Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları \ 1-1
Koray Karabekiroğlu Ben kimim? Varlıktan bana kalan ne? Beni senden farklı kılan ne? Sadece çabam ve seçimlerimden mi ibaretim? Çabalayan ne? Seçen kim? Ruhum var mı? O da ne? Ya iradem?
Bir ruha sahip misin? Eğer sahipsen bu ruh da neyin nesi? Seçimlerin tamamen sana mı ait yoksa sadece sana tanımlanan bir programı uygulayan -bir robot ya da zombi misali- bir tür bilgisayar mısın? Ya da “biraz ondan biraz bundan ortaya karışık” bir tür varlık mısın? Bilerek ve isteyerek yaptığın neler var? Bunların -özgür iradenin- sorumluluğunu üstlenmeye hazır mısın?
Sen de kendini tutamayıp, "Ben kimim?", "Elimde ne var?, "Ne yapmalıyım?" diye soruyorsan, acı çekiyor ve acı çektiğini de biliyorsan, başkasının acısını da ta içinde hissediyorsan, seçimlerin olduğunu fark edip “Doğru, iyi ve sağlıklı nedir?” diye kafa yoruyorsan yalnız değilsin; aramıza hoş geldin.
Birbirimize arkadaşlık edelim. Nereye varacağımızı önceden hesaplamadan, birlikte bir maceraya çıkalım. -İyi, güzel ve doğru nedir, belki hiçbir zaman emin olamasak da- varlığa güvenip sevgi, hayret, merak, şüphe ve tutkuyla, hem söylem hem de eylemde en iyi(?), en güzel(?), en doğru(?) olanı yapma niyetiyle, sırt sırta verip yelkenleri okyanusa açalım. Ne duruyoruz o zaman! Yolcu yolunda gerek…
Beyza Boyacı, Burcu Kömürcü Akik, Cem Güney Özveren, Erkin Sarı, Esra Çebi, Gamze Er Vargün, Gökhan Arslantürk, Gülnihal Kafa, Hüseyin Çil, Mehmet Fatih Bükün, Meryem Berrin Bulut, Meryem Şahin, Muhammed Şükrü Aydın, Nihat Durmaz, Rukiye Kızıltepe, Şeyma Begüm Harmancı, Tuğçe Göğer, Volkan Koç, Yağmur İlgün, Yeşim Dellal, Yıldız Bilge Neliğine dair felsefedeki tartışmaları nihayete ermese de psikolojinin her alanında artan bir ilgiyle karşılaşan benlik, insan davranışını anlamak için zengin bir bakış açısı sunmaktadır. Eğitimden çevreye, akıl sağlığından çalışma hayatına kadar her ortamda insanların neden ve nasıl davrandıklarını çözmeye çalışan psikologlar, benlik merkezli yaklaşımlarla alan yazına yeni açıklamalar kazandırmaktadır. Benlik, sosyal bilimlerin konuya yaklaşımları, kuramsal açıklamalar ve uygulama ana başlıkları altında yirmi bölümde ele alınarak mümkün olduğunca kapsamlı bir başvuru kitabı sunmak amaçlanmıştır. Bu çalışma, alanında ilk olma özelliğine sahip olup hem konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okuyucular hem de araştırmacıların faydasına sunulmuştur.
Ali Metin Büyükkarakaya, Ayşe Büşra İplikçi, Berna Aytaç, Bilgen Yazıcı, Bilgesu Atılgan, Burcu Tekeş, Burçin Akın Sarı, Çağlar Karaca, Elçin Gündoğdu Aktürk, Güler Cansu Ağören, Hasan G. Bahçekapılı, Hatice Işık, İrem Nur Özsoy, Kameray Özdemir, Merve Topcu Bulut, Metin Ege Salter, Onur Doğan, Özge Yılmaz, Özlem Ersan, Özlem Ertan Kaya, Özlem Kahraman Erkuş, Pınar Demirayak, Tuğba Uyar-Suiçmez, Yaren Emmez, Yarkın Güryol, Zuhal Yeniçeri Evrimsel psikoloji; insanların duygu, düşünce ve davranışlarını evrimsel araştırmaların ışığında inceleyen ve bu incelemeyi birçok ilgili alanın katkı ve yol göstermesi ile yapan, psikolojinin bir alt alanıdır. Bu kitapta, evrimsel psikolojinin temel konuları geniş bir yelpazede ve güncel bilimsel gelişmeler ışığında incelenerek okuyucuya genel bir çerçeve sunulması hedeflenmiştir. "Evrim nedir?" sorusu ile başlayan bu inceleme, evrimsel psikolojinin tarihi, yöntemi, temel kavramları ve güncel konuları ile ilerlemekte ve evrimsel psikolojiye eleştirel bir bakış ile tamamlanmaktadır. Kitapta ayrıca okuyucuların öğrenme deneyimlerini ilerletmelerine kolaylık sağlamak için hazırlanmış bir Türkçe-İngilizce terimler sözlüğü ve dizin de bulunmaktadır.
A. Elif Yavuz Sever Bu kitap, en önemli belirtileri kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ile yorgunluk olan fibromiyalji sendromunu, projektif testlerin katkısıyla negatif kavramı ve ölüm dürtüsü kapsamında psikanalitik olarak açıklamayı hedeflemektedir. Genellikle kadınlarda ortaya çıkan bu “yeni” hastalığın nedenlerinin tam olarak bilinmemesi hastalığın gizemini artırmakta ve etkili olabilecek ruhsal faktörleri akla getirmektedir. Hastalığın nedenlerine ilişkin belirsizliğin devam ediyor olması, tedavi konusunda da yeni yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Projektif testler aracılığıyla fibromiyalji hastalarıyla çalışarak ruhsal ve bedensel acının anlaşılmasına yönelik yeni bir bakış açısı sunmayı hedefleyen bu kitabın birinci bölümü, psikanalitik kuramın da katkısıyla tarihsel olarak ağrıya yönelik yaklaşımlar ile başlayarak fibromiyalji sendromunun açıklanmasını içermektedir. Güncel tanı ve teşhis kriterleri ile tedavi modeli de bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca projektif testler ile fibromiyalji sendromuna ilişkin güncel psikanalitik çalışmalardan da söz edilmektedir. İkinci bölüm, yaşamın erken dönemindeki anne kız ilişkisini psikanalitik kuram içinde değerlendirmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümler ise ölüm dürtüsü ile negatif kavramlarının psikanalitik kuram bağlamındaki öneminden bahsetmektedir. Beşinci bölüm, fibromiyalji hastalarının projektif test sonuçlarının negatif kavramı ve ölüm dürtüsü bağlamında psikanalitik kurama göre yorumlandığı ve psikosomatik kuramın da katkısıyla değerlendirildiği olgu örneklerini içermektedir. Kitabın son bölümü ise araştırmanın sonuçlarına dair genel bir değerlendirmeyi içermektedir.
