Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği \ 1-1
Adile Savsar, Arzu Aslan Baslı, Arzu Malak, Asiye Gül, Ayfer Özbaş, Aysel Gürkan, Ayşe Uçak, Ayşegül Yayla, Bedia Güler, Betül Güven, Burcu Totur Dikmen, Cemile Çelebi, Dilek Öztürk, Duygu Soydaş, Ezgi Seyhan Ak, Fatma Balcı, Fatma Cebeci, Filiz Öğce Aktaş, Gönül Yılmaz Dündar, Gülay Altun Uğraş, Gülşah Köse, Gülten Sucu Dağ, H. Banu Katran, Hatice Öner Cengiz, Hatice Saylan, Işıl Işık Andsoy, İkbal Çavdar, Kadriye Aldemir Atmaca, Maide Yeşilyurt, Meryem Yavuz Van Giersbergen, Nermin Ocaktan, Nida Aydın, Nilgün Aksoy, Nuray Akyüz, Nurgül Arpag, Nurhan Bayraktar, Öykü Kara, Özlem Bilik, Özlem Şahin Akboğa, Seher Ünver, Serpil Çağlıyan Payas, Serpil Yüksel, Sibel Yılmaz Şahin, Sinem Geçit, Sonay Göktaş, Şenay Gül, Şenay Karadağ Arlı, Şerife Gözde Tütüncü, Tuğba Çam Yanık, Tülin Yıldız, Türkan Özbayır, Ümmü Yıldız Fındık, Ümran Dal Yılmaz, Yasemin Özhanlı, Yasemin Uslu, Zeynep Karaman Özlü, Zeynep Temiz Ameliyathane Hemşireliği kitabı, 6 kısım altında 39 bölümden oluşmaktadır. Kitap, okuyuculara ameliyathane hemşireliği ile ilgili temel konulardan başlayarak ameliyathane hemşireliğinin gelişimi, ameliyathane hemşireliğinin standartları, ameliyathane hemşireliğinde yetkinlik, ameliyathanede hasta merkezli bakım, kanıta dayalı uygulamalar, ameliyathane ve etik; ameliyathane ortamı ile ilgili olarak ameliyathanenin fiziki yapısı, yönetim ve organizasyonu, merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane temizliği, dezenfeksiyonu ve atık yönetimi, ameliyathanede çevre güvenliği ve akıllı ameliyathane sistemleri; ameliyathanede hasta bakımı ile ilgili olarak ameliyat öncesi hastanın değerlendirilmesi, hasta güvenliği, ameliyat pozisyonları, termoregülasyonun sürdürülmesi, cerrahi alan enfeksiyonlarından korunma, ameliyat kaynaklı basınç yaralanmalarının önlenmesi, kanama kontrolü, doku örneklerinin alınması, saklanması, korunması ve nakli, hastanın anestezi sonrası bakım ünitesine kabul ve taburculuğu; ameliyathane ekibi ile ilgili olarak ameliyathane kıyafetleri ve giyme teknikleri, ameliyat odasının hazırlığı, aseptik teknik uygulamaları, enfekte vakaların yönetimi, ameliyathanede ekip çalışması ve etkili iletişim ile ameliyathanede çalışan güvenliği; ameliyathanede kullanılan ekipman ve malzemeler ile ilgili olarak tıbbi cihazlar, cerrahi enstrümanlar, sarf malzemeler, ilaçlar ve solüsyonlar ile bu ekipman ve malzemelerin dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu; güncel uygulamalar ile ilgili olarak da minimal invaziv cerrahi, robotik cerrahi, gamma knife radyocerrahisi, lazer cerrahisi, nanoteknoloji, hipertermik intraperitoneal kemoterapi ve basınçlı intraperitoneal aerosol kemoterapi alanlarında kanıta dayalı verilere toplu ve kolay erişim olanağı sağlamaktadır.
Ruth C. McGillis BINDLER, Jane W. BALL, Marcia L. LONDON, Michele R. DAVIDSON, Pearson Bu kitap “Clinical Skills Manual for Maternal&Child Nursing Care” kitabının “Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı” ismi ile Türkçeye çevirisi ve uyarlamasıdır. Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanlarında ders kitaplarının yanında klinik uygulama alanlarındaki becerilere rehberlik edecek bir kitaptır. Sizlere sunduğumuz bu kitap zengin görselliği ve adım adım girişimleri, sade ve açıkça ifade etmesi sayesinde hemşirelerin yanı sıra öğrenci hemşirelerin de kolaylıkla anlayabilecekleri özelliktedir.
Kitapta konular kolay anlaşılabilir bir akış düzeninde sunulmuştur. Kitabın giriş bölümü koruyucu yöntemlerle başlamış olup anne sağlığı ile devam etmiş ve çocuk sağlığının tüm alanlarını kapsayacak şekilde sonlandırılmıştır. Kitapta yer alan her bölüm çok sayıda tablo, şekil ve fotoğrafla desteklenmiş, önemli noktalara dikkat çekmek açısından “kutucuklar” oluşturulmuştur. Klinik uygulama becerileri işlem sırasına uygun bir şekilde adım adım yazılmış ve uygulamalar esnasında karşılaşılabilecek her türlü sorun için açıklama yapılmıştır.
Kitabın içeriği; Koruyucu Yöntemler, Kadın Sağlığı ve Doğum Öncesi Bakım, Doğum Eylemi, Doğum Sonu Dönem, Yenidoğan, Bilgilendirilmiş Onam, Pozisyon Verme ve Sabitleme Tedavileri, Transport, Fiziksel Değerlendirme, Örnek Toplama, İlaç Uygulamaları ve İrrigasyon, İntravenöz Girişimler, Ağrının Değerlendirilmesi ve Yönetimi, Nörolojik Değerlendirme ve Bakım, Kardiyorespiratuar Bakım, Beslenme, Boşaltım, Deri ve Kas-İskelet Sistemi Bakımı gibi ana başlıklarla pratikte uygulanan tüm girişimleri kapsamaktadır.
Elinizdeki kitap, alanında uzman akademisyenlerin yoğun çabaları sonucu ortaya çıkmıştır. Kitap, ilgili alanlardaki hemşirelere ve hemşirelik öğrencilerine katkı sağlayacak mükemmel bir referanstır.
Arslan Say, Aysun Badem, Ayşegül Dönmez, Çiler Yeyğel, Demet Çakır, Deniz Akyıldız, Dilek Öcalan, Emine Aksüt Akçay, Filiz Okumuş, Funda Tosun Güleroğlu, Hilal Özbek, İffet Güler Kaya, Müzeyyen Sümer, Nermin Altunbaş, Nurdan Kaya, Özlem Akgün, Serap İncedal Irgat, Serpil Toker, Sinem Ceylan, Vasviye Eroğlu, Yeşim Ceylantekin Her sağlık, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile tamamlanır…
Bu kitap; ülkemizde konuşulması ayıp, günah, paylaşılmaması gereken bir durum olarak görülen cinsel sağlık ve üreme sağlığı için güçlü bir kaynak olacaktır. Çiftler arasında konuşulmayan, gizlenen her sorun, bu sorunların çözümünü ya geciktirir ya da görmezden gelinmesine neden olur. Her sağlıklı insanın, biyopsikososyol olarak tam bir iyilik hâlinde olmasını sağlayan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının danışmanlık yapabilmesi için cinsellikle ilgili tanımlar başta olmak üzere yasal boyut, sağlıklı cinsellik, özellikli gruplarda cinsellik, cinsellikte iletişim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında her yönüyle bilgi sahibi olması gereklidir.
Cinsellik ve üreme sağlığının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bu kitap, özellikle sağlıkla ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yol gösterecek bir ders kitabı olmakla birlikte sağlık çalışanlarına da rehber niteliği taşımaktadır. Ayrıca cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgiye kolaylıkla ulaşmaya imkân sağlayacaktır.
