Finans ve Bankacılık \ 1-2
Eric Tyson İş finansal geleceğinizi korumaya geldiğinde yapabileceğiniz en mantıklı şey, buna bir an önce başlamaktır. Bu pratik rehber 20'li yaşlarınızda sağlam bir finansal temel atmanız ve sonraki yıllarda mali durumunuzu güvence altına almanız için ihtiyacınız olan finansal tavsiyeleri içermektedir. Nasıl finansal bir altyapı oluşturacağınızı, gerçek hayatta parasal sorunların üstesinden nasıl geleceğinizi ve kariyeriniz boyunca gelirinizi nasıl artırabileceğinizi keşfedin.

Kitabı açın ve
• Birikim, bütçe planlama ve harcamayı akıllıca yapmayı öğrenin.
• Kredi notunu yükseltmenin yollarını keşfedin.
• Sahip olduğunuz geliri değerlendirin.
• Maddi ortaklıklar üzerine tüyoları keşfedin.
• En iyi sigortayı edinme konusunda önerileri dikkate alın.
Asuman Varlık, Ayhan Bayram, Betül Çal, Burcu Akkaya, Dilan Adiyan, Haluk Cebeci, Işıl Kellevezir, İnci Nur Durak, İpek Cebeci, Mehmet Akif Kara, Musa Genç, Nazik Çelikkanat Paslı, Onur Şeyranlıoğlu, Tahire Hüseyinli, Ufuk Pala 21. Yüzyılda Hizmet Sektörüne Yeni Bir Bakış, ülke ekonomileri üzerinde yarattığı değer ile öne çıkan hizmet sektöründe son dönemde yaşanan gelismelere Türkiye eksenli bir bakış açısı sunmaktadır. Kitaba konu olan gelişmeler arasında hizmet sektöründe inovasyon davranışı ve bu davranışın hizmet çeşitliliği üzerindeki etkisi, hizmet kalitesi ve hizmetlere duyulan tüketici güveni üzerinde yaşanan değişimler ile metaverse, QR kod, mobil uygulamalar gibi dijital dönüşüm kapsamında ele alınan gelişmeler yer almaktadır. Bu gelişmeler; turizm, gayrimenkul, kütüphanecilik hizmetleri, emlak, finans ve bankacılık hizmet alt dalları özelinde incelenmektedir. Tüketici temelli bir bakış açısının benimsendiği kitapta ele alınan konular, kavramsal ve ampirik çalışmalar ile açıklanmakta; Türkiye ve farklı coğrafyalardan örneklerle desteklenmektedir.
Abdulkadir Atar, Aren Haddeler, Arzu Kilitci Calayır, Aşkın Düşündere, Balkır Demirkan, Behlül Ersoy, Birant Yıldız, Erdem Kırkbeşoğlu, Erhan Ergüneş, Hakan Özcan, Hasan Meral, Hüseyin Akbulut, Kerem Erdoan, Melek Yıldız, Okan Utkueri, Osman Muhammed Bilgin, Özgür Akpınar, Selim Yazıcı, Semih Şaşgın, Yunus Emre Gürbüz, Zeynep Stefan, Zübeyir Ergenekon Dünya 21. yüzyılda önemli değişimlere sahne oldu. Tüketim alışkanlıklarımız, kariyer beklentimiz ve sosyal hayata bakışımız bir önceki yüzyıla göre oldukça farklı. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan teknolojik devrim tüm endüstrilerde büyük bir dönüşüm dalgası yaratırken, sigorta sektöründe ise dönüşümün istenen ivmede olmadığını görüyoruz.
Türk sigorta sektörü, global sigortacılığın 21. yüzyıldaki dönüşümünde kendine has bir noktada duruyor. Gelişmekte olan sigorta pazarları arasında en düşük sigortalılık oranlarından birine sahip olması büyük bir handikap. Öte yandan genç nüfus yoğunluğunun ve yeni teknolojilere adaptasyonun yüksek olması da önemli bir avantaj. Bu noktada sektörün gelecek on yılda göstereceği performans, Türkiye'de sigortacılığın gelişiminde belirleyici olacaktır.
Peki, Türk sigorta sektörü 21. yüzyıla nasıl uyumlanabilir? İncelediğiniz kitapta işte bu önemli sorunun yanıtını vermeye çalıştık. Türk sigorta sektörünün dün ve bugün karşı karşıya olduğu, yarın karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri bütüncül bir bakış açısı ile ele almaya özen gösterdik. Akademisyen, araştırmacı ve iş insanı 22 yazarın katılımıyla hazırladığımız bu kitabın 21. yüzyıldaki Türk sigorta sektörüne ışık tutmasını amaçlıyoruz.
Şenol Babuşcu, Adalet Hazar Bankacılık sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında aracılık faaliyetini yürüten en önemli finansal kurumlardır.
Ülkemizde de finans piyasasında her ne kadar banka dışı diğer finansal kurumlar faaliyette bulunsalar da, bankalar en önemli aktör konumundadır. Bunu sağlayan unsurların başında; bankacılık sektörünün dinamizmi, kendini yenileme ve gelişmelere kısa sürede uyum sağlama konusundaki hızı ve başarısı gelmektedir. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün kısa ve orta vadede finansal sistemin belirleyicisi olma özelliğini açık ara koruyacağı bir gerçektir.
Bu noktadan hareketle, özellikle son yıllarda üniversitelerin büyük çoğunluğunda lisans düzeyinde bankacılık bölümleri açılmış ve ayrı bir disiplin olarak ele alınmaya başlanılmıştır. Giderek yaygınlaşan ve önemli düzeyde talep gören bu gelişme, özellikle bankacılık alanındaki akademik çalışma ve kitaplara olan ihtiyacı da artırmıştır.
Bu çerçevede hazırlanan kitabımız, okuyucularına bankacılığın temel yapısını ve gelişimini özetlemeyi hedeflemektedir. Kitabın içeriği incelendiğinde görüleceği üzere, bu çalışmanın hem başvuru kaynağı olma özelliğini bünyesinde taşıdığı hem de üniversitelerin lisans bölümlerinde yeni ders alacak öğrenciler için temel kaynak olacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın ilgilenen herkese yararlı olması dileğiyle...
Ali Bayrakdaroğlu, Aysel Gündoğdu, Bora Selçuk, Cüneyt Dirican, Dina Çakmur Yıldırtan, Fatma Dilvin Taşkın, Gürcan Avcı, Halime Temel Nalın, Selin Sarılı, Serhat Yüksel, Yusuf Dinç Bankacılık sistemi, ülke ekonomilerinin lokomotifi durumuna gelmiştir. Bankalar, kredi kanalı ve finansal aracılık işlevleri ile ekonomiye yadsınamaz katkılar sunmaktadır. Bu nedenle bu derece önemli bir yere sahip olan bankaların denetimi hayati niteliktedir. Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek bir boşluk ya da uygulamadaki uyumsuzluk, ekonomiye ciddi zararlar verebilir. Küreselleşme ile birlikte bankaların uluslararası işlevi artmakta, teknoloji ile faaliyet alanları sürekli gelişmektedir. Yeni faaliyet alanları ile birlikte karşılaştıkların riskler de değişmekte olup buna bağlı olarak bankaların risk ölçüm teknikleri de gelişmektedir. Özellikle küresel kriz sonrasında gündeme gelen Basel 3 kriterleri, bankacılık alanında yeni arayışların devam edeceğini göstermektedir. Risklere ek olarak bankaların her açıdan artan bir rekabet ortamında olduğu görülmektedir. Sıkı bir mevzuat kapsamında faaliyet gösteren bankalar, kâr odaklı finansal performans kaygısı ile çok hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmak durumunda kalmaktadır. Özellikle dijital ve mobil bankacılık tarafında yaşanan gelişmeler bankaların maliyetlerini de arttırmaktadır. Buna karşın bankaların yeni nesil ürünler ile faaliyet alanını genişlettiği ve kârını arttırdığı anlaşılmaktadır. Oldukça dinamik bir sistem olan bankacılık sistemi, sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Bu nedenle finansal piyasaların en önemli ayağı olarak kabul edilen bankacılık alanındaki çalışmaların sürekli güncellenmesi gerekmektedir.
Çalışmamız, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere göre bankacılığın temellerini incelemektedir. Çalışmamız on üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızda bankacılık sisteminin tüm temel konuları, tamamı akademisyen olan bankacılık alanında uzman bir ekip tarafından incelenmiştir. Bu anlamda eserin literatüre katkısının önemli düzeyde olacağı kanaatindeyim. “Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında Bankacılığın Temelleri” ismini verdiğimiz kitabımız; üniversitelerde bankacılık, finans alanlarında lisans, yüksek lisans öğrencileri ile bu alanlardaki araştırmacıların bilgisine sunulmuştur.
Korkmaz Keskendir Bu kitap ile bankacılık işlemleri ve muhasebesi anlatılmıştır. Bankacılık uygulama işlemleri ülkemizde genel olarak sektörde öğrenilen bir meslek dalıdır.
Bunun için mesleğe yeni başlayan banka çalışanları ve üniversite öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve bankacılık alanıyla ilgili onlara farklı bakış açıları kazandırmak amaçlanmıştır.
Bu kitapta sadece teorik bilgiler değil yoğun bir şekilde bankacılık uygulaması işlem ve örnekleri anlatılmıştır. Bu doğrultuda banka muhasebesi, kredi işlemleri, temel bankacılık bilgileri ve banka şubelerinde yapılan karmaşık işlemler ele alınmış ve öğrencilerin anlayabileceği düzeyde anlatılmıştır.
