Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği \ 1-2
Aytuğ Arslan, Simge Kömürcü Sarıbaş Elinizde tuttuğunuz bu kitap, sizleri bulunduğunuz mekândan alıp dünyanın farklı coğrafyalarındaki kentlere doğru sanal bir yolculuğa çıkarmak için yazılmıştır. Bu amaçla yurt dışında ziyaret edilen üç kent; iki bölüm hâlinde farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. İlk başlık altında kentlerin coğrafi konumu, siyasi tarihi ve turizmi gibi genel bilgilere yer verilirken ikinci başlık gezi noktalarına ve deneyimlere ayrılmıştır. Bölümler, destinasyonlara yönelik kısa öneri ve uyarılarla tamamlanmıştır. Birer gezi yazısı olarak kaleme alınan bölümlerde açıklayıcı, öyküleyici ve betimleyici anlatım yollarına başvurulmuştur.
Bu kitapta şehirlerin tarihini, mimarisini, meydanlarını, el sanatlarını, mutfağını keşfedecek ve insanlarıyla tanışacaksınız. Bu seyahatlerin hepsi, tarihin farklı takvim yapraklarında gezilerini kaleme alan yazarlar tarafından gerçekleştirildi. Adımları geçmişte kaldı ama seyyahların zihinlerinde bu geziler birer kare, ses, tat, anı olarak yaşamaya devam ediyor. Eminiz ki sizler de daha ilk satırlarda kentlerin büyüsüne kapılıp onları görmek isteyeceksiniz. Bakalım, 35 rotadan en çok hangisini beğeneceksiniz?
Burak Düz, Burçin Boz, Bükre Aslan, Canan Tannsever, Çelebi, Çinuçen OKAT, Ercan Güler, Erkan Sezgin, Kürşad Sayın, Mehmet Emre Güler, Melih Özçalık, Nil Sonuç, Özge Çalhan, Özgür Sanbaş, Özlem Kışlalı, Pınar Işıldar, Piliz Dalkılıç Yılmaz, Selin İşevcan Ertamay, Serkan Çelik, Sevinç Güler Özçalık, Simge Kömürcü, Sonay Kaygalak, Uysal Yenipınar “Çok Gezenti “Şehirler ve İnsanlar” kitabımın ön sözünde de belirtmiştim; seyahat konusunda beni “uyandıran”; 2000'lerin başında St. Petersburg-Moskova arasında Volga üzerinde yol aldığım teknedeki, günlerce gördüklerinden şikâyet eden yaşlı hanımefendi olmuştu: “Volga'nın suyu çamurlu.” dedi, “Rus yemekleri fazla hamurlu.” dedi. Bunları dedi ama bir türlü gördüğünü “Zaten onlar orada var olanlar.” diye değerlendirip hanesine katmayı denemedi. Üzüldüm açıkçası. Seyahat için harcadığı zamanın ve parasının boşa gittiğini düşündüm. Seyahat denen şeyin amacının; gördüğüm ne varsa bilgilerime, benliğime, böylece karakterime katmak ve iyi-kötü ne görürsem göreyim onlardan farklı bir ben yaratmak olduğunu kavradım. O seyahati takip eden ve bugüne kadar gelen tüm seyahatlerimi böyle değerlendirmeye, yaşamaya ve bu bakış açısıyla anlatmaya başladım.
Bakmak bir saniye,
Görmek, hissettiklerin kadar sürer bence.”

Burak Akkul

Bu kitap sizleri bulunduğunuz mekândan alıp dünyanın farklı coğrafyalarındaki kentlere doğru sanal bir yolculuğa çıkarmak için yazılmıştır. Bu yolculuk, Türkiye'ye yakın coğrafyaların yanı sıra Fas, Güney Kore, Mısır, Hindistan, Tayland, Japonya gibi egzotik olarak görülen ülkelere olacaktır. Bu amaçla yurtdışında ziyaret edilen üç kent, iki bölüm hâlinde, farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. İlk başlık altında kentlerin coğrafi konumu, siyasi tarihi ve turizmi gibi genel bilgilere yer verilirken ikinci başlık gezi noktalarına ve deneyimlere ayrılmıştır. Destinasyona yönelik kısa öneri ve uyarılarla yazılar tamamlanmıştır. Birer gezi yazısı olarak kaleme alınan yazılarda açıklayıcı, öyküleyici ve betimleyici anlatım yollarına başvurulmuştur. Bu kitapta; şehirlerin tarihini, mimarisini, meydanlarını, el sanatlarını, mutfağını keşfedecek ve insanlarıyla tanışacaksınız. Bu seyahatlerin hepsi tarihin farklı takvim yapraklarında gezilerini kaleme alan yazarlar tarafından gerçekleştirildi. Adımları geçmişte kaldı ama seyyahların zihinlerinde bu yolculuklar birer kare, ses, tat, anı olarak yaşamaya devam ediyor. Eminiz ki sizler de daha ilk satırlarda kentlerin büyüsüne kapılıp onları görmek isteyeceksiniz. Bakalım 68 rotadan en çok hangisini beğeneceksiniz?
Ahmet Atasoy Akdeniz Bölgesi Atlası çok geniş hedefleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Atlasın içeriğinde fiziki ve beşeri haritalar bulunmaktadır. Atlasın fiziki haritaları bölgenin yükselti basamakları haritası, bölge illerinin fiziki haritası ile illerin ilçe fiziki haritalarından oluşmaktadır. Üç boyutlu olarak gösterilen büyük veya küçük ölçekli fiziki haritalar bölgenin dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olduğunu gözler önüne sergilemektedir.
Döndü Can, Erdal Elmas, Hacer Çetin, Halil Sözlü, Latif Bolat, Naci Ünal, Nuri Gündoğdu, Osman Erkan Özaydın, Serpil Yalım Kaya, Sultan Eren, Sümeyye Erbaş, Uysal Yenipınar “Cennet de cehennem de senin içinde.” Amin Maalouf
İpek Yolu, yaklaşık 2000 yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki ulusları birbirine bağlayan ulaşım ve kültürel iletişim ağı olmuştur. Yaklaşık 6400 km’lik güzergâha sahip İpek Yolu’nda, Çin’den Anadolu’ya bir deve kervanı ancak bir buçuk yılda ulaşabilmektedir. İpek Yolu, günümüzde ticaret, turizm alanlarında yapılan yeni yatırımlarla tarihî ismiyle canlandırılmaya başlanmıştır. Türkiye coğrafi olarak tarihî İpek Yolu’nun tam ortasında yer aldığından o dönemde “Orta Kuşak” veya “Doğu Akdeniz Bölgesi” olarak isimlendirilmiştir. Mersin ili de İpek Yolu dönemine ait limanı, baharat, kahve, çay gibi içecekleri ile İpek Yolu’nun somut ve somut olmayan mirasına sahiptir. Mersin ilinin sahip olduğu söz konusu mirası ele alan bu kitap, geleceğin turizm türü hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Mersin ilinin az bilinen bir yönünü, Binbir Gece Masalları’na konu olan İpek Yolu dönemini keşfedeceksiniz. Kitap bölümleri, bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanmış olsa da okurken Amin Maalouf’un “Doğu’nun Limanları” romanı tadını alacaksınız. Kitabın Mersin ilinin Turizm geleceğine katkı sunması dileğiyle...
Akif Gökçe, Ali Turan Bayram, Aybüke Özsoy, Ayşe Arslan, Canan Tanrısever, Caner Ünal, Ceyda Sevcan Sargın, Dilara Eylül Koç, Ezgi Kırıcı Tekeli, Gizem Çapar, Gizem Erçolak, Gökhan Köksal, Gözde Oğuzbalaban, Grant Altay Taşkın, Gül Erkol Bayram, Hande Akyurt Kurnaz, Hüseyin Pamukçu, Lale Yılmaz, Meltem Altınay Özdemir, Nalan Albuz, Nuray Tetik Dinç, Nurgül Çalışkan, Onur Aykaç, Özge Güdü Demirbulat, Özlem Güzel, Savaş Yıldız, Seçkin Eser, Seda Yetimoğlu, Serap Akdu, Sinan Gökdemir, Sonay Kaygalak Çelebi, Tolga Fahri Çakmak, Uğur Akdu, Uğur Ceylan, Vedat Acar, Yakup Erdoğan, Yiğitcan Şenbahar, Zeynep Çokal Çivi yazılı belgelerin gün yüzüne çıkmaya başladığı günden beri efsaneler, destanlar, ilahiler, ağıtlar, aşk şiirleri, atasözleri gibi birçok edebiyat eseri günümüze kadar ulaşmıştır. Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan Anadolu, doğudan batıya, batıdan doğuya doğru akın eden kavimlerin saldırılarına uğramış, pek çok medeniyet sonlanırken pek çok medeniyetin can evi olmuştur. Birçok saldırı ve yıkıma uğrasa da yüzyıllar boyu canlanan devletler, kültürlerinden şu veya bu şekilde izler bırakmışlardır. Bazı gelenekler de yazılı ve sözlü olarak günümüze kadar aktarılarak gelmiştir. Bugüne ulaşan en önemli belgeler, Sümer yazılı belgelerinin edebî metinleridir. Sümerlilerin hayal güçlerini, kâinata bakışlarını, gündelik yaşamlarını, inanışlarını yansıtır. Bu metinler, kahramanlarının serüvenlerini dile getiren destanlar, geçirilen felaketleri anlatan ağıtlar, törenlerde tanrıları, mabetleri, kralları öven ilahiler, tanrıların öykülerine ait efsaneler, tartışmalar, atasözleri ve deyimler, hayvan masalları, okullarla ilgili hikâyelerden oluşurlar.
Bu kitapta, Sümerlilerden günümüze pek çok esintiyle karşılaştığınız gibi, sonraki medeniyetlerin bu coğrafyanın sözlü geleneğine nasıl da etki ettiğine şahit olacaksınız...
Ne demiş bir Sümer atasözü: “Biliyorsun, niye öğretmiyorsun?”.
Bu kitap tam olarak bu öğüdü tutmuş... Çoğu sözlü olarak aktarılarak günümüze ulaşan efsaneleri bir araya getiren ve yazılı hâle getirerek nesilden nesile, medeniyetten medeniyete aktarılmasını sağlayacak önemli bir vazifeyi büyük bir başarı ile yerine getirmiştir.
