Harita Mühendisliği \ 1-1
Murat Yakar, Khalil Valizadeh Kamran, Lütfiye Kuşak, Aydın Alptekin The purpose of this book is to develop practical information related to crisis management and technologies used in this field, by the advanced techniques of geographic information system (GIS). Considering that crisis management has been actively and seriously entered the scientific field in the last two or three decades, it is necessary to investigate the development of this field in Turkey.
Therefore, in this book, we have been trying to explain the basic concepts of crisis management, using the technique of GIS in analyzing different hazards, especially the risks of earthquake. We have been also trying to provide more information about the most representative methods such as data mining in GIS, and also the application of mobile GIS in the crisis management.
This book include chapters about fundamental concepts, spatial analysis, Spatial Decision Support Systems, Application of the GIS System Crisis management, GIS in earthquake hazard zoning, Mobile GIS, Data mining and artificial intelligence in earthquake crisis management. And at the end of the book, a case study about the city of Mersin is presented.
İbrahim Öztuğ Bildirici Harita mühendisliği öğretim planında bulunan bilgisayar destekli harita yapımı dersinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bilgisayar destekli harita yapımı coğrafi bilgi sistemi alt yapısı üzerine bilgisayar destekli harita çizim ve tasarım konusunda temel bilgiler edindirmek mesleki yazılım kullanma becerisi kazanmak olarak belirlenmiştir.
Ahmet Tuncan, Nazile Ural Son yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşam şartlarının yükselmesi ve endüstrideki hızlı gelişmeler ile su, hava ve zemin (toprak) kirlenmektedir. Özellikle teknolojinin ve tüketimin artmasıyla kirliliğin daha da arttığı görülmektedir. Doğanın bu şekilde kirlenmesi çevre kirlenmesi olarak tanımlanabilir. Özellikle evsel atıkların gelişi güzel hiçbir önlem alınmadan düzensiz bir şekilde depolanması ve çeşitli endüstriyel atıkların suya ve zemine deşarj edilmesiyle zemin kirliliği, yerüstü ve yeraltı suyu kirliliği meydana gelmektedir.
Geoteknik mühendisi, arazideki problemli durumları çözmek durumundadır. Dolayısıyla çeşitli kimyasal maddelerle kirlenmiş zeminin davranışını belirlerken kimya, fiziko-kimya, mikrobiyoloji gibi disiplinlerden faydalanılması gerekir. Gerçeğe yakın laboratuvar ve arazi şartları altında elde edilen sonuçlar, geoteknik problemleri (yamaç kaymaları, oturma problemleri, bataklık problemleri, suya doygun zemin problemi, şişme/büzülme problemleri gibi) çözmek için kullanılabilir.
Çevresel geoteknik, disiplinler arası bir bilim dalı olup farklı çevresel şartlar altında (zemin içindeki bakteri aktiviteleri dâhil) zemin/su sisteminde zeminin davranışını (fiziksel ve mühendislik özelliklerini) inceleyen bir bilim dalıdır. Zemin/su sistemi; evsel ve diğer atık deponi alanlarından sızan sızıntı suları, zemine atılan kimyasal atıklar üzerine yağan yağmur suları veya asit yağmurları, zemine gömülü akaryakıt tanklarından sızan sızıntılar tarafından kirletilebilir.
Bu kitapta; zeminin fiziksel, mekanik ve fiziko-kimyasal özellikleri ile çevresel kirleticiler arasındaki ilişkiler verilmiştir. Kirlenmiş zemin/su sisteminin nasıl iyileştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu konuda yapılmış çalışmalar sınırlı olup eserin bu alanda çalışan araştırmacılar ve mühendislere ışık tutacağı inancındayız.
Karl Klaus (Çeviri: Komisyon) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanında eğitim veren çok sayıda ülke dillerine çevrilen, bunun yanında birçok ülkede temel ders kitabı olarak kullanılan bu kitap yazarın vefatından önce çokça arzulamasına rağmen Türkçeye kazandırılamamıştı. Kitap, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Fotogrametri Anabilim Dalı hocalarının değerli çabalarıyla Türkçeye kazandırılmıştır. Üç ciltlik Fotogrametri dizisinin birinci cildi, hem fotogrametrinin hem de son yıllarda gelişen laser taramanın temellerine ve standart yöntemlerine ayrılmıştır. Fotogrametri ve laser tarama ile her şeyden önce cisimlerin biçim ve konumları belirlenir ve modellenir. Veri elde etmek için algılayıcılar uçaklara, yakın bölgeler için ise yersel platformlara monte edilirler. Modellemenin sonuçları, kısmen vektör grafik olarak, kısmen de fotoğraf dokusu ile raster grafik olarak görselleştirilirler.