Bu eser, bankacılıkla ilgilenen bütün bireyler için önemli bir kaynak olacaktır. Uzun bir süredir banka muhasebesi ve bankacılık uygulamalarını anlatan çok fazla eserin olmadığını söyleyebiliriz. Bu kitabın alanda oluşan bütün eksiklikleri gidereceğini düşünüyorum.
Ayrıca kitapta, toplamda 165 adet özgün soru bulunmaktadır.
Bu sorularla kitap; banka personellerine unvanda yükseleme sınavlarına, üniversite öğrencileri ise banka muhasebesi, bankacılıkta kredi işlemleri ve temel bankacılık işlemleri derslerine referans olacaktır.
Bu kitabın bankacılığa ilgi duyan herkese faydalı olması dileklerimle.
Mehmet Eren Günümüz dünyasında, değişen koşullara uygun doğru yaklaşımların belirlenmesi ve bu yaklaşımların pratik hayatta başarılı bir şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle dünyayı, olayları, olguları, kurumları ve çalışanları daha iyi analiz etmeyi sağlayan yaklaşımlara ve bunları kullanarak mevcut uygulamaları yorumlayan çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
Bankacılık sektörü, siber güvenlik açısından büyük risklerle karşı karşıyadır. Finansal kurumlar, müşteri bilgilerinin ve finansal bilgilerin yanı sıra para transferleri ve diğer işlemleri yöneten çevrimiçi platformlar sunarlar. Bu nedenle siber suçluların hedefi hâline gelmektedirler. Bankacılıkta kullanılan ödeme sistemleri, siber güvenliğin sağlanması gereken önemli yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitapta; bankacılık sektörü ödeme sistemleri, bu yapılarda meydana gelebilecek siber olaylar, bu kapsamda yer alan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ele alınmaktadır. Siber güvenlik farkındalığına dikkat çekilerek bu yönde gerçekleşebilecek saldırı yöntemleri, sektörde yaşanan olaylar üzerinden analiz edilmektedir.
Mehmet TAKAN, Melek ACAR BOYACIOĞLU Ekonominin işleyişi içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörü, tasarrufları mevduat olarak toplayıp bunları müşterilerine kredi şeklinde kullandırmak gibi iki temel fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonları hayata geçirirken bankalar, hem sermaye birikimi sürecinin hızlanmasına katkı sağlamakta hem de para ve kredi politikalarının uygulanmasına destek vermektedir. Bunun yanı sıra baş döndürücü bir hızla gelişimini sürdürmekte olan teknoloji, yer küreyi bilgisayar ve iletişim ağlarıyla örerken, bunların ticari işlemlerde kullanılmaya başlanması, bankacılık sektörünün iktisadi hayattaki yerini vazgeçilmez bir konuma taşımaktadır.
Bu kitapta bankacılık, tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden, üstlendiği fonksiyonlara, ticari hayatta faaliyetlerine başlamasından, taşıdığı risklere ve yönetimine kadar oldukça geniş bir yelpazede ele alınmakta ve okuyucuya bankacılıkla ilgili pek çok konuda bilgi sunulmaktadır.
Hatice Elanur Kaplan Riski önceden yönetmenin, gerçekleşmesini beklemekten çok daha iyi olduğunu söylemek mümkündür. Risk yönetimi; belirli bir riski belirlemek, analiz etmek ve ardından yanıt vermek için kullanılan bir ölçüdür. Risk yönetimi; bir organizasyonun günlük ve uzun vadeli işleyişinin dokusuna giren çok çeşitli riskleri planlamak, yönetmek, organize etmek ve kontrol etmek için proaktif stratejinin uygulanmasıdır.
Bankacılık risklerinin değerlendirilmesi, analizi ve yönetimi ile ilgili konulara kapsamlı bir bakış sağlamayı ve bankacılık alanında eğitim alanlara ve sektör çalışanlarına bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu çalışmanın çerçevesi, finansal risklerin farklı boyutlarını, bankacılık sektörü risk yönetiminin ana hatlarını vurgulamaktadır. Risk ve sermaye yönetimi ile ilgili teorik ve kavramsal çerçeve ile risk yönetimi, sermaye yeterliliği teknik ve standartlarının sade bir sunumla ve özet bir içerikte açıklanmasına özen gösterilmiştir.

Aslan ŞENDOĞDU Bankacı olmayı mı düşünüyorsunuz? Ya da Bankacılık sektöründe çalışan olarak iş performansınızı artırmak mı istiyorsunuz? Elinizdeki kitabı okuyarak mevcut bilgi dağarcığınızı daha da geliştirebilirsiniz. Siz de iş hayatının yoğunluğunu, Thomas Edison'un dediği gibi “Hayatımda bir gün bile çalışmak zorunda kalmadım, her şey eğlenceydi” şeklinde, keyifli bir yolculuk olarak duyumsayabilirsiniz.
Hasan Meral Neoklasik iktisadın temel varsayımlarından biri olan “ekonomik insan” yaklaşımına göre bireyler, emeklilik dönemleri için yeterli düzeyde tasarruf yapabilecek ve bu tasarrufları en doğru şekilde değerlendirebilecek kadar rasyoneldir. Ancak gerçek hayattaki sonuçlar göstermektedir ki bireyler kendi başlarına bırakıldıklarında uzun vadeli tasarruf yapmakta ve bunları yönetmekte zorlanmaktadır. Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi, bireyleri bu noktalarda desteklemek ve ulusal tasarruf düzeyini artırmak amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulama kapsamında çalışanlar Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik olarak dâhil edilmekte ve gelecekleri için tasarruf yapmaya teşvik edilmektedir.
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Türkiye’de 2017 yılında hayata geçirilmiş ve toplamda 19 milyona yakın kişi BES kapsamına dâhil edilmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmı sistemden ayrılmış ancak %30’u sistemde kalmaya devam etmiştir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki Otomatik Katılım Sisteminin büyük bir gelişim alanı olduğu gözlenmektedir. Bu kitapta; Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sisteminin genel esasları incelenmiş, dünya ülkelerindeki uygulamalar Türkiye ile karşılaştırılmış ve yeni dönemde geliştirilebilecek politika önerilerine yer verilmiştir.
Prypto Bitcoin piyasası potansiyel ile doludur ancak nasıl çalıştığının nüansları ve riskleri kavramak biraz zor olabilir. Bu bilgilendirici rehber her şeyi açıklıyor, böylece kripto para birimine güvenerek ticarete başlayabilirsiniz. Paranızın nereye gittiğini öğrenin, riskleri yönetin ve bugün bitcoine güvenin!
• Bitcoin nedir? Bitcoinin ne, neden ve nasıl olduğunu keşfedin ve piyasalarda para kazanmaya başlayın.
• Ona güvenin. Bir bitcoin cüzdanına el atın, adres oluşturun, özel anahtarınızı anlayın ve güvenliğin nasıl çalıştığını öğrenin.
• Ticarete başlayın. Bitcoini mal ve hizmetleri satın almak için nasıl kullanacağınızı öğrenin, faturaları ödeyin, çalışanlara ödeme yapın ve stoğunuz için dijital para kabul edin.
• Dijital varlığınızı koruyun. Bitcoini bilgisayar korsanlarına karşı koruyun, saldırılara ve çift harcamaya karşı uyanık olun ve bitcoininizi güvende tutun.
Kitabı açın ve
• Bitcoinin tam olarak nasıl kullanıldığını
• Bitcoini güvenli bir şekilde nasıl saklayacağınızı
• Şifreleme hakkında ne bilmeniz gerektiğini
• Ticaret ve kitle fonlamasının iç yüzünü
• Nasıl düzenlendiğini
• Nerede yasaklandığını
• Vergiler konusunda size yardım eden hizmetleri
• Bitcoinin artılarını ve eksilerini
• Onu kullanmanın on harika yolunu öğrenin.