Burcu Pınar Bulut, Demet Can, Ece Özcan, Eylül Ceren Demir Hekimoğlu, Gizem Minçe, İrem Erten, Münevver Zuhal Bilik, Neli Gagua, Selin Uçar Özsoy, Sinem Baltacı, Su Polat, Sultan Berfin Uçurum, Tülin Gençöz, Yağmur Saklı Demirbaş “Freud'dan Lacan'a Vaka İncelemeleri” serisinin ilk cildi, Freud'un kaleme aldığı vakalara Lacan tarafından yapılan değerlendirmeleri içermektedir ve bu içeriğiyle Lacanyen kuramı geniş bir perspektiften ele alan ilk eser olarak okuyucuya sunulmuştur. Psikanalitik kuramı tanıtmayı amaçlayan Freud'dan Lacan'a Vaka İncelemeleri serisi, başlangıçta iki cilt olarak düşünülmüş olsa da eğitici vakaların kapsamlı bir şekilde incelendiği ilk cildin yayınlanması sonrasında gördüğü yoğun ilgi üzerine içeriği genişletilerek geldiğimiz noktada, daha çok sayıda ciltle okuyucuya ulaşmayı hedefleyen bir seri hâlini almıştır. Böylece Lacanyen kuramı, uygulamalarını, güncel temaları içeren bu seri, geniş bir yelpazede ele aldığı konular itibarıyla psikanaliz çalışmaları başta olmak üzere ilgili alanlar için de kapsamlı bir kavramsal derleme sunmaktadır.
Okuyucuya sunduğumuz bu ikinci ciltte, farklı vakalarla yürütülen psikanalitik çalışmaların incelenmesinin yanı sıra dünya klasiği olmuş edebiyat eserleri ile Lacanyen kuramın kavramlarını tanıtan eserler de ele alınmıştır. Bu kapsamda; arzu, aşk, kaygı, psikoz, mantıksal zaman gibi kavramlar, kuram temelinde detaylandırılarak bilinçdışının bu kavramlarla nasıl örtüştüğünün örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır.
Bilinçdışının güncel hayatımızdaki yerini anlamayı amaçlayan bu kitap serisinin hem kendi yolcuğumuzu anlamlandırmada hem de yürüttüğümüz klinik çalışmalarda yol gösterici, perspektif genişletici olması dileklerimizle…
Ece Özcan, Eylül Ceren Demir Hekimoğlu, Fatma Girgin Kardeş, Fazilet Canbolat, Işıl Necef, Münevver Zuhal Bilik, Nurten Özüorçun Küçükertan, Selin Uçar Özsoy, Sema Yurduşen, Tülin Gençöz, Yağmur Saklı Demirbaş Psikanalitik kuramı tanıtmayı amaçlayan Freud'dan Lacan'a Vaka İncelemeleri ve Psikanalitik Değerlendirmeler serisi, ilk iki cildinin yayınlanmasından bu yana gördüğü yoğun ilgi nedeniyle, Lacanyen kuramı geniş bir perspektiften ele aldığı yeni ciltleriyle okuyucusuyla buluşmaya devam etmektedir. Lacanyen kuramı, uygulamalarını, güncel temaları içeren bu seri geniş bir yelpazede ele aldığı konular itibariyle, psikanaliz çalışmaları başta olmak üzere ilgili alanlar için de kapsamlı bir kavramsal derleme sunmaktadır.
Okuyucuya sunduğumuz bu üçüncü ciltte, ikinci ciltte olduğu gibi farklı vakalarla yürütülen psikanalitik çalışmaların incelenmesinin yanı sıra, dünya klasiği olmuş edebiyat eserleri ve güncel eserler ile Lacanyen kuramın kavramlarını tanıtan bölümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda; annelik, ayna evresi, borromean düğümü, das Ding, kadınlık, otizm, rüya analizi, semptom, sinthome, süblimasyon gibi kavramlar kuram temelinde detaylandırılarak bilinçdışının bu kavramlarla nasıl örtüştüğünün örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır.
Bilinçdışının güncel hayatımızdaki yerini anlamayı amaçlayan bu kitap serisinin hem kendi yolcuğumuzu anlamlandırmada hem de yürüttüğümüz klinik çalışmalarda yol gösterici ve perspektif genişletici olması dileklerimizle…
Berke Taş, Burcu Pınar Bulut, Demet Can, Derya Özbek Şimşek, Elif Emiroğlu Demirel, Eylül Ceren Demir Hekimoğlu, Kemal Özkul, Münevver Zuhal Baydar, Neli Gagua, S. Berfin Uçurum, Sinem Baltacı, Su Polat, Tülin Gençöz, Yağmur Saklı Demirbaş Psikanalitik kuramı tanıtmayı amaçlayan Freud'dan Lacan'a Vaka İncelemeleri ve Psikanalitik Değerlendirmeler serisi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle Lacanyen kuramı geniş bir perspektiften ele aldığı yeni ciltleriyle okuyucusuyla buluşmaya devam etmektedir. Lacanyen kuramı, uygulamalarını, güncel temalarını içeren bu seri, geniş bir yelpazede ele aldığı konular itibariyla psikanaliz çalışmaları başta olmak üzere ilgili alanlar için de kapsamlı bir derleme sunmaktadır.
Okuyucuya sunduğumuz bu dördüncü ciltte, diğer ciltlerde olduğu gibi vakalarla yürütülen psikanalitik çalışmaların incelenmesinin yanı sıra dünya klasiği olmuş edebiyat eserleri ve mitler ile Lacanyen kuramın kavramlarını tanıtan bölümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda; anoreksiya nervoza, aşk, automaton, bakış, cinsiyetlenme, ensest yasası, fantezi, fobi, ilkel baba, intihar, kadınlık, kaygı, lalangue, melankoli, müzik, narsisizm, nesne ilişkileri, ölüm dürtüsü, süblimasyon, tekinsiz, travma, tukhe, yamyamlık, yas gibi kavramlar, kuram temelinde detaylandırılmış ve bilinçdışının bu kavramlarla nasıl örtüştüğünün örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır.
