Meslek Etiği \ 1-1
Jonathon Sargeant, Deborah Harcourt Çocuklarla yapılan araştırmaların tüm aşamalarında etik prensipler ve ilkeler doğrultusunda hareket edilmelidir. Etik ilkeler araştırma bağlamında aşılması gerek engeller olarak değil, tüm araştırma projesi boyunca sürecin devam eden ve yansıtıcı bir parçası olarak görülmelidir. Bu kitapta, çocuklarla birlikte araştırma yaparken araştırma deseninden ve kullanılan yöntemden bağımsız olarak ortaya çıkabilecek etik konular ayrıntılı bir şekilde örnekler kullanılarak ele alınmıştır. Kitapta ele alınan konular, çocukla araştırma yapan bilim insanlarının etik ilkeler bağlamında yansıtıcı düşünmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bu kitabın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, çocukların katılımcı olarak yer aldıkları araştırmalarda takip edilmesi gereken etik prensipleri vurgulamak; ikinci amacı ise çocukların, planlama ve uygulama da dâhil olmak üzere bir araştırmanın tüm boyutlarında farklı kapasitelerde görev almaları durumunda göz önünde bulundurulması gereken etik ilkelere odaklanmaktır. Bu kitabın özelde Türkiye’de gelişmekte olan çocuk hakları çalışmalarına katkı sağlayacağı, genelde ise sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde etik araştırma uygulamalarının geliştirilmesini destekleyeceği umulmaktadır.
Ahmet Dinç, Bayram Özer, Bünyamin Han, Cihat Yaşaroğlu, Eyüp Bozkurt, Faysal Özdaş, Hakkı Kalaycı, Hüseyin Fazlı Ergül, Mustafa Özmen, Mustafa Tekke, Rıza Korkmazgöz, Volkan Duran İnsanın değer sahibi olması ya da değer üretmesi, insanı insan yapan en büyük özelliklerinden biridir. İnsan, değerleri ile “insan” olur, insani özellikler sergiler. Bir insan olarak hayatı nasıl yaşayacağımızı, birden fazla seçenek karşısında nasıl tercihte bulunacağımızı veya neleri tercih edeceğimizi belirleyen temel unsurlardan biri olan değerler, hayatımızın her anında, her aşamasında devreye girmektedir. Hayata gözlerimizi açtığımız, ilk sosyalleşme ve eğitim ortamı olan aileden başlayarak okulda, günlük hayatta ve hatta medyada olmak üzere değerlerin etkisini görür veya hissederiz.
Bu kitap, hem Batı hem de Doğu kültüründe karşılığı olan, insana ait ve insani olan on iki değeri ele almaktadır. Ele alınan her bir değerin önemi, bireysel ve toplumsal işlevlerine değinilmiş ve değerin nasıl kazandırılacağına ilişkin genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Kitabın; değerler ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara; nesilleri değerlere bağlı bir biçimde yetiştirmek isteyen ailelere, eğitimcilere; lisans ve lisansüstü öğrencilere; değerler alanına ilgi duyan tüm okurlara faydalı olacağı ve literatüre katkı sağlayacağı umut edilmekte ve beklenmektedir.
Bahar Akoğlu, Bahar Kaya, Burçin Akçer, Cansel Solmaz Öztaş, Cemile Topbaş, Deniz Senem Demir, Elif Kurtuluş, Emel Aner Aktan, Hasibe Canan Yılmaz, İbrahim Şahin Ateş, Kaantan Adar, Kader Bahayi, Merve Bilgili, Mukaddes Zeynep Uçar, Mune Aktay, Neriman Terzi, Neslihan Ateşkan, Pırıl İpekçioğlu, Recep Dirican, Rümeysa Üçüncü, Sena Erbay, Yeliz Aydın İlhan, Yeşim Tarım Yirmi üç farklı konu üzerinde, uluslararası boyutta kabul görmüş etik kılavuzlarla ülkemizdeki mevcut uygulama süreçleri ve yaşanmış etik ihlal vakalarından yola çıkılarak oluşturulmuş elliden fazla kurgu vakayı birleştiren ilk ve tek kitap olma özelliği taşıyan bu kitabın yazılmasındaki temel amaç; üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde etik ilkeler konusunda eğitim veren akademisyenler, meslek mensupları ve öğrenciler için uluslararası alanda kabul gören yeni yaklaşımlarla Türk kültür ve yaşantısını birleştirme desteği verebilecek bir kaynak oluşturmaktır. Bir psikoloğun meslek hayatında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olması, sorunları çözebilecek yetkinlik ve donanıma sahip olması, psikoloji ve psikoloji etiğinin gelişim sürecini bilmesi, ulusal ve uluslararası temel metinleri tanıması, etik duyarlılığının yüksek olması gerekmektedir. Bu kitap, bir psikoloğun eğitim sürecinde ihtiyaç duyacağı bir kılavuz, meslek hayatı boyunca karşılaşacağı ikilemlerin çözümünde yol gösterici bir rehber olacaktır.