Abdullah Ballı, Abdullah Önden, Ali Kılıç, Aslı Dolu, Aslı Duman, Ayhan Aydoğdu, Buket Atalay Aycan, Burhan Atalık, Bülent Yılmaz, Çağatay Mirgen, Duygu Şirin, Ece Kır, Ersin Sünbül, Esra Kumaş, Ethem Kılıç, Filiz Bozağaç, Gülşen Kırpık, Gürol Baloğlu, Hamide Özyürek, Hüseyin İkizler, İhsan Erdem Kayral, Kaan Ramazan Çakalı, Melike Aktaş Bozkurt, Mert Aktaş, Murat Atik, Neslihan Turguttopbaş, Nuray Eser, Ozan Gülhan, Serdar Çelik, Süleyman Emir, Tacettin Sercan Pekin, Tolga Türköz, Zeynep Cındık "Blok Zincir ve Kripto Varlıklar kitabı, okuyuculara disiplinler arası bir bakış açısıyla yeni dünyanın kapılarını aralamayı amaçlayan bir çalışmadır. Blok zincir ve kripto varlık teknolojilerinin geniş kitleler tarafından henüz tam anlamıyla anlaşılmadığı bir aşamada gerek teknolojinin çalışma mantığını gerekse kripto varlıklar açısından öneminin herkesin anlayabileceği bir dilde ve sadelikte sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşımıyla bu kitap, blok zincir ve kripto varlıklar ile ilgilenen kişiler için ufuk açıcı bir niteliği üstlenirken daha önce bu teknolojilerle hiç tanışmamış kişiler açısından berraklaştırıcı ve önyargıları ortadan kaldıran bir misyon da yüklenmektedir. Bu çerçevede söz konusu teknolojilerin sadece teknik boyutlarını değil gerçek hayattaki izlerini de takip edecek şekilde farklı alanlardan pek çok yazarın katkılarıyla zenginleştirilmiş olan bu kitabın okuyuculara blok zincir ve kripto varlıklar dünyasını daha yakından tanıma fırsatı vereceğine inanıyorum".Prof. Dr. Murat Yülek
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Ali Bakın, Alp Par, Cemal Yüksel, Emir Kaan Cengiz, Esra Gül Koçyiğit, Fulya Oduncu, İnanç Atılgan, İncilay Yıldız, Melis Soyer, Merve Nur Barun Endüstri 4.0 devrimi ile ortaya çıkan dijitalleşme, dijital dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Özellikle dijital teknolojilerin etkisiyle işletmeler, dijital dönüşümü gerçekleştirmek durumunda kalmışlardır. Günümüzde, dijital dönüşüme ayak uyduramayan işletmeler, rakiplerine göre başarısız sayılmaktadırlar. Müşteriler de dijital dönüşümü gerçekleştiren işletmeleri tercih etmektedirler. Bunun sebebi, dijital dönüşümün, müşterinin her türlü ihtiyaç ve beklentilerine kısa sürede cevap vermesidir. Ancak sadece işletmelerde değil birçok alanda da dijital dönüşümün etkileri ortaya çıkmaktadır.
İş hayatı dâhil olmak üzere işletmelerden bağımsız perspektifleri de ayrı ayrı ve detaylı biçimde ele aldığımız bu kitap, dijital dönüşümün hem işletmeler de hem de farklı alanlarda nasıl uygulandığını, özelliklerini ve örneklerini bizlere açıklamaktadır. Bu da kitabın özgünlüğünü ve farkını göstermektedir.
Esengül Salihoğlu Esengül Salihoğlu tarafından 2018 yılında yayınlanan “Merkez Bankası Para Politikaları ve Elektronik Para İlişkisi: Türkiye Uygulaması” başlıklı doktora tezi, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ışığında para kavramını ele alıyor ve bu çerçevede zengin bir içerik sunuyor.
FINTECH İstanbul, 01 Mayıs 2019 tarihli haberi
Kitabın ilk bölümünde; geniş perspektifte para kavramı, paranın özellikleri, fonksiyonları, tarihsel gelişimi ve elektronik para türleri hakkında bilgi verilmiştir. Elektronik para türleri dar kapsamlı elektronik para ve dijital para alt başlıklarında gruplandırılmıştır. Dijital para ise merkez bankaları dijital para birimleri ile bağımsız dijital para birimleri şeklinde ayrışmaktadır.
İkinci bölümde; bağımsız dijital para birimlerinin ilki olan Bitcoin'in ekosistemi, BlokZincir ile Dağıtık Defter-i Kebir teknolojilerinin tarihsel arka planındaki teknolojik ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bağımsız dijital para birimleri için merkezi otoritelerin düzenleme ve denetleme konusunda attığı adımlar incelenmiştir.
Üçüncü bölümde; para arzı ve para talebi analizi ile para politikasındaki teorik düzlem hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Bağımsız dijital para birimlerinin cari para sistemine olası etkileri, senyoraj geliri ve finansal istikrar boyutunda incelenmiş ve bu etkiler gerek para politikası duyuruları gerek yasal otoritelerin yaptıkları açıklamalar düzeyinde tartışılmıştır. Makroekonomik göstergelerin bağımsız dijital para birimlerine etkileri de ayrı bir başlıkta değerlendirilmiştir. Bölümde son olarak merkez bankalarının kendi dijital paralarını üretmek yolundaki girişimleri incelenmiştir.
Bağımsız dijital para birimlerinin ve özellikle Bitcoin'in küresel kullanıcı tabanı günden güne genişlemekte ve çevrilebildiği itibari para birimlerinin sayısı artış göstermektedir. Bununla birlikte Bitcoin ve altcoinlerin geleceğinin önünde ciddi engeller bulunmaktadır. Dijital paranın potansiyel geleceğini bahsedilen engelleri aşabilme kabiliyetleri, hükümetlerin alacağı düzenleyici ve denetleyici yöndeki kararlar, dijital para ekosistemindeki aktörlerin davranışları, hangi para türünün destekleneceği ve tüm bu etkenlerin bağımsız dijital para birimlerine etkileri şekillendirecektir.
Kitabın elektronik para, dijital para, Bitcoin, altcoin, merkez bankası para politikaları konularıyla ilgilenenlere yararlı olması dileğiyle.
Alirıza Ağ, Atila Er, Aysun Hazel Özaydın, Bahattin Erden, Cihan Yılmaz, Eda Ayvacık, Fatma Çakıcı, Hakan Yılmaz, Korkmaz Keskendir, Kübra Elmalı, Mahmut Erdoğan, Melik Yolci, Meltem Gül, Nurhan Talebi, Samet Topal, Selçuk Bakan, Selçuk Yalçın, Serhat Çamkaya, Tuncer Yılmaz, Yakup Koray Duman, Yusuf Akan, Zeynep Kocabaş Ekonomi ve finans, her ne kadar çok ayrı disiplinler olarak sunulsa da bu iki kavram, birbiriyle ilişkili olup birbirlerini bilgilendirmekte ve etkilemektedir. Dolayısıyla bu alana yönelik çalışmalar, ilgi duyanlar tarafından önemsenmektedir.
Globalleşen dünyada, her alanda olduğu gibi ekonomi ve finans alanlarında da köklü değişimler yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda ekonomi ve finans alanındaki yeni trendlere olan talep hem işletmeler hem de paydaşları tarafından yadsınamaz oranda artmaktadır. Ekonomi ve finans alanındaki dönüşümlere ve alandaki dinamiklere kayıtsız kalmayarak yaşanan yeni gelişmelere ayak uyduran işletmeler ise rakiplerine göre bir adım öne geçmektedir. Bu eserde de ekonomi ve finans alanındaki konulara yer verilmiş ayrıca son yıllardaki yeni ekonomik ve finansal değişimlerle ilgili konular farklı açılardan ele alınmıştır.
Bu kitap; gelir eşitsizliği, kitle fonlaması, davranışsal finans, bankacılık sektörünün piyasa yapısı, yeşil finans ve yeşil bankacılık, açık bankacılık, dijital bankacılık, ihracat firmalarının 2008 Finans Krizi ve Covid-19 Pandemi Krizi’nden etkilenme durumları, finansal teknolojilerin sigortacılık sektöründeki etkileri, işsizlik ve iş gücü ile bankalarda finansal performans tahmini gibi araştırmalarla ilgililerine bu yöndeki eksiklikleri giderecek bilgiler sunarak literatüre de bu yönde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ekonomi ve Finans Temelli Çalışmalar, başta ekonomi ve finans alanı olmak üzere işletme yönetimi, kamu yönetimi, finansal analiz, iktisat, muhasebe gibi farklı alanlarla ilgilenenler ile ortak çalışma alanları ekonomi ve finans olan; öğrencilere, yöneticilere, yatırımcılara ve araştırmacılara yöneliktir. Kitabın, tüm kullanıcılara faydası olması dileklerimizle…
Eda Ayvacık, Erdem Selman Develi, Cihan Yılmaz, Emir Atay, Selçuk Yalçın, Nazan Şahbaz Kılınç, Efe Can Kılınç, İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, Müge Sağlam Bezgin, Merve Arslan, Tacinur Akça Ekonomi ve finans alanında yaşanan gelişmeler, piyasaların sürekli olarak dinamik bir yapıda olmasını sağlamaktadır. Gerçekleşen küreselleşme sürecinde tüm sektörlerle birlikte ekonomide ve finansal piyasalarda da değişim yaşanmaktadır. Bu değişim, ekonomi ve finansal alanlarda arayışları tetiklemiştir. Farklı üniversitelerden çok sayıda değerli akademisyenin teorik ve ampirik çalışmalarını kapsayan. Ekonomi ve Finans Üzerine İncelemeler isimli bu kitap, multidisipliner bir bakış açısıyla ekonomi ve finans alanındaki çalışmaların derlenmesinden oluşmaktadır ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılacak olan araştırma, tez vb. çalışmalara yol gösterici olması ve literatüre katkı sunması amacıyla okuyucuya sunulmuştur.
Bradley R. Schiller, Karen Gebhardt “Sonsuz İstekler, Sınırlı Kaynaklar …”
Sınırlı kaynaklar ile en iyiyi elde etme çabası insanlığın varoluşundan itibaren çözülmesi beklenen temel bir soru(n)dur. Bu arayışa verilen tüm yanıtlar iktisadi sorunu oluşturmaktadır.
Bu kitap, iktisadi sorunun merkezinde yer alan “Ne?”, “Nasıl?”, “Kim için?” sorularına cevap arayarak başlamakta, temel mikroekonomi ve makroekonomi konularının günümüz örnekleriyle, okuyucuların teori ve gerçek arasındaki bağlantıyı doğru kavramalarını amaçlamaktadır. Konu anlatımlarının grafikler, görseller ve yan bilgi notları ile zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Her bölüm sonunda Tartışma Soruları ve Problemler başlıkları altında okuyucunun gerek bilgiye gerekse konuya hâkimiyeti sınanmaktadır. Yine her bölüm sonunda Özet ve Hatırlanması Gereken Terimler başlığı altında okuyucuda konunun tekrarı ve kalıcılığı amaçlanmıştır.