Bilinçdışının güncel hayatımızdaki yerini anlamayı amaçlayan bu kitap serisinin hem kendi yolculuğumuzu anlamlandırmada hem de yürüttüğümüz klinik çalışmalarda yol gösterici ve perspektif genişletici olması dileklerimizle…
Ayca Korkmaz, Derya Ozbek Şimşek, Eylul Ceren Demir Hekimoğlu, Fatma Girgin Kardeş, Gizem Mince, Işıl Necef, Munevver Zuhal Bilik, Selin Ucar Ozsoy, Sezin Aydoğ, Sinem Baltacı, Tulin Gencoz, Yağmur Saklı Demirbaş “Freud'dan Lacan'a Vaka İncelemeleri” Freud'un kaleme aldığı vakalar için Lacan'ın yaptığı değerlendirmeleri ve Lacanyen kuramı geniş bir biçimde ele alan ilk eser niteliğindedir. İki ciltlik bu çalışma, psikanaliz çalışmaları başta olmak üzere, ilgili alanlar için de geniş bir kavramsal derleme sunmaktadır.
Lacan “Freud'a dönüş hareketi” olarak ilan ettiği çalışmalarında, arzu çalışmasının temel olarak alındığı psikanaliz pratiğinin amacını ve çerçevesini yeniden inşa etmiştir. “Bilinçdışı dil gibi yapılanmıştır” savıyla yola çıkan Lacan, Freud'un vakalarını dile verdiği önemle ve öznelliği merkeze koyan perspektifiyle bir kez daha yorumlamıştır.
Psikanaliz klinik tecrübelerin üzerine inşa edilmiştir, bu nedenle vaka incelemeleri psikanalizi çalışmanın önemli bir yoludur. Nitekim bu çalışmalar vasıtasıyla, bir özne olarak yaptığımız yolculukta bilinçdışına biraz daha yaklaşmanın yollarını keşfetmeye başlayabiliriz.
Servet Aşan Kurgusal yönü ve şaşırtıcı yorumlarıyla okuyucuyu düşündüren çarpıcı bir eser.
Prof. Dr. Cem Şafak Çukur

Şaşırtan ve heyecanlandıran, okuyucunun kendisini derinliklerine doğru yolculuğa sürükleyen harika bir eser.
Dr. Kln. Psk. Barkan Eskiili

Yazarın muazzam kitabı! Sürükleyici bir hikâyesi ve çarpıcı psikolojik derinliği ile okuyucuyu etkileyici bir romanın içine çekiyor.
Kln. Psk. Şehmus Eke

Psikolojik bir hastalığı başarılı bir kurguyla sunan, çarpıcı mesajlarla temel düşüncelerimizi sarsan, her sayfasında heyecan yaratan örnek bir eser.
Kln. Psk. Şiyar Parlak

Bilim ve edebiyat arasında mükemmel dokular dokuyan bu eser, psikolojik rahatsızlıkları kurgusal bir dil ile okuyuculara sunmuştur.
Psk. Mehmet Kızılarslan
Adnan Kan, Ali Ammar Kurt, Alim Kaya, Ayşe Sibel Demirtaş, Ayten Bölükbaşı, Bilge Bakır Aygar, Birsen Şahan, Burhan Çapri, Bülent Gündüz, Dilaram Billur Örnek, Fatma Selda Öz Soysal, Fatoş Bulut Ateş, Ferah Çekici, Fulya Cenkseven Önder, Hakan Aygar, Hatice Deveci Şirin, İsmail Sanberk, Kıvanç Uzun, Mehmet Gündoğdu, Mehtap Sezgin, Oğuzhan Kırdök, Ozan Korkmaz, Öner Çelikkaleli, Özlem Tagay, Semih Kaynak, Sezai Demir, Suat Kılıçarslan, Yasemin Yavuzer, Yeliz Saygın, Zeynep Aydın Sünbül, Zeynep Karataş Geçmişten Günümüze KİŞİLİK KURAMLARI adlı bu kitap; dünden bugüne, Batılı yaklaşımlardan Asya temelli yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede Türkiye’de yazılmış benzer kitaplar içinde yer verilmemiş birçok kuramsal yaklaşım ve içeriğiyle bugüne kadarki en kapsamlı kişilik kuramları kitabı olarak hem lisans hem de lisansüstü düzeyde önemli ve temel bir kaynak olarak kullanılabilecek niteliğe sahiptir.
YÖK tarafından yenilenen “Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları”ndaki “Kişilik Kuramları” dersi için açıklanmış içeriğe uygun şekilde ve her biri alanlarında oldukça yetkin 31 yazar tarafından kaleme alınmış 25 alt bölümden oluşan kitabın “Giriş” bölümü ile “Kişilik Değerleme” bölümü dışında kalan 23 bölümde “Psikodinamik Yaklaşımlar”, “Davranışçı ve Bilişsel Yaklaşımlar”, “Özellik ve Faktör Kuramları”, “Varoluşçu-İnsancıl Yaklaşımlar” ve “Asya Temelli Yaklaşımlar” ana başlıkları altında kişiliği açıklayan çok sayıda kuramcının kuramsal açıklamalarına ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir.
Kuramsal yaklaşımlar sunulurken okuyucular için daha açık, anlaşılır ve akıcı bir metin olmasını sağlayabilmek adına her bölüm olabildiğince standart biçimde başlıklandırılmıştır. Bölüm başlarında, okuyucuların ilgili bölümlerin kazanımları doğrultusunda ön koşul öğrenmelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlık sorularına; bölüm sonlarında ise ilgili kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek amacıyla tartışma soruları ve ayrıca KPSS’ye yönelik çoktan seçmeli değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kitabın içinde bölüm yazarları tarafından önemli görülen yerlerde QR Kod uygulaması ile okuyucuların ilgili kuramsal yaklaşım ile ilgili videolara ulaşması sağlanmıştır.