Sevgi ve bilimsellikle büyüttüğümüz kitabın okuyanların kalbinde de sevgi ve bilimi büyütmesi dileğiyle…
Ali Asan, Ali Asan, Ayşe Ender Yumru, Binali Çatak, Can Öner, Ece Büyüksandalyacı Tunç, Emsal Aydın, Evrim Ebru Kovalak, Figen Yanık, Gözde Ede, Hilal Karahan, Hüseyin Çetin, İhsan Topaloğlu, İnci Arıkan, İzzet Çeleğen, Kamile Çetin, Melda Soysal Tomruk, Merlinda Aluş Tokat, Merve Sefa Sayar, Mine Cansu Arslan, Murat Altuntaş, Özlem Karabulutlu, Sevinç Sütlü, Sibel Yorulmaz Göktaş, Ülkü Ayşe Türker Aras, Zehra Yağmur Şahin, Alak Prenatal bakım, antenatal bakım olarak da literatürde yer alan doğum öncesi bakım; anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca düzenli aralıklarla, gerekli muayene ve önerilerde bulunularak eğitimli sağlık personeli tarafından izlenmesidir. Doğum öncesi bakım; annelerin sağlıklı bir gebelik geçirmelerini, sağlıklı bebeklerin doğmasını, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesini amaçlayan birinci basamak ve ikinci basamakta pek çok disiplinin bir arada hizmet sunduğu multidisipliner yaklaşım gerektiren bir süreçtir. Bu kitap, farklı alanlarda çalışan hizmet sunucularının doğum öncesi bakıma multidisipliner bakış açısıyla hazırlanmıştır.
Hatice Yıldız, Nurdan Demirci Bu kitap lisans eğitimi sırasında uygulama yapan öğrenciler ve doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları alanında hizmet veren hemşirelerin, ebelerin kullanımına rehberlik edecek şekilde hazırlanmıştır. Kitapta; kadın sağlığı ile ilgili klinik ve koruyucu hizmetlerdeki çalışma alanlarında öğrenimi kolaylaştırmak üzere obstetri-perinatoloji ve jinekolojik sorunlar/hastalıklarda bakım, uygulama beceri kontrol listeleri-akış şemaları, örnek değerlendirme-izlem formları, vakalar ve hemşirelik tanıları ile ilaç uygulamalarına yer verilmiştir.
Ayça Şolt Kırca, Ayla Korkmaz, Bahtışen Kartal, Candan Ersanlı, Elif Dağlı, Esra Yurtsev, Ezgi Şahin, Fatma Akbulak, Kerime Derya Beydağ, Merve Çoşkun, Nilgül Kurşun, Nuriye Pekcan, Nursel Alp Dal, Özlem Çiçek, Özlem Karabulutlu, Özlem Şahan, Öznur Çetin, Reyhan Aydın, Saadet Yazıcı, Saliha Yurtçiçek Eren, Sebahat Hüseyinoğlu, Seda Serhatlıoğlu, Selma Tepehan Eraslan, Serpil Çetin, Yeliz Doğan Merih İnsan yaşamında ebeveyn olmak, önemli bir yer tutmaktadır. Yeni bir çocuk; beraberinde yeni endişeleri, yeni zorlukları ve yeni stresleri getirdiği gibi yeni duygular, yeni anlayışlar ve yeni sevinçler de getirebilir. Bu değişiklikler ebeveyn için eşsiz bir deneyim olmakla birlikte bazen de zorlayıcı olabilmektedir. Gebelik ve ebeveynliğe geçiş, bebek-ebeveyn ilişkisi ve bebeğin gelişimi için önemli etkileri olan bir uyum dönemidir. Bu geçiş döneminde yeni ebeveynler için ilgili eğitim, bilgi ve tavsiyeler önemlidir. Bu kitapta; gebelik öncesi fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak ebeveyn olmaya hazırlanma, annenin ve babanın gebeliğe psikolojik adaptasyonu, ebeveyn bağlanması, anne ve baba olma süreci ile birlikte gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebe ve ailesinin ebeveynliğe hazırlığı konuları yer almaktadır.
Ebeveynliğe Hazırlık isimli kitap, Türkiye'nin çeşitli şehir ve üniversitelerinden oluşan güçlü yazar kadrosunun yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Kitabın; ilgili alanlardaki ebelere, hemşirelere, ebe ve hemşire adayı öğrencilerin yanı sıra anne ve baba adaylarına, yeni anne ve baba olmuş bireylere rehber ve bilim dünyasına da faydalı olması dileğiyle...
Ali Ayyıldız, Ayşegül Dokutan, Ayşegül Öksüzoğlu, Buğra Keseroğlu, Canan Türkyılmaz, Emre Huri, Engin Doğantekin, Güler Şaşmaz, Hacer Cavidan Gülerman, Mehmet Ezer, Nuray Bozkurt, Özlem Moraloğlu Tekin, Özlem Saylık Uzunlar, Pınar Gülşen Çoban, Şerife Suna Oğuz, Tahsin Batuhan Aydoğan, Tayfun Güngör, Tolga Karakan, Turgay Akgül, Yeksin Helvacıoğlu Karataş Öğrenciler ve klinisyenler için hazırlanan Genital Mikrobiyota ve Fertilite kitabı, erkek ve kadınlarda genel sistem mikrobiyotasını hem ürolojik hem de jinekolojik yaklaşımla ele alan ilk medikal eserdir.
Bu kitabın bir amacı da fertilizasyon alanında çalışmalar yapan ve bu konuya ilgi duyan profesyonelleri mikrobiyota gerçeği ile tanıştırmak, aynı zamanda mikrobiyotaya ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yapan bilim insanlarının da fertilite alanına ilgi duymalarını sağlamaktır. Bu bağlamda kitap, güncel literatür verileri içermektedir.
Ayşegül Öztürk Birge, Fatma Hastaoğlu, Fatma Özkan Tuncay, Mehmet Ali Kurçer, Pelin Çelik, Tülay Kars Fertelli, Türkan Çalışkan, Ufuk Demirel, Zeynep Erdoğan Kronik hastalıklar, uzun süreli tedavi, yakın izlem ve bakım gerektiren, fizyolojik ve psikolojik fonksiyonlarda gerilemeye neden olan, uzun süreli sorunlardır. Sağlık bakım maliyetini artırdığı gibi bireylerin yaşam kalitesi üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Sistemlere göre en sık karşılaşılan kronik hastalıkların kapsamlı değerlendirmelerinin yapıldığı bu kitap, özellikle üniversitelerin ara insan gücü yetiştirmesi için açılan ön lisans programları öğrencilerinin hastalık bilgisi ve kronik hastalıklar bilgi düzeylerini artırmaya yönelik hazırlanmış ve alanda ilgi duyan tüm öğrenci ve hocalara rehberlik etmesi amaçlanmıştır.
Beytullah Kenar Hastalıklarla mücadelenin temelini teşhis oluşturmaktadır. Teşhisin de temelini usulüne göre alınmış, muhafaza edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmiş numuneler oluşturmaktadır.
Bazılarının öldürücü olduğu bilinen zoonozların varlığında hastalıkları doğru teşhis etmenin önemi ortaya çıkmaktadır.
Veteriner Hekimler önce kendi sağlıklarını koruyabilmek için bilimsel olarak hastalıkları teşhis edebilmeye gereken önemi göstermelidir.
Birçok hastalık konusunda son derece geniş kaynak taraması yapılarak hazırlanan kitap, Veteriner Hekimin hizmetlerinin etkinleşmesine katkı sağlayacak özelliktedir.
Ayrıca kitabın; hastalıkları teşhis ve mikrobiyoloji alanında çalışanlara, çalışmalarında kolaylık sağlaması için laboratuvar el kitabı olması hedeflenmiştir.
"Teşhis, tedavinin yarısıdır." ve "Bir gram koruma bir kilogram tedaviden daha iyidir." prensipleriyle hazırlanmıştır.