Turgay Geçer Finansal ve teknolojik evrimin bir sonucu olarak ortaya çıkan FinTech, dijitalleştirilmiş finansal hizmetlere dayalı bir iş modelidir. Finansal hizmetlerin yeniden yorumlanmasıyla teknolojinin yeniden ticarileştirilmesini sağlayan FinTech, finans, teknoloji ve regülasyon ana bileşenlerinden oluşmaktadır. Son dönemde banka, finansal kuruluşlar ve teknoloji şirketlerinin dikkatini çeken iş alanlarının başında FinTech gelmektedir. Yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerde kendi FinTech girişimlerini kurmaktadır. Bu oluşumla girişimcinin zihninde yaratılan FinTech, sanal ortamlarda yaşayan dijital organizmalara dönüşmektedir.
Ödeme hizmetleri, kartlı ödeme sistemleri ve dijital bankacılığın yanı sıra neo bankalar, BNPL, gömülü finans, SuperApps gibi yeni türeyen iş modelleri de FinTech kapsamında değerlendirilmektedir. İleriki dönemlerde yapay zekâya dayalı AI FinTech ve kuantum bilgisayarlarla desteklenen Quantum FinTech kavramlarıyla da karşılaşmak mümkündür. Bu kitapta, FinTech kavramları teknoloji ve gelir modelleri perspektifinden yorumlanmış, başlangıç düzeyinde ele alınan konuların daha iyi anlaşılması için yenilikçi bir format denenmiştir. FinTech, uluslararası iş fırsatlarının ötesinde ulusal ekonominin gelişmesi, sosyal refahın artırılması ve yeni nesillerin kazanılması için çok kıymet verilmesi gereken bir iş alanıdır.
Marcia Millon Cornett Troy A. Adair, Jr. John Nofsinger, McGrawHill Okuyucunun finansa karşı ilgisini artırmaya yönelik olan bu kitapta konular oldukça basit, güncel ve teknolojik bir şekilde kaleme alınmıştır.
Kitabın hedef kitlesi öncelikli olarak ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilerdir. Bununla birlikte, her meslek sahibinin ve her düzeydeki yöneticinin daha etkin karar almasında yardımcı olacak ve okuyucunun finansal bilgi düzeyinin artıracak bilgiler de kitabın içinde yer almaktadır.
Bu kitabı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir kaçı; karmaşık konuların pratik örnekleri verilerek anlaşılabilir hale getirilmesi, güncel terminoloji ve özellikle güncel teknolojinin kullanılması sayılabilir.
Teorik bilgilerin dışında pratik bilgilerinin de artırabilmesi için Matematik Antrenörü, Bakış Açıları, İş Uygulamaları, Etkileşimli Örnekler, Kısa Sınav bölümlerinin eklenmesi kitaba zengin bir içerik kazandırmasının yanı sıra anlaşılabilirliliğini de artırmıştır. Bölüm sonlarında yer alan oldukça fazla ve farklı soru çeşitleri ve cevapları ile kitap, diğer finans kitaplarından önemli derecede farklılaşmaktadır.
Konuyla ilgili çalışma yapan herkese faydalı olması dileklerimizle.
Zeyneb Hafsa Orhan Hacimli finansal yönetim kitaplarının ilk kısmında işlenen konuların ayrı bir şekilde Finansa Giriş adı altında toplandığı bu kitapta, finansa dair temel teorik bilgiler sade bir dille aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra teorilerden hareketle uygulama örnekleri, konularla ilgili olarak dünyadan ve Türkiye'den güncel bilgiler ile katılım finansı ve davranışsal finans gibi alternatif bakış açılarından ilave bilgiler de paylaşılmaktadır. Bu hâliyle bu kitap, bir dönemlik bir ders kitabı gibi okutulmaya münasip olduğu gibi finansa dair giriş niteliğinde bilgi edinmek isteyen her seviyeden insana hitap edebilecek bir şekilde hazırlanmıştır.
Bekir Elmas Finansal tabloları okuma ve finansal tabloları analiz ederek bir işletme hakkında birtakım yargılara ulaşma, işletmeyle ilgili tüm kesimler açısından son derece önemlidir. Örneğin; yöneticiler, yönettikleri şirketin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olup geleceğe ait planlar yaparken; ortaklar, şirketlerinin durumunu görmek açısından; yatırımcılar, yatırım yapmayı düşündükleri şirketin durumunu anlamak ve yatırım kararını verme esnasında; kredi kurumları ise şirketin kredi başvurusunu değerlendirirken finansal analiz sonuçlarından yararlanır. Bu saydığımız işletmeyle ilişkili kesimlerin yanında işletme ile ticari ilişkide bulunan diğer işletmeler, devlet, sendikalar ve araştırmacılar gibi çeşitli gruplar da finansal analiz sonuçlarından yararlanırlar.
Bu kitabı, piyasadaki mevcut finansal tablolar analizi kitaplarından ayıran üç temel özellik bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yukarıda belirtildiği gibi kitapta eski uygulama olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS)'ne göre hazırlanan değil, yeni uygulama olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanan finansal tablolara yer verilmesidir. Kitabı diğer kitaplardan ayıran ikinci önemli özelliği ise kitapta, hayali örnekler yerine Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren iki şirketin (TOFAŞ AŞ ve FORD AŞ) finansal tabloları üzerinden finansal analiz ve değerlendirmeler yapılmasıdır. Tabii ki böyle bir yaklaşım, yapılan analiz ve değerlendirmelerin daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Üçüncü ayırt edici özellik olarak kitapta; KPSS, SMMM, Hesap Uzmanlığı, Bankacılık vb. kurum sınavlarında çıkmış sorular ve çözümlerine yer verilmesi gösterilebilir.
Kitap, dört kısımdan oluşmaktadır. Amacımız; kitabın birinci kısmında, işletmeler tarafından düzenlenen finansal tabloları tanıtma; ikinci kısmında, işletmeler tarafından düzenlenen finansal tabloların analizinin nasıl yapılacağını, yani finansal analiz tekniklerini tanıtma; üçüncü kısmında, işletmeler açısından önemi gittikçe artan birtakım ileri analiz konularını tanıtmadır. Kitabın dördüncü ve son kısmında ise lisans öğrenimini bitiren her bir öğrencinin kafasında belirlediği kariyere sahibi olmak için başarması gereken KPSS, SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik), Hesap Uzmanlığı, Bankacılık vb. kurum sınavlarına ilişkin çıkmış sorular ve çözümleri yer almaktadır.
A. Osman Serdar Çıtak Finans teorisindeki yatırımcı tercihleri ile iktisat teorisindeki tüketici tercihleri yaklaşımları, rasyonellik varsayımında ortak bir paydaya ulaşır. Günümüzün global finansal piyasalarında, yatırım yapmayı planlayan ortalama bir yatırımcının rasyonel tercihlerde bulunabilmesi için finansal bilgi ve finansal okuryazarlık düzeyinin gelişmesi ve belirli bir noktaya gelmesi gerekmektedir.
Finansal Yatırımın Analizi'nde, ortalama bir yatırımcının portföyünde bulundurabileceği veya bulunmasını arzu edebileceği, finansal aktif değerler ile yatırım araçlarına yönelik yatırım teknikleri ve stratejileri yalın bir şekilde sunulmuş ve okuyucunun finansal bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmiştir.
Bu anlamda kitap; yatırım teorisinin karmaşık alanlarını, olabildiğince anlaşılır hâle getirerek konuyla ilgili çalışma yapan herkese faydalı olma amacındadır.
Gazanfer Erbaşlar İnsan kaynağı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına, finans alanında faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlara finansman yönetiminde ışık tutmayı amaçlayan bu eser, on üç bölüm olarak planlanmıştır. Bölümlerde ele alınan konuların teorik açıklamaları çok basite indirgenmiş; anlaşılabilirliklerini daha da kolaylaştırmak için bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da bilgi notu hâlinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Olabildiğince konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle okuyuculara sözü edilen kaynaklara ulaşma yolları da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu eserde gösterilen çabanın, okuyucuların finansman teknikleri hakkında elde edecekleri bilgi düzeyi ile doğru orantılı olarak karşılığını alacağı umulmaktadır. Kitapta; temel işletme finansı konuları ele alınırken ülkemizde finansal okuryazarlığın gelişmesine de katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle konular, sade, anlaşılır ve akıcı bir dil, duru bir Türkçe ile anlatılmaya özen gösterilmiştir. Öte yandan bütün konuların, öğrenciler kadar, finans sektöründe çalışanlar ve çalışacaklar için de kolay anlaşılması için çaba sarf edilmiştir. Bu kitap, ön lisans ve lisans öğrencileri kadar finans konularında teorik ve pratik bilgilere ihtiyaç duyan, finans sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen kişilere, girişimci ve yöneticilere de yararlı olacaktır.
Osman Okka Kitabın amacı, finansal yönetimle ilgili finansman konularını, temel prensiplerini bütünlük içerisinde basitleştirilmiş şekilde sistematik olarak vermek ve teoriyi problemlerle destekleyerek öğrencilere yardımcı olmaktır.