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
Sümerolog/Yazar
Ahmet Vatan, Alper Kurnaz, Altan Çelik, Ayşen Acun Köksalanlar, Canan Tanrısever, Caner Ünal, Esra Çam, Ezgi Kırıcı Tekeli, Funda Ön, Gökçe Emeç, Gökhan Köksal, Gözde Oğuzbalaban, Gül Nihan Güven Yeşildağ, Hande Akyurt Kurnaz, Hüseyin Aksoy, Kaplan Uğurlu, Lale Yılmaz, Medet Yolal, Mustafa Duman, Nagihan Baysal, Nermin Ayaz, Nilgün Demirel, Nuray Tetik Dinç, Özge Güdü Demirbulat, Özlem Güzel, Seda Yetimoğlu, Sevgül Çilingir Cesur, Sinan Gökdemir, Sinan Kurt, Sonay Kaygalak Çelebi, Tolga Fahri Çakmak, Yağmur Alkır, Zeynep Çokal Anadolu toprakları, jeopolitik konumu gereği birçok medeniyete ev sahipliği yaparken mit, efsane, kutlama, gelenek görenek, örf ve âdetlerin bir araya geldiği kültürel zenginliğe sahip bir coğrafya hâline gelmiştir. Nesilden nesile aktarılan bu ögeler, halk kültürünü oluştururken aynı coğrafyada yaşayan toplumları da bir araya getiren bir güç olmuştur. Geçmişten geleceğe aktarılan bir özelliği olması bağlamında kültür, uluslararası platformda ayrıştırıcı ve farklılaştırıcı bir unsur olarak tanımlanırken ülkelerin sahip olduğu inanışlar ve ritüeller, halk kültürünün örüntülerini oluşturmuş ve somut olmayan kültürel miras alanları olarak tanımlanmıştır. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) kapsamında ele alınan alanlarda “toplumsal uygulamalar” kapsamında ele alınan inanışlar ve ritüellerin bir araya getirilmesini amaçlayan “Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Kökenleri ve Yansımaları” isimli bu kitap ile geçmişten geleceğe köprü gibi uzanacak olan Anadolu halk kültürü mirasına bir iz bırakılmak istenmiştir. Nereden geldiğini ve neden yaptığımızı bilmediğimiz bazı ritüellerin ve kökeninde yatan inanışların toplandığı bu kitap, Anadolu’nun halk kültüründe yatan inanışları ve ritüellerini kültür meraklılarına sunuyor.
Hep var ol Anadolu…
Ayşe Nur Uslu, Azime Ferya Aktaş, Derya Toksöz, Elif Bak Ateş, Evrim Çeltek, Gizem Çapar, Gökhan Yılmaz, Gül Erkol Bayram, Hacer Çetin, Mehmet Yavuz Çetinkaya, Merve Gürge, Nil Sonuç, Osman Erkan Özaydın, Seda Çiçekli Ayyıldız, Seda Yetimoğlu, Serkan Aylan, Serpil Yalım Kaya, Sevda Birdir, Türkan Işık, Uysal Yenipınar, Yurdanur Yumuk, Zeynep Aslıgül Sarı Tarihî İpek Yolu, Çin sınırlarından Avrupa'ya kadar uzanan ulaşım, ticaret, iletişim, etkileşim ve kültür yolu olmuştur. Doğu'dan Batı'ya yolun geçtiği ülkeler, dünyadaki gelişmeleri izleyebilmiş, ticaret sayesinde de zenginleşmiştir. İpek Yolu ile ilgili yayınlar incelendiğinde genellikle siyasi, ekonomik ve ticari konulara yer verildiği; kültürel ve turizm alanındaki yayınların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu eksikliği kısmen de olsa gidermek amacıyla 2021 yılında "Akdeniz İpek Yolu Kültürel Mirası - 1" isimli kitap, devamında ise "Anadolu İpek Yolu Kültürel Mirasları - 2" isimli bu kapsamlı kitap kaleme alınmıştır. Anadolu İpek Yolu kültürel miraslarının zenginliğini tanıtmak için daha fazla yayına ihtiyaç vardır. İpek Yolu, gelecekte turizm alanında en fazla ziyaret edilmesi öngörülen turizm rotalarından biridir. Bu amaçla Doğulu ve Batılı ülkeler, yatırımları ve tanıtımlarını İpek Yolu teması üzerine yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Teknoloji ve haberleşmenin hızla geliştiği dünyada İpek Yolu önce ticaret sonra turizm alanında tekrar dünyanın gündemindeki yerini almıştır. Kitabın, Türkiye'nin İpek Yolu turizm miraslarının tanıtımına ve literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.
Ahmet Vatan, Ali Türker, Arzu Balıkoğlu, Ayşe Arslan, Aytuğ Arslan, Azade Özlem Çalık, Canan Tanrısever, Caner Ünal, Cenk Murat Koçoğlu, Ceyda Sevcan Sargın, Dilara Eylül Koç, Duygu Yetgin Akgün, Ezgi Kırıcı Tekeli, Funda Ön Esen, Gizem Erçolak, Gökhan Köksal, Gözde Oğuzbalaban, Gülsel Çiftci, Hande Akyurt Kurnaz, Hasret Ulusoy Yıldırım, İlker Şahin, Kaplan Uğurlu, Medet Yolal, Nalan Albuz, Nermin Ayaz, Nilgün Demirel, Nuray Tetik Dinç, Özge Güdü Demirbulat, Özlem Güzel, Özlem Köroğlu, Samet Çevik, Savaş Yıldız, Seda Yetimoğlu, Sedat Bornovalı, Selda Özgün, Sonay Kaygalak Çelebi, Talha Babacan, Tolga Fahri Çakmak, Uğur Ceylan, Uysal Yenipınar, Yakup Erdoğan, Yurdanur Yumuk, Zekiye Nur Akyürekli Gerek antik çağ medeniyetlerinin Anadolu'da gelişmesi gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin ve Hz. İsa’ya inananların Anadolu’yu güvenli topraklar olarak görmesi; yeniçağda ise Yahudilerin bulundukları yerlerde karşılaştıkları baskıcı/yok edici yaklaşımlardan kaçarak Anadolu topraklarına sığınmış olmaları ve yine Türklerin kendi dinlerine ait eserleri yapmaları, üzerinde yaşadığımız bu toprakların farklı bölgelerinde kiliselerin, sinagogların ve camilerin inşa edilmesine neden olmuştur. Anadolu toprakları, sadece somut kültürel mirasın izlerini taşımakla kalmamış, efsanelere ve fenomenlere de ev sahipliği yapmıştır. Dahası birçok önemli din lideri, eren, aziz ve havarilerin de yolu bu topraklardan geçmiştir. Bu bağlamda Anadolu coğrafyası özellikle semavi dinler açısından önem kazanmıştır. Bu topraklarda yer alan kutsal mekânlar, hac merkezleri ve önemli şahsiyetlere ait izler, turistleri bu topraklara çekerken Anadolu da inanç turizmi açısından vazgeçilmez bir destinasyon hâline gelmiştir.
Anadolu’nun inanç değerleri belki bir kitaba sığmayacak kadar zengin olmakla birlikte Anadolu topraklarında öne çıkan dini yapıları, dini fenomenler ve efsaneleri, önemli kişilerin izleri ve dini mekânları bir araya getirme düşüncesiyle ortaya çıkan bu kitap, okurlarını ve araştırmacıları adı geçen mekanlara tanıklık etmek ve kişilerin izlerini takip etmek için arayışla ve aşkla yollara düşürecek bir eser olmuştur.
Ahmet Atasoy Bozyazı, Mersin’e bağlı ilçelerden biridir. Yörede geniş yer kaplayan Toros dağları kıyıdan itibaren birden yükselmektedir. Alp-Himalaya dağlık sistemin bir parçası olan Toros dağları genellikle kalkerli yapılardan oluşmaktadır. Yoğun tektonik hareketlerin etkisinden dolayı kalkerli yapılar çoğunlukla kırıklı ve çatlaklı bir yapı sistemine sahiptir. Kalkerli formasyonların yer yer 1000 m’ye ulaştığı bu yörede Dinar karstının çok güzel örnekleri gelişmiştir. Yeraltı ve yerüstü karst sisteminin yoğunlaştığı bu yörede ilginç yer yer şekilleri bulunmaktadır. Turistik potansiyeli bulunan bu şekiller arasında mağara, kanyon vadi, yer altı nehri, polye, uvala, çıkmaz vadi, doğal köprü gibi şekillerdir. Bozyazı’da tektonik hareketlerle oluşan ilginç şekiller de vardır. Özellikle naplı yapılar yörenin gizemini arttırmaktadır. İkisi Alanya biri de Bozkır’da olmak üç ayrı naplı yapı görülmektedir. Alanya ve Bozkır’dan dağların sürüklenerek Bozyazı’ya kadar gelmiş olması bilimsel bir mucizeyi oluşturmaktadır. Yine Bozyazı çevresinde dünyanın en eski kara parçası olan Godwana’ya ait parçalarının bulunması Bozyazı’ya sıra dışı bir özellik katmaktadır. Bozyazı denizaltı topografyası açısından da ilginç özelliklere sahiptir. Özellikle derine doğru katlar şeklinde görülen mağara katmanlarının her biri deniz canlılarına ev sahipliği yapmaktadır.
Atila Hazar Bu eserin amacı; mesleki ve genel turizm eğitimi alanlara, turizm bilincini ve mesleki alan derslerine hazırlayıcı temel ve genel bilgileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda eserin hedef kitlesi, turizm eğitimi alan üniversite öğrencileridir. Eser, Genel Turizm, Turizme Giriş, Temel Turizm Terminolojisi gibi aynı içerikli derslerde, ders kitabı olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Eser içeriğinin oluşturulmasında; turizm sektöründeki çağdaş değişimler ve gereklilikler, sektör ihtiyaçları, yenilenen mevzuatlar, yazarın 30 yılı aşkın sektörel ve akademik deneyimleri ile yurt içi ve yurt dışı gözlemleri dikkate alınmıştır. Yerli ve yabancı literatür taraması ile ikinci el verilerden yararlanılmıştır.
Bölümler sonunda, öğrenmeyi pekiştirici, kolaylaştırıcı ve ilgi çekici tartışma konuları ile okuma parçalarına yer verilmiştir. Öğrencilerdeki bilgi ve beceriye yönelik davranış değişikliklerini etkin şekilde ölçmeye yönelik, klasik sınavlardan çok farklı olarak cazibe ve faydalılık özelliklerine sahip değerlendirme soruları eklenmiştir.
Eserin içeriği on üç ana bölümden oluşturulmuştur. Bu bölümler sırasıyla; temel kavramlar, insanları turizme yönelten nedenler, turistik varlıklar, turizmin işlevleri, turizm çeşitleri, turizm işletmeleri, turizm personeli, turizmde reklam tanıtım ve propaganda, animasyon hizmetleri, turizm eğitimi, turizmde ulaştırma, turizm politikası, küresel turizm etiği başlıkları altında hazırlanmıştır.
Özgün niteliklere sahip eser, dersler için çok uygun ve yararlı, öğrenmeyi kolaylaştırıcı, davranış değişikliğini en iyi şekilde sağlayıcı bir nitelik taşımaktadır.