Ahmet Keskin, Bengü Sare Sevda Pelin Kılıç Özer, Büşra Bahar Balcı, Deniz Şarlak, Dilara Kuru, Esra Oras, Fatih Ordu, H. Deniz Özdemir, Mehmet Yıldırım, Merve Ergüney, Mustafa Kemal Yöntem, Mücahit Yıldırım, Nagihan Tepe, Nur Yılmaztürk Dağaslanı, Özge Bektaş, Özgür Kıran, Peyami Safa Gülay, Tuğçe Elif Taşdan Doğan, Zeynep Anaforoğlu Bıkmaz İntihar, tüm toplumlar için giderek daha da ciddiye alınması gereken bir sorun hâline gelmektedir. Hem akademik anlamda hem de müdahale çalışmaları çerçevesinde intiharın anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde intihar, ölüm nedenleri sıralamasında ilk onda yer alıyor. Özellikle genç bireylerin ölümleri mercek altına alındığında oran üçte bire kadar çıkmaktadır. İntiharın neden olduğu kayıplar, kaybedilen hayatlarla da sınırlı kalmaz. İntihar, ardında bıraktığı enkaz sebebiyle ölen kişinin yakınlarını da dalga etkisi altına alır. Bu yanıyla bakıldığında intihar, bireyden topluma doğru yayılan bir kayıp, acı ve ümitsizlik kaynağıdır. Üstelik tüm zorlayıcılığıyla intihar, daha gizli ve konuşulmayan bir boyutun ortaya çıkmasına da neden olur. Bu çalışma, çok katmanlı ve derinden anlaşılması gereken intiharın, farklı bakış açısı ve disiplinler çerçevesinde incelenmesi gerektiğine olan inançtan doğmuştur. Ayrıca bu çalışma ile söz konusu alana katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda hazırlanan ve yirmi farklı başlıktan oluşan bu kitabın üç temel önermesi vardır: intihar anlaşılabilir, intihar önlenebilir, gerçekleşmesi durumunda intihara müdahale edilebilir. Kitabın ilk on bir bölümü klinik yaklaşımları, psikolojik müdahale ve önleme tekniklerini içermektedir. Sonraki dokuz bölüm ise intiharı farklı disiplinler bağlamında okuma ve anlama amacını taşır. İntihara dair bu çok disiplinli kitabın, farklı alandan kişilerin ihtiyaçlarına cevap vereceği düşüncesindeyiz. Alana ilgi duyan tüm okuyucular, lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, konu ile ilgili kavramsal ve kuramsal araştırma yapan tüm meslek mensupları (sağlık bilimleri, sosyal hizmet, sosyoloji, iletişim ve medya çalışanları vb.) kitabın yarar sağlayacağı gruplar içerisinde sayılabilir.
Rengin Karaca Bu kitabın temel amacı, insanın kişilik gelişimine ve içgüdüleriyle gerçek dünya arasında dengeyi kurabilmesine yani vermek ve almak arasındaki dengeyi kurup sağlıklı bir egoya sahip olabilmesine ve içindeki gerçek “ben”i bulabilmesine, uyumu yakalayabilmesine ilişkin anlaşılabilir bir bakış getirebilmektir.
Kişiliğimizi, iç dünyamızı; denize, uzaya benzetiyorum. Ne kadar derine dalmaya çalışsak da analiz etsek de tam olarak anlamamız ve çözümlememiz mümkün değildir. Kişilik; düşüncelerimiz, konuşmalarımız ve nasıl davrandığımızdır. Çevreyle olan uyumumuzdan kişiliğimiz sorumludur. Özelliklerimiz, dürtülerimiz, huylarımız, tavır ve tutumlarımız, ahlaki özelliklerimiz, toplumsal ilişkilerimiz kişiliğimizin bir marifetidir. İnsan doğasını şekillendiren pek çok faktör vardır. Bunların içinde iç dünyamıza ilişkin güçler, manevi güçler, dış dünyanın etkileri, çevremizin bizi koşullandırmaları var. Bu kitapta bütün bunları ele alarak içimizdeki ve dışımızdaki problemli dünyadan daha iyi bir dünyaya yapılacak yolculukta ufacık da olsa bir katkım olsun istedim.
Bütün bu anlatılanların ışığı altında; insanın doğumdan itibaren yaşadığı gelişim serüvenini, dönem özelliklerini, içindeki güçleri, çatışmaları, savunmaları, başa çıkma yollarını, duygularını, davranışını, davranışın altında yatan nedenleri, yaşanan sorunları, ebeveyn-çocuk ilişkisini ve ebeveyn etkilerini, sağlıklı kişiliğe sahip olmanın ve sağlıklı ebeveyn olmanın yollarını; cinsel rolümüzün, kimliğimizin ve cinsel kimliğimizin oluşumunu; yaşadığımız anksiyeteye ilişkin modelleri, toplumun insan ve yaşam tarzları üzerindeki etkilerini, günümüzde yaşanan şiddeti, olgunlaşma ile sahip olduğumuz değerler ilişkisini ve biz orta yaşlılarla gençlerin etkileşimini aktarmaya çalıştım. Bunların nedenlerini, nasıl oluştuklarını anlattım ki önlenebilsin, değiştirilebilsin diye. Bütün bunların dışında psikoloji alanında “normal” kişilikle ilgili yeni kabul edilebilecek bir modeli yani Steven Reiss'ın “Normal Kişilik” anlayışını detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım.
Ayşe Bahar Duyar Akca, Beria Nur Gurkan, Ceren Katip, Deniz Sinanoğlu, Ecem Duydu Altunpala, Elif Guneri Yoyen, Emre Gurkan, Fatih Bal, Feyza Oz, Mehmet Emin Sağan, Rahime Gokboğa, Rana Şan Bizi diğerlerinden ayıran, bize özgü ve tutarlı bir bütün oluşturan, duygularımızda, düşüncelerimizde ve davranışlarımızda ortaya çıkan en özel ve biricik özelliğimiz olan kişiliğimiz aynı zamanda bizim çevreye özgü uyumumuzu belirleyen, diğer insanlar ile ilişkilerimizde rehberlik eden, yapılaşmış ilişki biçimimizdir. Kişiliğimiz; bizim kendimizden kaynaklanan, her zaman ve her durumda olan tutarlı davranış kalıpları ile kişilik içi süreçler dediğimiz nasıl davranacağımızı ve hissedeceğimizi etkileyen ve içimizde gelişen bütün duygusal, güdüsel ve bilişsel süreçleri kapsar.
Bu süreçler, genetik ve çevresel bazı nedenlerle sekteye uğrayabilir ve bir kişilik bozukluğu gelişebilir. Kişilik bozuklukları; uzun süren, kronik, tedavisi zor psikolojik problemleri içermektedir. Kişilik bozukluğuna sahip bireyler; sosyal hayat içerisinde anlaşılamama, diğer bireylerle çatışmaya sebep olacak düşmanca tavırlar, çevreye uyum sağlamakta zorluklar, sosyal ve mesleki işlev kaybı, duygu ve düşüncelerini ifade etmede güçlükler, kişiler arası ilişkilerde bozulmalar ve dürtü kontrol kayıpları gibi birçok sorun yaşarlar. Bu sorunlar gerek birey ve gerekse çevresi için yıkıcı sonuçlar doğurabilir.
