Dâhili ve Cerrahi Hastalıklar \ 1-1
Servet Kayhan Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) günümüzde giderek artan sıklıkta görülmekte olan, özellikle 45 yaş üstündeki sigara kullananları daha çok etkileyen ve sağlık harcamalarında önemli bir yer tutan ölümcül bir hastalıktır. İyi tarafı ise artık günümüzde KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH’ın tanı konulduktan sonra, ömür boyu takip edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu aynı zamanda hasta ve hekim işbirliğinin asla ihmal edilmemesi gereken bir husus olduğunu hatırlatmak isteriz. “50 soruda KOAH” kitabı hastaların kolay anlayabileceği bir şekilde hazırlanmış olup KOAH nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm önerilerini içermektedir. KOAH oluşumunu önlemek KOAH’ı tedavi etmekten çok daha kolay ve daha az maliyeti olan bir yöntemdir. KOAH’ı önlemenin yolu sigara ve tütün mamullerinin kullanılmaması ve temiz bir atmosfer solumaktan geçer.
Hüseyin Akyol Meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Ülkemizde her 8 kadından 1’i meme kanseri olmaktadır. Ailede meme kanseri varlığında ve diğer risk faktörleri olan kadınlarda bu oran artmaktadır.
Kadınlarda ölümle sonuçlanan kanser hastalıkları arasında da meme kanseri birinci sırada yer almaktadır. Toplum sağlığını oldukça etkileyen bu kanser türü ile mücadele kapsamında erken tanı kritik önem taşır. Hastalığın erken evrede fark edilmesi için öncelikle bu hastalığı tam anlamıyla tanımak, sık karşılaşılan belirti ve bulgular hakkında eksiksiz bilgi sahibi olmak, doğru zamanda mamografi çekimi ile hastalığı teşhis edebilmek oldukça önemlidir. Her ne kadar ilerleyen yaşlarla beraber görülme sıklığı artsa dahi, meme kanseri riskini azaltmanın bazı yolları bulunmaktadır.
Bu kitap ile meme kanserinin en çok merak edilen sorularına cevap verilmekte ve hastalıkla ilgili bilgiler paylaşılmaktadır.
İpek Ada Alver, Fatih Candemir Ameliyathane hastalar için bilinmezlerle doludur. Herkesin bilinmeyene karşı kaygı ve endişeleri olduğu gibi ameliyathanenin bilinmezliği de hastalarda soru işaretleri oluşturur: “Ne yapmalıyım? Nasıl hazırlanmalıyım? Bana ne yapacaklar?”
Ameliyat olacak kişiler çevrelerindeki insanların ameliyat deneyimlerinden etkilenerek genellikle olumsuz düşünceler ve davranışlar edinebilirler. Zaman içerisinde edinilen bu davranışlar insanlar tarafından doğru kabul edilebilmektedir.
Bu durum hastanın ameliyatının planlanması geciktirebilir, ameliyat olacak kişilerin psikolojik sağlığını bozabilir, ameliyat sonrası iyileşme sürelerini uzatabilir, erken dönemde enfeksiyona açık hale getirebilir, hastada komplikasyonlar gelişmesine sebep olabilir. Tüm bunlar ve daha fazlası hastanın sağlığına kavuşmasını geciktirmekle birlikte kalıcı hasarlar da oluşturabilir.
Kütüphanenizin en temel kaynaklarından birisi olabilecek bu kitap, ameliyat öncesi dönemden başlayarak ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönemle ilgili en çok merak edilen sorulara cevap niteliğindedir.
‘’Her insanın tedavi deneyimi ve bu deneyimden edindiği bilgiler kendisine özeldir!’’
Nilay Aksoy Toplum eczacıları, küresel sorumluluklarını yerine getirebilmek, çeşitli halk sağlığı hizmetlerini sağlamak ve hastalıkların yönetimine katkı sunabilmek için geleneksel ilaç dağıtım rollerinin ötesine geçmelidir.
Bu sorumlulukların etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için eczacıların yüksek derecede eğitime sahip ve farmasötik bakım konusunda yetkin olmaları sağlanmalıdır. Oysaki, eczacılık eğitimi sırasında edinilen teorik bilgiler ile eczacılık mesleğinin pratik uygulaması arasında bir boşluk mevcuttur. Bu eksiklik nedeniyle eczacılık eğitimi alan öğrenciler veya yeni mezun eczacılarda bilgilerine güvenememe sorunu ortaya çıkmaktadır.
