ghiasee, Ayhan Özkan, Bahar Atıcı, Burcu Arıcı, Burhan Albay, Ceren Gökçe , Ceren Işık, Dilek Dilli, Ekrem Baş, İpek Altınbaş, İshak Şan, Mehmet Taşar, Murat Çevik, Nur Dikmen, Özge Korkmaz, Seda Kurtaran, Serçin Taşar, Zeynep Uysal Dünyanın en zor yönetim alanlarından birisi olan sağlık yönetimi konusu gerek ülkemizde gerekse uluslararası çevrelerde son derece önemli bir çalışma alanı hâline gelmiştir. Sağlık kurum ve kuruluşları; çok sayıda meslek mensubunu istihdam etmek, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak, insan kaynaklarının planlanması ve yönetimi, finansal yönetim gibi birbirinden farklı pek çok faaliyetin bir arada yürütülmesini sağlamak zorundadır. Bu noktada insan ilişkilerinin çok yoğun olduğu sağlık sektöründe, gerek çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hizmet bekleyen hasta ve hasta yakınları gerekse hizmet veren sağlık meslek mensuplarının yönetimle kurduğu iletişim önemli rol oynamaktadır. Etkili ve sonuç doğurucu bir iletişim için doğru iletişim teknikleri, dikkatli dinleme, anlaşılabilir konuşma, empati yapma, sempatik bir yaklaşım ve etkin bir beden dilinin sergilenmesi sağlık yönetimi iletişiminde oldukça önem arz etmektedir.
Kitap; Sağlık Çalışanları ile Mülki İdare Amirleri Arasındaki İletişim, Kişiler Arası İlişkiler ve Empati: İdarecilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi, Hastanelerde Yöneticiler ve Sağlık Çalışanları Arasında İletişim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hastane Klinik Sorumlu Hekimleri ile Hastane Yöneticileri Arasında İletişim, Hekimler Arası İletişimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hekim ve Hemşireler Arasındaki Etkili İletişimin Analizi, Hemşireler Arası İletişimde Sorunlar ve Çözüm Odaklı Yaklaşım, Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşireler ile Sağlık Personelleri Arası İletişim, Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde Sağlık Çalışanları Arası İletişim, Ameliyathane Çalışanları Arasındaki İletişim Sorunlarına Genel Bakış, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Aile Hekimliğinde Hasta İletişimi, Aile Hekimleri Arasında İletişim başlıklı 13 bölümden oluşmaktadır. Bölümler ayrıntılı ve akıcı bir dille işlenmiş, güncel kaynaklar kullanılmıştır.
Sağlık Yönetiminde İletişim kitabı; eğitimciler, sağlık kurumları yönetimi alanına ilgi duyan öğrenciler, bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller ve ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynak kitap niteliğindedir.
Fatih Budak, Ahmet Kar Modern yönetim anlayışının bir gereksinimi olarak ortaya çıkan profesyonel sağlık hizmetleri yönetiminde, hangi liderlik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır ve bu liderlik uygulamalarının başarısı adına ne gibi hususlar dikkate alınmalıdır?
Bu ve benzeri soruların cevabını aramak amacıyla kendi alanlarında uzman sağlık yönetimi akademisyenlerinden oluşan bir yazar kadrosu tarafından kaleme alınan bu kitap; liderlik kavram ve uygulamalarına sağlık yönetimi bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırmaktadır.
• Liderlik Kavramı ve Sağlık Yönetiminde Liderlik
• Sağlık Yönetiminde Lider-Üye Etkileşimi
• Sağlık Yönetiminde Duygusal Liderlik
• Sağlık Yönetiminde Hizmetkâr Liderlik
• Sağlık Yönetiminde Kültürel Liderlik
• Sağlık Yönetiminde Dönüşümcü Liderlik
• Sağlık Yönetiminde Klinik liderlik
• Sağlık Yönetiminde Stratejik Liderlik
konularını ele alan bu kitabın; öncelikle konuya ilgi duyan okur ve araştırmacılara, üniversitelerin ilgili bölümlerinde kullanılacak bir eğitim materyali olarak akademik çalışmalara, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki liderlik süreçlerine ve bir bütün olarak politika yapıcılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
Ahmet Emin Erbaycu, Umut Sanem Çitçi, Emre Bilgiç İnsan, hayatı boyunca birçok deneyim yaşıyor ve gözlemlerde bulunuyor. Mesleğin içinde -hekimlerde olduğu gibi- insan hayatı, hatta insan sağlığı ile ilgilenmek, hayatlarına dokunmak da bu deneyim ve gözlemlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Hekim için de tüm yaşananlar geçmişte kalan bir anının ötesinde, daha sonra hizmet ettiği hastalara yardımcı olurken kullanacağı yol haritasını teşkil ediyor.