Bu kitap; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği; Kültür, Teknik, Jeodezi, Coğrafya, Jeofizik, Jeoinformatik, Hidroloji, Informatik, Arazi ve Orman bilimi ve Çevre düzenlemesi alanlarında öğrencilere ve uygulayıcılara faydalı bir kaynak kitap olacaktır.
Ahmet Hakan Bıçkıcı, Anıl Baysal, Ayşe Eğret, Ayşe Nur Erdoğan, Bengisu Çelik, Bilal Yasir Doğru, Bişar Enes Nas, Cansel Aydın, Fatih Eren, Gökhan Teksin, Gülşah Bolattekin, H. Filiz Alkan Meşhur, H. Kübra Ulusal, Hatice Arıcı, Hatice Bütüner, Hatice Çenet, Hazal Geçer, Hilal Ekinci, Hilal Sarı, İkra Kızmaz, İlayda Coşkun, İrem Akıllı, Kıvanç Ertuğay, Kübra Arslan, Merve Umaç, Nisanur Demirel, Selman Özyurt, Senem Aktaş, Sevcan Güvenç, Sidra Alahmar, Simay Özköse, Süleyman Akkurt, Şule Yıldırım, Ulya Asena Fırat, Vesile Şimşekoğlu, Yaşar Koç, Zişan Eminer
Murat Yakar, Atilla Karabacak Bu kitap; başta harita mühendisliği, mimarlık ve İnşaat mühendisliği olmak üzere GML ile harita yapımı ve 3B model üretmeyi öğrenmek isteyen diğer mühendisliklerde kaynak kitap olarak kullanılabilir.
Giyilebilir Mobil Lidar (GML) sadece bir insanın girebildiği her alanda harita yapımı ve 3B model çalışmalarında kullanılabilir, yeni bir teknolojidir. Kitap içinde GML uygulamaları adım adım anlatılmaktadır. Kitaptaki GML uygulama verileriyle kitaptan Gexcel Heron yazılımıyla 3B model yapımı takip edilerek öğrenilebilir.
Muzaffer Kahveci, Ferruh Yıldız Günümüzde GNSS yalnızca navigasyon ve askerî amaçlı değil günlük yaşantımızın hemen her aşamasında kullanılan bir sistem hâline gelmiştir. Ülke jeodezik nirengi ağlarının kurulması ve ülke datumunun (jeodezik koordinat sisteminin) belirlenmesi, depremlerin önceden tahmini, insansız hava araçları dâhil sivil ve askeri tüm kara, deniz ve hava araçlarının takibi, roket sistemlerinin navigasyonu, hassas tarım, karayolunu kullandığın kadar vergi öde sistemi, dağcılık, arama kurtarma, zaman transferi, arkeolojik kazılar, petrol arama, cep telefonları ve araç içi navigasyon gibi kullanımlar bugün GNSS'nin yoğun olarak kullanıldığı alanlara örnek olarak verilebilir. Günlük ve bilimsel yaşantımızın hemen her alanını oluşturan bu olanakları sağlayan GNSS teknolojisinin gerçek zamanlı ve üç boyutlu konum, hız ve zaman belirleme ile navigasyon yeteneklerine sahip olması, ülkeleri millî menfaatleri gereği kendi bölgesel ve/veya küresel uydu sistemlerini kurmaya zorlamaktadır. Bu zorunluluğun temelinde yatan ana düşünce ise ulusal egemenlik kavramıdır. Dolayısıyla, uzay çalışmalarını hedef edinmiş olan ülkemizin yerli ve millî güvenilir bir bölgesel konum ve zaman belirleme sistemine öncelikle sahip olmasının askerî, stratejik ve ekonomik olarak çok büyük önemi bulunmaktadır.