Özge Kılıçarslan, Gözdegül Başer, Abdullah Akgün, Yunus Topsakal, Nedim Yüzbaşıoğlu, Murat Çuhadar, Yenal Yağmur, Erhan Babaç, Özgür Sarıbaş, Özkan Erdem, Yener Oğan, Çağla Çavuşoğlu Mckenzie, Pınar Işıldar, Burcu Kıvılcım, Buğcan Güvenol, Simge Kömürcü, Eniser Atabay, Özay Emre Yıldız, Caner Ünal, Mehmet Bahar, Emrullah Cansu, Altan Demirel, Rahman Temizkan, Selçuk Yücesoy Günümüzde her alanda meydana gelen değişim ve gelişmeler, turistlerin istek ve ihtiyaçlarında değişikliğe yol açmıştır. Turizm olgusunun büyük oranda gerçekleştiği destinasyonların da bu değişikliklere ayak uydurmaları bir zorunluluk hâline gelmiştir. Geleneksel turizm ürünlerinin yanı sıra yeni ürün/hizmetlerin geliştirilmesi, destinasyonların başarısı için oldukça önem arz etmektedir. Bu durum, bu kitabın ortaya çıkmasındaki temel motivasyon olmuştur. Kitapta, alanında uzman yazarların kaleme aldığı 19 bölüm bulunmaktadır. Teknolojik unsurlardan gastronomiye, sürdürülebilirlikten turlara kadar geniş bir yelpazede birçok yeni yaklaşımın ele alındığı bu eserin temel amacı; araştırmacılara, karar vericilere, öğrencilere ve bu konuya ilgi duyan kişilere destinasyon yönetimine ilişkin farklı bir perspektif kazandırmaktır. Bu yönüyle turizm literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Vedat M. İNCE Turizm dünyasında yaygın olarak kullanılan ortak yabancı dillerden birisi de Almancadır. Bu nedenle, ülkemizde turizm sektöründe Almanca bilmek bir ayrıcalık konumundadır. Bu kitap, turizm sektöründe çalışacak kişilerin Almancayı daha verimli kullanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 12 üniteden oluşan bu kitap, A1 yani “Anfänger” düzeyinden başlamaktadır. Konular, sektörün beklentilerine hitap ettiği gibi İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) içeriklerini de kapsamaktadır.
Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman MYO'daki 10 yıllık ders deneyimlerimize göre şekillendirdiğimiz bu kitabın en önemli özellikleri şunlardır:
1. Ağırlık noktasını konuşma kalıpları, kelime hazinesi ve temel diyaloglar oluşturmaktadır.
2. Görselleri hem sınıf içinde hem sınıf dışındaki faaliyetlerde öğretim elemanına ve öğrencilere yardımcı olacak ve yükünü hafifletecek niteliktedir.
3. Konu anlatımları ve yönergeler Türkçe açıklamalarla birlikte verilmiştir.
4. Kelime hazinesi, Almanca konuşan bir turist karşısında ihtiyacı karşılayacak zenginliktedir.
5. Dil bilgisinin ağır konuları yerine daha temel konulara yer verilmiş, detaya girilmemiştir.
Turizm branşında eğitim veren fakülte, meslek okulu ve meslek yüksekokullarındaki Almanca derslerinde kullanılabilecek olan bu ders kitabıyla amacımız, öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları konuşma kalıpları, kelime hazinesi ve dil bilgisi becerilerini kazandırmaktır.
Bir başka amacımız da yabancı dil öğrenmenin bir kabus değil, ehil eğitimciler, istekli öğrenciler ve uygun ders kitabıyla bir eğlence olabildiğini göstermektir.
Ahmet Atasoy Ege Bölgesi Atlası çok geniş hedefleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Atlasın içeriğinde fiziki ve beşeri haritalar bulunmaktadır. Atlasın fiziki haritaları bölgenin yükselti basamakları haritası, bölge illerinin fiziki haritası ile illerin ilçe fiziki haritalarından oluşmaktadır. Üç boyutlu olarak gösterilen büyük veya küçük ölçekli fiziki haritalar bölgenin dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olduğunu gözler önüne sergilemektedir.
Alper Kurnaz, Alperen Kök, Erinç Tozlu Özhan, Fatih Ercan, Hande Akyurt Kurnaz, Hasan Köşker, Makbule Civelek, Mehmet Sedat İpar, Melahat Avşar, Savaş Artuğer, Taner Dalgın Dünya genelinde farklı sosyo-ekonomik sınıflardan çok sayıda kişinin katıldığı turizm endüstrisinin gelişimi açısından turistik ürün ve hizmetlerin erişilebilirliği önemli bir husustur. Erişilebilir turizm, sunulan turistik ürün ve hizmetlerden herkesin eşit bir şekilde yararlanabilmesi esasına dayalı bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Engellilik, yaşlılık, hamilelik, vb. nedenlerle seyahat ve turizm faaliyetlerine katılamayan kişilerin sunulan hizmetlere erişimlerinin sağlanması turizm talebini ve elde edilen geliri artırmada kilit bir faktör olarak değerlendirilebilir. Gelişen teknoloji, günümüzde insan hayatının birçok alanında kişilere çeşitli avantajlar sunmakta, yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Emek yoğun özelliğe sahip turizm endüstrisinde de çağın gerektirdiği şekilde teknolojiye uyum gerçekleşmekte, kişilerin istek ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetler üretmede son teknolojilerden faydalanıldığı görülmektedir. Turizmde erişilebilirliğin artırılmasında yararlanılabilecek teknolojilerin araştırılması ve erişilebilir turizmde yardımcı teknolojilerin rolünün ortaya konması bu kitabın odak noktasını oluşturmaktadır. Kitap toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. Her bölüm farklı araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Kitabın ilgili akademisyenler, profesyoneller, öğrenciler için önemli bir yol gösterici ve kaynak olması temennisiyle…
İsa Yayla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmin gelişimi ve düzenlenmesi konusunda hukuki düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet tarihi boyunca temelde turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir zeminde ve planlı bir şekilde yürütülmesini amaçlayan farklı seviyelerde pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır. Turizm mevzuatını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bu kitapta, 1930'lu yıllardan itibaren turizm mevzuatına yönelik T.C. Anayasası, turizm sektörünü doğrudan ve dolaylı olarak şekillendiren kanunlar, Bakanlar Kurulu kararları, Cumhurbaşkanı kararnameleri ve yönetmelikler gibi çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda mevzuat türleri ilk yayımlandığı hâllerine ve yapılan değişikliklere göre turizm sektörü özelinde ele alınmıştır. Zamanla gerçekleşen değişiklikler kronolojik olarak verilen mevzuat bileşenlerindeki gelişimin daha net gözlenmesi amacıyla karşılaştırmalı bir yöntemle yorumlanmıştır.
Kitapta, hem güncel turizm mevzuatı ve değişiklikleri hem de yürürlükten kaldırılmış olan turizme yönelik mevzuat işlenmiştir. Dolayısıyla meri ve mülga olmak üzere 18 kanun, 3 kanun hükmünde kararname, 2 Cumhurbaşkanlığı kararı/kararnamesi ve 93 yönetmelik mevzuat silsilesine göre verilmiştir. Sayıca fazla oluşu nedeniyle yönetmelikler, okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla yayımlandığı dönemdeki turizmden sorumlu bakanlık başlığı altında toplanmıştır.
Mevzuattaki boşluklar ve yeniden düzenlenmesinde ihtiyaç görülen alanlar tespit edilerek kamu otoritelerine çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda çalışma, bürokrasi ve sektör temsilcileri ile akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm turizm paydaşlarının yararlanabileceği kapsamlı bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Gazanfer Erbaşlar Genel işletme ismiyle yazılan kitap toplam dokuz bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde işletme başlığı altında işletmecilik, ekonomi, üretim ögeleri, işletme kavramı, girişimci, işletme amaçları, işlevleri, kuruluş ve büyüme, etik kurallarla ilgili genel kavram ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde yönetim ana başlığında yönetimin, yöneticinin, örgütlenmenin, yöneltmenin, iletişim ve denetim kavramları anlatılmıştır. Bu iki işlevden sonra işletmenin işleyişinin irdelendiği, ana işletme fonksiyonlarından, üçüncü bölümde insan kaynakları yönetimi tüm detayları ile incelenmiştir. Dördüncü bölüm pazarlama ilkelerine ayrılmış ve bu bölümde pazar, pazarlama ile ilgili ana kavram tanımlar işlenmiştir. İşletmelerde ana fonksiyon olma özelliği olan üretim sistemleri yönetimine beşinci bölümde yer verilmiştir. Altıncı bölümde çağdaş işletme işlevlerinden işletme bilgi sistemi anlatılmıştır. Yedinci bölüm yardımcı işletme fonksiyonu olan muhasebeye ayrılmıştır. Sekizinci bölümde, finansal yönetim, dokuzuncu ve son bölümde ise günümüzün işletme modelleri arasında önemli yer tutan çok uluslu işletmeler irdelenmiştir.
Genel İşletme, üniversitelerin lisans ve ön lisans (meslek yüksek okulları) öğrencilerine, ilgili derslerinde bir başvuru ve referans kitabı olarak yazılmıştır. Ancak kitap işletme bilimine ve işletmeciliğe ilgi duyan, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm okuyucularımız ile her eğitim düzeyindeki işletmeci ve işletme yöneticilerine de gereksinim duydukları işletmecilik bilgilerini sunacak şekilde kaleme alınmıştır.
Nihan Sidar Bu kitap, Türk havacılık sektörünün ilginç ve dinamik tarihi ile özellikle düşük maliyetli hava yolu taşıyıcılarının rekabet stratejilerini ele almaktadır. Yazar, Türkiye'nin havacılık tarihini derinlemesine incelemekte ve hava yolu taşımacılığının nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve nasıl bu kadar önemli bir sektör hâline geldiğini anlatmaktadır.
Hava yolu taşıyıcılarının stratejik düşünce ve iş modeli oluşturmasının gerekliliği vurgulanırken aynı zamanda düşük maliyetli hava yolu taşıyıcılarının nasıl rekabet avantajı sağlayabilecekleri açıklanmaktadır. Yazar, hava yolu şirketlerinin mevcut yapılarını değiştirmeden strateji ve iş modeli uygulamalarını nasıl optimize edebileceklerine dair bir kavramsal model yapı önerisi sunmaktadır.
Türkiye'nin hava yolu taşıyıcılarının rekabet stratejilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı gibi, havacılık sektörüne ilgi duyan herkes için de kapsamlı bir kaynak olacaktır. Kitabın, hem akademik perspektiften hem de iş dünyasındaki uygulamaları göz önünde bulundurarak Türkiye'de havacılık sektörünün geleceğini şekillendirmek isteyenler tarafından yapılacak çalışmalara da önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Güldane Yazıcı Erdoğdu Karabük’ün yöresel yemeklerinin yer aldığı kitabımızda Türk kadınının yıllar öncesindeki yemek kültürünün kaybolmaması için gelecek nesillere de aktarılması ve büyüklerimizden bize kalan yemek kültürünün korunması için kırk tane tarif yer almaktadır.