Kullanıcılarına faydalı olması umuduyla…
Ayla Dikmen, Ayşe Karadaş, Ayşegül Oksay Şahin, Berna Köktürk Dalcalı, Dilek Karaman, Dilek Yılmaz, Eda Ergin, Ela Yılmaz Coşkun, Elif Günay İsmailoğlu, Meryem Türkan, Özlem Doğu, Pelin Karaçay, Pınar Doğan, Serap Kaynak, Sevil Masat Harbali, Songül Duran, Sümeyye Arslan, Şahizer Eraydın, ŞenayTakmak, Şengül Üzen Cura, Zeliha Koç Hemşireliğe Giriş kitabı, hemşirelik öğrencileri için tasarlanmıştır. Kitap, hem hemşireliğin tarihi hem de günümüze ışık tutarak öğrencilerin profesyonel hemşireliğe hazırlanmalarına yardımcı olacak önemli bir kaynak niteliğindedir.
Kitap, hemşireliğin tarihsel gelişiminden başlayarak hemşirelikte temel kavramlar, hemşirelik felsefesi, değerler ve inançlar, hemşireliğin çağdaş rolleri, kuram ve modeller, hemşirenin görev, yetki, sorumlulukları, kanıta dayalı uygulamalar gibi birçok konuyu ele alan yol gösterici bir rehberdir.
Lippincott Williams - Author Wilkins Bu kitap, bireyselleştirilmiş bakımın çerçevesini çizen bakım planını hazırlamada rehber niteliğindedir. İçerikte; hemşirelik sürecinin bütün basamaklarının yanı sıra spesifik hemşirelik tanılarının tıbbi-cerrahi, psikiyatrik, maternal-neonatal ve pediatrik tıbbi tanılarla nasıl ilişkilendirildiğine yer verilmiştir. Temel bilgilere dikkat çekmek için çarpıcı ifadeler kullanılmıştır. Yapım aşamasında başlığı, örnek kavram haritaları ve bakım planı bileşenlerine ek olarak, spesifik ve bireyselleştirilmiş bakım planı yapmak için ipuçları verir. Kanıtları değerlendirme başlığı, örnek bakım planlarında kullanılan bakım standartları üzerine temellendirilmiş en güncel kanıtları içerir. Eğitici en iyisini bilir başlığı, içeriği nasıl uygulayacağınızı anlamanızda size yardımcı olmak için eğitici Joy'un önemli hatırlatıcı notlarını içerir. Kolay hatırlamanızı sağlayacak akrostij başlığı, temel kavram ve içerikleri hatırlamanıza yardımcı olacak hatırlatıcı ipuçlarını içerir. Gerek hemşirelik öğrencilerinin gerekse hemşirelerin kolaylıkla bakım planı geliştirebilmeleri bu kitapta amaçlanmıştır.
Afife Yurttaş, Arzu Karabağ Aydın, Asena Köse, Ayla Ünsal, Bahar Çiftçi, Eda Ay, Emrah Ay, Esin Kavuran, Gülay İpek Çoban, Gülşen Eryılmaz, Hasret Yalçınöz Baysal, Hatice Polat, Mehtap Kavurmacı, Neziha Karabulut, Reva Balcı Akpınar, Sonay Bilgin, Yasemin Erden Ömrünü mesleğine adamış, hayalleri, idealleri peşinden koşan, lider ruhlu tüm hemşirelere ithafen…

“Hemşirelik Üzerine Notlar: Hemşirelik Nedir ve Ne Değildir?” İlk olarak 1859’da Florence Nightingale tarafından kaleme alınıp yayınlanan bir kitaptır. Florence Nightingale, bu kitabın, kişinin kendi kendine hemşire olmayı öğreten bir rehber değil başkalarına bakım verirken yardımcı bir kaynak olması gerektiğini vurgulamıştır. Nightingale, dönemin en önemli sağlık sorunlarına hemşirelik bakım yaklaşımlarını ele aldığı kitabında, özellikle çevre hijyeni ve temizlik kurallarına dikkati çekerek hemşirelik için değerli ipuçlarına değinmiştir. Bu sorunların bazıları günümüzde bile hâlâ tam olarak giderilememişken bir buçuk asır önce Nightingale'in ele alması onun ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunun kanıtıdır.
Zamanın Nightingale Hemşirelik Okulu Yöneticisi Joan Quixley, kitabın 1974 yılı baskısına yazdığı ön sözde “İlk yayınlanmasından bu yana geçen zamana rağmen kitap hemşirelik alanındaki modern tutumlar ve becerilere yaptığı vurgular ile insanı hayrete düşürüyor.” diye belirtmiştir. Asırlık kitabın çevirisini yaptığımız ekipteki değerli hocalarımızla bugün benzer yorumları yapmış olmamız bizim için daha da hayret verici oldu. Kitap, 19. yüzyılın ortalarındaki yoksulluk, ihmal, cehalet ve ön yargıya; hemşirelik, hemşireler ve hastaya ilişkin çağdaş görüşlere yer veren bir meydan okumaydı. Günümüz hemşireliğinin yaşadığı sorunları düşünerek geçmişte yaşanan o imkânsızlıklar içinde bile bu meydan okuyuşun meslektaşlarımıza ilham vermesini ümit ediyoruz.
Jeremy JOLLEY, Pearson Araştırma anlaşılması zor bir konu olarak görünebilir. Ancak bu kitabın özünde araştırmanın esasen basit bir aktivite olduğu, öğrenciler tarafından bu konunun esaslarının anlaşılır olduğu yatmaktadır. Her bölüm okuyucuya araştırmanın “gizemli” yanlarını keşfetmeleri için rehberlik etmekte ve sağlık bakımında araştırmanın temel bir faaliyet olduğunu gösterir.
Bu kitap araştırmada yeni olan hemşirelik ve sağlık bakımı öğrencileri ile sağlık bakımı profesyonelleri için tasarlanmıştır. Araştırma öğrencilere günlük yaşamlarındaki aktivitelerinden tanıdık örneklerle gösterilmekte, bu da kanıta dayalı uygulama ve araştırmaya başlamaları için özgüven sağlamaktadır.
En son kaynaklar ve çalışmalarla güncellenmiş olan bu kitap;
Nicel ve nitel araştırma tasarımı tiplerini tanımlayarak, bu araştırma tasarımlarının nasıl yapıldığını açıklar.
Araştırma ile ilgili terminolojiyi açıklamaya yönelik kapsamlı bir nicel ve nitel terimler sözlüğü içerir.
Her bir istatistiksel prosedürü açıklamaya yönelik ek bilgiler sunar.
Literatürün nasıl bulunacağını ve nasıl anlamlandırılacağını açıklar.
Kanıta dayalı uygulamayı tanımlayarak, kanıta dayalı uygulama ve araştırma arasındaki ilişkiyi gösterir.
Araştırma ve kanıta dayalı uygulamayla ilgili iyi bir makale yazabilmenin ipuçlarını verir.
Saliha Koç Aslan - Patty Wooten - Refika Yazgaç Meslek yaşantımın ilk yıllarında çocuklarla daha yakın çalışıyordum; çocuk hastaların, çoğu zaman yetişkinden daha dayanıklı ve güçlü olduklarına şahit olmuşumdur. Hasta çocuklarla iletişim kurarken, en ufak bir oyun, bir tebessüm ve yakınlığın çocuğa hastalığını unutturduğunu bire bir yaşadım; minikler iki dakika içinde hastalıklarını unutup birdenbire hastadan çocuğa -yani kendilerine- dönerler, bana kalırsa bunu sağlayan çocukların biz yetişkinlerden farklı olarak o anı yaşamalarıdır.
Mizah ve gülmeyi neden tercih ettiğimize bir bakalım. Duygularımızın bir dışavurumu olan gülme ve ağlamanın, her birimiz için nedenleri değişse de vücudumuzda yarattıkları etki aynıdır. Her ikisi de vücudumuzda dışavurum ve boşalmaya bağlı rahatlama etkisi yaratır. Yunanlılar ağlama ve gülme ile oluşan gözyaşlarının vücutta duygusal anlamda temizleyici etkisi olduğuna inandıkları için hastalara trajedi ve komedi oyunları seyredecekleri hastane tapınakları kurarlardı. Bugün bu hastanelerin kalıntıları Delphi’de ziyaret edilebilir.