Abdin Tunç, Ahmet Can Taşçıoğlu, Aleyna Yeşil, Ayşegül Gonca Afacan, Ayyüce Çelikat, Baran Baykurtan, Betül Bulut, Buket Sancak, Buket Sancak, Cansu Yiğit, Cemil Taylan Yılmaz, Ceren Görkem Demiroğlu, Ceren Karanar, Ceylan Çağlar, Çağla Kanmaz, Doğukan Dankoz, Ecem Tuğçe Öztop, Emine Sıkan, Fatma Zehra Yılmaz, Fikret Gezen, Gamze Ceren Girgin, Gurbet Uzul, Gülten Yüksel, Harun Reşat Yıldırım, Kevser Nur Bekik, Melis Özer, Mert Beceren, Mert Emir Karabulut, Metehan Erkan Mete, Muhammet Beşaltı, Naim Yüce, Nazif İnanç, Nura Aydın, Ramazan Karatepe, Sena Yaner, Sezer Kılıç, Sibel Veysanoğlu, Tuğçe Kozak, Yaren Baran Mesleki etik dersini almadan evvel psikolog adayları, herkese her şekilde yardımcı olabileceklerini düşünürler. Ancak mesleki etik dersini alınca bunun pek de mümkün olmadığını anlarlar. Türk Psikologlar Derneğinin (TPD) Türkçeye uyarlamış olduğu Etik Yönetmeliği’nde bulunan mesleki etikler ne için vardır? Öncelikle mesleğimizi doğru yapabilmek, doğru yolda ilerleyebilmemiz ve danışanlarımıza zarar vermemizi önlemek için var. Kısaca, hem bizi hem de danışanlarımızı korumak için var!
TPD’nin Etik Yönetmeliği, bir psikoloğun nasıl davranması gerektiğini çok net açıklamaktadır. Ancak psikolog adayları, aldıkları eğitim sırasında, yapılmaması gereken davranışları anlatan ya da örneklendiren herhangi bir bilgiyle pek karşılaşmıyorlar ve “doğru” bilgileri edinirken “yanlış örnekler” konusunda eksik kalabiliyorlar. İşte bu çalışma kitabı da bu eksiklikleri tamamlamak için yazıldı. Kitapta tamamen kurguya dayalı ve çeşitli etik ihlalleri olan 44 senaryo, psikolog adayı tarafından doldurulacak olan çözümleme sayfaları ve çözümlemeleri bulunuyor.
Psikolog adayları, çalışma kitabında bulunan senaryoları inceledikten sonra çözümleme sayfasında hangi davranışların, hangi etik maddesini ya da maddelerini ihlal ettiğini bulup doğru olan etik davranışı tayin etmeleri gerekiyor. Böylelikle TPD’nin Etik Yönetmeliği'ne olan hâkimiyetleri artacağı gibi olmaması gereken “psikolog” örnekleriyle tanışmış olacaklar.
Kitabı hazırlarken ekip olarak çok eğlendik ve çok çalıştık. Umuyoruz ki bu çalışma kitabı, düşündüğümüz şekilde faydalı ve psikolog adaylarının mesleki etiklerine daha da hâkim olmalarına vesile olur.
Yeşim Korkut Psikologlar için Etik Öğretim El Kitabı’nın temel amacı üniversitelerde psikoloji lisans ve lisansüstü programlarında "psikolojide etik” dersi veren ve kaynak sıkıntısı çeken öğretim üyeleri ve öğrencilerine Türkçe ve Türkiye’deki çalışmalara duyarlı malzeme ve kaynak sağlamaktır. Kitap tamamen temel etik kavramlara ve metinlere odaklanmıştır, içerisinde hem ülkemizde yapılan etik konulu çalışmaların küçük bir tarihçesi sunulmakta, bize has sorunlar, olgular ve süreçlere yer verilmekte hem de uluslararası düzeyde tercih edilen yeni yaklaşımlar tanıtılmaktadır. Ayrıca etikle ilgili pek çok ulusal ve uluslararası temel dokuman, yönetmelik ve kaynaklar da okuyucuyla paylaşılmaktadır. Etik dersleri salt kuramsal bilgi vermenin ya da sadece vaka hikâyeleri okumanın dışında öğrencilere çok farklı ve renkli yöntemlerle de verilebilir. Kitapçıkta etik öğretiminde kullanıla- bilecek bazı teknikler paylaşılmıştır. Ayrıca kitapçık ile birlikte sunulan CD’ler öğrenciler için görsel-işitsel malzeme de sağlamaktadır. CD’lerdeki kısa filmlerde etik konulu sohbetler ve sınıf içi grup uygulamalarına dair film çekimleri bulunmaktadır. Kitap, önerilen yeni yöntemler ve bu filmler birlikte kullanıldığında, etik öğretiminin öğrenci ve öğretim üyesi için daha canlı ve keyifli olmasına yardımcı olabilir.