Ben ve meslektaşlarım bu kitapta; on kişilik bozukluğunun semptomlarını, etyolojisini, prognozunu, komobiditesini ve tedavi yaklaşımlarını güncel bilimsel çalışmalar ile birleştirip meslektaşlarımız, öğrencilerimiz ve danışanlarımız için bir başucu kitabı hâline getirdik. Bu kitapta amacımız, kişilik bozukluklarına dair bilimsel verileri sade bir dille okuyucularımıza aktarmak ve kişilik bozukluğunun tanınmasına ve tedavi süreçlerine katkı sunmaktır.
Jeffrey E. Young Şema Odaklı Terapi gücünü Bilişsel Terapi yöntemlerinden alan, aynı zamanda Psikanaliz ve Gestalt gibi ekolleri bünyesinde birleştiren eklektik bir yaklaşımdır. Young ve arkadaşları erken dönem yaşantıların önemini vurgulamış, duygulanım deneyimlerinin ve terapötik ilişkinin kritik değerini ortaya koymuşlardır. Eserde kuramın temelleri tanıtılırken aynı zamanda en dirençli pataloji gruplarından olan kişilik bozukluklarıyla çalışırken kolaylık sağlayacak bir danışan rehberi sunulmuştur. Kitap borderline, narsisistik, çekingen bağımlı, obsesif-kompulsif, pasif agresif ve histironik kişilik bozukluklarının tedavisinde şema odaklı terapinin bütünleyici gücünü gözler önüne sermektedir. Terapinin uygulamaya yönelik tekniklerinin anlatıldığı eserde kolaylık sağlaması açısından Young Şema Ölçeği, şema listeleri ve danışan rehberi sunulmuştur. Vaka örnekleriyle zenginleştirilen eser açık ve net anlatımıyla klinisyenlere kolaylık sağlayacaktır.
Daniel Cervone, Lawrence A. Pervin Kitap, kişilik alanındaki en baskın belli başlı kuramları ve güncel araştırma bulgularını içermektedir. Kuram ve uygulamayı mükemmel bir şekilde entegre ederek bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Kitabın genel kurgusu içerisinde ele alınan her bir kişilik kuramı; kapsadığı veri tabanı, sistemliliği, test edilebilir olma derecesi, kapsamlılığı ve uygulamaya katkısı açısından beş noktadan değerlendirilmektedir. Lisans ve lisansüstü dersleri için rahatlıkla kullanılabilecek bir stilde yazılmıştır.
Jim McMartin Kişilik kuramları kendi kişiliğimi anlamama nasıl yardımcı olabilir?
Kişilik Psikolojisi: Öğrenci Merkezli Yaklaşım adlı bu kitap, kişilik psikolojisi alanını okuyucunun geçmiş, mevcut ve gelecekteki benlikleri ile ilişkili olarak sorduğu temel sorular çerçevesinde ele almaktadır. Bu soruların cevapları, güncel araştırmaların bulgularına dayanmakta ve öğrencilerin kendi kişiliklerini daha derinden anlamasına yardımcı olurken kişilik kuramlarının geçerliğine ışık tutmaktadır. Sohbet havasında, anlaşılması kolay ve yalın bir şekilde hazırlanan bu İkinci Basım, yeni bölümler, alandaki son gelişmeleri yansıtan yeni araştırmalar, fotoğraflar ve karikatürleri içermektedir.
Yeni ve Anahtar Özellikler
Araştırma yöntemleri ile ilgili yeni bölüm (Bölüm 2), öğrencilerin güncel kişilik araştırmalarına aşinalığını kolaylaştırmakta ve kişiliği anlamak için çeşitli yaklaşımları değerlendirmelerinde onlara yardımcı olmaktadır.
Kişilik bozuklukları ile ilgili yeni bölüm (Bölüm 8), kişilik bozukluklarının anlaşılmasında; bozuklukları, kişilik özelliklerindeki aşırı uçlar olarak gören “güncel psikoloji araştırmaları” ile belirtilerin sıralanması yoluyla bozuklukları tanılayan “geleneksel tıp”ın karşılaştırmasını yaparak özgün bir yaklaşım sunmaktadır.
Güncel araştırmalar -çoğunluğu 2010’dan 2016’ya alıntılanan-, alandaki güncel bilgi birikimini yansıtmaktadır.
Bir soru ve cevap formatı, öğrencileri kişilik psikolojisindeki araştırmalarında bilgileri ile kendi keşiflerini kritik bir biçimde sorgulamaya yönelten bir yaklaşıma davet etmektedir.
Evrimsel psikolojinin geniş kapsamı, öğrencilere bu önemli çağdaş yaklaşımı anlamaları konusunda yardımcı olmaktadır.
Gerçek dünya örnekleri, öğrencilerin her bölümde materyalle kişisel bir düzeyde bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır.
Ahmet Fidan, Çağla Özgen, Duygu Topal Yıldırım, Hilal Öztürk, Melike Sercan Sevimli, Nesibe Manav, Seval Aksoy Kürü, Tugay Ülkü, Zafer Saygılı Başlıca kişilik teorilerinden modern araştırmalara, "Kişilikte Güncel Çalışmalar", kişilik psikolojisinin derinliklerine dalmak isteyenler için benzersiz bir kaynaktır. Bu kapsamlı kitap, alanın önde gelen uzmanlarının katkılarıyla şekillenen, son derece detaylı bir bakış sunar.
Kitap, psikolojik teorilerin temellerinden başlayarak, kişilik psikolojisinin gelişimini ve çağdaş perspektifleri ele alır. Okuyucular, kişilik yapısını anlama, gelişimini etkileyen faktörleri keşfetme ve farklı kişilik tipleri üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı bulacaklar.
Alanındaki en yeni araştırmalara dayanan "Kişilikte Güncel Çalışmalar", karmaşık konuları anlaşılır bir dille aktarırken, örnek vakalar ve interaktif öğrenme araçlarıyla okuyucuyu etkilemeyi hedefler. Her bir bölüm, okuyucuların kişilik psikolojisinin çeşitli yönlerini anlamalarına ve derinlemesine düşünmelerine olanak tanıyan interaktif sorular ve uygulamalı örneklerle zenginleştirilmiştir.
Bu kitap, öğrenciler için harika bir kaynak olmasının yanı sıra, psikoloji alanında çalışan profesyonellerin de güncel bilgiye erişimini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. "Kişilikte Güncel Çalışmalar", kişilik psikolojisinin karmaşıklığını keşfetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir rehberdir.