Eski Ahit’te (Tevrat) “Şen bir kalp ilaç gibi iyileştirir.” denmektedir. Tevrat’ın gelişinden 200 yıl sonra günümüzde; bu sözü kanıtlayan bilimsel veriler elde edilmiş ve hastanelerde acı veren uygulamaların hafızada kalması yerine gülme terapileri ile olumlu hafızalar yaratma çalışmaları başlamıştır. Amaç sadece olumlu hafıza yaratmak değil aynı zamanda iyileşme sürecini de desteklemektir.
Yine muhteşem bir his var içimde, makyaj yaparken şeker olarak konuşmaya başladım. Çok heyecan verici bir duygu, daha pudrayı sürerken başka bir kişiliğe bürünüyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Çok anlaşılamadı çevremiz tarafından hastane palyaçoluğu, ancak yavaş yavaş bunu başaracağımızı düşünüyorum.
Arzu Bostancı Durmuş, Ayşe Ayvacı, Çağanay Soysal, Çiğdem Canatan Gençer, Dilek Ergin, Dilek Menekşe Beşer, Eda Adeviye Şahin, Fatma Doğa Öcal, Gökçe Gökkaya, Hacer Duygu Yeşilkayalı, Hakan Arslan, Hande Esra Koca, Hanifi Şahin, Işılay Ece Sapmaz, İpen İlknur Ünlü, İsmail Burak, Mehmet Alican Sapmaz, Mehmet Alican Sapmaz, Mehmet Taşar, Murat Cansever, Nefise Bayındır, Nur Dikmen, Oğuz Özdemir, Osman Aşıcıoğlu, Sezin Oral Yıldız, Sinem Ayşe Duru Çöteli Özel bir alan olan kadın hastalıkları ve doğum alanı uygulamalarında sağlık profesyonelleri ile hasta iletişimi oldukça önemlidir. Kadın Doğumda İletişim adlı kitabımız, kadın doğum hastaları ile çalışacak profesyoneller için yararlı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.
Kitap; Gebelerle İletişim, Lohusa İle İletişim, Preoperatif Hasta ve Hasta Yakınlarıyla İletişim, Postpartum Depresyon ve İletişim, Riskli Gebelikli Hastalarla İletişim, Tekrarlayan Düşükleri Olan Hastalarla İletişim, İstenmeyen Gebeliklerde İletişimin Önemi Menopozlu Hastalarda İletişim, Jinekolojik Onkolojide Hastayla İletişim, Pandeminin Sağlık Hizmetlerine Ulaşımına Etkisi ve Tele-tıp, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınları İle Hemşireler Arasındaki İletişim, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınları İle Hemşireler Arasındaki İletişim, Cinsel İstismar Mağduru Adolesan Gebelerle Mesleki İletişim, Cinsel Yolla Bulaşıcı Hastalıklarda İletişim, Cinsel Yolla Bulaşıcı Hastalıklarda İletişim, Endometriozisli Hastalarla İletişim, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerinde Aydınlatılmış Onam Süreci, Gebelik ve Doğum Komplikasyonlarında Kadınlar ve Aileleri İle İletişim, Polikistik Over Sendromlu Hastalarla İletişim, İnfertil Çiftler İle İletişim, Göçmen Kadın Sağlığında Kültürlerarası İletişimin Önemi başlıklarını taşıyan 21 bölümden oluşmaktadır. Bölümler ayrıntılı ve akıcı bir dille işlenmiş, güncel kaynaklar kullanılmıştır. Kadın Doğumda İletişim adlı kitabın; tüm sağlık profesyonelleri, eğitimciler, öğrenciler ve ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynak kitap olmasını diliyoruz.
Abdülkerim Alpınar, Arzu Razak Özdinçler, Aslı Ural, Aysel Karaca, Ayşe Metin, Ayşe Nur Yılmaz, Ayşe Ünal, Bengü Aksoy, Burcu Avcıbay Vurgeç, Burçin Özyürek, Cansu Mine Aydın, Damla Korkmaz Dayıcan, Derya Yüksel Koçak, Didem Kaya, Dilek Bilgiç, Duygu Yıldırım, Ebru Gözüyeşil, Emine İlkin Aydın, Emine Koç, Esra Akın, Evrim Bayraktar, Ezgi Ertal, Fatma Aslan Demirtaş, Fatma Çelik, Feyza Nazik, Filiz Altuğ, Gülay Rathfisch, Halime Esra Meram, Hilal Özbek, Hümeyra Tülek Deniz, İlkay Boz, İlksen Orhan, Mehmet Gürkan Gürok, Melike Şare Bulut, Merlinda Aluş Tokat, Murad Atmaca, Mükerrem Başli, Mürüvvet Başer, Nazlı Baltacı, Nevin Şahin, Nurdan Aymelek Çakıl, Nurdan Kaya Yılmaz, Nülüfer Erbil, Özen Kulakaç, Özge Palancı Ay, Özlem Akın, Özlem Doğan Yüksekol, Özlem Kaplan, Özlem Karabulutlu, Rabia Atilla, Rabiye Erenoğlu, Reyyan Gürel, Rukiye Höbek Akarsu, Semiha Dertli, Sevcan Özöztürk, Sevde Kahraman, Songül Aktaş, Sümeyye Altıparmak, Sümeyye Bal, Şafak Yiğit, Şule Gökyıldız Sürücü, Tülay Bülbül, Uğur Cavlak, Ulviye Günay, Yurdagül Yağmur, Zeynep Hoşbay Son yıllarda kullanımı daha da artan geleneksel, alternatif, tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar yani genel anlamıyla bütünleşik (integrative) uygulamalar, kadın sağlığında önemli bir yer bulmuştur. Kadın sağlığının çeşitli alanlarında koruyucu, önleyici, iyileştirici ve rehabilite edici nitelik taşıyan bütünleşik uygulamaların çoğu, bakımın doğası içindedir. Geleneksel tıbbi yaklaşımların yanı sıra kullanılabilecek olan bu uygulamalar; kadının zihin-beden-ruh sağlığı bütünlüğünü sağlamanın da ötesinde bireysel, hümanist, etik ve kanıta dayalı bir bakım anlayışı sunmaktadır. Hemşireler, ebeler, hekimler, diyetisyenler, fizyoterapistler, eczacılar gibi birçok sağlık profesyoneli bu uygulamalarda rol alabilmektedir.
Kitap, "bütünleşik uygulamalara ilişkin genel bilgiler"in yanı sıra kadın sağlığını iyileştirmede kullanılan "Zihin-Beden Temelli Uygulamalar, Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar, Enerji Temelli Uygulamalar, Biyolojik Temelli Uygulamalar, Geleneksel Sağlık Sistemleri / Alternatif Tıbbi Sistemler ve Diğer Uygulamalar" gibi bütünleşik uygulamalar şeklinde 7 bölüm içerisinde 49 uygulamayı içermektedir. Bu geniş kapsamlı, güncel kanıtlar ışığında özgün nitelikteki eser, farklı kurumlardan ve sağlık profesyonellerinden 65 yazarın katkısıyla hazırlanmıştır.
Kitabın kadın sağlığına, hemşirelere, ebelere ve diğer sağlık profesyonellerine, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim süreçlerine ve bilimsel araştırmalara katkı sunması dileğiyle…
Nuriye Büyükkayacı Duman Kadın ve çocuk nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısından fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde kadın sağlığındaki iyileşmenin, toplumun sağlığının iyileştirilmesinde önemli bir belirleyici unsur olduğu söylenebilir. Ancak Küresel ve Türkiye özelindeki veriler günümüzde hala Tüm Dünyada kadın sağlığının arzu edilen düzeyde olmadığını göstermektedir.
Kadınların özellikle üreme çağında gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde erkeklere kıyasla daha fazla üreme sağlığı sorunu yaşadığı ve yaşam boyu üremeye bağlı hastalık yükünün üç kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Günümüzde karşılanmamış aile planlaması gereksinimi, adolesan gebelikler, dismenore, HIV/AIDS, abortus, sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, serviks kanseri, vajina-vulva kanseri, uterus kanseri, over kanseri, meme kanseri kadınlarda sık rastlanılan üreme sağlığı sorunları olarak görülmektedir. Sağlıklı İnsanlar 2030 raporuna göre (Healty People 2030) kadın sağlığını erkeklere göre çeşitli sebeplerle daha fazla etkileyen faktörlerin eşitlikçi bakış açısıyla giderilmesi, sağlık taramalarının ulaşılabilir olması, üreme sağlığı sorunlarının belirlenerek uygun tedaviye hızlı bir şekilde erişimlerinin sağlanmasına dikkat çekilmiştir. Bu durum uzmanlaşmış sağlık hizmeti sunucusu ihtiyacına ve literatür gereksinimine de işaret etmektedir.
Ulusal literatür incelendiğinde Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Hastalıkları ve Doğuma ilişkin sınırlı sayıda kaynak kitap olduğu görülmektedir. Hemşirelik lisans programlarında mesleki ders olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ders içeriğinde temel konuların yanı sıra holistik bakış açısıyla kadın sağlığını etkileyebilen sosyokültürel unsurları inceleyen konulara da yer verilmektedir. Toplamda 48 bölümden oluşan bu dev referans kaynağın içeriği bu husus göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Kitapta yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Sağlığına Etkileri, Kadına Yönelik Şiddet, Pandemi ve Afetlerde Kadın Sağlığı,
İklim Değişikliğinin Kadın Sağlığına Etkileri” gibi konu başlıkları buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca ulusal literatürdeki kitapların içeriğinden farklı olarak bu kitapta lisansüstü eğitim müfredat içeriğinde işlenen bazı konu başlıklarına da kanıta dayalı uygulamalar ışığında yer verilmiştir. Kitapta yer alan “Prekonsepsiyonel Bakım ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Dünyada ve Türkiye’de Doğuma Hazırlık Felsefeleri, Doğum Eyleminin Birinci, İkinci ve Üçüncü Evresinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Kanıta Dayalı Uygulamalar Işığında Postpartum Erken Taburculuk ve Evde Bakım, Doğum Sonu Dönem ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Doğum Sonrası Dönemde Sağlıklı Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Ağırlık Değişimi, Adolesanlarda Sık Görülen Üreme Sağlığı Sorunları, Klimakterik Dönem Kadın Sağlığı Sorunları ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Yaşlılık Dönemi Kadın Sağlığı Sorunları ve Kanıta Dayalı Uygulamalar “gibi konu başlıkları buna örnek olarak verilebilir.
Servin Yeşil Günal Bilimin bu kadar hızlı gelişmesi ve hızlı bilgi akışı, tıbbi terimlerin doğru ve yerinde kullanılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Bu kitapla, terimlerin daha kolay kavranabilmesi, akılda daha kalıcı olabilmesi ve daha etkili öğrenilmesi hedeflenmiştir. Özellikle kendi kendine çalışmak isteyen tıp, hemşirelik ve sağlık meslek yüksek okul öğrencileri için bir başucu kitabıdır.
Bu kitapta; tıbbi kelime oluşturma teknikleri, vücut yapısı, hastalıklarla ilgili genel terimler, tanı yolları, kullanılan ilaçlar, her bir vücut sisteminin tanımı, anatomik ve fizyolojik terimleri, o sistemle ilgili kök, son ve ön eklerle yapılmış örnek terimleri, ilgili uzmanlık dalları, o sistemin hastalıkları, tanı ve tedavi ile ilgili terimlerine yer verilmiştir. Terimlerin daha iyi analiz edilebilmesi için cümle sonunda birçok terimin, varsa, kök ya da eki parçalanmış olarak verilmiş, hemen yanında gerçek anlamlarıyla ya da ilk kullanım biçimiyle birlikte not edilmiştir. Ayrıca her sistemin sonunda, konunun daha iyi algılanabilmesi için o konu ile ilgili kendinizi sınayabileceğiniz “konu çalışmaları” adı altında küçük sınavlara ve ardından soruların yanıtlarına yer verilmiştir.
Carol J. Green Maternal ve Yenidoğan Bakım Planları; gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ve kadın hayatında yer alan özel durumlara ve değişimlere ilişkin hem lisans hem lisansüstü eğitimde yararlanılabilecek önemli bir referans kaynak kitabıdır. Klinik ve akademik ortamda çalışan ebeler, hemşireler ve bu alanlarda eğitim alan öğrenciler tarafından klinikte hasta-bakım uygulamalarında kullanılabilecek standart ve bireysel bakım planlarını içermektedir. Ayrıca, gebelerin ve annelerin de gebelik, doğum ve doğum sonu dönem ile ilgili risk faktörlerini, kadınların sıklıkla karşılaştıkları sağlık sorunlarına yönelik alabilecekleri önlemleri içeren çözüm önerileri sunmaktadır.
Aynı zamanda bu kitap, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik sürecini kullanmayı öğrenmelerine ve psikomotor becerilerini geliştirmelerine de katkıda bulunacaktır.
Burcu Dişli Oktar, Büşra Yılmaz, Canay Çakır, Çiğdem Bilge, Duygu Dişli Çetinçay, Elif Balkan, Fatma Keskin Töre, Gizem Çevik, Gülsen M. Altan Denizer, Güzin Ünlü Suvari, İlayda Sel, Kübra Söğüt, Mehtap Gümüşay, Meltem Mecdi Kaydırak, Merve Şen, Nevin Hotun Şahin, Nihal Avcı Başboğa, Nilgül Kurşun, Nurdilan Şener Çetin, Selinay Aktaş Demir, Yasemin Çavuş Solmaz, Zehra Acar Kadın yaşam evrelerinden olan menopoz sonrası dönem, kadın sağlığı hemşireliğinin özel ve önemli bir uzmanlık alanıdır. Kelime anlamı son âdet olan menopoz, her ne kadar doğal bir dönem kabul edilse de yaş ve gelişimsel değişikliklerle eş zamanlı, biyopsikososyal ve kültürel süreç içinde gerçekleşmektedir. Bu değişimler beraberinde yaşanan yakınmalar, kadının fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal hayatını etkilemektedir. Bu nedenle genel sağlık durumu ve menopozal dönemlerin izlenmesi, menopozal yakınmaların belirlenmesi, yaşam biçimi davranışlarının düzenlenmesi ve olası kronik hastalık ve kanser için risk faktörlerinin erken tanı ve tarama programlarına dâhil edildiği bakım, destek ve tedavi yaklaşımları, kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.Güncel tıbbi veriler ışığında kadının bireyselleştirilmiş bakım süreci, menopozal gereksinimlerinin belirlenmesi ve sonrasında sunulan nitelikli hemşirelik bakım desteği ile kadının yaşam kalitesinin ve kişisel ve toplumsal üretkenliğinin sürmesini destekler.
Menopoza ilişkin temel ve güncel bilgilerin yanı sıra orijinal bakım algoritmaları da içeren bu kitabımız, hem sağlık bakımı sunucuları hem de öğrenciler için önemli bir kaynak olacaktır.
Ayla Kanbur, Ayten Dinç, Benay Oğuz, Esra Bayram, Esra Bozhan Tayhan, Esra Çevik, Esra Karataş Okyay, Güleser Ada, Hanife Nurseven Şimşek, Hanifî Dülger, Hatice Gürgen Şimşek, Hülya Demirci, Hülya Türkmen, Merve Çakıl, Nurcan Çelik Odabaşı, Nursen Bolsoy, Pelin Başkurt, Pelin Palas Karaca, Remziye Gültepe, Seçil Köken Durgun, Selda İldan Çalım, Selma Şen, Seval Cambaz Ulaş, Şule Gökyıldız, Yeliz Çakır Koçak, Yeliz Çakır Koçak, Yonca Çiçek Okuyan Fizyolojik bir süreç olan gebelik dönemi, kadın yaşamında bedensel, emosyonel ve sosyal değişikliklerin yaşandığı doğal ve karmaşık bir dönemdir. Bu değişimler göz önünde bulundurularak gebelik bakımının bütüncül bir yaklaşımla verilmesi büyük bir öneme sahiptir. Kadın ve erkeğin üreme sistemi anatomisini ve fizyolojisini, gebeliğin oluşumunu, fetüsün fizyolojisini bilmek, gebenin prenatal dönemde yaşadığı metabolik, sistemik ve psikolojik değişimlerin farkında olmak, riskleri erken saptayabilmek gebelik bakımının temelini oluşturmaktadır.
Bu kitap, gebelik bakımının sağlanması ve gebenin sağlığının geliştirilmesinde öğrenci ebeler ve hemşirelere, klinik ve sahada çalışan meslektaşlarımıza yol gösterici bir kaynak özelliği taşımaktadır. Klinik uzmanlar ve deneyimli akademisyenler tarafından oluşturulan bu kaynak, güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmış ve görsellerle desteklenerek sunulmuştur.
Arzu Kul Uçtu, Aylin Ata, Ayşe Çataloluk, Ayşegül Durmaz, Ayşegül Kılıçlı, Ayşegül Şimşek, Ayşegül Unutkan, Burcu Tuncer Yılmaz, Deniz Yiğit, Dilek Şayık, E bru Ertaş, Elif Dağlı, Emel Elem, Emel Salcan, Emine Bakır, Emine Karacan, Engin Turhan, Esra Nur Kabakcı, Elif Dağlı, Fatma Deniz Sayıner, Feride Çevik, Feyza Aktaş Reyhan, Havva Yeşildere Sağlam, İmran Boylu Gülek, Merve Çakırlı, Nilüfer Topkara, Nurgül Şimal Yavuz, Nebahat Özerdoğan, Nilüfer Topkara, Özgür Alparslan, Özlem Mumcu, R esmiye Kaya Odabaş, Sercan Mansuroğlu, Suzi Özdemir, Şerife İrem Döner, Yasemin Başkaya, Yasemin Erkal Aksoy, Yasemin Sökmen “Postpartum Dönem Sorunlarına Vakalar ve Hikâyeleştirme Tekniği ile Yaklaşım” kitabı, kadınlar için önemli biyopsikososyal değişimlerin yaşandığı postpartum dönemde karşımıza çıkabilecek sorunları içeren olgu sunumlarını içermektedir. Kitapta her bir postpartum dönem sorunu, son yıllarda popüler olan hikâyeleştirme tekniği ile ele alınmaktadır. Bu öğretim yöntemi sayesinde konuların ilgi uyandırması ve bilgilerin somutlaştırılarak kalıcılığının artması hedeflenmektedir. Kitabın; ebeler başta olmak üzere postpartum bakım hizmeti sağlayıcılara, akademisyenlere ve öğrencilere, postpartum dönem sorunlarının önlenmesi ve giderilmesindeki bilgi ve becerilerini güçlendirmeye katkı sunmasını dileriz.
Jane Wills Sağlığın Geliştirilmesinde Temel İlkeler kitabı, hemşireler için toplum sağlığının geliştirilmesine dair kapsamlı bir içerik sunmaktadır. Bireylerin sağlık ve iyilik halini koruyup geliştirmek, hemşirelik rolünün önemli bir parçasıdır. Bu kullanıcı dostu kitap; pratik örnekler, etkinlikler ve tartışma noktaları ile sağlığın geliştirilmesinin temellerini okuyucu ile tartışır. Okuyucuları; kendi bilgilerini gözden geçirmeye, sağlığın geliştirilmesinde yer alan temel ilkeleri tartışmaya, bu konudaki bilgi ve becerilerini uygulamaya teşvik eder.
Ayça Şolt Kırca, Ayfer Eser, Ayşegül Şimşek, Elif Dağlı, Ezgi Şahin, Fatma Akbulak, Gülay Rathfisch, Halime Aydemir, Hatice Acar Bektaş, Neriman Güdücü, Nurdilan Şener, Reyhan Aydın Doğan, Rojjin Mamuk, Saadet Yazıcı, Sebahat Hüseyinoğlu, Seçil Hür, Sefa Karaman, Serap Öztürk Altınayak, Sevda Korkut Öksüz, Suzi Özdemir, Tuba Kızılkaya, Yasemin Aydın Kartal Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de “tamamlayıcı tıp uygulamaları” ve bu alanda yapılan çalışmalar hızla artmaktadır.
Sağlık alanında hizmet sunan ve bakımdan sorumlu olan meslektaşlarımızın çok önemli sorumlulukları vardır. Meslektaşlarımızdan; bakım verirken bilimsel kanıtları kullanmaları, güncel bilgileri takip etmeleri ve yapacakları çalışma sonuçlarını bakıma aktarmaları beklenmektedir.
Bu sorumlulukların bilincinde olan meslektaşlarımız yeni kanıtlar elde etmek için tamamlayıcı tıp uygulamaları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapmakta ve mesleklerinin veri tabanlarının gelişmesine katkı sağlamaktadırlar.
Ancak tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda yapılmış yasal düzenlemeler, bu alanda yapacağımız çalışmaların izinleri konusunda zorlanmamıza neden olmaktadır. Sağlık alanında yeri ve önemi çok iyi bilinen tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda meslektaşlarımızın çalışmalarına dikkat çekmek, aynı zamanda yapacaklarına ışık tutmak amacıyla bu kitabı oluşturmak istedik.
Okurlarına ve alan yazına faydalı olması dileğiyle…
Ayşegül Bayramoğlu, Ayşegül Savci, Ayşegül Unutkan, Bahar Çelik, Burcu Yüksel, Büşra Arık, Çiğdem Ökten, Deniz Akkaya, Derya Şayır, Didem Çevik, Dilek Doruk Kondakcı, Emel Cihan, Emel Elem, Emel Sezici, Emine Güdek Seferoğlu, Esra Karabulut, Figen Vural, Güller Şahin, Halime Uğur, Havva Gezgin Yazıcı, İmran Boylu Gülek, Kevser Karacabay, Lütfiye Akkurt, Melike Ertem, Mustafa Karataş, Nalan Bostan Akmeşe, Nigar Çelik, Sercan Mansuroğlu, Sevinç Tüysüz, Sultan Güçlü, Veli Şahnalı İletişim, her türlü insan ilişkisinin kalbinde yer alan, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her birey onur ve saygı ile muamele görmeyi hak etmektedir. Bu gerçekten hareketle ortaya çıkan terapötik iletişim, sağlık hizmetlerinin sunum/kalitesini yükseltmede ve hasta/danışan memnuniyetini artırmada kullanılabilecek kişisel alan, mahremiyet, gizlilik ve güven ortamının sağlandığı, bilginin şefkatle buluştuğu, etkili ve empatik bir iletişim yöntemidir. Sağlık profesyonellerinin hasta/danışanlarını değerlendirirken hasta/danışan ve yakınları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmeleri; iletişim kurdukları bireylerin de kendilerine ait değerleri ve duyguları olan birer insan olduğunun farkına varabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu kitap, sağlık profesyonellerinin ve geleceğin sağlık çalışanları olan öğrencilerin hasta/danışanlarına bütüncül bakış açısı ile yaklaşarak terapötik iletişim becerilerini geliştirmeleri için rehber olacaktır.