Thomas F. Nagy Tom Nagy, son kitabında, psikologlara “yön bulma”larında değerli dersler sağlıyor. Meslek ahlakımızın pusulasının dört noktasını -yeterlik, bilgilendirilmiş onam, gizlilik, zarar ve sömürüden kaçınma-tanımlayarak başlıyor. Ardından birkaç karar verme haritası sağlıyor ve okuyucuya klinik, araştırma ve eğitim ortamlarından gerçekçi ve düşündürücü etik ikilemler ile rehberlik ediyor. Bu kitap, bize, etik uygulamanın kariyer boyu bir seyahat olduğunu hatırlatıyor. Hararetle tavsiye ederim.
Janet L. Sonne, PhD, Bağımsız Klinik ve Adli Uygulama;
California Loma Linda Üniversitesinde ek görevli profesör; APA üyesi.

Thomas Nagy’nin son kitabı, pratik, erişilebilir ve ses getiren etik rehberlik ve akılla dopdolu. Temel etik kavramların doğrudan doğruya açıklamaları, klinik, araştırma, süpervizyon, eğitim ve danışmanlık ortamlarında ortaya çıkan konuların sofistike etik analizlerine dayandırdığı kavramlarına temel sağlıyor. Etik kuralların ve yasaların uygulanmasını gösteren, zorlayıcı, gerçek yaşamdan ve psikolojinin neredeyse tüm çalışma alanlarını yansıtan kısa etik hikâyeleri kitabın tümünün içine işlenmiş görünüyor. Bu kitap, öğrencilere ve benzer şekilde meslektaşlara deneyim ürünü bir armağan.
Janet T. Thomas, PsyD, Saint Paul, MN'de bağımsız çalışma; Twin Cities Argosy Üniversitesi ile Minneapolis Saint Thomas Üniversitesinde ek görevli öğretim üyesi.
“The Ethics of Supervision and Consultation: Practical Guidance for Mental Health Professionals” kitabının yazarı.
Kitabın yardımcı kaynaklar içeren web sitesi:
http://pubs.apa.org/boks/supp/essentialethics
Hacer Yıldırım-Kurtuluş, Fulya Yüksel-Şahin Süpervizyon nedir?
Süpervizyon süreci nasıldır?
Süpervizyon modelleri, yöntemleri ve teknikleri nelerdir?
Süpervizör özellikleri nasıl olmalıdır?
Süpervizörün eğitimi nasıl olmalıdır?
Süpervizyon ilişkisi nasıldır?
Süpervizyonda etik ve yasal konular nelerdir?
Türkiye'de psikolojik danışman eğitiminde verilen süpervizyondan örnekler nelerdir?
Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımlarının tanımları nedir?
Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımları nelerdir?
Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımı ile süpervizyon vermenin yararları nelerdir?
Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımı ile süpervizyon vermenin önemi nedir?
Yukarıdaki sorulara yanıt bulabileceğiniz bu kitapta, “Süpervizyon ve Süpervizyon Süreci” ile “Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımları, Yararları ve Önemi” kapsamlı bir biçimde ele alınmaktadır. Günümüzde psikolojik danışma uygulamalarındaki eğilimin, çeşitli terapi kuramlarını ve tekniklerini bir araya getirerek bütüncül ya da eklektik uygulamalara doğru ilerlediği de görülmektedirler. Bu kitap, “Süpervizyon Sürecinin” yanı sıra “Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımları”ndan söz etmesi açısından diğer kitaplardan farklılık göstermektedir.
Kitabın, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere yararlı olmasını diliyoruz.
Tim Bond, Binnur Yeşilyaprak 21. yüzyılda ülkemizde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamaları farklı alanlarda hızla yaygınlaşırken etik ile ilgili yaşantı birikimimiz ve bu alandaki etik sorunları tartışma ihtiyacımız giderek artıyor. Bu kitap, PDR meslek alanındaki etik ve yasal sorunları; Amerika'da, İngiltere'de ve Türkiye'deki durumu karşılaştırmalı olarak ele alıp inceliyor ve kendi ülkemizden örnekler sunuyor.
Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Yasal Konular kitabı, bu alandaki lisans öğrencileri için bir DERS KİTABI, lisansüstü öğrencileri için bir KAYNAK KİTAP, alan uygulamacıları için bir EL KİTABI ve psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili herkes için temel bir BAŞVURU KİTABI olmaya adaydır.