Ahmet Köroğlu, Ali Türker, Ayşen Acun Köksalanlar, Azade Özlem Çalık, Canan Tanrısever, Caner Ünal, Cevdet Avcıkurt, Funda Ön Esen, Gökhan Köksal, Gözde Oğuzbalaban, Gülbin Aytekin İnce, Hande Akyurt Kurnaz, Hasret Ulusoy Yıldırım, İlker Şahin, Nalan Albuz, Nermin Ayaz, Nuray Tetik Dinç, Özlem Güzel, Özlem Köroğlu, Serkan Türkmen, Sonay Kaygalak Çelebi, Uğur Ceylan, Uysal Yenipınar, Zafer Öter Turist rehberliği mesleği, misafirlerin ilk karşılandığı ve son uğurlandığı ana kadar sürekli onlarla vakit geçirilen, misafir memnuniyetinin ve motivasyonunun ön planda tutulduğu, misafire unutulmaz deneyimler sunmayı amaçlayarak tatil deneyimini oluşturan, farklı kültürler arasında köprüler inşa eden, ülkenin sahip olduğu çok kıymetli zenginliklerin tanıtılmasında değer sağlayan, ülkeye, yöreye, yerel halka, insana, çevreye, doğaya, misafire, sanata, kültüre ve topluma karşı sorumluluğu yüksek bir meslektir. Turist rehberleri sahnedeki turizm aktörleri olarak mesleklerini ilmek ilmek bir sanat gibi işlemekte, mesleklerini aşkla, tutkuyla ve büyük özveriyle yapmaktadırlar.
Bu mesleği aşkla yapan turist rehberlerine ve yapacak turist rehberi adaylarına ithafen yazılan kitabımız; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilere, araştırmacılara, akademisyenlere, ülkemizin tanıtım elçileri olan turist rehberlerine, turist rehberliği meslek kuruluşlarına, turizm sektöründeki uygulayıcılara, alanla ilgili araştırma yürüten diğer kişi, kurum ve kuruluşlara fayda sağlaması, ışık tutması ve yol göstermesi amacıyla Türkiye'nin dört bir tarafında farklı üniversitelerde görev yapan çok değerli yirmi dört yazarın bir araya gelerek oluşumuna katkı sağladığı özverili bir çalışmanın sonucudur.
Dori Finley Dennison, Melvin R. Weber Bu kitap, konaklama sektöründe stratejik insan kaynakları yönetimine yönelik bir iklim oluşturmak ve bir taraftan geleneksel insan kaynakları fonksiyonlarını bu örgütsel iklim içinde incelerken; diğer taraftan da konaklama sektörü yöneticilerinin etkin bir insan kaynakları programı uygulayabilmeleri için ihtiyaç duydukları birikim ve becerileri ortaya koymak amacıyla yayımlanmıştır.
Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi kitabı üç kısma ayrılmıştır. Kısım 1’de konaklama sektöründe uygulanan stratejik insan kaynakları yönetimi işlenmektedir. Kısım 2’de insan kaynakları yönetiminin geleneksel fonksiyonları konuları yer almaktadır. Kısım 3’te ise insan kaynakları yönetiminde başarılı olabilmek için gereken beceriler işlenmiştir. On iki bölümden oluşan bu kitabın her bölümünde, konaklama yöneticiliği için gereken bilgilerin yanı sıra, bu bilgilerin kullanılabilmesi için gereken becerilerin ve yeteneklerin geliştirilebilmesine yönelik uygulamalar bulunmaktadır.
Kitabın konaklama sektörü uygulamalarına yer vermesi ve beceri kazandırması açılarından önemli bir boşluğu dolduracağı; kitabın akademik öğrenimin yanı sıra, konaklama sektöründe yönetici ve çalışanlar için de faydalı olacağı düşünülmektedir.
Elif Karabulut Şahin, Özlem Nilüfer Karataş Aracı Bu çalışmanın amacı, işletme paydaşlarına daha doğru, ihtiyaca uygun ve zamanında cevap verebilmek için gerekli olan stratejik yönetim anlayışının en önemli ayaklarından biri olan etkin maliyet yönetiminin bir konaklama işletmesinde uygulanması ve sonuçların geleneksel yöntemle hesaplanan maliyet verileri ile karşılaştırılarak araştırmacı ve uygulayıcılara yol göstermesidir.
Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmada ilk olarak bir maliyet sisteminin sahip olması gereken kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere dayalı bir karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. Kriter önceliklerinin belirlenmesinde uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuş ve kriterlerin göreceli ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Proses yöntemi ile Expert Choice programından yararlanılarak belirlenmiştir.
İkinci adım olarak her bir kriterin ağırlıkları dikkate alınarak uygun olan stratejik maliyet yönteminin seçilebilmesi için TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. TOPSIS yönteminin sonucuna göre konaklama işletmeleri açısından stratejik maliyet yöntemlerinden kullanılması en uygun olan maliyet yönteminin “Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme” olduğu görülmektedir.
Son olarak “Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme” yöntemi Antalya ilinde faaliyet gösteren bir konaklama işletmesinde uygulanmıştır ve işletmenin kullanmakta olduğu geleneksel fiili maliyetleme yöntemi ile karşılaştırılmış ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin daha düşük bir maliyet verisi verdiği görülmüştür.
Ahmet Atasoy İlçelerin Turistik Yer Ve Ürünleri Dağılışından Oluşan Mersin Turizm Atlası Türkçe Dilin yanında – İngilizce -Almanca Fransızca- İspanyolca- Rusça Ve Arapça Dillerinede Çevrilmiştir.
Akın Aksu, Aziz Gökhan Özkoç, Berna Ercan, Burak Pınaroğlu, Cem Tintin, Cemal İnce, Cenk Murat Koçoğlu, Engin Üngüren, Hüseyin Pamukçu, İbrahim Cemal Gençay, Kutay Oktay, Muhammed Yamaç, Mustafa Yılmaz, Oğuz Çolak, Orhan Batman, Ömer Akgün Tekin, Ömer Berke Curoğlu, Ömer Saraç, Sühendan Arıkan, Talat Sakallı, Yaşar Yiğit Kaçmaz, Yenal Yağmur Müslüman-dostu turizme yönelik talebin Türkiye özelinde 1990'ların ikinci yarısından itibaren gözle görünür hâle gelmeye başladığı ve günümüzde de hem araştırmacıların hem turizm yatırımcılarının dikkatini çeken bir seviyeye ulaştığı söylenebilir. Yaklaşık 30 yıllık bu süre zarfında; bireylerin turistik davranışlarında gerçekleşen dönüşüm ve turizm arzına ilişkin olanaklarda meydana gelen ilerleme, Müslüman-dostu turizm talebi ile birlikte arzını da yeniden üretmiştir. Müslüman seyahat pazarının gelişmeye başladığı ilk dönemlerde ağırlıklı olarak inanç motivasyonundan doğan ziyaretler kapsamında gerçekleşen turizm hareketi, zaman içerisinde büyük bir çeşitlilik kazanarak farklı turizm türlerine doğru genişlemeye başlamıştır. Bu dönüşüm sayesinde artık deniz-kum-güneş turizminden termal turizme, yayla turizminden kruvaziyer turizmine dek birçok turizm türünün Müslüman-dostu uygulamalarının örnekleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu gelişim sürecinde Türkiye deneyiminin eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaya çalışıldığı bu eserde; konuyla ilgili kavramsal tartışmalardan standartlara, Türkiye'nin olanaklarından turist profiline, literatürdeki gelişim sürecinden pratikte meydana gelen gelişmelere kadar birçok noktaya temas edilmeye gayret edilmiştir. Bu açıdan bu eserde; bir taraftan Türkiye'de Müslüman-dostu turizmin tarihsel gelişim sürecine değinilirken bir taraftan da geleceğe yönelik beklentiler hakkındaki değerlendirmeler, farklı araştırmacı ve uzmanların birikimleri doğrultusunda okuyucuyla paylaşılmıştır.
Akın Erdemir, Arzu Türkmen, Asena Tuğba Evren Subaşı, Bayram Demir, Canberk Şen, Ebru Aydın, Elif İşlek, Erhan Dağ, Fatih Seyran, Fatma Bolaç, Feza Şen, Gülnur İlgün, Gülnur Mert, Hakan Oğuz Arı, İlhan Sağ, İshak Suat Övey, Keziban Avcı, Mahmut Kan, Mehmet Gözlü, Nurperihan Tosun, Ümit Erdem, Yaşar Demir, Yonca Özatkan Katma değeri oldukça yüksek olan sağlık turizmi uygulamalarının ülkelerin ekonomilerinde istihdam artırıcı ve gelir getirici inovatif yönleri dikkat çekmektedir. Günümüzde sağlık turizminin sıklıkla kavramsal çerçevesine ve tanımlamalarına yönelik yayınlar birbirini takip etmektedir. Oysa sağlık turizminin daha profesyonel, sistemli ve bilinçli bir şekilde planlanarak uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda artık teorinin ötesinde sağlık turizmi hizmetlerini destekleyecek kaynak kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Kapsamlı bir şekilde hazırlanan “Sağlık Turizmi Uygulamaları” kitabımızın temel motivasyon kaynağı da sektörün ve akademinin ihtiyacı olan işte bu olağan talebin bir sonucudur.
Bu eser; sağlık turizmi pazarlamasından sağlık turizmi hukukuna, sağlık turizminde medikal uygulamalardan sağlık turizminde diasporaya, sağlık turizminde insan kaynaklarından sağlık turizminde kalite ve akreditasyona varana kadar sağlık turizmi uygulamalarını kapsayan birbirinden değerli 16 konuyu incelemekte, sahadaki profesyoneller ve değerli akademisyen yazarlar aracılığıyla oldukça yararlı ve güncel bilgiler sunmaktadır. Dileriz her biri birbirinden değerli bu konular, ülkemizde ve dünyada sağlık turizmi alanında çalışan ve çalışmak isteyen profesyonellere ilham kaynağı olur. Ülkemizde ve dünyada sağlık turizminin gelişmesi çalışmalarına ve uygulamalarına katkı sunar.
Necdet HACIOĞLU Turizm, insanların tatil ve dinlence amaçlı yer değiştirmelerinden doğan sosyo-ekonomik bir olaydır. Başlangıçta birkaç bin kişiyi kapsayan bu olay günümüzde yüz milyonlarca insanı ilgilendirmeye başlamıştır. Dünyada 2012 yılında, 1.035 milyon turist turizm olayına katılmış ve 1.075 milyar dolarlık turizm geliri elde edilmesini sağlamıştır.
Dünyada barışın pasaportu olarak tanımlanan turizm, yükseköğre­timde bir araştırma ve bilim dalı hâline gelmiştir. Turizm eğitim ve öğretimi XX. yüzyılın sonlarına doğru kurumsallaşmıştır. Ülkemizde örgün turizm eğitimi önce ortaöğretim düzeyinde; 1970’li yıllardan sonra yükse­köğretim düzeyinde başlamıştır. Türkiye’de 2013 yılı başında toplam 87 tane 4 yıllık lisans düzeyinde fakülte ve yüksekokul, 2 yıllık ön lisans düzeyinde turizm programı olan 165 tane meslek yüksekokulu olmak üzere üniversitelerde toplam 252 adet örgün turizm eğitim kurumu vardır. Bu sayılara lisansüstü programlar dâhil değildir. Bu yüksekokulların en önemli sorunu; ders araç gereçlerinin, ders kitaplarının yetersiz oluşudur.
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, turizm eğitimi veren yüksekokulların temel derslerindendir. Teknolojinin de gelişmesiyle seyahat acentacılığının gelecek yıllarda ülkemizde daha çok yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Bu sektörde yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı da doğal olarak artacaktır. Turizm işletmeciliği eğitimi gören yüksekokul öğrencilerine mesleğin gerektirdiği kuramsal bilgileri vermeyi amaçladığım bu kitabın, seyahat işletmeciliği alanında yaralı olacağını ümit ediyorum.
Reşat Arıca Turizm sektörü doğayla iç içe ve yüksek etkileşimli faaliyetlerin gerçekleştiği bir yapıya sahiptir. Yapısı itibarıyla sektörel ölçekte gerçekleşen girişimlerde doğanın kullanımında sıfır tüketim etkisi düşünülemez. Her tür turizm, türleri tüketimi barındırmakta ve turizm faaliyetlerinin girdiği yerler masumiyetini yitirmektedir. Turizmin doğal çevrede meydana getirdiği tahribatın önlenmesi mümkün olmamakla birlikte, turizm formlarının planlı biçimde organize edilmesiyle tüketimin birikimsel bir şekilde artış göstermesini engellemek olasıdır. Bu noktada sistematik ve çevresel etkileri minimize edilmiş, sürdürülebilir ürün üretim ve yönetim sürecine sektörel arz paydaşlarının ve talep ögelerinin bütüncül katılımı önemlidir. Turizm sektöründeki temel arz bileşenlerinden olan seyahat acentaları iç yönetim, tedarik zinciri yönetimi, turistik bölgeyle ilişkiler, müşterilerle ilişkiler, ürün üretim ve yönetimi boyutlarında sürdürülebilirliğe katkı sunmaktadır. Seyahat acentalarının çabaları sektörel iş çevresi tarafından desteklendiği düzeyde başarıya ulaşmaktadır. Bu bağlamda devlet, çalışanlar, müşteriler, paydaş işletmeler, turistik bölge yöneticileri ve yöre halkı, ulusal ve uluslararası birlikler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, üniversiteler ve medyanın içinde bulunduğu paydaşların sürece aktif katılımı ve desteği önem arz etmektedir. Bütüncül ve aktif katılım; korumacı, istikrarlı, birikimsel ve inovatif gelişimi olanaklı kılan bir yapının elde edilmesine katkı sunmaktadır. Bu sayede turistik kaynakların devamlılığı ve sektörel sürdürülebilirliğin sağlanması mümkün olurken aynı zamanda ülkelerin rekabet gücüne erişimi olanaklı hâle gelmektedir. Bu noktadan hareketle hazırlanan eserde, seyahat acentalarında sürdürülebilirlik süreci ve alanları değerlendirilmekte, seyahat acentalarında doğa temelli ürün üretim ve yönetim sürecinin sistemleştirilmesine, sistemleştirme sürecinde yer alacak bileşenlere ilişkin bir çerçeve çizilmektedir.
Adnan Öztürk, Ali İhsan Uygun, Altan Demirel, Ayşe Gül Demirel, Ayşe Nur Canbolat, Dilara Bahtiyar Sarı, Duygu Metin, Eda Koçak, Eyup Atılgan, Fatih Çavuşoğlu, Gamze Yorulmazer, Gül Damla Kılıç, Gülçin Karataş Baran, Hacer Arslan Kalay, Hazal Babur, İbrahim Halil Erdoğan, İlker Günay, Kadir Faik Küçüktopuzlu, Mehmet Halit Akın, Mehmet Nuri Sevgin, Mehmet Umur, Merve Sucu, Mustafa Said Kocabıyık, Müge Kardeş, Nihat Çeşmeci, Onur Selçuk, Özge Büyük, Pınar Işıldar, Serkan Pamuk, Sezer Yersüren, Şule Betül Demirkol, Ümit Gaberli, Yağmur Can Gaberli, Yakup Özkan, Yaşar Mert Demiral, Yenal Yağmur, Zeynep Gençer Kültürel miras, bir toplumun yaşamını ve düşüncesini belirten gelenek, görenek, obje ve yapılardan meydana gelmektedir ve bu varlıkların aktarımıyla canlı kalan dinamik bir unsurdur. Yapılar, anıtlar, binalar, objeler, kentler ve daha niceleri “somut kültürel miras” kapsamında değerlendirilirken, atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesle aktarılan sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüeller, şölenler, toplumsal ve evrenle ilgili uygulamalar, el sanatları ve düşünürler “somut olmayan kültürel miras” kapsamında yer almaktadır. Somut veya somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkarak onları gelecek kuşaklara aktarabilmek insanlığın geleceği için önemlidir. Dolayısıyla bu aktarıma en büyük katkı somut ve somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınmasını sağlayan nitelikli eserlerden geçmektedir. Konuyla ilgilenen araştırmacılara ve öğrencilere yönelik bir kitap oluşturmak ve kültürel mirasımız ile ilgili birikime katkı vermek, bu değerli çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda eserde; Anadolu'da yaşamış, Anadolu'ya etki etmiş, insanlara yeni ufuklar açmış düşünürlerin yaşamlarından kesitler sunulmuştur.
John Urry, Jonas Larsen Ezber bozan ilk iki basımındaki içeriği güncellenen ve yeni bölümlerle donatılan bu klasik eser çağdaş turizm öğrencileri, araştırmacıları ve tasarımcılarına hitap etmektedir. Turist bakışı, yeni ilkeleri ve araştırmaları kapsayan ve gerektiren, gündem belirleyen bir kuram olmaya devam etmektedir. Etkileyici içeriklerle dolu bu yeni basım, kitabın kuramsal ve coğrafi kapsamını genişletmektedir. Turist Bakışı 3.0, bakış kavramına yöneltilen çeşitli eleştirilere yanıt veren ve bu konuda ayrıntılı açıklamalar sağlayan çağdaş bir eserdir. Kitap güncel verileri, birçok yeni örnek olayı ve yeni kavramları içerecek şekilde önemli ölçüde gözden geçirilmiştir. Ayrıca fotoğrafçılık ve dijitalleşme, şekillendirilmiş performanslar, riskler ve alternatif gelecek senaryoları üzerine üç yeni bölüm kitaba eklenmiştir. Yenilikçi ve bilgilendirici niteliğiyle bu kitap çağdaş turizm, boş zaman, kültür politikası, tasarım, ekonomik yenilenme, miras ve sanat ile ilgilenen herkes için temel bir okuma olarak değerlendirilmektedir.
Stephen Wearing, Deborah Stevenson, Tamara Young Keskin, ilgi çekici anlatı biçimi olan bu kitap; konu merkezli, dinamik ve çağdaş turist kültürlerinin karmaşıklığıyla başa çıkabilen turizmi anlamak için genel bir çerçeve sunmaktadır. Turizm, destinasyonlar ve turist benliklerini göz önünde bulundurarak, turist deneyimini ve gezgin kimliklerini çerçeveleyen ve tanımlayan anlam, hareketlilik, katılım kültürlerini keşfederek incelenir. Bu kitap, turizm ve seyahatin deneyimsel, yaşanmış boyutları hakkında yararlı bilgiler sağlamak için sosyoloji, beşerî coğrafya ve turizm çalışmalarının açıklayıcı geleneklerinden yararlanmaktadır.
Alper Kurnaz, Arzu Balıkoğlu, Barış Yeşildağ, Canan Tanrısever, Caner Ünal, Duygu Yetgin, Gökçe Yüksek, Gökhan Köksal, Hande Akyurt Kurnaz, Hasret Ulusoy Yıldırım, İlker Şahin, Lale Yılmaz, Mehmet Keskin, Merve Kalyoncu, Nermin Ayaz, Nuray Tetik Dinç, Özge Güdü Demirbulat, Özgür Sarıbaş, Özlem Güzel, Özlem Köroğlu, Savaş Yıldız, Sebahattin Karaman, Serap Akdu, Sinan Gökdemir, Uğur Akdu, Uysal Yenipınar, Zafer Öter Turistlerin yapısında var olan dönüşüm ile turist talep ve istekleri giderek kabuk değiştirmeye başlamıştır. Artık deniz, güneş, kum tatilini seven ve talep eden turistler yerlerini yeni turist tiplerine bırakmaktadır. Macera sever turistler, doğa ile iç içe yaşamak isteyen turistler, yeni tatların peşinde koşan turistler, inançlarının ve spritüel duygularının peşinde koşan ve arayışta olan turistler, geçmişte olan savaşın izlerini takip eden turistler, müzelerde tarihe tanık olan turistler, kültür rotaları üzerinde yürüyen turistler, kültür ve sanatsever turistler, kendi ülkesiyle yetinmeyip yurtdışında dünyayı keşfetmeye çıkan turistler, sağlığın ve güzelliğin takipçisi turistler… Ayrıca rutin turist rehberliği hizmetinin yanı sıra farklı bir takım alanlarda özel konulara hâkim turist rehberliği hizmetine de gerek duyulmaktadır. Şehir turu grupları, etkinlik turu grupları, kruvaziyer turu grupları, protokol turları, engelli ziyaretçilere yönelik turlar ve öğrenci grupları bunlardan birkaçıdır. Dolayısıyla değişen turist talep ve isteklerine cevap verebilmek adına seyahat acentaları ve tur operatörleri, farklılaşma stratejisini kullanarak yeni turistik ürünler geliştirmektedirler. Turist rehberliğinde uzmanlaşma konusu da farklı istek ve taleplerde bulunan turist gruplarına rehberlik edebilmenin ön koşulu hâline gelmektedir. Turist rehberleri, misafirlerin ilk karşılandığı ve son uğurlandığı ana kadar olan süreçte sürekli onlarla vakit geçiren, misafir memnuniyetini ve motivasyonunu ön planda tutan, misafire unutulmaz deneyimler yaşatan, ülkenin zenginliklerini tanıtan, ülkeye, yöreye, yerel halka, insana, çevreye, doğaya, misafire, sanata, kültüre ve topluma karşı sorumluluğu yüksek turizm çalışanlarıdır. Daha kaliteli rehberlik hizmeti verebilmek amacıyla da kendilerini sürekli geliştirmelidirler.
“Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma: Özel İlgi Turlarından Özel Konulara” başlıklı kitabımızın amacı; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilere, araştırmacılara, akademisyenlere, ülkemizin tanıtım elçileri olan turist rehberlerine, turist rehberliği meslek kuruluşlarına, turizm sektöründeki uygulayıcılara, alanla ilgili araştırma yürüten diğer kişi, kurum ve kuruluşlara fayda sağlamak, ışık tutmak ve yol göstermektir. Bu amaçla Türkiye'nin dört bir tarafında farklı üniversitelerde görev yapan çok değerli bölüm yazarları bir araya gelerek bu kitabın oluşumuna katkı sağlamışlardır. Kitabımızda toplamda 17 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler turist rehberlerinin uzmanlaşmaları gereken turlar ve bazı özel durumları içeren turlarda uzmanlaşmaya yönelik bilgiler ve ipuçlarını içermektedir.
Ahu Yazıcı Ayyıldız, Arzu Gürdoğan, Cihan Açıkgöz, Çağla Alimanoğlu, Çağla Aslı Gülduran, Doğan Çaprak, Duygu Demir, Elif Bak Ateş, Emine Yılmaz, Esra Cesur, Esra Çolak Yıldız, Fatih Ercan, Filiz Gümüş Dönmez, Funda Ön, Gizem Özgürel, Gökhan Ayazlar, Hande Akyurt Kurnaz, Hilal Gül, Hüseyin Çeken, Işıl Arıkan Saltık, Mehmet Yavuz Çetinkaya, Nur Çelik İlal, Sema Doğan, Semra Tetik, Taner Dalgın, Tuğrul Ayyıldız, Uğur Çalışkan, Ulaş Kılıçarslan, Umut Avcı, Uygar Turgut, Uysal Yenipınar, Yasemin Akgöl, Yasin Günden, Zafer Öter, Zehra Eğe, Zeliha Duygu Kaygusuz, Turizm; uluslararası ve ulusal düzeylerde ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel etkilere sahiptir. Paradigmadaki değişimlerle turizmin ekonomik ve çevresel etkileri yaygın bir şekilde tartışılırken toplumsal ve kültürel etkilerine yönelik incelemelerin daha arka planda kaldığı görülmektedir. Bu kitap, çok disiplinli bir bilim dalı olan turizmin gelişiminde temel unsurlardan olan toplum ve kültür ile turizmin etkileşimine ilişkin derinlemesine bir bakış açısı kazandırmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, turizm ve toplum etkileşimi bağlamında temel konular, turizm, toplum ve kültür etkileşimi bağlamında yönetsel konular, turizm ve kültür etkileşimi bağlamında güncel konular ile toplum ve kültür odaklı güncel turizm uygulamaları başlıklı dört kısım altında toplanan 24 bölüm yer almaktadır. Kitabın her bölümü, temel kavramsal açıklamalar ve güncel eğilimlere ilişkin bilgilendirmelerin yanı sıra örnek olay sunumları ile zenginleştirilmiştir. Kitap turizm-toplum-kültür etkileşimini farklı boyutlarıyla incelemek isteyen akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmak amacıyla titizlikle tasarlanmıştır. Kitabın, toplumsal ve kültürel değerlerini önemseyen ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda turizmin sürdürülebilir gelişimini sağlama arzusunda olan yerel halka, toplulukların üyelerine, girişimcilere, turizm işletmelerine, turizm örgütlerine ve destinasyon yönetimi paydaşlarına da yol gösterici bir kaynak olması da arzulanmaktadır.
Gökhan Emir Turizm Ekonomisi (Basından Yazılarla) kitabı, turizm ekonomisi ile ilk defa tanışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Kitabın yazımında basit ve yalın bir anlatım tarzı seçilmiş ve başkasının yardımına ihtiyaç duyulmadan anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir. Konuların daha iyi özümsenmesi için de kitabın sonuna turizm ekonomisi ile ilgili çeşitli türde soru örnekleri konulmuştur.
Kitabın hitap ettiği ağırlıklı kitle Meslek Yüksekokulu öğrencileridir. Ayrıca kitap, İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri'nde okutulan “Turizm Ekonomisi” dersleri için de uygundur.
Betül Yeşiltepe Erkayıran, Eda Avcı, Erhan Coşkun, Funda Ön Esen, Levent Karadağ, Özen Kırant Yozcu, Seden Doğan, Yusuf Ziya Akbaş Günümüz iş dünyasında yaşanan küresel rekabete paralel olarak teknolojik, ekonomik, sosyo-kültürel ve politik gelişmeler, her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da önemli değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına ortam yaratmaktadır. Bu değişim ve dönüşümler, pazarlama stratejisi ve yönetiminde güncel trendleri adapte etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle klasik pazarlama anlayışından modern pazarlama anlayışına geçiş sürecini tamamlamayan işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalmaları zor olacaktır. 2000'li yıllarla birlikte pazarlama dünyasında ortaya çıkan birbirinden farklı trendler ile işletmeler, mevcut ve potansiyel tüketicilerine daha interaktif daha etkili daha sürdürülebilir ve daha ilgi çekici mesajlarla ulaşmaya ve kurdukları iletişimi kalıcı tutmaya çalışmaktadırlar. Bu kitapta, bahsi geçen yeni pazarlama trendlerinden; Artırılmış Gerçeklik Pazarlama, B2B ve B2C Pazarlama, Çeşitlilik Pazarlaması, Gerilla Pazarlama, Gizli Pazarlama, İçerik Pazarlama, Mistik Pazarlama, Retro Pazarlama ve Sinsi Pazarlama, turizm endüstrisi perspektifinden ele alınmış ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie Turizm: İlkeler, Uygulamalar, Felsefeler kitabının on ikinci basımı; turizmdeki temel kavramları, turizmi neyin mümkün kıldığını ve turizmin ulusların zenginliğinde nasıl önemli bir faktör hâline gelebileceğini ele alıyor. Küresel terimlerle yazılmış olan bu kitap; insan seyahatinin ve turizm endüstrisinin kültürel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve pazarlama yönlerini etkileyen ilkelere, uygulamalara ve felsefelere genel bir bakış sağlıyor. Bu basımında, genişletilmiş olarak ele alınan konular arasında şunlar yer almaktadır: pansiyonlar, devre mülkler, toplantılar ve kongreler, sürdürülebilir turizm, iklim değişikliği, sosyal medya ve mobil pazarlama.
Roy A. Cook - Cathy H. C. Hsu - Joseph J. Marqua - Pearson Son yıllarda gerek dünyanın farklı ülkelerinde gerekse Türkiye’de hızlı bir biçimde büyüyen turizm sektörü, beraberinde nitelikli personel ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle ülkemizde çok sayıda turizm eğitim kurumu açılmış ve bu kurumlarda nitelikli kaynak kitap ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Turizm: Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği kitabı da söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde basılan orijinal çalışmanın çevirisi olarak hazırlanmış ve turizm disiplinini işletmecilik bakış açısıyla ele almıştır.
Kitap bölümleri, bütünleştirilmiş bir turizm modeli çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, kitapta turizmin bileşenleri olan konaklama, seyahat, yiyecek içecek, hizmet kalitesi, ulaştırma, teknoloji, eğlence ve destinasyon gibi konular incelenmiştir. Turizmin gelişiminin doğal bir sonucu olan çevresel etmenlerde meydana gelebilecek değişimler ile turizmin sürdürülebilirliği ve geleceği de kitabın ana konuları arasındaki yerini almıştır. Konuların daha anlaşılır kılınması amacıyla uluslararası uygulama örnekleri sunulmuş ve her bölüm sonunda örnek olaylar ile tartışma sorularına yer verilmiştir. Yenilikçi içerik ve sistematiği ile bu kitabın uygulamacılara ve öğrencilere mesleki katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Aslı İcil Tuncer , Beril Akıncı Vural, Beste Elveren Arı, Bilal Arık, Emel Arık, Emine Şardağı, Gül Coşkun Değirmen, Gülgün Erdoğan Tosun, Işıl Aktuğlu, İlknur Gürses Köse, Onur Çataler, Oya Yıldırım, Pınar Umul Ünsal, Serkan Kırıkçı, Sevilay Ulaş, Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Tunç Boran, Umut Tuncer, Yelda Özlem Kölgelier Turizm, dünyada birçok ülkenin en önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Kişiler, bir bölgeyi görmek, gezmek ve tanımak için iş ya da tatil amaçlı olarak yer değiştirmektedir. Ancak bu yer değiştirmelerin her birinde kişiler gidecekleri ya da gitmek istedikleri bölgeyi gastronomisinden arkeolojisine, mimarisinden coğrafi özelliklerine, müzelerinden gezilip görülmesi gereken yerlerine, yönetim biçiminden yaşam şartlarına, para birimlerine kadar birçok açıdan araştırmaktadır. Turizm ve iletişim ilişkisi bu soruların her birinde anlam bulmakta, sunulan hizmetlerden ülkenin ya da destinasyonların temsiline kadar pek çok noktada karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal iletişim, gündem yönetimi, paydaş iletişimi, reklamcılık, sosyal medya yönetimi, fotoğraf, belgesel, dizi, film, habercilik, etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, sivil toplum örgütleri ile ilişkiler, belediyelerin turizm ve iletişim alanındaki çalışmaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları konuları üzerine odaklanan bu kitap ile turizm ve iletişim alanları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış ve iletişim perspektifinden turizme yönelik sektörel ve akademik çeşitli öneriler sunulmuştur.
Kurban Ünlüönen, M. Murat Kızanlıklı Bu kitap, turistlerin tüketici olarak yaşadıkları problemlere dikkat çekerek turizm sektöründe tüketici haklarına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın birinci bölümünde temel kavramlara yer verilmiş olup, tüketicinin korunması hareketleri tarihsel süreç içerisinde incelenmiştir. İkinci bölümde ise, evrensel tüketici hakları ele alınarak turizm sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde, turizm sektöründe yapılan alan araştırmasından elde edilen bulgular; son bölümde ise bu bulgulardan hareketle sektöre ve araştırmacılara yönelik birtakım öneriler yer almaktadır. Kitabın, turistlerin tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirilmeleri, aynı zamanda tüketicilerin karşılaştıkları problemlerden haberdar olarak turizm sektörünün kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayıcı nitelikte bir kaynak olması amaçlanmaktadır.
Mehmet GÜRDAL İnsanlık tarihinde toplumsal yaşamın evrimi olarak kabul edilen tekerleğin, taşımacılık ve komşu sitelere seyahat amacıyla M.Ö. 3000 yılında Mezopotamya'da kavimler tarafından geliştirilmesi ve günlük yaşamda kullanılmasıyla başlayan turizm olayı; özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik, sosyal, kültürel, ticari ve insanı esas alan hümanist işlevleri nedeniyle günümüzde büyük bir endüstri konumuna gelmiş ve dünyadaki tüm ülkeler tarafından ekonomik yönden gelişmenin ve büyümenin temel aracı olarak kabul edilmiştir.