Bu eserde; GNSS ile ilgili teknik ve uygulamaya yönelik güncel ayrıntılı bilgiler ve Türkiye'de haritacılık mesleğinin öncülüğünde bugüne kadar gerçekleştirilmiş GPS/GNSS tabanlı bazı çalışmalar anlatılmaktadır. Bu bağlamda; Türkiye'de uzay ve GNSS ile ilgili faaliyet gösteren tüm disiplinler, kurum ve kuruluşlar için temel teknik bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Murat Yakar, Atilla Karabacak, Abdurrahman Yasin Yiğit Bu Kitap Temel Olarak Harita (Geomatik) Mühendisliği Harita Kadastro Teknikerliği Bölümlerinde Çeşitli Adlar Altında Okutulan Harita Çizimi Bilgisayar Destekli Harita Yapımı Derslerinde Kullanılmak Üzere Hazirlanmiştir Kitap Diğer Teknik Alanlarda Netcad 8,0 Öğrenmek İsteyen Ve Kaynak Arayanlara Yardımcı Olacaktır
Hüseyin İnce, Yener Türen, Nuri Erdem Bu kitap, Meslek Yüksekokulları Harita ve Kadastro Programı eğitimindeki müfredat programında belirtilen ve ilave edilen bir kısım mesleki konu için ve aynı zamanda Harita Mühendisliği eğitimine başlangıçta yararlı olması için hazırlanmıştır ve bir başvuru kitabı olmasına özen gösterilmiştir. Mesleki hesap eğitiminde yer alan konular içindeki mesleki problemlerin, düzlem geometri ve düzlem trigonometri bilgileri yardımıyla nasıl çözümlendiği, konuyla ilgili örnekler de verilerek açıklanmıştır. Konunun daha iyi öğrenilmesini pekiştirmek ve öğrencilerin çözüm yapmalarını sağlamak amacıyla, konuyla ilgili çok sayıda problem oluşturulmuş ve çözümleriyle birlikte sunulmuştur.
Kitaba ilave edilen konulardan bir kısmı, Arazi Ölçmeleri dersinin müfredatı içinde yer alırken bir kısmı da pratik hayatta karşımıza çıkabilecek mesleki problemlerin çözümüne yöneliktir. İlave edilen bu konuların, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları çözeceği ve eksikliği gidereceği umulmaktadır.
Yasemin Şişman Kitabın içerisinde sırasıyla; Rasgele Ölçü Hatalarının Teorisi ve Dağılımı (Normal Dağılım), Duyarlık (Hata) Ölçütleri, Hata Yayılma Kuralı, Dengelemede Ağırlık, Dolaysız Ölçüler Dengelemesi, Dolaylı Ölçüler Dengelemesi, Jeodezik Ölçülerin Dengelenmesi, GPS Nivelmanı, Serbest Ağların Dengelenmesi, Koordinat Dönüşümleri konularında çeşitli sayılarda örnek problem çözülmüştür. Tüm problem çözümleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Murat Yakar, Fatma Bünyan Ünel, Lütfiye Kuşak, Mehmet Ali Büyükaltunel, Şafak Fidan, Atilla Karabacak, Mehmet Özgür Çelik
Murat Yakar, Atilla Karabacak Harita mühendisi koordinatlarla çalışır, koordinatı bilinen noktaya her uygulamada ihtiyaç duyulur. Esasen koordinatı bilinen noktalar memleket yüzeyini kaplayacak şekilde nirengi tesisiyle yapılır. Nirengi noktaları arası uzak olduğundan arazi çalışmalarında yeterli gelmez. Aralara poligon noktaları döşenir, poligon güzergâhlarında hata çok olmaması için iki ucundan nirengi noktalarına bağlanır. Poligon güzergâhları yaklaşık 1.5 km civarında olabilir, daha uzun güzergâhlarda yapılan hata miktarı artacaktır. Yeterli sıklıkta olmayan nirengi noktaları kestirmelerle sıklaştırılabilir.
Günümüzde GPS yöntemiyle hassas konum belirlemek mümkün olduğundan uygun koşulların olduğu yerlerde, GPS ölçme tekniği ile koordinatı bilinen noktalar oluşturulabilir. Esasen GPS ile koordinat vermenin mümkün olmadığı bina içleri, tüneller, kapalı madenler, ağaçlık yerler, GPS sinyallerini etkileyen manyetik ortamlar vb. yerlerde kestirme yöntemiyle istenilen noktaların konumu hesaplanarak kullanılabilir.