Mehmet Eskin, Çiğdem Günseli Dereboy, Nuray Karancı Yurdumuzda, genelde psikoloji özelde de klinik psikoloji eğitimine olan talepteki artış psikoloji alanında nitelikli ve ülkemizdeki uygulamaları da kapsayacak ders kitaplarının hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Bu kitap böyle bir gereksinmeyi hisseden öğretim üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sonuçtur. Klinik psikolojinin hem evrensel hem de Türkiye’deki durumunu ele alan bu kitabın klinik psikoloji derslerinde ve konuya ilgi duyan meslektaşlarımıza yararlı olacağı kanısındayız.
Wolfgang Linden, Paul L Hewitt Ülkemizde ve dünyada klinik psikologların sayısı hızla artmaktadır ancak bu alanda yazılmış klinik psikologların çalışma alanları, çalışma koşulları, çalışma yöntemleri veterapi süreçleri hakkında toplu bir bakış sunan temel kaynaklar konusunda ciddi bir boşluk bulunmaktadır.
Bu kitap bu dersi veren öğretim üyeleri için, öğrenciler için temel bir kaynak olacak ve bu alandaki boşluğu dolduracaktır. Bu kitapta; klinik psikolojideki gelişmeler, kullanılan araçlar, objektif testler, projektif teknikler, etik ilkler ve bunların değerlendirilmesi, tedavi sonuçlarının detaylı bir şekilde incelenip terapide neyin işe yarayıp neyin yaramadığı hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Bu kitabın amacı, sadece klinik psikoloji hakkındaki gerçekleri öğretmek değil; aynı zamanda öğrencilerin adeta bir klinik psikolog gibi düşünmelerini teşvik etmek ve bilimin, deneyimin, ahlaki davranışların yanı sıra önsezilerin, profesyonel kimliğin nasıl işlediğiyle ilgili bütünleşmiş bir algı oluşturmalarına yardımcı olmaktır.
Ahu Tunçel, Asiye Yıldırım, Başak Bahtiyar, Dilek Arlı Çil, Güncel Önkal, Gürkan Doğan, Hülya Şimga, Kuntay Arcan, Meral Bozdemir, Psikolog Mine İlhan, Tuğba Sevinç Mutluluk, her zaman insan için çok önemli bir duygu olmuştur. Günümüzde bu duygu bir arzu, neredeyse bir ihtiyaç ya da yaşamın amacı olarak ele alınmaktadır. Mutluluktan sıkça bahsedilmesine rağmen bu duygunun ne olduğuna, insan için önemine ve değerine ilişkin kavrayışın açıklaştırılması amacıyla yetkin ve kapsamlı bir inceleme ihtiyacı hâlâ devam etmektedir. Bu kitapta, mutluluk kavramını psikoloji ve felsefe penceresinden ele alan çok yönlü bir inceleme yapılması planlanmıştır. Böylece hem kavramsal olarak hem de günlük hayattaki pratiklerde, bireysel ve toplumsal düzeyde mutluluğun tanımına, belirleyicilerine ve deneyimlenmesine dair merak uyandırıcı, sorgulayıcı ve bilgilendirici bir okuma imkânı yaratılması amaçlanmaktadır. Bu eserin, hem konuya ilgi duyan kişilerin mutluluğu anlama biçimlerine yönelik ezber bozan ve mutlulukla ilişkilerini yeniden düşünme imkânı sağlayan bir çalışma olması hem de farklı disiplinlerden araştırmacıların güncel tartışmalara ulaşabileceği ve gelecek çalışmalar için fikir alabileceği bir kaynak niteliği taşıması hedeflenmektedir.
Gizem Cesur-Soysal, Sezin Andiç, Dilay Eldoğan-Eken Psikoloji alanında gözlem ve görüşme, temel beceriler olarak yerini alır. Her psikolog adayının gözlem ve temel görüşme becerilerini bilmesi mesleki açıdan gereklidir. Bu kitap, ülkemizde psikoloji alanında gözlem ve görüşme becerileri üzerine kapsamlı bir şekilde yazılmış ilk Türkçe kitaplardandır.
Psikoloji alanı lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gözlem ve görüşme becerilerini geliştirmelerine yardımcı bir kaynak niteliğindeki kitap, üç temel kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, kendini tanıma ve farkında olma temalarına değinilmektedir. İkinci kısımda, temel beceri ve tekniklere odaklanılmakta; son kısımda ise klinik perspektiften ilk görüşme aşamaları ve örnekleri sunulmaktadır. Tüm bölümler, etkileşim içeren egzersizler ile beceri kazanımına odaklanmaktadır.
Kitabın, psikoloji alanında eğitimine devam eden öğrenciler ve alanda gözlem ve görüşme yapan profesyonellerin yararlanabilecekleri bir kaynak olmasını umuyoruz.
Gürsen Topses, Nergüz Bulut Serin Psikolojik Danışma ve Kişilik Kuramları isimli eser, psikolojik danışma alanındaki yapıtları, kuramsal görüşleri, yöntem ve teknikleriyle adları literatüre, ansiklopedik metinlere, psikiyatri ve psikoloji kitaplarına geçmiş çağdaş psikolojik danışma kuramlarını ve kuramcılarını inceleme ve araştırma konusu yapmıştır. Kitabın ilk bölümünde, kuramların oluşumuna ve gelişmesine temel olan felsefi kökler incelenmiş; diğer bölümlerde ise her kuramcının kısa öz geçmişinin ardından, her psikolojik kuramcının insana, insan doğasına ve insan davranışlarına bakış açıları, kullandıkları temel yöntem ve teknikler, psikolojik danışma sürecindeki amaçları, temel nitelikleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Kişilik gelişimini inceleyen kuramların, çeşitli gelişimsel dönemleri, bunların patolojilere ve gelişimsel eksikliklere neden olan nitelikleri belirtilmiştir.
Her kuramın, terapötik ve patoloji görüşleri, kullandıkları temel kavramlar, uyguladıkları çeşitli yöntem ve teknikler, insan varlığına ilişkin temellendirmeleri; patolojiye, nedenlerine, sağaltım sürecine bakış açıları, terapötik alandaki stratejileri; çok fazla ya da karmaşıklığa gidilmeden, can alıcı temel nitelikleriyle, kullanılan sade ve akıcı bir dille anlatılmıştır.
Bu kitap; alanda yazılmış yapıtların sınırlı sayıda olması, özellikle psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji bilim dalında öğrenim gören lisans ve lisans üstü düzeyindeki öğrencilere önemli katkılarda bulunacaktır.