Ebrar Ilıman, Enis Baha Biçer, Fatih Altan, Merve Can, Merve Şimşek, Mustafa Filiz Sağlık sektöründe yaşanan değişim ve gelişen tıp teknolojisi, uzayan ortalama yaşam süresi ve bunların paralelinde artan iş gücü gereksinimi, yüksek maliyetler, sağlık kurumlarını her geçen gün daha karmaşık bir hâle getirmiş ve bu kurumların yönetimini daha da zorlaştırmıştır. Bu karmaşıklığın önüne geçilmesinde ve bireylerin sağlık düzeylerinin yükseltilmesinde sağlık kurumlan yöneticilerine büyük iş düşmektedir.
Bu kitap, başta öğrenciler olmak üzere sağlık kurumlan yöneticileri ve yönetici olmak isteyen sağlık çalışanları için temel bir kaynak olma iddiasıyla hazırlanmıştır. Kitapta; yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, üretim, pazarlama, halkla ilişkiler gibi işletme fonksiyonlarının yanı sıra kalite, akreditasyon, etik gibi konular sektöre özgü yönleriyle ele alınmıştır.
Ahmet Alkan, Ali Ünal, Aygül Yanık, Bilal Ak, Dilruba İzgüden,, Elif Kaya, Emre İşci, Emre Karasu, Fatih Durur, Fulya Sarvan, Gamze Kutlu, Hilal Akman Dömbekci, İzzet Erdem, Mehmet Ali Rıza Torun, Musa Özata, Necla Yılmaz, Ramazan Erdem, Sedat Bostan, Süheyl Pozantı, Süleyman Mertoğlu, Sümeyye Arslan Kurtuluş, Şahin Kavuncubaşı, Türkan Yıldırım, Yasemin Akbulut, Yunus Emre Öztürk “Sağlık” ve “yönetim” gibi iki önemli kavramın bileşiminden oluşan sağlık yönetimi, profesyonel bir meslek olarak bireylerin daha sağlıklı olması ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik her türlü girişim ve organizasyonda yönetim faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 1934 yılında Chicago Üniversitesinde açılan yüksek lisans programıyla sağlık yönetiminin profesyonel bir meslek olma yolundaki ilk adımı atılmıştır. Türkiye ise 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı açılan Sağlık İdaresi Yüksekokulu ile bu kervana katılmıştır. Geçen zaman zarfında çoğalan eğitim programları ile birlikte sağlık yönetimi ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi oluşmuştur. Bu kitapta; Türkiye'de sağlık yönetimi alanı; gelişim süreci, eğitim programları, profesyonelleşme ve kurumsallaşma perspektifinden ele alınmaktadır.
Elif Kaya Medikalleşen dünyamızda gözlerimizi açtığımız andan dünyaya veda ettiğimiz ana kadar iyilik hâli arayışlarımızın uğrak noktası olagelen hekimlik mesleği, kadim bir meslek olmasının yanı sıra son yüzyılda gerek icrası bakımından gerekse toplumsal statü bakımından önemli değişimler yaşayan bir meslek grubudur. Profesyonel bir meslek olarak kabul edilen hekimliğin özellikle biyoteknolojik gelişmelere ve neoliberal politikalara bağlı yaşadığı dönüşüm, mesleğin sosyolojik pozisyonu üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Bu kitap, kadim hekimlik mesleğinin tarihsel serüveni ile birlikte Türkiye özelinde hangi kültürel dinamikleri yansıttığına, temel sorun alanlarına ve çözüm önerilerine yönelik hazırlanmış teorik tartışmalarla birlikte sunulan bir saha çalışmasıdır. Tıp mesleğinin toplum, siyaset, ekonomi ve hukuk gibi alanlarına ilişkisini ele alan bu kitap, sağlık yönetimi ve sağlık sosyolojisi alanları başta olmak üzere pek çok disipline hitap etmektedir.
Cansu Işık, Derya Kaya Şenol, Derya Öztürk Özen, Emine Koç, Eylem Toker, Feyza Nazik, Filiz Ünal Toprak, Gürkan Sert, Hilal Uslu Yuvacı, Kevser Özdemir, Mehtap Omaç Sönmez, Metin Yıldız, Nazlı Baltacı, Özlem Doğan Yüksekol, Öznur Yaşar, Selim Karaküçük, Semiha Özkan, Songül Aktaş, Yasemin Aydın Kartal, Yasemin Hamlacı Başkaya, Zekiye Turan Sağlıklı nesiller, toplumlar ve sağlıklı bir geleceğin en önemli unsurlarından biri üreme sağlığıdır. Üreme sağlığı sorunlarını ele alan kitabımız bu sorunlarla baş etmede sağlık profesyonellerine geniş kapsamlı bilgi sunarak dünyada ve Türkiye’de üreme sağlığı cinsel sağlık ve aile planlamasına yönelik güncel durumu da göstermeye çalışmaktadır. İlaveten değişen toplum yapısı ve üreme sağlığı geniş bir perspektifte değerlendirilmiş olup kadınlar başta olmak üzere erkekler, çocuklar ve riskli grupların cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlamasına yönelik ihtiyaçlarını belirlemede sağlık profesyonelleri ve adaylarına eğitici, yenileyici ve esin kaynağı olabileceğini düşünmekteyiz.