Murat Yakar, Şafak Fidan, Atilla Karabacak
Murat Yakar, Şafak Fidan, Atilla Karabacak
Murat Yakar, Şafak Fidan, Atilla Karabacak
Murat Yakar, Atilla Karabacak, Şafak Fidan Harita harita türleri yeraltı ölçmeleri tünel ölçmeleri hidroğrafik ölçmeler deformasyonel ölçmeler endüstriyel ölçmeler küresel konumlama sistemleri içermektedir.
Yunus Konbul Harita, imar, tapu-kadastro ve taşınmaz hukuku konuları, hepimizin günlük hayatına dokunan ve önemli noktalarda bilgi sahibi olmamızı gerektiren ciddi konulardır. Diğer pek çok alanda olduğu gibi bu alandaki bilgisizlik, kamu güvenliği açısından sakıncalı bir durumdur. Böyle bir ihmal, özellikle emlak satışı, miras ve inşaat yapımı gibi konuların, kötü niyetli kişilerin elinde bir suistimal alanı hâline dönüşmesine neden olabilmektedir. Mağduriyetleri önlemek veya azaltmak için önemli noktalarda bilgi sahibi olmak elzemdir. Bu kitap, böyle bir ihtiyaca katkıda bulunmak amacındadır. Kitap, harita, imar ve tapu-kadastro alanlarında teknik konuların mümkün olduğunca basitleştirilerek anlatıldığı, temel konularda bilgilerin derlendiği bir çalışmadır. Okumayı kolaylaştırmak için soru-cevap formatında hazırlanmış ve gerekli noktalarda şekillerle desteklenmiştir.
Murat Yakar, Atilla Karabacak This book covers the Universities, such as Survey Engineering, Civil Engineering, Map and Cadatsro Technician, Civil Technician and Transportation Technician etc. Road Project, Road Design etc. which are taught in the departments. Designed for use in classes. Since the road project is related to other engineering fields, it can be used as a source book for those who want to benefit from it in all engineering fields.
Ferruh Yıldız Bugünün şehirlerindeki birçok problem; fakirlik, eşitsizlik, kirlilik, işsizlik, işe, mallara ve hizmetlere erişim zorlukları, toplumsal bağlılığın azlığı, konut ve diğer alanlardaki düşük kalite ile ilişkilidir. Öte yandan şehir planlamasının sosyal, ekonomik ve fiziksel çevreler ile şehirlerin işleyiş şekilleri üzerinde de etkisi bulunmaktadır.
Ülkemizde imar faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren 200'den fazla yasa, tüzük, yönetmelik mevcuttur. Dolayısıyla bu kadar fazla mevzuatın uygulayıcısı ve denetleyicisi olarak da ulusal ve bölgesel düzeyde 20'den fazla kuruluşun yetkisi vardır. İşte ülkemizde etkin bir planlama ve uygulama yapılamamasının temel nedenlerinden biri; mevcut planlama sisteminin, planlama ve uygulama kademeleri arasındaki yapısının oluşturduğu kurumsallaşamama, koordinasyon ve etkin denetimsizlik sorunudur.
Bu eserde; ülkemizdeki şehirleşme politikalarına paralel olarak nüfusun ihtiyaç duyduğu yeterli kalitede konut ve konut çevresinin üretilebilmesi için gerekli olan planlama, uygulama ve yasal dayanaklar verilmeye çalışılmıştır.
Murat Yakar, Osman Villi Bu kitabın hazırlanmasında çok sayıda güncel literatür çalışmalarına başvurularak, İHA’ların en yaygın kullanıldığı alanlar belirlenmiştir ve okuyuculara sunulmuştur. Çok sayıda görsel, infografik ve tablo ile içerik zenginleştirilmiştir. Her başlığın altındaki konuyu daha iyi açıklayabilmek adına giriş bölümleri yazılmış ve o konu ile ilgili altyapı oluşturulmuştur. Ardından yapılmış uygulamalara, literatürde yer alan çalışmalara değinilmiş ve bu uygulamaların detayları açıklanmıştır. Çalışmalarda kullanılan İHA modelleri ve kullanılan yazılımlar da okuyu-cuya aktarılmıştır.
İbrahim Öztuğ Bildirici Kartografya ve harita projeksiyonlarını kapsayıp iki kısımda oluşmuştur bu bakımdan hem kartoğrafya hemde harita projeksiyonlarında ders kitabı olarak ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanmıştır
Murat Tanrıkulu Kartografya tarihinin temel ilgi alanı, insanlığın dönemsel gelişimi içinde kartografik geçmişin ve çizilmiş haritaların çalışılmasıdır. Bir dış fiziksel dünya ve bir iç mental dünya arasında arabulucu olarak haritalar, çeşitli ölçeklerde evren algısını oluşturmada insan aklına yardımcı olan temel araçlardır. Dahası, haritalar hiç şüphesiz insanın en eski iletişim formlarından biridir ve muhtemel olarak insan bilincinde her zaman bir harita yapma dürtüsü de var olmuştur. Bu demektir ki mekânın bilişsel haritalarının yapımına olan gereksinim ve haritalama deneyimi, bizim şimdi harita adını verdiğimiz fiziksel yapay objelerin üretiminden çok daha eskilere uzanmaktadır. Yüzyıllar boyunca haritalar, analojik düşünce içinde yazınsal metaforlar ve araçlar olarak kullanıldılar. Bu nedenle haritalara, aslında üretilmesinde farklı amaçlar ve okunmasında farklı değer yargıları olan kültürel nesneler olarak da bakılmalıdır. Zira harita, her zaman bir görüşün zorunlu olarak dışavurumunu ifade eder. Bu dışa vurum; soyutlama, indirgeme, izlekleştirme ve ülküselleştirme gibi dönüştürücü süreçlere arabuluculuk ederken haritacı ise söz konusu dünyanın bazı görünümlerini seçer, eler ve öne çıkararak resimli bulmacadaki grafiksel ve dilsel kodları birleştiren imgeyi ortaya koyar. Dile getirilen karmaşık süreçlerle üretilen haritaları anlama ve okuyabilme ise bir entelektüelliği gerektirir. Bu eser, hitap ettiği kitle ve genel olarak haritaya ilgi duyan her kesim için bunu sağlamanın anahtarlarından ve adımlarından biridir.
Murat Yakar, Atilla Karabacak, Şafak Fidan Dönüşümler Datum Dönüşümü Dilimler Arası Dönüşümler koordinatlar arası iki boyutlu dönüşüm konularını içermektedir.
Merle C. POTTER - Craig W. SOMERTON, McGraw-Hill Mukavemet üzerine yazılmış telif ya da çeviri eserlerde son yıllarda dikkate değer bir artış gözlenmektedir. Bununla beraber; öğrencilerin çok sayıda çözümlü problem bulabileceği eser sayısında bir eksiklik göze çarpıyor idi. Bu nedenle; Schaum Serisi’nden olan bu MUKAVEMET: Çözümlü Problem kitabını çevirerek okuyucuya sunuyoruz.
Kitapta her konunun kısa bir incelemesini de bulacaksınız. Bu özellik kitaba hem ders kitabı ve hem de çözümlü problem kitabı olma özelliği kazandırmaktadır.

40 milyondan fazla öğrenci derslerde ve sınavlarda
başarılı olmak için yardımcı olarak Schaum’a güvendi.
Schaum, her konuda yüksek başarının ve daha hızlı
öğrenmenin anahtarıdır. Her kitapta bütün konu bilgileri
konuya göre kolay takip edilir bir şekilde verilir.
Ayrıca yüzlerce örnek, çözümlü problem ve uygulamalı
alıştırma da edinirsiniz.
Osman Salih Yilmaz, Ramazan Güngör, Fatih Gülgen Bu kitap, çeşitli meslek yüksekokullarında, teknik liselerde, Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümlerinde farklı isimlerde okutulan bilgisayar destekli harita yapımı derslerinde aktif kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Dünya genelinde uygulanan pek çok projede CAD yazılımları aktif bir rol oynar. Kırsal veya kentsel alanlarda, özellikle haritacılık faaliyetlerinde ülkemizde Netcad yazılımı hem özel bürolarda hem de kamu kurumlarında sürekli kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisinin gelişmesi farklı disiplinlerin birlikte çalışmasına olanak sağlamış ve durum CAD yazılım¬larına da yansımıştır.
Murat Yakar, Fatma Bünyan Ünel, Lütfiye Kuşak Üçgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Bir Köşe Noktasından Bölüm Bir Kenar Üzerinden Verilen Bir Noktadan Doğru ile Bölüm Tabana Bağlı Doğru ile Bölüm Yüksekliğe Paralel Doğrularla Bölüm Dörtgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Verilen Bir Noktadan Geçen Doğru ile Bölüm Tabana Paralel Doğru ile Bölüm Çokgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Verilen Bir Noktadan Geçen Doğru ile Bölüm içermektedir.
Murat Yakar, Lütfiye Kuşak, Fatma Bünyal Ünel, Mehmet Özgür Çelik Poligon Hesabi Açık KörPoligon Hesabi Ve Soruları Dayalı Bağlı Poligon Hesabı Ve Soruları Kapalı Poligon Hesabi Ve Soruları Poligon Hesap Çizelgesi
Nuray Baş Uzaktan algılama kavramı ilk kez 20. yüzyılın başlarında ortaya atılmıştır. Daha sonra bu teknolojideki gelişmelerle birlikte yeryüzündeki nesnelerin iki ve üç boyutlu modelleri ile objeye ilişkin bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. LiDAR (Light Detection and Ranging) tekniği ise ışık ile algılama prensibine dayanan, Türkiye'de yeni olmasına karşın uzaktan algılama biliminde esasen 1960'lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan eski bir uygulama sayılabilir. Işık hızında çalışması sebebiyle gönderdiği ışık darbeleri ile yeryüzünü hızlı bir şekilde tarayarak 3 boyutlu bilgi sunar. Böylece yeryüzü ve üzerindeki nesneler hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
Fakat günümüzde, LiDAR tekniği ve uygulamaları ile ilgili daha çok yabancı kaynaklara rastlamaktayız. Bu kitap ile Türkiyedeki araştırmacılar ve öğrencilere LiDAR tekniğinin tanımı, tarihçesi, çalışma prensibi ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler vermek amaçlanmıştır. Okuyucular, kitabın uygulama bölümündeki anlatılanları kavradıktan sonra sadece bina çıkarımı değil LiDAR ile ilgili diğer sınıflandırma uygulamalarını da kolaylıkla yapabileceklerdir.
Ayrıca bu kitap, açık erişimli Python Tabanlı QGIS-Whitebox eklentisi aracıyla LiDAR verilerinden bina çıkarımını örnek bir çalışmayla anlatmaktadır. Diğer yandan araştırmacılar ve öğrenciler çoğunlukla pahalı ve ücretli yazılımlara erişim konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu problemin üstesinden gelmek için bu kitapta, açık kaynak kodlu ve Python tabanlı uygulamanın kullanım detayları ve örnekleri konusunda detaylı bilgiler bulacaklardır.
Murat Yakar, Şafak Fidan Topoğrafik ölçmeler sonunda oluşturulan harita ve planlar pek çok meslek disiplininin temel dayanağıdır. Dolayısıyla çeşitli meslek disiplinlerindeki teknik elemanların projelerin hazırlanması ve uygulanmasında Topoğrafyadan (ölçme bilgisinden) yararlanması, yapılan çalışmaların doğruluğu açısından önemlidir. Bu durum ikincil derecede de olsa ölçme bilgisi, bilmelerini gerektirir. Ayrıca farklı meslek disiplinlerinin Harita/Geomatik Mühendisleri ile çalışırken kullanılacak ortak terimsel dilin öğrenilmesine Topoğrafya bilgisi katkı sağlayacaktır. Yeryüzü ile çalışmaları kesişen İnşaat, Ulaştırma, Jeoloji, Çevre, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Arkeoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Orman, Ziraat, Maden, Su Ürünleri vb. sektörlerde çalışan teknik elemanların topoğrafya ile ilgili sorunlarını gidermek için topoğrafya kitabından yararlanacağı öngörülmektedir. Ayrıca diğer kullanıcılar içinde bir başvuru kitabı niteliğindedir. Kitap uzaktan algılama, lazer tarama, hidrografik ölçmeler, coğrafi bilgi sistemi, sanal gerçeklik gibi sektörde güncel olan konularla da zenginleştirilmiştir.