Kitapta yer alan problemler ve örnek olaylar genellikle gerçek hayattan alınmıştır. Bu problemler sayesinde öğrenciler gerçek hayatta özel bir finans problemiyle karşılaştıklarında ona nasıl yönelecekleri ve nasıl çözebilecekleri konusunda alışkanlık kazanmış olacaklardır. Kitap problemlerin yanında; finansal amaç, tablolar, amortismanlar, vergiler, nakit akımları ve finansal matematik, çevre, analiz ve kontrol, tahminleme, planlama, kâr-maliyet-hacim ilişkileri finansal yapıyı güçlendirici önlemler, işletme sermayesi yönetimi, firmalarda uzun vadeli yatırım kararları, sermaye bütçelemesi, tahvil ve hisse senetlerinin derlemesi, risk ve getiri analizi, sermaye maliyeti ve yapısı kararları, uzun vadeli finansman alternatifleri, kısa-orta-uzun vadeli borç kaynakları, borç yönetimi konularına yer vermektedir.
Osman Okka Bir finans romanı yazmak ilginç bir fikir. Rakamların, sayıların hâkim olduğu bir sahada edebiyatın önemli bir türü olan roman olabilir mi? Roman, insan hayatının konu alındığı acı, tatlı tecrübelerin kurgusal da olsa paylaşıldığı bir alan olarak bilinir. Öyle ise insanların işletmelerde karşılaştığı finansal acılar da bir aşk acısı kadar gerçek değil mi?
Bu roman fikri işte bu düşüncelerle kaleme alındı. Başlangıçta, ”Finansın romanı olur mu? Sayıların hâkim olduğu bir alanda edebi bir çalışma olur mu, olursa da nasıl olur? İşimiz çok zor!..” gibi düşüncelerle başlanılan çalışma, sonunda okuyucusuyla buluşmaya hazır hâle geldi. Evet, finansın da romanı olabiliyormuş. Çünkü finansın içerisinde insan var.
İnsana dair acılar, sevinçler, duygular, başarısızlıklar ve başarıların hepsi bu alanın içinde var. Bu çalışma aslında yazarın yılların tecrübelerini bir imbikten geçirerek roman tadında okuyucularına sunduğu bir eser.
Finans alanı insanlara hep soğuk gelmiştir. Kazanma veya kaybetme duygusu insanda çok farklı algılar oluşturur. Öğrenciler okul döneminde en çok matematik ve finans derslerinden çektiklerini söylerler. Belki de bunun etkisiyle bir uzak duruş vardır finansa. Yazar bu uzak duruşu ortadan kaldırmak, bir nebze de olsa finansı sevdirmek, bir roman tadında bir firmada finansal sorunlarla nasıl baş edilebileceğini göstermek istemiştir. Her alandan, her yaştan, her eğitim seviyesinden okuyucunun kolaylıkla okuyabileceği ve kendisine ders çıkarabileceği bu eserin okuyucularına faydalı olması temennisiyle...
Armağan Canan, Naci İbrahim Keleş, Burçin Çakır Binlerce yıldır sınırlı kaynaklarla sınırsız isteklerini karşılamaya çalışan insan, günlük hayatında ekonominin temel ögelerini kullanmakta ve tercihlerini şekillendirmektedir. Bir alışveriş sırasında cebimizdeki paramızla en fazla malı tüketmeye mi odaklanırız yoksa yaptığımız alışverişten göreceğimiz faydayı maksimize etmeyi mi daha fazla önemseriz? Ya da televizyon kanallarında, gazetelerde, internet sayfalarında sıklıkla karşılaştığımız enflasyon, faiz ya da döviz ile ilgili haberlerin bizi ne derecede etkilediğini merak edip anlamaya çalışırken aslında bir ekonomist gibi davranmıyor muyuz?

Genel Ekonomi, genellikle meslek yüksekokullarının Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Dış Ticaret, Spor Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Lojistik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım gibi sosyal içerikli ve yönetim ağırlıklı müfredat içeren programlarında öğrencilerin almak zorunda oldukları veya seçmeli olarak tercih edebilecekleri temel dersler arasında bulunmaktadır. Bu açıdan kitabımız derse yardımcı bir kaynak olma niteliği taşımakla birlikte aynı zamanda ekonomi biliminin temel bilgilerini öğrenmenizi sağlarken karmaşık gelen terimleri örneklerle, yalın bir üslupla açıklayarak okuyucuya sevdirmek amacını ön planda tutmaktadır.
Abdul Rashid, Adam Abdullah, Huseyin Burgazoğlu, Omer Faruk Tekdoğan, M. Fahim Khan, M. Kabir Hassan, Mabid Ali Al-Jarhi, Maryam Soleimani Movahed, Mehmet Sarac, Mucahit Ozdemir, Salman Ahmad Sheikh, Sajjad Zaheer, Syed M. Abdul Rehman Shah, Zahra Afshari, Zeyneb Hafsa Orhan, Zohra Jabeen Modern para sistemi, yol açtığı eşitsizlikleri düşündüğümüzde, İslam iktisadının temel tartışma konularından birisi olmaktadır. Paranın tarihsel gelişimine bakıldığında; mal paradan fiat (kâğıt) paraya geçiş şeklinde bir dönüşüm görmekteyiz. Çağdaş ekonomilerde var olan sorunların önemli bir kısmı fiat para varlığına bağlanmaktadır. Ancak paranın evrimi hâlen devam etmekte ve bugün "sanal paralar"ın ortaya çıkışına şahitlik etmekteyiz.
Müslüman ülkelerin sahip oldukları iktisadi zenginliklerin nasıl korunacağı, ulusal para sistemlerinin bağımsızlığı ve uluslararası rekabetçiliğin güçlendirilmesi, faizsiz bir para politikasına geçiş, fiyat istikrarının korunması, ekonomik büyümenin sağlanması, tam istihdam ile ekonomik refahın artırılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi amaçlara uygun bir para politikası arayışı İslam iktisadı çalışmalarının gündeminde yer almaktadır.
Bu kitap; İslam iktisadı tarihinde para, günümüz merkez bankalarında İslam'a uygun para politikaları ve sanal paraların İslami bakış açısından incelenmesi gibi kapsamlı bir konu yelpazesi içermektedir.
Osman OKKA Firmaların hedeflerine ulaşması ve acımasız rekabet ortamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için finansal kararların sağlıklı ve isabetli olması gerekir. Gelecek belirsiz ve risklerle doludur ve alınacak kararlarda hem belirsizlik hem de riskler nazara alınmalıdır. Alınan finansal kararlar firmanın mali pozisyonunu etkiler ve dolayısıyla firmanın piyasa fiyatı üzerinde etkili olacaktır. Piyasalarda değişkenliğin ve gelişimin hâkim olduğunu düşündüğümüzde finansal yönetim bilgilerinin de sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini görürüz. Bu sebeple altıncı basım diğer baskılardan biraz daha farklı hazırlanmış ve güncellenmeye çalışılmıştır.
A. Vecdi Can - Süleyman Uyar Türkiye'de denetim denince akla bağımsız denetim; bağımsız denetim denince de akla genellikle finansal tabloların denetimi gelmektedir. Halbuki muhasebe denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi gibi alanları da kapsayan geniş bir içeriğe sahiptir. Ancak bugün bağımsız denetim şirketlerince uygulamada ağırlıklı olarak yalnızca finansal tabloların denetlendiği görülmektedir. İşletmelerin faaliyetlerinin kârlılık, verimlilik ve etkinliği üzerine odaklanan faaliyet denetimi ise çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Faaliyet denetiminin çok yaygın olmayışı uygulama sürecinin zor olması ve bu konuda herhangi bir yasal zorunluluğun bulunmayışı ile açıklanabilir. Bu kitapta, muhasebe denetimi türlerinden biri kabul edilen faaliyet denetimi incelenmiştir. Konu, muhasebe bilimi açısından özellikle maliyet ve yönetim muhasebesi ile muhasebe denetimi ekseninde ele alınmıştır. Herhangi bir faaliyet denetimi kendi denetim amaç, süreç ve kapsamına uygun bir performans yönetim sisteminden yararlanmak durumundadır. Faaliyet denetimi sürecinde kendisinden yararlanılabilecek başlıca performans yönetim sistemleri de kitapta ele alınmıştır.
Armağan Macit, Bekir Elmas, Burak Büyükoğlu, Doğan Kutukız, Ebru Bağçı, Eda Nur Suyabatmaz, Hacı Yusuf Güngör, Hatice Cenger, Mehmet Cem Danacı, Mehmet Fatih Mutlu, Muhammet Sait Işıldak, Mustafa Düzenli, Nevzat Çalış, Nuri Hacıevliyagil, Osman Yılmazcan, Selim Tartan, Sultan Gedik Göçer, Yasin Erdem Çevik Kurumsal finans; bir kurum tarafından yürütülen tüm finansal faaliyetleri içeren, temel ilgi alanları, sermaye yapısı kararları, işletme sermayesi kararları ve sermaye bütçeleme kararları ve temettü kararları olan finansın temel dallarından biridir. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüz finans dünyasında şirketlerin kurumsal finans yönetimindeki başarıları şirketleri öne çıkarmada oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda şirketleri küresel rekabette ön plana çıkarmaya yardımcı olmak amacı ile hazırlanan bu kitap; her bir bölümüyle gerek imalat sektörü gerekse hizmet sektörlerinde çeşitlilik göstermesi, güncel finansal, politik ve ekonomik riskleri ön planda tutmak sureti ile kurumsal finansa yön vermesi açısından finans literatürüne önemli bir katkıda bulunacaktır.
Cansel Nuray Aksoy Maliye ve para politikalarından oluşan ekonomi politikaları içinde, para politikalarını belirleyen merkez bankaları kararlarının, finansal piyasaları yönlendirme ve ekonomik birimlerin beklentilerini şekillendirmede belirleyici rol oynadığı bilinmektedir. Kitabımızda, para politikası ve araçları ile bu araçlarda önemli yeri olan TCMB kararlarının Türkiye’deki halka açık bankaların kârlılık performansı üzerine olan etkileri, bir modelleme temelinde incelenerek bu etkilerin sonuçlarına yer verilmiştir.
Cemile Aktuğ, Ersin Diker, Ertuğrul Hatipoğlu, Ezgi Atalay, Fatih Işık, Gülin Yazıcı Çelebi, Halil İbrahim Zeybek, Hikmet Akyol, Huri İlyasoğlu, İbrahim Yücel, İlter Kutlu Hatipoğlu, Kaan Gez, Kenan Bülbül, Merve Karaer, Murat Semerci, Müge Yılmaz, Nilgün Ulutaşdemir, Nurçin Küçük Kent, Nurşen Kulakaç, Onur Doğan, Öznur Çınar, Pınar Kurt, Selim Eraslan, Sevil Cengiz, Sunay Güngör, Süleyman Şüküroğlu, Tuba Eda Arpa Zemzemoğlu, Tuğba Türkkan Afetler, tarih boyunca insanlığı etkileyen ve önemli sorunlara yol açan olaylardır. "Multidisipliner Açıdan Afetler" kitabı, bu karmaşık fenomeni ele alarak afetlerin çeşitli yönlerini disiplinler arası bir perspektifle incelemektedir. Kitap; coğrafya, sosyal hizmet, sağlık yönetimi, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi gibi farklı disiplinlerden gelen uzmanların katkılarıyla zenginleşmiştir.
Bu kitap, afetlerin sonuçlarının yalnızca fiziksel yıkımlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda psikososyal, çevresel ve ekonomik sonuçları da içeren geniş bir yelpazede etkide bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kitap, afetlere hazırlıklı olmanın ve bu durumlarla başa çıkmanın multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayarak okuyuculara geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Ayrıca afet sürecinin etkin şekilde yönetimi açısından çok disiplinli bir yaklaşımın önemine dikkat çekmektedir. "Multidisipliner Açıdan Afetler" hem akademisyenlere hem de afet yönetimi profesyonellerine, bu karmaşık sorunu daha iyi anlamak ve yönetebilmek üzere kullanışlı bir kaynak sunmaktadır.
“Multidisipliner Açıdan Afetler", afet yönetimi uzmanları, araştırmacılar ve ilgili alanlarda çalışan profesyoneller için değerli bir kaynak olup aynı zamanda genel okuyuculara da afetlerin karmaşıklığını anlama ve önleme konularında bilgi sağlamaktadır. Kitap, okuyuculara bu küresel sorunla başa çıkma konusunda bilinçli ve etkili bir şekilde hareket etme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir.
Mehmet Ali Candoğan Reputation, defined as an indicator of an organization's ability to deliver the desired outcomes by its stakeholders and as a common measure of its past activities and outputs, is also a valuable resource that adds value and cannot be easily imitated, seen, touched, or substituted with something else. In a world of globalization and increasing competition, the importance of corporate reputation as a valuable resource has become more evident. In banks, which have become an important source of finance for sectors, reputation is crucial in terms of both competition and the solidity and reliability of the financial system and the national economy. Therefore, a good reputation requires proactive reputational risk management, which involves identifying, evaluating, and taking preventive actions against risks that can damage reputation. Effective reputational risk management should ensure that there is no significant gap between stakeholders' perceptions and the reality of banks, thanks to their transparent structures, and maintain confidence in the banking system. The main purpose of this study, which addresses reputational risk management in banks, is to raise awareness about reputational risk, which is considered as the "risk of risks" in the banking system, and to provide models that will assist in reputation risk management.
George E. Rejda - Michael J. McNamara Günümüz küresel ekonomilerinde risk ve risk faktörleri her geçen gün artmakta, bu da risklerin kontrollü ve planlı bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Risk yönetimi açısından sigorta bireyler ve işletmeler tarafından, gelecekte karşılaşılması muhtemel risk ve maddi hasarların olumsuz sonuçlarını bertaraf etmek ya da en azından azaltmak amacıyla ortaya çıkan en önemli risk yönetim araçlarından birisidir. Sigorta şirketlerinin risk yönetimine daha fazla odaklanmasının sebepleri; finansal piyasaların hızla küreselleşmesi, uluslararası piyasalarda ortaya çıkan risk yönetimi ihtiyacı, finansal risk ile beklenen getiri hesaplamalarının giderek önem kazanması ve operasyon yapılan piyasalardaki değişim dinamikleri olarak sıralanabilir.
Bu bağlamda sigortacılığın temel ilkeleri ve risk yönetimi ile ilgili yapılan çalışmaların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu konuda ulusal literatürde yeni kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. “Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri” adlı bu eserin bu konuda literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Fatih Yiğit Finans yöneticileri tarafından verilen en önemli kararlardan biri olan sermaye yapısı kararları, araştırmacıların üzerinde oldukça fazla durdukları bir konu olmuş ve böylelikle sermaye yapısı çalışmaları güncelliğini hiç yitirmemiştir. Bir şirketin sermaye yapısının ne olması gerektiği, işletme finansının en zor sorularından biri olarak durmaktadır.
Sermaye yapısı ile ilgili pek çok çalışma olmasına rağmen sermaye yapısı teorilerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği, ampirik çalışmalarda ulaşılan sonuçlara göre bu teorilerin zayıf yönlerinin vurgulandığı çok fazla çalışma olmaması bu kitabın hazırlanmasında motive edici olmuştur.
Kitabın içeriği, hem lisans düzeyindeki öğrencilere kolay anlaşılır teorik bilgi sağlamak hem de yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere teorik bilginin yanında çalışmalarını tasarlamalarını kolaylaştıracak bir kılavuz sunmak amacına uygun olarak hazırlanmıştır. Teorik bilgiler, okuyanı bilgi yükü altında boğmadan sadece gerekli olanı sunmak ve benzerleri karşılaştırarak konuyu netleştirmek üzere kaleme alınmıştır.
A. Berrak Köten, Ahmet Arslan, Ahmet Yılmaz Ata, Aydın Gürbüz, Ayşegül Ertuğrul, Dilek Tuğlu Dur, Hüseyin Demirhan, Melike Atay Polat, Merve Hamzaoğlu, Nazan Avcu, Nihal Yayla, Nur Esra Bekereci, Nurbay Sey, Serdar Öztürk, Suzan Ergün, Tuğçe Dallı 21. yy.ın en önemli sorunları hâline gelen küresel ısınma, su kaynaklarının azalması gibi iklim değişikliğine yol açan ekolojik sorunlar, içinde yaşadığımız doğanın dengesini önemli derecede bozmaktadır. Bu sorunların, bütün ekonomileri etkileyeceği ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda büyük çaplı insani krizlere yol açacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu süreçte, iklim değişikliğine yol açan en önemli faktörün fosil yakıtların kullanımı olmasından dolayı, bozulan doğanın dengesini yeniden sağlayabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgâr ve güneş enerjisi gibi kaynakların kullanımının önemi artmıştır. Bu süreç, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve bu kaynakların finansman sorununu gündeme getirmiştir. Finans endüstrisi ise bu soruna yeşil finansal ürünler ile katılmıştır.
Ekim Kocaman, Adalet Hazar, Şenol Babuşcu İşletmelerin gelecekteki mali durum performansını öngörebilmek için geçmiş iş durumlarının dikkatli şekilde gözden geçirilmesi gereklidir. İşletmenin geçmiş finansal durumu ve faaliyet performansı, özellikle finansal tablolar ve bu tablolardaki kalemler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasıyla değerlendirilir.
Bu bağlamda gerçekleştirilen finansal tablo analizinin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve başarılı olabilmesi için öncelikle tabloların analize uygun hâle getirilmesini gerektirir.
Kredi değerlendirmesi için gerçekleştirilen finansal analiz çalışmasının başarılı olabilmesinin ikinci ön koşulu ise analizde doğru yöntemin seçilmesi ve sektör özelliklerinin iyi anlaşılmasıdır. Çünkü farklı sektörlerdeki şirketler, sektörel koşullara bağlı olarak değişen finansal yapılarla farklılık gösterir.
Bu bağlamda, finansal tabloların analiz edildiği bu kitapta on ayrı sektör örneği üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Her sektörün kendine özgü dinamiklerini yansıtan finansal özellikleri dikkate alınarak mali veriler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve analiz sonuçları ile yorumlara yer verilmiştir.
Bu yaklaşım sayesinde gerçek uygulama örnekleriyle kredi değerlendirmesi sürecine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Böylece sektörlere özgü dinamikler ve finansal özellikler dikkate alınarak, analiz sonuçları daha somut ve uygulanabilir hâle getirilmiştir.
Volkan Demir Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nda (TFRS/UFRS), finansal araçlarla ilgili; TMS/UMS 32: Finansal Araçlar: Sunum, TMS/UMS:39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS/UFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS/UFRS 9: Finansal Araçlar standartları olmak üzere 4 (dört) adet standart bulunmaktadır.
Çalışmada, TMS/UMS 32 ile sunulma ilkeleri, TMS/UMS 39 ile muhasebeleştirme (raporlama) ve değerleme ilkeleri, TFRS/UFRS 7 ile kamuya açıklama ilkeleri ortaya konmuş olan finansal araçları örneklerle incelemek ve finansal araçlara ilişkin uygulamaların tarafsız ve etkin bir biçimde yapılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda; finansal araçların tanımı, sunumu, sınıflandırılması, değerlemesi (ölçülmesi), dipnot açıklamaları, türev finansal araçların raporlanması ve finansal riskten korunma muhasebesi örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
Hasan SELÇUK, K. Batu TUNAY Günümüzün çağdaş finansal sistemlerinde dolaylı veya aracılı finansman hayati bir role sahiptir. Hatta doğrudan finansman yapılan piyasalarda bile piyasa katılımcılarının münferiden işlem yapması çoğu kez mümkün olmamakta ve uzmanlaşmış finansal aracılardan hizmet almaları gerekmektedir. Böylece finansal aracıların rolleri ve etkinlikleri hiç olmadığı kadar artmıştır. Finansal aracılar arasında bankaların geçmişten beri çok önemli bir yeri olduğu konuya aşina olanlarca iyi bilinmektedir. Yatırım bankaları, kalkınma bankaları veya katılım bankaları gibi banka türleri arasında ticari bankalar ya da mevduat bankalarının baskın bir rolleri olduğu da iyi bilinen bir başka konudur.
Banka temelli finansal sistemlerin başat oyuncusu ticari bankaların, giderek piyasa temelli finansal sistemlere hâkim oldukları gözlenmektedir. Piyasa temelli sistemlerde yatırım bankalarının önemli ağırlıkları olmasına karşın, finansal serbestleşme eğilimlerinin de etkisiyle ticari bankaların son yirmi yıllık süreçte artan oranda bu alana nüfuz ettikleri görülmektedir. Aynı eğilim banka sigortacılığı gibi uygulamalarla sigorta sektörü başta olmak üzere finansın diğer alanlarında da güçlü bir şekilde kendisini hissettirmektedir.
Ticari bankaların farklı türdeki finans sistemlerinde bile üstün konumda olmalarının en önemli nedenlerinden birisi, bunların zamanla finansal ürün ve hizmet süpermarketlerine dönüşmesi, alan ve ölçek ekonomisi üstünlüklerini kullanarak sistemdeki diğer aracılık türlerini baskılamalarıdır. Günümüzde finansal ürün ve hizmet talep eden müşteriler, büyük zaman ve para tasarrufu sağladıklarından tüm gereksinimlerini ticari bankalar kanalıyla karşılama yoluna gitmektedirler. Gerçekten de yaygın şube ağları, internet şubeleri, mobil ve telefon bankacılığı gibi ileri teknoloji temelli uygulamaları ile ticari bankalar, müşterilerine yedi gün yirmi dört saat esasına göre ve hemen her yerde hizmet verebilmektedir.
Bu kitap günümüzün çağdaş finansal sistemlerinde merkezi bir rolleri olan ve artık neredeyse hâkim aracılık türü haline gelen ticari bankaların yönetimine dair temel ilkeleri ve teorileri konu almaktadır. Bankaların finansal yönetim esasları dairesinde; banka firmasının ve şubelerinin yönetimi, bankaların fon toplama ve kullandırma stratejileri, bankalara özgü fiyatlama ve pazarlama stratejileri gibi konular ele alınmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde kaleme alınmış olan kitap, bazı teknik konular göz ardı edilerek önlisans düzeyinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir kaynaktır. Ayrıca kitabın bankacılığa ilgi duyan veya bu mesleğe yeni başlayan okurlara da genel bir vizyon kazandırmakta yararlı olacağı inancındayız.
Dinçer Atasoy Küreselleşme ile birlikte tüketim ön plana çıkmıştır. Tüketime sevk eden reklamlar, filmler, diziler ve diğer görsel-işitsel medya, toplumun tüketim olgusunu daima canlı tutmaktadır. İşletmeler, alışveriş merkezleri tüketiciyi kendilerine çekmek için indirimler, promosyonlar düzenlemektedirler. Böyle bir ortamda tüketicinin mali durumunun çökmemesi önem arz etmektedir. Bireyin yatırımını düzgün kullanmasında ve yatırımını yaparken en fazla kazancı elde etmesinde matematik bilmesinin önemi büyüktür. Borsa, döviz, altın ve diğer yatırım araçlarında anlık değer kazanma ve kaybetme görülmektedir. Yatırımın tek bir kalem yerine birçok alana yapılması, riski en az seviyeye indirebilecektir. Risk analizinin düzgün yapılabilmesi; matematik bilmeyi, yorum yapabilmeyi, grafik ve verileri doğru okuyabilmeyi gerektirmektedir.
Bu kitapta; Ticari Matematik ve Finans Matematiği dersini alan yükseköğretim öğrencilerinin, gördükleri konuları anlamaları için çok fazla çözümlü soruya yer verilmiştir. Öğrencinin hem üniversitede gördüğü dersinde hem de merkezî sınavlarda (ALES, KPSS, DGS ve SEGEM vb.) başarılı olması amaçlanmıştır. Soruların anlaşılması için akıcı ve anlaşılır basit yollar, şemalar, tablolar ve yönlendirmeler kullanılmıştır.
Kitapta; Yüzde Hesapları, Kâr- Zarar Hesapları, Orantılı Bölme Hesapları, Karışım-Alaşım ve Bileşim Hesapları, Faiz Hesapları, İskonto Hesapları ve Anüiteler konularına yer verildi. İlk 5 bölümün konuları; ALES, KPSS, DGS ve SEGEM gibi merkezî sınavlarda sorulur iken son iki bölümün konuları ise SEGEM ve Mali Müşavirlik sınavlarında sorulmaktadır.
Önder Met Bu kitabı yazmaya sevk eden en önemli faktör, ülkemizde, turizm fakülte ve yüksekokullarında turizm işletmelerine uygun bir finans kitabının olmamasıdır. Bu nedenle bu kitabı yazma amacı, turizm işletmelerinde başarılı bir yönetici ve girişimci olmak için gerekli olan finansal yönetim kavram ve araçlarını anlaşılır bir şekilde açıklayan pratik bir kitap sunmaktır.
Kitabın kapsamının belirlenmesinde turizm işletmeleri yöneticilerinin finans bilgisi ihtiyacı göz önünde tutulmuştur. Uygulamada yöneticilerin karşılaşmadığı konular kapsam dışı tutulurken, turizm işletmelerine özel finans konularına yer verilmiştir. Mümkün olduğu kadar teknik dilden ve sayısal içerikten uzak bir tarzla, öğrencilerin konuları kolayca anlayabileceği şekilde kaleme alınan kitapta, konuların anlaşılması bol alıştırma örnekleri ile desteklenmiştir.
Birincil hedef kitlesi turizm fakültelerinde ve yüksekokullarında eğitim alan ön lisans ve lisans öğrencileri olan kitap, lisansüstü programlarında eğitim alan öğrenciler tarafından da yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilir. Kitap aynı zamanda hâlen sektörde çalışmakta olan ve kariyer basamaklarında yükselmek isteyen bireylere de hitap etmektedir.
Hakan Akbulut Türkiye'de gayrimenkul finansmanı ağırlıklı olarak banka kredilerine bağlı olarak işlemekte ve sektör ekonomik dalgalanmalardan direkt etkilenmektedir. Dolayısıyla bu dönemlerde arz ve talep de sorunlar yaşanmaktadır. Bu kitapta gayrimenkul ve gayrimenkule ilişkin kavramlar, finansal piyasalar, finans matematiği, mortgage kredisi ve çeşitleri, Türkiye gayrimenkul piyasası ve gayrimenkul arz ve talebine etki eden faktörler incelenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye de tekdüze yürümekte olan gayrimenkulün finansmanı için alternatif finansman modelleri önerilmiştir.
Alp Aytaç, Aylin Poroy Arsoy, Elif Yücel, Funda Özçelik, Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan Yönetim kararları için muhasebeden beklenen bilgilerin kapsamı genişlediğinden, işletmeler için planlama ve denetim faaliyetleri zorunlu hâle gelmiştir. İşletme yöneticilerinin rasyonel kararlar alabilmesi, risk yönetimi ve planlama yapabilmesi için Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanan tablolardaki gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgilerin kullanılması gerekir. Bu kitapta; gerek bu alanda eğitim alanların gerekse profesyonel yöneticilerin aşağıdaki sorulara cevap bulabilmesi amaçlanmıştır.
Üretimin maliyetlerini oluşturan unsurların özellikleri nedir?
İşletmelerde kârın planlanması nasıl gerçekleştirilir?
Maliyet yöntemleri hangi koşullarda hangi bilgileri sağlamaktadır?
Muhasebe standartlarına göre üretimin ve satışların maliyeti nasıl hesaplanır?
Muhasebe standartlarına göre konsolide finansal tablolar nasıl hazırlanır?
Faaliyet bütçeleri nedir, nasıl hazırlanır?
Yönetim denetimi ve iç kontrol sisteminin önemi nedir?
İşletme faaliyetlerinin analizi nasıl gerçekleştirilir?
Hileli finansal raporlamanın önlenmesinde iç kontrol sisteminin önemi nedir?