Nancy L. Murdock Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları konusunda yeni bir yaklaşım kullanılarak, on dört kuram (Psikanaliz, Neoanalitik Yaklaşımlar, Bireysel Psikoloji, Bireyi Merkeze Alan Terapi, Varoluşçu Terapi, Gestalt Terapi, Davranış Terapisi, Akılcı Duygusal Davranış Terapisi, Bilişsel Terapi, Gerçeklik Terapisi, Feminist Terapi, Aile Sistemleri Kuramı, Çözüme Odaklı Terapi ve Anlatımsal Terapi) tanıtılmaktadır.
Yazar, akademik derinliğini sergilerken aynı zamanda sanki ders anlatır gibi okuyucuları ile yüz yüze buluşmayı da amaçlamaktadır. Kitabın giriş bölümünde, okuyucular kuram ve uygulama konusunda aydınlatılmakta; son bölümde de konu tekrar uygulayıcılar veya uygulayıcı olmayı amaçlayanlar bakımından ele alınarak basamak basamak işlenmektedir.
Kuramların tanıtıldığı her bir bölüm yeni bir danışanın tanıtımı ile başlamaktadır. Sonra da kuramın temel varsayımları, kavramları, insanın gelişimi, sağlıklılık ve fonksiyonsuzluk konusundaki anlayışları ve kısaca başlıca teknikleri tanıtılmaktadır. Her bir yeni bilginin ardından, bu kavramın hemen nasıl uygulanabileceği de olgu yaklaşımı ile genel olarak sunulmaktadır.
Earl J. Ginter, Gargi Roysircar, Lawrence H. Gerstein Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları ve Uygulamaları, öğrencilere bireyle psikolojik danışma ve aile danışmanlığında çeşitli terapötik yaklaşımları uygulamak için gereken temel bilgileri sağlamaktadır. Dinamik yazar ekibi, kuramları, her kuramı destekleyecek kanıtlar da dahil olmak üzere çok kültürlülük ve sosyal adalet merceğinden sunmaktadır. Öğrenciler; filmlerden, televizyon programlarından, gazete makalelerinden ve kitapta baştan sona sunulan farklı kaynaklardan resimler ve ilgili örnekler aracılığıyla bölüm kavramlarını öğrenme fırsatı bulabileceklerdir.
Meksikalı Amerikalı göçmen bir aileye odaklanan ve kitap boyunca devam eden bir vaka, her bölümde farklı teorik merceklerle incelenmekte, kuramlar arasındaki farklılıkların yanı sıra kuramların çok kültürlü uygulamalar noktasında benzerliklerini de göstermektedir.
Her bölümdeki ikinci özgün vaka, öğrencilerin terapötik dinamikleri kavramsallaştırmalarını sağlamakta ve çeşitli müdahale becerilerini genişletmeyi amaçlamaktadır.
Kitap, etikle ilgili olarak bölümlerde yer verilen başlıkların dışında, Amerikan Psikolojik Danışma Derneği ve Amerikan Psikoloji Derneğinin etik kurallarının birçok örnekle birlikte tartışıldığı bir bölümü de içermektedir.
Önemli teorisyen ve uygulayıcıların biyografileri ise öğrencileri etkili bir hikâye anlatımı yaklaşımıyla her kuramsal bölümünün içine çekmeyi amaçlamaktadır.
T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan Bu kitapta, duygusal sorunlara müdahale amacıyla geliştirilen temel psikolojik danışma/psikoterapi kuramlarına yer verilmiştir. Kuramlar incelenirken özellikle kuramın öncüsü, dayandığı insan ve kişilik görüşü, kuramın psikopatoloji görüşü, terapötik süreç, terapi teknikleri, terapist ve danışan gibi boyutlarda ele alınmıştır. Psikoloji programlarında öğrenim gören öğrenciler açısından her kuramda terapötik süreç ve teknikler bölümlerinde uygulamalı vaka örnekleri verilmiştir. Diğer yandan kitap; psikolojik danışma, psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan profesyonellerin yararlanabileceği düzeyde uygulamaya dönük olarak hazırlanmıştır.
• Psikanaliz
• Adlerian Terapi
• Davranışçı Terapi
• Gerçeklik Terapisi
• Birey Merkezli Terapi
• Transaksiyonel Analiz
• Varoluşçu Terapi
• Akılcı Duygusal Terapi
• Logoterapi
• Bilişsel Terapi
• Gestalt Terapi
• Bilişsel Davranışçı Terapi
Elif Güneri Yöyen Bilim dalları arasında en genç olanlarından biri olmasına rağmen her geçen gün artarak çoğalan onlarca makale, kitap ve araştırma ile baş döndürücü bir üretime sahip olan psikoloji bilimi; gelişen, değişen, dönüşen dünya ve insan olgusunda olağanüstü bir hızda üretmeye devam etmektedir. Bu müthiş bilimsel üretim hızında psikoloji biliminin doğasında insanın olmasının şüphesiz büyük bir payı vardır, bir diğer pay da teknolojinin gelişimine paralel olarak kaynaklara hızlı ulaşılmasının getirdiği kolaylıktır. Dünyanın neresinde psikoloji üzerine bir çalışma yapılırsa yapılsın, internet üzerinde aynı gün geniş bir araştırmacı kitlesi bu çalışmadan haberdar olabiliyor ve bilgi aynı gün dünyanın her yerinde kullanıcısına ulaşabiliyor. Ancak internette her zaman var olan bilginin gerçeği yansıtmadığı, kirli bilginin de yer aldığı bir gerçektir. Özellikle pratikte gerek akademisyenlerin ve gerekse psikoloji lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin veya psikoloji üzerine çalışma yapan diğer bilim dalları mensuplarının internette var olan ölçek, envanter, test gibi psikolojik ölçme değerlendirme araçlarını kullandıkları ancak bu araçların yanlış, eksik veya yetersiz bilgi içerdiği ve bu sebeple çalışmalarda zorluk yaşandığı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
İki yıllık bir araştırma ve emeğin ürünü olan bu kitap, bu gerekçeyle ve ihtiyaçla kaleme alınmıştır. Amaç, yapılacak olan çalışmalarda psikolojik ölçme değerlendirme araçlarına doğru kaynaktan erişimi sağlamak üzere bilimsel ve kişisel bir katkı sunmaktır. Elbette psikolojide kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları bu kitaptakiler ile sınırlı değildir. Ancak kitapta yer alan 167 ölçme ve değerlendirme aracı klinik, adli, eğitim, gelişim, sağlık psikoloji alanında sıklıkla kullanılan, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış örneklerdir.