Birgül Yabana Kiremit, Celal Katı, Elif Dikmetaş Yardan, Ferdane Betül Bölükbaşı, Gizem Zevde Aydın, Hüsniye Aşık, Nurcan Coşkun Us, Türker Yardan, Umut Beylik Sağlık, en fazla önem verilen konulardan biridir. Sağlığın olduğu yerde de tıbbi terminoloji önem kazanır. Tıbbi terminoloji, tüm sağlık çalışanlarının ortak dilidir. Kitapta öncelikle giriş, kökler, ön ekler ve son ekler olarak tıbbi terimlere yer verilmiştir. Diğer bölümlerin içeriğinde, anatomik terimler, tanısal terimler, semptomlarla ilgili terimler, cerrahi ve girişimsel işlemler ile ilgili terimlere yer verilmiştir. Tıbbi terimlerin öğrenilmesinin daha kolay hâle gelmesi amacıyla kitap bölümleri içine çözümleri ile birlikte kelime avı ve çengel bulmaca yerleştirilmiştir. Kitapta, sırasıyla hareket, kardiyovasküler, solunum, sinir, endokrin ve sindirim sistemleri terimlerine, kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimlere, üriner sistemi terimlerine, deri, göz ve kulağa ilişkin terimler ile onkoloji ile ilgili terimlere yer verilmiştir. Bu kitap, sağlık hizmetlerinde rol alan çalışanlar ve öğrenciler için faydalı bir kaynaktır.
Ali Sami Gürbüz, Emel Ebru Özçimen Kadın hastalıkları ve doğum alanında okuyucuların günlük pratiklerinde, sınavlarda yararlanabileceği, bilgi kirliliğinden uzak, en son yapılan çalışmalarla desteklenen bilgilerle donatılmış bir kitap yazma projesinden yola çıkarak siz okuyucularımıza sunduğumuz kitabımız; alanında uzman hocalarımızın titiz ve özverili çalışması ile tamamlanmıştır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünün klasikleşmiş kitaplarını hep okuduk, okumaya da devam edeceğiz, size de okumanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Buradaki amaç, öğrencilik ve asistanlık döneminde pratikte karşılaştığımız soruların cevabını içeren aynı zamanda da kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yeni başlayan arkadaşlarımıza temel bilgileri verebilen bir kitap hazırlamaktı. Kitabımızın, bir hekim olarak girilen en büyük sınavda yani hasta başında verilen sınavda siz değerli hekimlere faydalı olması dileğiyle…
Peggy Stanfield, Nanna Cross, Y.H. Hui Bu kitap, başta tıp öğrencileri olmak üzere sağlık alanında eğitim alan tüm öğrencilere hitap eden bir eserdir. Tıbbi terminolojinin temel prensiplerini ihtiva etmektedir. İçerdiği bilgiler sade, kullanışlı ve günlük pratiğe uygundur. Her bölüm sonunda yer alan alıştırmalar sayesinde öğrenilen bilgilerin pratikte kullanımı sağlanmakta böylece işlenen ders pekiştirilmektedir. Tablolar ve renkli resimler ile metnin anlaşılırlığı artırılmaya çalışılmıştır. Öğretim elemanları tarafından ders kitabı olarak müfredata dâhil edilmesi gereken bir eser olduğu kanaatindeyim. Ayrıca pratik yapmak ve kendini geliştirmek isteyen her sağlık çalışanı veya öğrencisinin ders dışında da eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum.
Tüm sağlık emekçilerine ve geleceğin sağlık emekçilerine, geleceğimiz olan kıymetli öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum.
Brigitte Benjens, Burcu Şimşek, Cahit Güran, Dilek Menemenlioğlu, Fatoş Korkmaz, Gül Kalyoncu, Gülten Koç, Hamidiye Ünal, Hatice Pars, Hilal Aksoy, Iris Meyenburg Altwarg, İmatullah Akyar, İrem Öz, Mehmet Ballıkaya, Murat Önsoy, Nilgün Kuru Alıcı, Nur İzgü, Oğuz Işık, Reyhan Atasü Topcuoğlu, Sabine Behnert, Sabine Torgler, Selviye Spriewald, Sultan Ebru Bulgurcuoğlu, Şengül İnce, Türken Çağlar, Uğur Sadioğlu, Walter Glos, Yaşar Bilgin, Zehra Gök Metin, Zeynep Begüm Kalyoncu Atasoy Bu eser, 2019 yılında Türk-Alman ilişkilerini multidisipliner bir anlayışla ele almak gayesiyle kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HÜTAİ) ikinci yayınıdır. “Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri” başlıklı ilk yayınımız, merkezimizin kuruluşundan bir yıl gibi kısa bir süre sonra, 2020 yılında, yayınlanmıştı. Hacettepe Üniversitesinin Sağlık Bilimleri alanında Türkiye'de sahip olduğu rakipsiz konum, HÜTAİ olarak ikinci yayınımızı bu alanda yapmamız konusunda bizi teşvik eden en önemli etkenlerden bir tanesi olmuştur. Merkezimizin odak noktasında yer alan Türk-Alman ilişkilerinin, Sağlık Bilimleri alanında Hacettepe Üniversitesi önderliğinde geliştirilmesi en büyük temennimizdir.
Bu kitabın hazırlanmasında temel amaç; Türk-Alman sağlık sistemi ve sağlık politikaları içerisinde aile hekimliği, aşılama, pandemi sürecinde bakım, tamamlayıcı-alternatif tedavi uygulamaları, hemşirelik bakımı, yaşlı bakım modelleri ve sağlık bağlamında göçmenlik olgusu gibi son dönemlerde iki ülke arasında sağlık alanında gündemde olan konular hakkında bilgi vermek ve var olan bilgilerin zenginleşmesine katkı sağlamak olmuştur. Kitapta yer alan bölümler, her biri konu ile ilgili alanda uzmanlığı, çalışmaları ve deneyimi olan çok değerli yazarlar tarafından ele alınmış ve Türk-Alman ilişkisi içerisinde sağlık konusu multidisipliner bir bakış açısı ile sunulmuştur. Bu derleme kitabın, Türk-Alman Sağlık Bilimleri konusundaki literatüre zengin konu envanteriyle katkı sağlaması dileğimizle...


Dieses Buch ist die zweite Publikation des Forschungszentrums für türkisch-deutsche Beziehungen der Hacettepe Universität (HÜTAİ), das 2019 gegründet wurde, um türkisch-deutsche Beziehungen aus einer multidisziplinären Perspective zu betrachten. Unsere erste Publikation „Türkisch-Deutsche Studien- Band I: Beiträge aus den Sozialwissenschaften“ erschien 2020, kurz nach der Gründung unseres Forschungszentrums. Die wissenschaftliche Kompetenz und der Erfolg der Hacettepe Universität im medizinischen Bereich hat uns motiviert, eine zweite Publikation herauszugeben. Im Fokus steht nun die Erweiterung der türkisch-deutschen Beziehungen in den Gesundheitswissenschaften unter Führung der Hacettepe Universität.
Das Anliegen dieses Buches ist die Überlieferung fachlicher Kenntnisse über Familienmedizin, Impfung, Pflege in der Pandemie, alternative und komplementäre Pflegemethoden, Kranken- und Altenpflege unter der Rubrik des türkisch-deut- schen Gesundheitssystems und Gesundheitspolitik sowie der Beitrag zu Migration und Gesundheit, was in den letzten Zeiten zwischen beiden Ländern zu einem aktuellen Thema geworden ist. Autorinnen und Autoren haben mit ihrer Expertise zu den jeweiligen Themen beigetragen und zu türkisch-deutschen Beziehungen im Gesundheitswesen eine multidisziplinäre Perspektive verschaffen. Wir hegen die Hoffnung, dass dieser Sammelband einen fachlichen Beitrag leistet.

Brigitte Benjens, Burcu Şimşek, Dilek Menemenlioğlu, Fatoş Korkmaz, Gül Kalyoncu, Gülten Koç, Hamidiye Ünal, Hilal Aksoy, Iris Meyenburg Altwarg, İmatullah Akyar, İrem Öz, Mehmet Ballıkaya, Nilgün Kuru Alıcı, Nur İzgü, Oğuz Işık, Reyhan Atasü Topcuoğlu, Sabine Behnert, Sabine Torgler, Selviye Spriewald, Sultan Ebru Bulgurcuoğlu, Şengül İnce, Türken Çağlar, Uğur Sadioğlu, Yaşar Bilgin, Zehra Gök Metin, Zeynep Begüm Kalyoncu Atasoy.