Jeff MADURA Bu kitap, Florida Atlantik Üniversitesi öğretim üyesi Jeff Madura tarafından yazılan International Financial Management kitabının kısaltılmış 10. baskısının çevirisidir. Jeff Madura'nın bu kitabı dünyanın birçok ülkesinde ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle farklı ülkelerde görev yapan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda bu kitap, Jeff Madura tarafından sürekli geliştirilmiş ve nihayet 10. baskıya ulaşılmıştır. Çeviri editörlüğünü üstlendiğim bu kitap, Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde görev yapan, kendi alanlarında yetkinliğini kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından özveri ile çevrilmiştir.
Toplam 21 bölümden oluşan ve tamamen öğrenci odaklı materyallerle donatılan bu kitap, aynı zamanda öğretim üyelerine de çok önemli ekler sunmaktadır. Temel kurumsal finansman anlayışını esas alan kitap, hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde verilen uluslararası finansal yönetim dersleri için tasarlanmıştır.
Bu kitabın çevirisi 2 cilt olarak tasarlanmıştır. Bir dönemlik derslerde genellikle ilk 12 bölümün okutulduğu gözlemlenmiş ve kitabın ilk cildine 12 bölüm dahil edilmiştir. İzleyen 11 bölüm ise kitabın ikinci cildini oluşturmuştur. Birinci cildin tamamlayıcısı olan 2. ciltte; doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu sermaye bütçelemesi, uluslararası sermaye maliyeti, ülke riski analizini de kapsayan uzun dönemli varlıkların ve pasiflerin yönetimi yer almaktadır.
Özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde ve iki döneme yayılmış derslerde her iki cildin de gerekli olacağı düşünülmektedir.
Ensari Yücel Tahkim, uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine tarafların atadıkları hakem veya hakem kurulu tarafından bağlayıcı bir şekilde karara bağlanmasıdır. Uluslararası mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin artmasıyla tahkim uygulamaları ve tahkim merkezleri de artmaya başlamıştır. Uluslararası finansın önemli bir bileşeni hâline gelen katılım finansı, diğer bir tabirle İslami finans, İstanbul Finans Merkezinin kurulmasıyla ülkemiz açısından daha önemli hâle gelmiştir. Körfez ve diğer İslam ülkelerinden sermaye girişini sağlamak için Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrarın yanında yeterli bir katılım finans mevzuatının olması önem arz etmektedir. Tahkim hukuku da bu mevzuatın bir parçasıdır.
Kitapta, katılım finansı, katılım finans kaynakları, katılım finans teknikleri, İslam hukukunda uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve tahkim, katılım finans uyuşmazlıklarında tahkim ve katılım finans tahkim merkezleri ele alınmaktadır.
Michael Melvin, Stefan C. Norrbin Küresel ekonomi hakkında üst düzey bir bakış açısına sahip olması, bu kitabın uluslararası finansa sunumunu diğer ders kitaplarından farklılaştırmaktadır. Melvin ve Norrbin, rakipleri finansal yönetim becerileri ve standart ekonomik araçlara dikkat çekerken çokuluslu şirketlerde iş arayanlar için gerekli bilgileri sunmaktadır. Okuyucular, sadece bir organizasyonun işleyişini değil, yeni gelişmeler ve eğilimler hakkında kendi çıkarımlarını nasıl yapacaklarını öğrenmektedir. Yeni güncellenmiş ve genişletilmiş sekizinci basım, küresel finansın okuyuculara anlamlı gelmesine yardımcı olmak için eğitim amaçlı yeni materyaller, güncel örnek olay çalışmaları ve az ama öz tanımlamaları sunmaktadır.
“Uluslararası Para ve Finans, hem uluslararası hem de çokuluslu finans dersleri için mükemmel bir kaynaktır. Uluslararası finansal kurumlar ve enstrümanları ve çokuluslu şirketlere yönelik finansal yönetim araçları gibi iki konunun birleşik olarak ele alınması, küresel bir çevrede artarak faaliyet gösteren iş dünyasına her iki konunun etkilerinin kavramasını öğrenciler için kolaylaştırmaktadır.”
Anne M. Alexander, Wyoming Üniversitesi
“Bu en çok satan kitabın en güncel baskısı, kısa ama öz, kolay anlaşılır ama analitik bir tarzda uluslararası para ve finanstaki önemli bir dizi ve bir bakıma kompleks kavramları tartışmaktadır.”
Ramkishen S. Rajan, George Mason Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi
“Yazarlar, küresel ekonomi hakkında üst düzey bakış açısı sunan uluslararası para ve finansla ilgili konuların geniş kapsamlı ele alınması gibi olağanüstü bir iş yapmıştır. Yıllar geçtikçe başvuru kaynağı ve eğitim için standart bir kitap olmasını bekliyorum.”
Süleyman Değirmen, Mersin Üniversitesi
“Uluslararası finansın, özlü, iyi yazılmış, titiz aynı zamanda kolayca erişilebilir bir anlatımı.”
Fırat Demir, Oklahoma Üniversitesi
“Bu ders kitabı, dünyadaki lisans ve yüksek lisans öğrencileri için mükemmel bir kaynaktır. Yazarlar, her bölümü, risk yönetimi ve bankacılık gibi konuların da dâhil olduğu çeşitli finansal konular üzerine güncellenmiş bilgilerle dikkatlice hazırlamışlar.”
Viviana Fernandez, Adolfo Ibanez Üniversitesi
Yusuf Ozan Üzgün Sayısı giderek artan halka arzlar ve ikincil piyasalarda yapılan işlemler, liberal ekonomi politikalarının bir sonucu olarak artan özelleştirme uygulamaları ve yine artan şirket birleşmeleri/devir uygulamaları firma değerlemesi konusunu gittikçe önemli hâle getirmektedir. Bu önem öyle bir duruma gelmiştir ki, firma değerlemesi konusu finans bilim dalı altında ayrı bir bilim dalı olarak öne çıkar hâle gelmiştir. Yine bu önem nedeniyledir ki tıpkı muhasebe standartlarının uluslararasılaşmasında olduğu gibi değerleme konusuna ilişkin olarak da tüm dünyada geçerli olmak üzere uluslararası değerleme standartları oluşturulmuştur.
Artan önemine binaen firma değerlemesi yaklaşımları ve bu yaklaşımların altındaki yöntemler bu süreçte elbette durağan bir seyir seyretmemiştir. Bu uygulamalardan bazılarının zamanla tabiri caiz ise modası geçmiş olsa da, bazıları adeta bir klasik hâline gelmiş ve yıllar geçse de yaygın bir şekilde kullanılagelmiştir. Bu çalışmada ele alınan veri zarflama analizi (VZA) ile firma değerlemesi yöntemi de oldukça yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, genel olarak firma değerleme teorisi ve ayrıca özel olarak VZA ile firma değerlemesi teorisi hakkında bilgiler aktarmak ve akabinde VZA ile firma değerlemesi konusunda uygulamalı örnekler sunarak firma değerleme faaliyetleri ile uğraşan uzmanlara referans bir kaynak sunmaktır.
En doğru firma değerine ulaşma noktasında faydalı olması dileğiyle...
Soner Gökten “Yapılandırılmış finans ana kuruluştaki varlıkların kredi riskini transfer eden, menkul kıymetleştirme ve kredi türevlerini beraberce kullanarak fon temini için hibrit finansal araçlar oluşturan bir sistemdir."
Doç. Dr. Soner GÖKTEN
Yapılandırılmış finans uygulayıcıları bankalar (finansal kuruluşlar), şirketler veya yatırımcılar olabilmektedir. Finansal mühendislik faaliyetleri sonucunda fon talep edenler ve yatırımcılar, geleneksel finansal araçlar ile elde edemedikleri amaçlarına ulaşabilirler. Bu bağlamda yapılandırılmış finansın en az dört temel amacından bahsedilebilir. Bunlar; getiri zenginleştirme, kredi zenginleştirme, özgün ödeme yapısının oluşturulması ve varlık/kaynak yönetimindeki ihtiyaçların karşılanmasıdır.
Bu kitap, yapılandırılmış finans sayesinde söz konusu amaçlara ne şekilde ulaşılabileceğini, finansal kuruluşlar üzerine kurgulanmış modellemelerle ortaya koymaya çalışmaktadır.
Kitabın cevap aradığı diğer bir soru ise şudur: Finansal yenilikçilik her zaman olumlu sonuçlar mı doğurur? Yapılandırılmış finans uygulamaları, 2007 yılının son çeyreğinde ABD'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan finansal krizin nedeni olarak gösterilmiştir. Ortaya çıkan olumsuz etki, küresel seviyede finans piyasalarında hâlen hissedilmektedir. Bu nedenle yapılandırılmış finans uygulamalarının sınırları, ülkeler tarafından net olarak konulmalıdır. Bu bağlamda kitap, bu sınırların ne olması gerektiğini Türkiye özelinde tartışmaktadır.
Bu kitap ileri düzey finans eğitimleri için kaynak olarak kullanılabileceği gibi kitabın özellikle finansal piyasa uygulayıcıları açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. İleri seviye bir uzmanlık olan ve sınırlı sayıda kişiler tarafından çalışılan finansal mühendislik alanıyla ilgili bu kitabın ikinci baskıyı yapıyor olması, Türkiye'de finansal yenilikçiliğe gösterilen ve gittikçe artan ilginin bir sonucu olarak değerlendirilebilecektir.