Bu kitap da eczacılara, hastalarının tıbbi durumlarını anlayıp farmasötik bakım ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olacak bilgileri ve basit sağlık sorunlarını çözmek için sıklıkla eczaneye başvuran hastalara ilişkin eğitici senaryoları kapsamaktadır. Ayrıca doktorların hastalarına reçete edebileceği potansiyel tedavi seçenekleri, eczacıların önerebileceği ilaç dışı tedavi yaklaşımları ve hasta danışmanlığı sırasında vurgulanması gereken önemli hususlar hakkında genel bir bakış da sunmaktadır.
Hastane veya toplum eczanelerinden uyarlanmış 25 farklı olgu setinden oluşan bu kaynağın hem eczacılık öğrencileri hem de mesleğini icra eden eczacılar için değerli bir başucu kitabı olacağına inanıyorum.
Öge Çultu Kantaroğlu, Tutku Soyer “Bu kitapta; çocuk cerrahisi kliniklerine başvuran hastaların akıllarına takılan birçok soru, Tutku hocanın hem bilimsel hem pratik açıklamalarıyla yanıt buluyor. Çocukların anne karnında başlayıp ergenliğe uzanan hayatlarında görülen cerrahi sorunları yalın dille anlatan kitap, çocukları için endişelenen ebeveynlerin imdadına yetişecek kısa, net ve anlaşılır yazımı ile harika bir kılavuz. Her evin kitaplığında bir yeri olmalı!"
Prof. Dr. Özlem Boybeyi
Hacettepe Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Müslim Yurtçu Tıp öğrencileri ile 22 yıl boyunca bizzat gerçekleştirdiğimiz teorik ve pratik yüksek lisans eğitimi surecinde onlardan gelen ısrarlı istek üzerine kitabımız yayına hazırlanmıştır. Tıpta tedaviler; çağdaş, medikal, endoskopik ve robotik girişimlerle desteklenen deneysel ve klinik çalışmalar ışığında gerçekleştirilir. Bu anlayışla kitapta; bilinmesi gereken temel konuların yanı sıra özofagus atrezisi, konjenital daifram hernisi, hipertofik pilor stenozu,gastroozofajeal reflu, gastroşizis, omfalosel, travma, koledok kisti ve bilier atrezi gibi genel çocuk cerrahisi konuları özet olarak anlatılmıştır. Ayrıca total kolonik aganglionozis, anorektal alformasyon, mekonium ileus, annuler pankreas, malrotasyon, Ladd Bandı, intestinal atrezi, nekrotizan enterokolitis, konjenital bantlar ve tumorler (teratom, Wilm’s, noroblastom, rabdomiyosarkom vb) gibi yenidoğan cerrahisi hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

Sık karşılaşılan karın ağrısı nedenlerinden; akut apandisitis, Meckel Divertikulitisi, mezenter lenfadenitis, akut gastroenteritis, konstipasyon, inferior miyokard infarktusu, akut romatizmal ateş, sağ bazal pnomoni, Familial Mediterranean Fever, Henoch Schonlein Purpurası, Hemolitik Uremik Sendrom, orak hucreli anemi, diabetes mellitus ketoasidozu, invajinasyon, volvulus, nekrotizan enterokolitis, Hirschsprung Hastalığı, kolesistitis, kolelitiazis, koledokolitiazis, kolanjitis, Karaciğer Kist Hidatiği, Koledok Kisti, hepatitis, ureteropelvik bileşke obstruksiyonu, ureterovezikal bileşke obstruksiyonu, vezikoureteral reflu, posterior ureteral valv, pyelonefritis, urolitiazis, glob vezikale, pankreatitis, pankreas psodokisti, epididimoorşitis, inkarsere inguinal herni, inmemiş testise bağlı testis torsiyonu, gastrointestinal sistem perforasyonu, dismenore,

Mittelschmerz Ağrısı, over kisti, over torsiyonu, over tumoru, tifo, tuberkuloz, ulseratif koli- tis, Crohn Hastalığı, primer peritonitis (konjestif kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom, immun yetmezlik, malignite, sistemik lupus eritematosus), psikolojik nedenler ve parazitoz hakkında ozet bilgi verilmiştir. Yine çocukların inguinal bolge cerrahi patolojileri [inguinal herni, hidrosel (kominikenonkominike), funikuler kist, Nuck Kanalı Kisti, inmemiş testis, retraktil testis,ektopik testis, akut skrotum (testistorsiyonu, epididimoorşitis, varikosel)],ureteropelvik bileşke obstruksiyonu, ureterovezikal bileşke obstruksiyonu, vezikoureteral reflu, ureterosel, ektopik ureter, posterior ureteral valv, hipospadias, epispadias ve ekstrofi vezika gibi çocuk cerrahisinin yarısından fazlasını oluşturan çocuk ürolojisi vakalarından soz edilmiştir.
Minor çocuk cerrahisi patolojilerinden; hipertrofik frenulum lingua, korozif ozofajitis, tiroglossal kist, brankial kist, tortikollis, kistik higroma, umblikal herni, umblikal granulom, fimozis, parafimozis, penil kordi, gomulu penis, labial sineşi, anal fissur, yabancı cisim, yanık, uriner inkontinans, urodinami (instabil mesane/detrusor sfinkter dissinerjisi vb) ve beslenme konuları hakkında kısa bilgi verilmiştir. Özet mahiyetinde, gerekliyi içerip gereksizi dışlayan ve sınavlara yönelik yardımcı kaynak olarak hazırlanan kitabımızın resimleri yazara aittir. Okuyucularına katkıda bulunması dileğiyle…
Hakan Gülmez Salgın hastalıklar tarih boyunca insan topluluklarını etkilemiş, kimi zaman milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur.
Şimdi ise Dünya kısa sürede önce Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında da tüm dünyaya yayılan COVİD-19 salgını ile karşı karşıyadır. Bu yeni virüse karşı kesin bir ilaç tedavisi ve aşının henüz olmaması, bazı ülkelerin tedbir almakta gecikmesi salgının yayılım hızını arttırmıştır. Bu ölümcül hastalığın tedavisinde çaresiz kalan modern tıp ve hızla artan hasta sayıları. Tüm dünyada arka arkaya alınan seyahat kısıtlamaları, okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi, çalışma saatlerinin kısaltılması, mümkün olan işlerde ev ofisi çalışma sistemine geçilmesi, kahvehane, kafe, restoran, sinema, alışveriş merkezi gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği yerlerin kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamaları. Sanki bir filmin içerisindeymişçesine bir anda ve hızla ilerleyen bu olayları insanların anlama çabaları…
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisini yaşadığımız bu olağanüstü dönemde, çok sayıda kaynaktan ve çok miktarda ortaya çıkan bilgiyi insanların anlamakta zorlandığını kendi çevremde de görüyorum. Ben de önceki deneyimlerinde yola çıkarak COVID-19 pandemisi ile ilgili bilgileri yalın ve yediden yetmişe herkesin ve her kesimin anlayacağı bir şekilde “En Kolay Anlatımı ile COVID-19 Pandemisi” kitabında bir araya getirmeyi amaçladım.
Bu eserimin bilginin en doğru şekliyle toplumun tüm kesimlerine ulaşmasına ve bu salgınla mücadeleye katkısı olacağını düşünüyorum.
Ali Ayyıldız, Ayşegül Dokutan, Ayşegül Öksüzoğlu, Buğra Keseroğlu, Canan Türkyılmaz, Emre Huri, Engin Doğantekin, Güler Şaşmaz, Hacer Cavidan Gülerman, Mehmet Ezer, Nuray Bozkurt, Özlem Moraloğlu Tekin, Özlem Saylık Uzunlar, Pınar Gülşen Çoban, Şerife Suna Oğuz, Tahsin Batuhan Aydoğan, Tayfun Güngör, Tolga Karakan, Turgay Akgül, Yeksin Helvacıoğlu Karataş Öğrenciler ve klinisyenler için hazırlanan Genital Mikrobiyota ve Fertilite kitabı, erkek ve kadınlarda genel sistem mikrobiyotasını hem ürolojik hem de jinekolojik yaklaşımla ele alan ilk medikal eserdir.
Bu kitabın bir amacı da fertilizasyon alanında çalışmalar yapan ve bu konuya ilgi duyan profesyonelleri mikrobiyota gerçeği ile tanıştırmak, aynı zamanda mikrobiyotaya ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yapan bilim insanlarının da fertilite alanına ilgi duymalarını sağlamaktır. Bu bağlamda kitap, güncel literatür verileri içermektedir.
Ayşegül Öztürk Birge, Fatma Hastaoğlu, Fatma Özkan Tuncay, Mehmet Ali Kurçer, Pelin Çelik, Tülay Kars Fertelli, Türkan Çalışkan, Ufuk Demirel, Zeynep Erdoğan Kronik hastalıklar, uzun süreli tedavi, yakın izlem ve bakım gerektiren, fizyolojik ve psikolojik fonksiyonlarda gerilemeye neden olan, uzun süreli sorunlardır. Sağlık bakım maliyetini artırdığı gibi bireylerin yaşam kalitesi üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Sistemlere göre en sık karşılaşılan kronik hastalıkların kapsamlı değerlendirmelerinin yapıldığı bu kitap, özellikle üniversitelerin ara insan gücü yetiştirmesi için açılan ön lisans programları öğrencilerinin hastalık bilgisi ve kronik hastalıklar bilgi düzeylerini artırmaya yönelik hazırlanmış ve alanda ilgi duyan tüm öğrenci ve hocalara rehberlik etmesi amaçlanmıştır.