Richard S. SHARF Theories of Psychotherapy and Counseling Concepts and Cases’in uluslar arası basımı olan elinizdeki bu kitap, psikolojik danışma ve psikoterapi alanında var olan ve hatta yapılandırmacı kuramlarda dahil olmak üzere bir çok kuramı kapsamaktadır. Kitapta, okuyucunun kendi kuramını oluşturması için bütünleştirici bir bakış açısına sahip olması amaçlanmıştır. Bunun için bir konu ayrılmıştır.
Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramlarını kapsamlı bir şekilde içeren Sharf'ın Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar adlı bu kitabı, çevrilirken dil birliğine dikkat edilmiş, anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Çevirmenlerden gelen metinler, orijinal metinle karşılaştırılarak tek tek okunmuştur. Ayrıca, Sharf'la yazışarak bazı cümleler düzeltilerek Türkçe'ye çevrilmiştir; çünkü Sharf bazı paragraflardaki cümleleri birinci tekil kişi ile yazmış, bazılarındaysa üçüncü tekil kişi ve edilgen fiil kullanmıştır. Bu cümlelerin hepsinde, üçüncü tekil kişi edilgen fiil olarak cümleler Türkçeye tercüme edilmiştir.
Zevkle okuyacağınız ve Psikolojik danışma ve psikoterapi alanında bir boşluğu dolduracağı umuduyla.
Bahar Akoğlu Resim, çocuğun iç dünyasını anlamak ve ruhsal yaşamını yorumlayabilmek için en önemli araçlardan biridir. Sanatsal uygulamalar, çocuğun kendini ifade etmesini kolaylaştırırken bastırılan arzuların, çatışmaların da güvenli ve rahatlatıcı bir yoldan dışa vurumunu mümkün kılar. Bu kitap, çocuklarla çalışan uzmanların sanatın psikoterapilerdeki dışa vurumunu anlaması ve ebeveynlerin resim sayesinde çocuklarının iç dünyası hakkında farkındalık kazanması için hazırlanmıştır. Kitapta, çocuğun çizdiği resimlerde renklerin anlamı, beden uzuvlarının yorumlanması, duygusal öğelerin neler olduğu ve klinisyenlerin kullanabilecekleri test örneklerine yer verilmiştir. Çocuk resimlerinin klinik değerlendirmedeki yeri aktarılmış ve yolu psikoterapiden geçmiş onlarca çocuğun ruhsal dünyasına resim örnekleri ile ışık tutulmuştur. Bir çocuğun dünyasına dokunan herkesin bu kitaptan fayda görmesi umulmaktadır. Bu yolculuğa birlikte çıkmaya hazır mısınız?
A. Esin Yılmaz, Aycan Kapucu, Ayşe Altan Atalay, Belgüzar Nilay Türkan, Burcu Kaya Kızılöz, Ceren Gökdağ, Elif Yüvrük, F. Cansu Pala, Gamze Şen Pakyürek, Nihan Osmanağaoğlu, Nur Başakhan Uzun, Onuray Güney, Orçun Yorulmaz, Özge Erarslan İngeç, Pelin Bintaş Zörer, Rukiye Kızıltepe, Seda Arıtürk, Sedat Batmaz, Servet Kaçar Başaran, Sıla Derin, Sidar Kıran, Türkan Yılmaz Irmak, Yasemin Sohtorik İlkmen, Zeynep Erdoğan Yıldırım, Zeynep Maçkalı Ruhsal bozuklukların sınıflandırılmasına duyulan ihtiyacın kökenleri oldukça eskiye dayansa da “sınıflandırma” meselesi hâlen tartışmaların odağındadır. Özellikle kategorik sistemlere getirilen eleştiriler, değişimi tetiklemiş ve psikopatolojilere bakışın derinleşmesini sağlamıştır. Bu bağlamda farklı psikolojik sorunların ve psikopatolojilerin altında yatan ortak faktörleri belirlemeyi ve bunlara müdahale ederek psikolojik tedavideki etkililiği artırmayı amaçlayan “tanılar üstü yaklaşım” ortaya çıkmış ve psikopatolojilere dair anlayış güçlenmiştir.
Bu kitapla, tanılar üstü yaklaşımın kapsamlı bir şekilde ele alınması ve mevcut durumun Türkiye'deki okuyucuyla buluşturulması hedeflenmiştir. Kitap üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda tanılar üstü yaklaşımın kuramsal arka planı ve güncel durumu, ikinci kısımda tanılar üstü risk faktörleri, her birinin psikopatolojilerin oluşumu, sürmesi ve nüks etmesindeki rolleri ve hangi süreçler üzerinden psikopatolojilere yol açtıkları, üçüncü kısımda ise tanılar üstü ortak psikoterapi yaklaşım ve teknikleri aktarılmıştır.
••••••
“Psikopatolojinin kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve tedavisine yönelik tanılar üstü yaklaşımlar ruh sağlığı alanında devrim yaratmıştır. Kendimizi katı ayrımlar yapan tanı sistemlerinden kurtarmak, bunun yerine psikopatolojinin etiyolojisini ve sürdürülmesini daha iyi açıklayan boyutları dikkate almamız, insanların iyileşmesini ve gelişmesini destekleyebilecek müdahaleler tasarlamamız son derece önemlidir. Bu kitap, psikopatolojilere tanılar üstü bakmakla ilgili güncel durumu kapsamlı bir şekilde özetlemektedir. Bu kitabı, danışanları için daha sofistike ve etkili vaka formülasyonları ve müdahaleler geliştirmek isteyen klinik araştırmacılara ve uygulayıcılara şiddetle tavsiye ediyorum”.
Prof. Dr. Peter M. McEvoy
Curtin Üniversitesi, Avusturalya

“Bu kitapla yazarlar, sınıflama ve tedaviyi kategorik ve herkese uyan tek bir formata dayandırmak yerine bir dizi sorunu sürdüren tanılar üstü mekanizmaları tanımlamanın ve tedavi etmenin faydasını vurgulayarak modern bilimin ön saflarında yer alıyorlar. Bu değişimin, ruh sağlığı tedavisinin etkinliğini ve gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum”.
Doç. Dr. Shannon Sauer-Zavala
Kentucky Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

“Son zamanlarda klinik psikolojide oldukça etkin ve popüler olan tanılar üstü yaklaşımı ele alan bu kitabın Türkçe yazında yer alması çok kıymetli… Eski öğrencilerim ve şimdi yeni meslektaşlarım Ceren ve Servet'i bu anlamlı katkılarından ötürü yürekten kutlarım”.
Prof. Dr. Haluk Arkar
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi