Odyometri \ 1-1
Abidin Kaya, Ahmet Ataş, Ahmet Ceylan, Aysel Bengi Yerlikaya, Burcu Deniz, Duygu Hayır Şenkaya, Ebru Karaman, Emine Deniz Gözen Tan, Eyyup Kara, Fırat Tevetoğlu, Halide Çetin Kara, Hande Evin Eskicioğlu, Hüseyin Deniz, Kübra Çaputlu, Melda Acar, Mert Kılıç, Merve Torun Topçu, Oğuz Yılmaz, Rışvan Deniz, Selma Yılar, Serpil Hülya Çapar, Serpil Mungan Durankaya, Talha Çögen, Yeşim Oruç, Züleyha Dilek Gülmez Bu kitap, işitme tarama programlarının tüm alanlarını kapsayacak şekilde, ilgili alanlarda yoğun klinik/akademik çalışmalar yürüten uzmanlar tarafından kaleme alınmıştır.
Günümüzdeki uygulamalar, izlenecek süreçler, kullanılan ekipmanlar, uyaranlar, ileri tanılamaya geçiş, temel rehabilitatif yaklaşımlar, legal sorunlara yaklaşım ve gelecekteki uygulamalara dair önerileri barındırmaktadır.
Alana ve alandaki eğitim öğretim süreçlerine katkı sunacağı umulmaktadır.
Banu Müjdeci, Cahit Şahin, Demet Tiryaki, Fatma Önalan Akfırat, Gülce Kirazlı, Gülistan Yalçın, Gülten Şen, Hilal Dinçer D'Alessandro, Necla Işıkdoğan Uğurlu, Nilay Kayhan, Onur Emre Kocaöz, Önder İşlek, Pelin Piştav Akmeşe Çocuklar, doğumdan itibaren birçok bilgiyi işitme ve görme duyularını kullanarak öğrenirler. Özellikle bebeklik döneminde görülen duyusal yetersizlik, çocuğun bilişsel, sosyal, dil ve motor alanlarındaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bebeklik döneminden yetişkinliğe doğru giden süreçte yapılacak nitelikli uygulamalar, duyusal yetersizliğin yarattığı sınırlılıkların olumsuz etkilerini en aza indirerek, çocukların gelişim ve akademik alanlarına önemli katkıda bulunmaktadır.
Kapsayıcı bir bakış açısıyla ve güncel bilgiler doğrultusunda on dört bölüm olarak hazırlanan İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri kitabının ilk yedi bölümünde işitme yetersizliğine, sonraki yedi bölümünde ise görme yetersizliğine ilişkin konular ele alınmıştır. Alt bölümler genel olarak işitme ve görme yetersizliği alanlarında temel konular, tarama çalışmaları, tanı ve değerlendirme süreçleri, müdahale yaklaşımları, sosyal beceri, okuma yazma, aile eğitimi ve genişletilmiş müfredat uygulamaları, eğitim ortamları, program ve materyale yönelik öğretimsel düzenlemeler ile iş birliği süreçlerini kapsamaktadır.
İşitme yetersizliğini ve görme yetersizliğini farklı yönleriyle ele alan bu kitap, özel eğitim öğretmenlerine, işitme engelliler, görme engelliler öğretmenlerine, odyologlara, dil ve konuşma terapistlerine, kaynaştırma öğrencilerine eğitim veren sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerine, özel eğitim, işitme engelliler, görme engelliler, odyoloji, dil ve konuşma terapistliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, bu alanda akademik çalışma yapacak araştırmacılara, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği olan çocukların ailelerine katkı sağlayacaktır.
Farklı üniversiteler ve farklı uzmanlık alanlarından akademisyenler tarafından hazırlanan çok boyutlu ve zengin içeriği ile bu kitap, öğrenciler, akademisyen ve konuya ilgi duyan tüm bireyler için temel referans kaynaklarından biri olmaya adaydır.
Servin Yeşil Günal Bilimin bu kadar hızlı gelişmesi ve hızlı bilgi akışı, tıbbi terimlerin doğru ve yerinde kullanılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Bu kitapla, terimlerin daha kolay kavranabilmesi, akılda daha kalıcı olabilmesi ve daha etkili öğrenilmesi hedeflenmiştir. Özellikle kendi kendine çalışmak isteyen tıp, hemşirelik ve sağlık meslek yüksek okul öğrencileri için bir başucu kitabıdır.
Bu kitapta; tıbbi kelime oluşturma teknikleri, vücut yapısı, hastalıklarla ilgili genel terimler, tanı yolları, kullanılan ilaçlar, her bir vücut sisteminin tanımı, anatomik ve fizyolojik terimleri, o sistemle ilgili kök, son ve ön eklerle yapılmış örnek terimleri, ilgili uzmanlık dalları, o sistemin hastalıkları, tanı ve tedavi ile ilgili terimlerine yer verilmiştir. Terimlerin daha iyi analiz edilebilmesi için cümle sonunda birçok terimin, varsa, kök ya da eki parçalanmış olarak verilmiş, hemen yanında gerçek anlamlarıyla ya da ilk kullanım biçimiyle birlikte not edilmiştir. Ayrıca her sistemin sonunda, konunun daha iyi algılanabilmesi için o konu ile ilgili kendinizi sınayabileceğiniz “konu çalışmaları” adı altında küçük sınavlara ve ardından soruların yanıtlarına yer verilmiştir.
Harold Ludman, Patric J.Bradley Kulak, Burun ABC ve Boğaz Kulaklar, Burun Boğaz ortak koşulları yönetimine köklü en çok satan bir kılavuzdur. Ortak sunumların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi için semptomatik bir yaklaşımı takip eder ve birincil bakım değerlendirmesi ve yönetimi ile ne zaman ve neden uzman görüşüne başvurulacağı konusunda rehberlik sağlar.
Günümüzde oto-rhino-laringoloji ve baş-boyun cerrahisini yansıtacak şekilde revize edilmiş yeni fasıllar, artan uzmanlaşma ve kulak çınlaması, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, yüz plastik cerrahisi gibi semptomların olası nedenleri ve uzman tedavisinin daha iyi anlaşılmasını ele almaktadır. , Baş-boyun travması ve yabancı cisimler, ve uzman olmayan değerlendirme ve muayene. Rhinoplasty, pinnaplasty, non-melanom cilt tümörleri, tiroid hastalığı ve baş-boyun kanseri için yeni içerik var ve birçok yeni tam renkli illüstrasyon ve algoritmalar var.
Arzubetül Duran, Ayşenur Küçük Ceyhan, Banu Baş, Banu Müjdeci, Belde Çulhaoğlu, Eyyup Kara, Murat Şahin, Serpil Mungan Durankaya, Şule Çekiç, Talha Çögen, Zehra Aydoğan “Neden odyolojiyi seçtiniz?” Odyolojiye gönül veren meslektaşların, hatta öğrencilerin bu soruyla yaşamları boyunca en az bir kez karşılaştıklarından eminim. Aslında nasıl cevaplar verildiğini tek tek duymayı çok isterdim. Ancak seçim nedeni her ne olursa olsun bu alanda görev alan herkesin şu anki en büyük mesleki ilgisinin dış çevreden bilgi aktaran önemli duyularımızdan biri olan işitme ile ilgilenmek ve insanların iletişim kurma becerilerini sürdürmelerine yardımcı olmak olduğunu biliyorum. Bu ilginin etkin şekilde yönetimi için bir sağlık mesleği olarak odyolojide, olaylara, hastalara, konulara bütüncül bir yaklaşımla yönelmek çok faydalı olmaktadır. İşte bu elinizde bulunan kitap tam da böylesine bütüncül bir bakış açısıyla tasarlanmış ve okurların istifadesine sunulmuştur.
Editör: Şule Çekiç

Bir sağlık disiplini olarak odyoloji, lisans programlarının yaygınlaşması ile ülkemizde her geçen gün güçlenmektedir. Mesleğe adım atmaya hazırlanan odyoloji öğrencileri anlaşılır, akıcı ve ana dilimizde yazılmış kaynaklara ihtiyaç duyduklarını her fırsatta dile getirmektedirler. Bu talebi kısmen de olsa karşılayabilmek adına tam onların istediği nitelikte Türkçe, akıcı ve anlaşılır bir kitap hazırladık. Çok kıymetli yazarların katkılarıyla hazırlanan bu geniş kapsamlı kitabın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bilim yolunda sarf edilen çabalar mutlaka karşılık bulacaktır. Bu süreçte bizlere bu cesareti veren canım öğrencilerime, kıymetli tecrübe ve bilgileriyle destek olan yazarlarımıza ve sevgili aileme sabır ve anlayışları için teşekkürlerimi iletiyorum.
Editör Yardımcısı: Banu Baş
Theodore Dimon SESİN ANATOMİSİNE VE MEKANİĞİNE
RESİMLERLE, AYRINTILI VE BİR O KADAR DA PRATİK TERİMLERLE
AÇIKLAYICI, KAPSAYICI VE TÜMÜYLE AYDINLATICI İLK YAKLAŞIM
Bu kitap, ses dediğimiz gizemli ve karmaşık vücut ürününün anatomisini ve mekaniğini anlaşılır ve özlü bir dille açıklamaktadır. Güzel bir şekilde resmedilen 100’den fazla ayrıntılı görüntü ile Sesin Anatomisi kitabı; dil ve konuşma terapisi bölümü öğrencilerine, şan eğitmenlerine, profesyonel şarkıcılara, aktörlere ve sesle ilgilenen herkese nefes alıp verme, yutak, gırtlak (laryngopharynx), boğaz, yüz ve çenenin karmaşık anatomisi hakkında rehberlik eder. Alanında uzman uluslararası kabul görmüş ve Alexander tekniğinde uzman olan Theodore Dimon, araştırılmaya muhtaç bu alanı erişilebilir ve anlaşılması kolay hâle getirmiştir.

THEODORE DIMON’UN ÖNCEKİ DİĞER KİTAPLARINA ÖVGÜ
“Theodore Dimon’un, Senin Vücudun, Senin Sesin kitabı, ses üretiminin teknik gizemlerini çözmede ve aydınlatmada eşsiz bir kaynaktır. Bu kitap “ses tekniği” adı altında günümüzde var olan birçok yanlışı ortaya çıkaran olgusal, mantıksal, nesnel ve pratik bir sonucu bizlere kazandırmaktadır. Şarkı söylemeyi gerçekten merak eden herkes, vücudun sesi en spontane ve doğal bir şekilde nasıl ürettiğine dair fevkalade aydınlatıcı gerçekleri bu kitapta bulacaktır”. / Malcolm Walker, Conservatiore National Supérieur de Musique et de Danse Paris’te Ses Profesörü
“Theodore Dimon, sadece kapsamlı araştırma veya eser değil aynı zamanda son 30 yılın hareket ve tutum pratiği ve çalışmalarına yönelik deneyimsel bilgiye de dayanan harikulade aydınlatıcı ve faydalı bir kitap yazmıştır. The Body in Motion’ı vücut hareketleri üzerine çalışanlar ve dansçılar yanı sıra aynı zamanda sanatçılar, beden eğitimcileri, kişisel antrenörler ve insan vücudunun muhteşem tasarımıyla ilgilenen herkes için şiddetle tavsiye ediyorum”. / Seymour Simons III, EdD, Winthrop University, Rock Hill South Carolina’da Sanat Tarihi Profesörü
“The Body in Motion kitabı, insan vücudunun anatomik tasarımı için kapsamlı bir rehberdir ve vücut sistemlerinin, işleyen, akıllı, üreten müstesna yapısının oluşturduğu teknolojik ve sanatsal başarıyı ortaya koymaktadır. Eşsiz illüstrasyonlar içeren ve teknik jargondan arınmış olan The Body in Motion, anatomi üzerine işlevselliğimizin daha derin bir şekilde anlaşılmasında önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Eserin yararlı olacağını düşünerek tavsiye ediyoruz”. / Yoga Magazine