Kullanıcılara yararlı olması dileğiyle…
Nihat Enver Ülger Ülkemizde kentleşme sorunsalı içerisinde arsa düzenlemelerinde hukuksal ve teknik olarak yeni düzenlemelere ve imar uygulama araçlarına gereksinmeler vardır. Yoğun yapılaşmalar, arsa düzenlemelerindeki uygulamaya ilişkin sorunlar, imar düzenlemelerinde kentin planlı ya da plansız yoğun yapılaşmış alanlardaki donatı standartlarının yükseltilmesi, ülkemizin bir gerçeği olan deprem riskine karşın önlem amacıyla yapılacak yenileme ve tamamen yıkım alanlarındaki yapı üretimi gereksinmesi; kentlerin dönüştürülmesi sürecini gündeme getirmektedir.
Sorun, bunun nasıl yapılacağına ilişkin imar uygulama araçlarının yasa anlamda belirlenmesi, parasal kaynakların sağlanması, yapılabilir, edilebilir imar planının hazırlanması, hazırlanan imar planının uygulanabilirliği; oluşacak yeni mülkiyetlerin dağıtımı ve bunların tapuya tescil işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu bir süreçtir ve adı Kentsel Dönüşümdür.
İşte bu kitabın hazırlanma nedeni; arsa düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm uygulamaları için yasal dayanaklar ve uygulama örnekleri incelenerek ülkemize özgü, kabul edilebilir, yeni bir uygulama modeli önermek ve buna ilişkin ölçütler sunmaktır.

İÇİNDEKİLER
Giriş
1. Bölüm Kentsel Alan Kullanım Planlaması
Kentsel Alan Kullanım Planlaması Hazırlık Çalışmaları
Genel Anlamda Taşınmaz Mal Değerlemesi Ve Hukuksal Dayanak
İmar Planlama Sistemi
Taşınmaz Malları Edinme Yöntemleri
Türk İmar Tüzesini Ve İmar Uygulamalarını İyileştirici Önlemler Ve Öneriler
Dünyada Arsa Ve Arazi Uygulamaları
2. Bölüm Türkiye’de Kentsel Alan Düzenlemesi İmar Uygulamaları
Türkiye’de Arsa Ve Arazi Düzenlemesi
İmar Uygulamasının Değer Esaslı Yönteme Göre Yapılması
3. Bölüm Kentsel Dönüşüm; İmar Düzenlemelerinde Özel Uygulama
Kentsel Dönüşüm
4. Bölüm Bir Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlık Çalışmaları
Bayrampaşa Uygulama Projesi Hakkında Genel Bilgi
Proje Hazırlık Çalışmaları
5. Bölüm Proje Uygulama Süreci
Taşınmaz Malların Mevcut Durumlarının Tespiti Ve Katılım Değerini Belirleme Süreci
Olası Dağıtım Senaryoları
Proje Alanına İlişkin Kentsel Tasarım Ve Dönüşüm Projelerinin Hazırlanma Süreci
Dağıtım Değerinin Belirlenmesi
6. Bölüm Değer Esaslı Yönteme Göre Yapılacak İmar – Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Katılım Ve Dağıtım Değerinin Belirlenmesine İlişkin Yeni Bir Model
Model Üzerine
Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılacak Alanların Katılım Değerinin Belirlenmesi
İmar Planları Olan Alanlarda, Dağıtım Değerinin (Proje Değerlemesi) Belirlenmesi
18. Maddeye Göre Yapılacak İmar Uygulamalarında Katılım Değerinin Belirlenmesi İçin Geliştirilen Model
Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Arsa Paylarının Değer Esaslı Yönteme Göre Belirlenmesi


Murat Yakar, Atilla Karabacak Bu kitap Üniversitelerin başta Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita ve Kadatsro Teknikerliği, İnşaat Teknikerliği ve Ulaştırma Teknikerliği vb. bölümlerinde okutulmakta olan Yol Projesi, Yol Tasarımı vb. derslerinde kullanılmak için hazırlanmıştır. Yol projesi diğer mühendislik¬lerlede ilişkili olduğundan tüm mühendislik alanlarında yararlanmak isteyenler için kaynak kitap olarak kullanılabilir.