Uluslararası turizm hareketlerine katılan insan sayısının 2014 yılında 1.135.000.000 kişiye ulaşması, dünyada turizm gelirlerinin 1.245.000.000.000 $'a yükselmesi ve turizm endüstrisinin dünyada 277.000.000 insana istihdam olanağı sağlaması, turizm endüstrisinin dünya ekonomisindeki etkinliğinin ve gelişme trendinin açık bir göstergesidir. Kuşkusuz bu gelişmeler, turistik bir ürün olan paket turların dünyada yaklaşık % 85'inin ulaşımını gerçekleştiren havayolu “uçak-charter” şirketleri ile paket tur piyasasında % 5-10'luk paya sahip denizyolu “kruvaziyer-cruise” işletmelerinin ve paket turların üretici kuruluşları olan tur operatörleri ile seyahat acentalarının uyguladıkları dinamik turizm pazarlaması stratejileri sonucu gerçekleşmiştir.
Genişletilmiş beşinci basımını gerçekleştirdiğimiz altı bölümden oluşan bu yapıtta; özellikle dünyada ve Türkiye'de paket tur işletmeciliğini, charter uçaklarıyla ve kruvaziyer-cruise gemilerle organize edilen paket turların “uygulamalı örnek soru-çözüm-açıklama” şeklindeki fiyatlandırma sistemleri ile pazarlama stratejilerini, ulusal ve uluslararası çok merkezli Avrupa ve dünya paket turlarında ulaştırma işletmeleri arasında fly/drive, fly/sea travel, fly/rail şeklinde uygulanan “yatay” koordinasyon ve havayolu-konaklama işletmesi, havayolu-tur operatörü arasında gerçeklertirilen “dikey” entegrasyon faaliyetlerini akademik bir disiplin içinde araştırmak başlıca amacımız olmuştur.
Günümüzde, uluslararası turizmde hedef ülkeyi (destination) pazarlamanın ön koşulu olarak araştırma konusu yaptığımız Turizm Ulaştırması “Paket Tur Organizasyonu ve Yönetimi” yapıtı; ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerimize, akademisyenlere, tur operatörlerine, seyahat acentalarına, turizm sektörü ile ilgilenen müteşebbislere ve araştırmacılara yararlı olabilirse ve Türk turizminin gelişmesine katkıda bulunabilirse mutluluğumuz sonsuz olacaktır.
Birgül Aydın, Buket Buluk Eşitti, Büşra Pınar Koç, Ceyhun Akyol, Emre Çilesiz, Erdem Temeloğlu, Erkan Güneş, Füsun Esenkal Çözeli, Gizem Özgürel, Gürkan Alagöz, Hülya Eraslan, İlknur Özsezgin, İsmail Bilgiçli, Muhammed Taş, Muhammet Caner Kaya, Murat Aksu, Nercü Durmuş Aydın, Nur Neşe Şahin, Nuray Türkoğlu, Onur Eraslan, Özge Bektaş Gümrükçü, Recep Yıldırgan, Süleyman Akkaşoğlu, Yusuf Çağrı Türkseven, Zehra Gökçe Sel Dünya üzerinde turistlerin gidebileceği çok sayıda destinasyon bulunmaktadır. Özellikle pandemi öncesinde uluslararası turizm hareketlerinin 2019 yılında 1.4 milyar kişiye ulaştığı düşünüldüğünde, turistik destinasyonların farklı özelliklerine dikkat çekmesi ve rekabet avantajına sahip olmaları son derece önemlidir. Turizm hareketlerinin yıllardır var olması ve savaş, terör, salgın hastalık gibi olaylardan doğrudan ve olumsuz olarak etkilenmesi, destinasyonların pazarlama faaliyetlerinde çeşitli güçlüklere neden olmaktadır. Örneğin; 2019 yılının sonlarında Çin'de patlak veren COVID-19 pandemisi de turizm hareketlerini olumsuz olarak etkilemiştir. Destinasyonların turistlerin taleplerini kendilerine çekebilmeleri için güncel plan ve politikaları uygulamaları, rekabet avantajına sahip olmalarını ve tercih edilmelerini sağlayabilecektir. Özellikle Türkiye gibi uluslararası turizm hareketlerinde ilk on sıralamada yer alan ülkelerin yerlerini sağlamlaştırmaları, yeni destinasyonlarını ön plana çıkarmaları turizm ve destinasyon pazarlama faaliyetlerinin başarılı olmasına bağlıdır. Güncel ve ileriye dönük olarak turizm ve destinasyon pazarlaması hakkında tasarlanan bu eser; 25 yazar tarafından kaleme alınan 20 bölümden oluşmaktadır. Eserde; pazarlama kavramı, turizm ve destinasyon pazarlaması, hizmet pazarlaması, turizm ve destinasyon pazarlaması ilişkisi, turizm ve destinasyon pazarlamasında ekolojik yönetim ve sürdürülebilirlik, turizm ve destinasyon pazarlamasında strateji, turizm ve destinasyon pazarlamasında imaj ve önemi ve turizm ve destinasyon pazarlamasında yeni nesil dijital teknolojiler gibi konular detaylandırılmıştır. Eserin literatüre, uygulamaya, akademisyenlere, kıymetli öğrencilere ve diğer tüm okuyucularına katkı ve fayda sağlamasını temenni ederiz.
Gül Doğan, Atınç Olcay, Mehmet Düzgün Bir bilim dalı olarak etik, sosyolojik anlamda insan ilişkilerinde davranışsal anlamda ise işletme yönetimi bakımından oldukça önemlidir. Turizm sektörünün emek yoğun nitelikte olması ile birlikte insan unsurunun ön planda yer alması bu sektörde yer alan tüm işletmeler açısından etik kavramının önemini daha da artırmaktadır. Turizm işletmelerinde etik sorunların var olması; güven kaybı, olumsuz bir imaja sahip olunması ve ekonomik anlamda zarar edilmesi gibi birçok olumsuz duruma neden olabilir. Bu olumsuz durumların önüne geçilebilmesi adına hizmet sektöründe faaliyet gösteren bütün turizm işletmelerinin ahlaki bir anlayışa sahip olması gerekmektedir. Bu bakımdan turizm işletmelerinde görev yapan personel ve yöneticilerin bu konularda bilgi ve sorumluluk sahibi olmaları, söz konusu işletmeler ile birlikte turizm sektörünün bütününün gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda beş bölümden oluşan bu eserin birinci bölümünde etik, ikinci bölümünde ahlak, üçüncü bölümünde sosyal sorumluluk kavramlarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde turizm etiği, beşinci ve son bölümde ise turizm işletmelerinde etik iklim konusu ele alınmıştır.
A. Esra Bölükbaşı Ertürk, Abdülkadir Çorbacı, Adnan Çetinkaya, Ahmet Ünver, Asuman Aysu, Aysu Şahintepe, Bengisu Şen, Cenk Murat Koçoğlu, Duran Cankül, Ecevit Sayılır, Elif Tuğba Yalaz, Eti Akyüz Levi, Fatih Mazlum, Fatma Kürüm Varolgüneş, Gülşen Dişli, Murat Aksu, Nagehan Sönmez Gök, Oğuz Diker, Onur Hazal Yeğenağa, Osman Ziyaettin Yağcı, Özlem Balcı Öztürk, Özlem Karakul, Rengin Zengel, Reşat Arıca, Sebahat Sinem Özyurt Ökten, Seda Mazlum, Selin Yıldız, Ş. Ebru Okuyucu, Tuba Bülbül Bahtiyar, Umut Devrim Tunca, Yeşim Onur
Hamitcan Sönmez, Kutay Oktay Türk Dünyası, Bağımsız ve Özerk Türk Cumhuriyetleri ile Türk Halk ve Topluluklarını kapsayan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Geçmişten günümüze kadar birçok uygarlığı bünyesinde barındırması, Türk Dünyası'nın tarihi, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir coğrafya olmasını sağlamıştır. Türk Dünyası ülkeleri; doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeli açısından önemli bir konuma sahiplerdir. Türk Dünyası'nda turizmin ilerlemesi kapsamında atılması gereken önemli adımlardan birisi de Türk Dünyası turizm kaynaklarının bir bütün olarak incelenebileceği eserlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu noktadan yola çıkılarak hazırlanan bu kitap, Türk Dünyası hakkında genel bilgileri ve turistik çekim kaynaklarını bir bütün olarak değerli okuyucularımıza takdim etmektedir.
Emrullah Güney, Umut Güney Trakya'dan Nairi'ye, Karya'dan Pontos'a, Paflagonya'dan Pamfilya'ya, Misya'dan Kilikya'ya Anadolu'nun antik dönem bölgeleri... Ve içerde yer alanlar: Frigya, Galatya, Kapadokya...
Türkiyemizin geniş coğrafyasında her biri ayrı özelliklere sahip alanları bilmek, tanımak gerekiyor. Bu bölgelerde, Yunanistan'dan daha çok antik kent yer alıyor; İtalya'dan daha çok Roma beldesi bulunuyor. Agoralar, su kemerleri, yollar, tiyatrolar, tapınaklar... Dünyanın ilk plan üzerine kurulmuş beldeleriyle birer ürbanizasyon harikası bunlar. Yıkıntıları bile görkemli nice beldeler...
Tarihsel olaylar coğrafi mekânlarda ortaya çıktığı için bu kitaba "Türkiye Coğrafyasının Uygarlıkları" adı verildi. Yarımadalarımızda (Trakya ve Anadolu) yaşamanın bizler için özel bir anlamı vardır. Çünkü Asya'nın Ege Denizi'ne doğru sokulan yarımadası ile Avrupa'nın Asya'ya doğru uzanan yarımadası sıradan yereyler değildir. Daha doğru bir tanımla bu yarımadalar; birer kıta uzantısı değil, başlıbaşına birer anakaradır. Bu toprakları yurt olarak benimsemek, geçmişi bilmekle, kadim uygarlıkları tanımakla olanaklıdır.
Öğrencimize, öğretmenimize, turist rehberine, aydınımıza yararlı olması dileğimizdir.
Mehmet GÜRDAL Uygarlıklar köprüsü soylu Anadolu toprakları; 10 bin yıldır 15 farklı medeniyete yurt olmuş ve bu coğrafya üzerinde, geçmişte yaşamış olan insanların meydana getirdiği eşsiz antik kentlere ve Türk-İslam sanat eserlerine sahne olmuştur.
İki bölüm ve on kesimden oluşan bu eserde, Anadolu'nun ''Prehistoryası'', ''Tarihi Çağları ve Uygarlıkları'' yanı sıra, Türkiye'nin bölgeler itibarıyla 81 ilin ''Turizm Varlıkları ve Özellikleri''ni; doğal, tarihi, kültürel, arkeolojik, mitolojik ve turistik açıdan akademik bir disiplin içinde ayrıntılı bir şekilde araştırmak, bölgesel haritalar ve toplam 113 adet renkli resim ile görsel olarak konuları her okur için daha da anlaşılır hâle getirmek başlıca amacımız olmuştur.
Ayrıca bu eser, Eğitim Fakültelerimizin ''Coğrafya Bölümleri''nin müfredat programlarına uygun olarak hazırlanmış ve önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlamıştır.
Okurların talepleri üzerine genişletilmiş ikinci basımını gerçekleştirdiğimiz bu eserin; ülkemizde turizm eğitimi veren ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, akademisyenlere, profesyonel turist rehberlerine, tur operatörlerine, seyahat acentelerine, Türkiye'yi gezip-görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere ve ülkemizin ''Turizm Pazarlaması''nda etkin tanıtımına yararlı olmasını içtenlikle diliyorum.
Ersin Güngördü Bu eserin amacı; Turizm potansiyeli zengin olan ülkemizi Turizm Coğrafyası yönünde ele alıp tanımaktır. Çünkü Turizm faaliyetlerinde esas olan ülkemizdeki potansiyelin varlığını yani turist zenginliğini ortaya koymaktır. Ülkemizin turizm potansiyeli, iç ve dış kuvvetlerin (doğadaki) karşılıklı etkileşimi sonucu meydana gelmiştir. Beşeri potansiyel ise antik çağlardan beri yurdumuzda kurulan medeniyetlerin kültürel izleridir. Gerek doğal gerekse beşeri potansiyel bu dersin okutulduğu fakülteler ve yüksekokullarda öğrencilere Türkiye’nin Turizm coğrafyası dersi öğretilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu maksatla bu kitabın Türkiye’nin tanıtılmasına az da olsa yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Ayşegül Simge Demircioğlu Dalgıç, Cengiz Han Alabacak, Eğirdir ve Yalvaç, Kemal Güneş, Mertcan Öztürk, Ömer Tufan, Yasin Oğuz Özmenekşe Sakin şehir ağı; mikro destinasyonlara, kaynakları koruyarak kullanma konusunda disiplin sağlayan bir sistem olmasının yanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım sağlayan bir marka sunmaktadır. Son dönemde ayrı bir çalışma alanı hâline gelen sürdürülebilir turizm konusunda üretilen çalışmalara Türkiye'deki sakin şehirlerin doğal ve kültürel özelliklerini inceleyerek katkı sunan bu kitap; önlisans, lisans, lisansüstü öğrencilere ve paydaşlara bir kaynak niteliğindedir.
Kitabın ana amacı doğrultusunda Türkiye'deki sakin şehirler coğrafi bölge odaklı olarak incelendi. Kitabın hazırlanmasına yedi yazar ve bir yardımcı editör katkıda bulundu. Kitap öncelikli olarak sürdürülebilir turizm dersi alan önlisans ve lisans öğrencilerine ek kaynak olarak tasarlandığı için kitap, kolay konu anlatımı ve yalın bir dil ile kaleme alınmıştır.
Ayşenur Akkaya, Cemal Ersin Silik, Dilaver Tengilimoğlu, Ebru Gözen, Esat Özata, Gözde Seval Ergün, Hakan Sert, İlker Çinbilgel, Mehmet Alparslan Küçük, Muhammet Cenk Birinci, Nurperihan Tosun, Özgür Yayla, Turhan Kebapçıoğlu Tarihi ve arkeolojik zenginlikleri, kültürü, bozulmamış doğası, iklimi, zengin biyolojik çeşitliliği ve daha nice güzellikleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Türkiye'de, sahip olunan olağanüstü değerlerin öne çıkarılarak; deniz, kum, güneş çerçevesinde yoğunlaşan turizm hareketlerinin, alternatif turizm yönünde güçlendirilmesi gerektiği inancıyla yazılan bu kitapta; Botanik Turizmi, Ornitoturizm, Balıkçılık Turizmi, Kırsal Turizm, İnanç Turizmi, Kültür Turizmi, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Gastronomi Turizmi ve Kongre Turizmi bölümleri yer almaktadır. Alanında uzman öğretim üyelerinin hazırladığı kitabın; Türkiye'den keyifli ve görülmeye değer rotaların da verilmesiyle, hem turizm alanında eğitim alan fakülte ve yüksekokul öğrencileri hem de seyahat severler tarafından beğeniyle okunacağı düşünülmektedir.
Burak Başar, Emre Akoğul, Fatma Başar, Mahmut Barakazi, Muhammet Emin Erdoğan, Neslihan Serçeoğlu, Sait Sinan Atılgan, Samuray Hakan Bulut, Yusuf Bayraktar, Zühal Aksakallı Bayraktar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı, UNESCO'nun 2004 yılında başlattığı, farklı bölgelerden şehirlerin yaratıcı endüstriler alanında bir araya geldiği bir girişimdir. Şehirler, özellikle tarihî ve kültürel geçmişleriyle yaratıcılıklarını keşfederken aynı zamanda UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini de desteklemektelerdir.
Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirlerin yönlendirileceği yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağı'nın 295 üyesi bulunmaktadır.
Toplam sekiz yazarın katkıda bulunduğu bu eserin birinci bölümünde, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı tanıtılmış ve sürdürülebilir turizm ile ilişkilendirilmiştir. Sonraki bölümlerde, yedi temanın tamamına değinilmiş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında dünyadan ve Türkiye'den örneklerle mevcut yaratıcı şehirlerin ve gelecekte ağa katılacak şehirlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bilgiler sunulmuştur.
Aslı Mert Karagöz, Bahar Türkay, Barbaros Hüsamoğlu, Burhan Sevim, Cengiz Gök, Emre Ergün, Ezgi Erşahin, Füsun İstanbullu Dinçer, Gizem Kandemir Altunel, Gürkan Çalışkan, İsmail Ertopçu, Kaplan Uğurlu, Levent Selman Göktaş, Meltem Altınay Özdemir, Mithat Zeki Dinçer, Murat Çuhadar, Orhan Akova, Özcan Zorlu, Seda Yetimoğlu, Serap Özdemir Güzel, Serpil Kocaman, Şehnaz Demirkol, Şimal Şahinoğlu Yayla, Yunus Topsakal, Zeynep Çokal, Zeynep Tombaş Turizmde yaratıcı dönüşüme ne dersiniz?
Var olanın yeni yüzüyle, yeni olanın kendisiyle turizmde yaratıcı bir dönüşüm neden olmasın! Yaratıcı ekonomi, yaratıcı sınıf, yaratıcı şehir kavramlarının temelinde yaratıcı endüstrileri kullanarak turizmin yaratıcılığı fırsata dönüştürebilme potansiyeli nedir? Bu potansiyel, Türkiye turizminde nasıl seyretmektedir? Bu sorulara cevap verebilmek için hazırlanan bu kitap, var olanı faydalı hâle dönüştüren ya da yeni olanı tanımlamak için kullanılan yaratıcılık uygulamalarını, 21. yüzyılın turizmi için bir gereksinim olarak görmektedir. Turizm işletmelerinin yaratıcı turistleri çekebilmek ve farkındalık yaratabilmek için “yaratıcı olma”ya çalışmaları; yaratıcı sınıfın özelliklerini taşıyan turistlerin ziyaret ettikleri yerlerin yerel yaşam şeklini, geleneklerini, ritüellerini, yemeklerini, sanatını, müziğini kısacası somut olmayan kültürel mirasını var olan şekli ile öğrenerek ve deneyimleyerek “yaratıcı beceri”lerini keşfetme isteği bu gereksinimin nedeni olarak görülmektedir.
Yaratıcı turizmin ve turizmdeki yaratıcılık uygulamalarının kapsamlı bir şekilde açıklanmasını amaçlayan bu kitap, konuyla ilgili güncel bilgiler sunmakta ve her bir bölüme ilişkin yaratıcılığı içeren Türkiye özelinde örnekler sunmaktadır. Kitap, yaratıcı turizm ve turizmde yaratıcılık uygulamaları hakkında bilgi edinmek isteyen turizm işletmelerine, akademisyenlerine ve araştırmacılara değerli ve güncel bilgiler sunmakla birlikte akademisyenler ve öğrenciler için Alternatif Turizm, Özel İlgi Turizmi, Turizmde Güncel Konular ve Turizmde Güncel Sorunlar gibi derslerde ek kaynak olarak kullanılabilecek niteliktedir.
Ahmet Vatan, Aylin Güven Hamurişçi, Bahar Türkay, Barış Yalçınkaya, Çağla Aslı Gülduran, Evren Gümüş, Füsun İstanbullu Dinçer, Gül Erkol Bayram, Hasan Tahsin Kavlak, Hülya Özçit, Işıl Arıkan Saltık, İsmail Kızılırmak, Makbule Civelek, Medet Yolal, Mehmet Altuğ Şahin, Meltem Altınay Özdemir, Mert Öğretmenoğlu, Murat Gümüş, Nur Kulakoğlu Dilek, Nükhet Adalet Akpulat, Onur Benli, Orhan Akova, Ozan Atsız, Özlem Altunöz, Özlem Karataş, Pınar Yalçınkaya, S. Gül Güneş, Seda Özdemir Akgül, Serhat Yozcu, Sezgi Gedik Arslan, Sibel Oğuz, Üzeyir Kement Eğlenmek mi, öğrenmek mi yoksa her ikisi mi?

Seyahat deneyiminizde hangisini tercih edersiniz: Öğrenmeyi mi, eğlenmeyi mi yoksa her ikisini mi? Seyahatlerinde hem öğrenmek hem de eğlenmek isteyen turistlerin tercihlerindeki değişim, yaratıcı turizmin ortaya çıkmasında ve öğrenerek eğlenmek anlamına gelen “edutainment” kavramının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Yaratıcı turizm; somut olmayan kültürel mirası öğrenme ve deneyimleme ile ilgili sürdürülebilir bir turizm türü olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, destinasyonda var olan tüm kaynaklardan deneyim aracılığı ile beslenebilmekte ve aynı zamanda “eğlenme ve öğrenme” bakış açısıyla turistlerin seyahat deneyimlerini hatırlanabilir deneyimlere dönüştürebilmektedir. Her destinasyonda geliştirilebilir bir özelliğe sahip olan yaratıcı turizm, turizm için coğrafi genişleme fırsatı sunmakta ve aynı zamanda geleneksel kültür turizminde kârdan pay alma şansı olmayan topluluklara ekonomik ve sürdürülebilir fayda sağlamaktadır.
Yaratıcı turizm ve yaratıcı etkinlikler perspektifinden turizm yaklaşımlarını ve turizm türlerini inceleyen bu kitap, konuyla ilgili güncel bilgiler vermekte ve her bir bölüme ilişkin yaratıcı turizm etkinliklerini, yaratıcı turizm alanlarını ve turizmde yaratıcı uygulamaları içeren başta Türkiye özelinde olmak üzere tamamlayıcı örnekler sunmaktadır. Kitap, yaratıcılık temelinde turizm yaklaşımları ve turizm türlerinde gerçekleşen veya gerçekleşme potansiyeli olan yaratıcılık uygulamaları ve yaratıcı etkinlikler hakkında bilgi edinmek isteyen turizm kurum ve kuruluşlarına, akademisyenlerine ve araştırmacılarına değerli bilgiler sunmakla birlikte; akademisyenler ve öğrenciler için Yaratıcı Turizm, Alternatif Turizm, Özel İlgi Turizmi, Turizmde Güncel Konular ve Turizmde Güncel Sorunlar gibi derslerde kullanılabilecek kaynak niteliğindedir.