Ahmet Bütün, Büşra Sapmaz, Ekin Özgür Aktaş, Emre Ersegün Günay, Esra Yurt, Fatih Cemal Tekin, Fatih Çakmak, Filiz Uludağ Baştimur, Gamze Özdemir, Göknur Parlak, Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Havva Nur Atalay, Hıdır Apak, Hülya Güllerci, İbrahim İkizceli, Leyla Baran, Mehmet Gül, Melih Kocatepe, Meltem Çatalbaş, Miraç İrioğlu, Mukadder Özbek, Nahsan Kaya, Nilay Çerkezoğlu, Orhan Çakır, Özcan Erdoğan, Recep Yücel, Saime Şahinöz, Sema Çifçi, Sevgi Öztürk Günay, Şadiye Mıdık, Şebnem Yücel, Yasemin Aslan, Yavuz Aslan, Yeşim Yeşil Acil servisler, son yıllarda ülkemizde ve dünyada giderek artan başvurular, pandemiler ve afetler nedeniyle sağlık hizmetleri sunumunun oldukça büyük bir oranını karşılamak zorunda kalmıştır. Bu dönemde acil sağlık hizmeti sunan ekip üyelerinin bölünmüş yol haritaları ile hizmetin kalitesini artırma çabalarının zorluğu, hatta etkisizliği de çıkarımlardan biri olmuştur. Çünkü acil sağlık hizmetlerinde hastanın sağkalımı olay yerinden başlayıp acil servis içerisinde devam eden sürecin her aşamasındaki bilgi, beceri ve ekip çalışmasına bağlıdır.
Bu nedenle acil sağlık hizmetlerinin sunumunda her meslek üyesinin yararlanabileceği bir kaynağa ihtiyaç duyulması bu kitabın oluşturulmasında ilham veren temel düşünce olmuştur. Kitapta bu ekibin üyesi olmaktan gurur duyduğumuz birçok kıymetli bilim insanları ile acil hizmetlerinin bütünlüğünün anlaşılır bir sunumu derlenmiştir.
Yirmi beş bölümden oluşan bu kitap, aynı zamanda multidisipliner bir bakış açısı sunmaktadır. Akademisyenlerin, araştırmacıların, sağlık çalışanlarının ve öğrencilerin istifade edebileceği nadide bir eserdir. Her bir acil sağlık üyesinin başvurabileceği güncel, uygulanabilir ve kritik düzeydeki anahtar bilgiler kolayca ulaşılabilir hâle getirilmiştir. Bu kitabın, acil sağlık hizmetlerine değerli emeğini sunan ve sunacak olan herkese katkı sunması dileğiyle.
Cansu Işık, Derya Kaya Şenol, Derya Öztürk Özen, Emine Koç, Eylem Toker, Feyza Nazik, Filiz Ünal Toprak, Gürkan Sert, Hilal Uslu Yuvacı, Kevser Özdemir, Mehtap Omaç Sönmez, Metin Yıldız, Nazlı Baltacı, Özlem Doğan Yüksekol, Öznur Yaşar, Selim Karaküçük, Semiha Özkan, Songül Aktaş, Yasemin Aydın Kartal, Yasemin Hamlacı Başkaya, Zekiye Turan Sağlıklı nesiller, toplumlar ve sağlıklı bir geleceğin en önemli unsurlarından biri üreme sağlığıdır. Üreme sağlığı sorunlarını ele alan kitabımız bu sorunlarla baş etmede sağlık profesyonellerine geniş kapsamlı bilgi sunarak dünyada ve Türkiye’de üreme sağlığı cinsel sağlık ve aile planlamasına yönelik güncel durumu da göstermeye çalışmaktadır. İlaveten değişen toplum yapısı ve üreme sağlığı geniş bir perspektifte değerlendirilmiş olup kadınlar başta olmak üzere erkekler, çocuklar ve riskli grupların cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlamasına yönelik ihtiyaçlarını belirlemede sağlık profesyonelleri ve adaylarına eğitici, yenileyici ve esin kaynağı olabileceğini düşünmekteyiz.
Mete Akısü Bebeğiniz beklenen tarihten önce mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin.
Çünkü her gün binlerce bebek beklenen tarihten önce dünyaya geliyor ve bu minik prematüreler kısa süre içerisinde, annelerinin kucaklarında sağlıklı şekilde evlerine varıyorlar.
Unutmayın ki hiç kimse bebeğinize, sizden daha çok yardım edemez. İşte prematüre bebeğinizle ilgili tüm bilgileri bulabileceğiniz bu kitap, minik bebeğinizi büyütürken her zaman yanınızda olacaktır.
Yazar, otuz yılı aşkın meslek yaşamı boyunca binlerce prematüre bebeğin sağlığına kavuşmasına katkıda bulundu. Prematüre bebekleri ve ailelerini çok iyi tanıyor. Yıllarca biriktirdiği bilgi ve tecrübelerini bu kitapta sizlerle paylaşıyor.
Glenys Boxwell Son yıllarda, bebek sağlığına verilen önem, teknolojik gelişmeler ve bu teknolojinin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanımı, yenidoğan mortalitesini düşürürken, pulmoner, nörolojik ve gelişimsel morbiditeyi arttırmıştır.
Yenidoğan yoğun bakım gereksinimi olan bebekler, hastalıklarının veya deformitelerinin ağırlığı veya gestasyon yaşının küçüklüğü nedeniyle uzun süre hastanede kalmaktadır. Yenidoğan yoğun bakımı; tanı ve tedavi işlemlerinden, kanıta dayalı uygulamalar, bireysel temelli gelişimsel ve aile merkezli bakım, yenidoğanın resüsitasyonu, ısı, solunum, kardiyovasküler, nörolojik, hematolojik hastalıklar, beslenme ve ağrı yönetimi, sıvı ve elektrolit dengesi, enfeksiyon kontrolü, anestezi ve cerrahisi, yenidoğan transportu ve etiğe kadar uzanan, hatta kayıp yönetimini de kapsayan, multidisipliner ve karmaşık bir süreçtir. Yenidoğan yoğun bakımında, mortalite ile birlikte, morbiditeyi düşürmenin tek yolu profesyonel yenidoğan hemşireleri ile bakım kalitesini yükseltmektir.
Bu çerçevede, yoğun bakım gereksinimi olan yenidoğanların yaşama daha sağlıklı başlamaları için yenidoğan yoğun bakım hemşirelerini profesyonel rolleri ve sorumlulukları konusunda onları sürekli destekleyecek bir kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kitabın amacı, yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine ve öğrenci hemşirelere bir başucu kaynağı sağlamaktır.
Saliha Koç Türkiye'de son on beş yılda yaşanan değişimler, kaçınılmaz olarak sağlık sektörünü ve politikalarım da etkiledi. Yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle hepimiz hazır olmadığımız sorunlarla baş etmeye çalışırken, birçok meslektaşımızı mesleğe küstürdük ve hevesle çalışanları da tükettik...
Bunlar yaşanırken yapılması gereken tek şey, mesleğe yeni başlayan hemşire ve
yöneticiler için yeni eğitim ve geliştirme araçları kullanarak, onların sistemli bir şekilde gelişmelerinin desteklenmesidir. Bu durumda önemli olan, sadece
hemşirelerin kalıcı olması değil, onların her gün bir önceki güne göre değişmesi ve gelişmesi için gerekli adımların atılması da yerine getirilmesi gereken önemli sorumluluklardandır. İşte bu kitap; hemşirelik mesleğinde yaşanan sıkıntılarla baş etmeniz için bakış açınızı değiştirmenizi destekleyecek ve “çalışma arkadaşlarınızdan sorumlu bir numaralı yetkilinin siz olduğunuz” fikrine kucak açmanızı sağlayacak olan liderlik becerilerinizi kullanma konusunda sizlere yol gösterecek önemli bir rehberdir. Bilgilerin deneyimlerle birleştirilerek aktarıldığı bu önemli eser, hemşirelik dünyasında bir yolculuğa çıkıyor...
Hemşireliğe giden yolda yolunuzu aydınlatması dileğiyle...