Kitap, bu alanda çalışanlara, yaptıkları işi yeniden gözden geçirme fırsatı sunarak kendilerine "Yaptıklarım etiğe ne kadar uygun?”, “Nasıl davranmalıyım?" sorularını sorduracaktır. Kuşkusuz ki etik bizi mutlu etmez ama "insan" olmak için ona ihtiyacımız vardır.
Bu kitabın, etiği seven ve meslek yaşamına bu ilkelerin kılavuzluğunda devam etmeye çalışan tüm psikolojik danışmanlara, bu amaçla yetişen adaylara ve bu işi öğrenen-öğreten akademisyenlere yararlı olması ve alanın gelişimine katkı yapması beklenmektedir.
Kenneth S. Pope, Melba J. T. Vasquez Tüm dünyada etik kavramı önemini her geçen gün daha çok gösteren bir konu halini almıştır. Ülkemizde, Psikoloji Etiği alanında yerli kaynak sıkıntısı yaşamaktayız. Bu sıkıntının giderilmesi ve gerek kliniklerde ve danışmanlık merkezlerinde çalışan tüm psikoterapistlerin ve psikolojik danışmanların gerekse üniversitelerde kullanılmak üzere bir başvuru kaynağı olması için hazırlanan bu kitap karşılaşılan etik ikilemlerin çözülmesine yardım etmek amacı taşımaktadır. Kitabın içeriğinde “gizlilik”, “süpervizyon”, “etik ve eleştirel düşünme” gibi birbirinden önemli 21 konu başlığını titizlikle ele alınmıştır. Kitap, uygulamacılara karşılaştıkları problemlerde yalnız olmadıklarını göstermek ve bu problemlerle baş ederken nasıl yöntemler kullanabileceklerini anlatır. Kitabın ilk kısmında etiğin mesleki bir sorumluluk olduğunun vurgulandığını görmekteyiz. Hangi durumlarda etik ihlallerin söz konusu olduğu çeşitli vakalarla tartışılmış ve alternatif çözüm önerileri ile desteklenmiştir. İçerikteki eleştirel düşünme bölümü ile yargılama, dil kullanımı ve durum değerlendirilmesi gibi süreçlerdeki ortak sorunların gözden geçirilmesi sağlanmıştır. Terapist- hasta arasındaki ilişkinin gücüne ve danışmanlık sürecine etkileri mercek altına alınmış, bu çerçevede etik sorumlulukların değerlendirilmesi yapılmıştır. Üzerinde önemle durulan bir diğer bölüm ise; değerlendirme başlığında karşımıza çıkmakta. Bu bölümde hastaya uygulanan testlerin değerlendirilmesi ve elde edilen verilerin nasıl ve ne şekilde paylaşılması gerektiği ile ilgili önemli noktalar vurgulanmıştır. Açık, anlaşılır ve alanda çalışan psikoterapist ve psikolojik danışmanlara etik ilkeler konusunda yol gösterici olması için hazırlanmıştır.
Jenna Lejeune, Jason B. Luoma Terapide değerleri ele almak ve değerlerle çalışmak, danışanların psikolojik esneklik geliştirmelerine, hayatlarında anlam inşa etmelerine ve olumlu değişiklikler gerçekleştirmelerine yardımcı olmak açısından güçlü bir araç sağlayabilmektedir. Ancak değerler konusunu çalışmak teorik olarak basit görünse de terapi seanslarında bunun uygulanması noktasında zorluk yaşanabilmektedir. Bu yüzden ister deneyimli bir kabul ve kararlılık terapisi (ACT) klinisyeni olun, ister sadece terapinize değerleri dâhil etmeye çalışan bir terapist olun, bu kitap, danışanlarınızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamanız açısından önemli bir işlev görebilmektedir. Danışanlarınızın daha derin bir amaç ve motivasyon duygusuna sahip olabilmeleri için ihtiyacınız olan her şeyi sunabilmektedir.
Terapide Değerler, terapi sürecinde işe yarayan değerleri etkili bir şekilde bütünleştirmenize ve uygulamanıza yardımcı olabilecek kolay stratejiler sunmaktadır. Bu kitapta; seçim, şimdiki anın farkındalığı ve hassasiyet gibi değerlerin doğasında yer alan temel niteliklere ve özelliklere dair genel bir bakış açısı bulabileceksiniz. Ayrıca seans içinde kullanılabilecek alıştırmalar ve egzersizler için ayrıntılı yönergeler, danışanlar için bilgiler, ev ödevleri, değerlendirme ve izleme araçları, vaka örnekleri ve daha fazlasını görebileceksiniz. Son olarak, bir terapist olarak kendi değerlerinizle yeniden bağlantı kurmanın ipuçlarını keşfedebilecek, böylece yaptığınız işle daha anlamlı ve ödüllendirici bir şekilde ilgilenebileceksiniz.