Adem Köse, Ahmet Tarık Eminler, Ali Asan, Arda Bilgili, Ayşe Arıkan, Ayşe Batırel, Ayşe Gülden Bekgöz, Ayşe Rüveyda Uğur, Barış Otlu, Bekir Tunca, Bilal Toka, Burak Ezer, Buse Pulat, Demet Sertel, Elif Ercan, Elif Seren Tanrıverdi, Emin Ediz Tütüncü, Emine Parlak, Emre Dönmez, Ertuğ Toroslu, Fehmi Tabak, Gökcen Başaranoğlu, Gül Ebrar Basar, Güliz Uyar Güleç, Hasan Yılmaz, Hatice Sena Cinkil, Hülya Çaşkurlu, İbrahim Erayman, Mehmet Gül, Mehmet Özdemir, Merve Sefa Sayar, Metin Başaranoğlu, Mustafa Altındiş, Mustafa Sadeçolak, Nazife Sultanoğlu, Nevin İnce, Nihal Uyar Aksu, Nuray Uslu Kızılkan, Rahmet Güner, Rukiyye Bulut, Saadettin Hülagü, Selim Öncel, Selma Demirbaş Yüceldi, Semanur Kuzi, Sevin Kırdar, Sibel Gökçay Pek, Sibel Yıldız Kaya, Şafak Kaya, Tamer Şanlıdağ, Tayibe Bal, Tuna Demirdal, Yasemin Çağ, Yurdagül Albayrak Bu kitap, Hepatit B virüsüne odaklanarak insan sağlığı için önemli bir konuyu ele almaktadır. Hepatit B, dünya çapında birçok insanı etkileyen bir viral enfeksiyondur ve karaciğer hasarına yol açabilir. Bu kitap hem akademik bir perspektif sunmayı hem de popüler bir anlatıyla bu önemli konuya ışık tutmayı amaçlamaktadır.
Hepatit B'nin etkileri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak, hastalar, sağlık profesyonelleri ve halk sağlığı çalışanları için hayati önem taşır. Bu kitap; güncel araştırmaları, klinik deneyimleri ve uzman görüşlerini bir araya getirerek okuyuculara Hepatit B enfeksiyon temellerini, tanı, tedavi ve yönetimindeki güncel gelişmeleri anlatmayı hedeflemektedir.
Abdurrahman Aktümsek Bu kitap, yıllardır ihtiyacı duyulan bir eksikliği gidermek amacı ile hazırlanmıştır. Geniş insan kitlelerine insan yapısı ile en yaygın olarak görülen hastalıklarla ilgili temel bilgileri vermeye ve duyduğu veya okuduğu sağlık bilgilerini anlayabilecek bir seviye kazandırmaya çalışılmıştır. İnsan yapısı organ sistemleri halinde ele alınırken sistemlerin anlaşılabilmesi için onları oluşturan hücre ve dokular hakkında da bilgiler verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 ANATOMİYE GİRİŞ
BÖLÜM 2 HAREKET SİSTEMİ (SYSTEMA LOCOMOTORIUM)
BÖLÜM 3 KAS SİSTEMİ (SYSTEMA MUSCULARE)
BÖLÜM 4 SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM)
BÖLÜM 5 DUYULAR VE DUYU ORGANLARI (ORGANA SENSUUM)
BÖLÜM 6 ENDOKRİN SİSTEM
BÖLÜM 7 DOLAŞIM SİSTEMİ (SYSTEMA CIRCULATORIUM)
BÖLÜM 8 SOLUNUM SİSTEMİ (SYSTEMA RESPIRATORIUM)
BÖLÜM 9 SİNDİRİM SİSTEMİ (SYSTEMA DIGESTORIUM)
BÖLÜM 10 BOŞALTIM SİSTEMİ (SYSTEMA RENALE)
BÖLÜM 11 ÜREME SİSTEMİ (ORGANA GENITALIA)

Nuriye Büyükkayacı Duman Kadın ve çocuk nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısından fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde kadın sağlığındaki iyileşmenin, toplumun sağlığının iyileştirilmesinde önemli bir belirleyici unsur olduğu söylenebilir. Ancak Küresel ve Türkiye özelindeki veriler günümüzde hala Tüm Dünyada kadın sağlığının arzu edilen düzeyde olmadığını göstermektedir.
Kadınların özellikle üreme çağında gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde erkeklere kıyasla daha fazla üreme sağlığı sorunu yaşadığı ve yaşam boyu üremeye bağlı hastalık yükünün üç kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Günümüzde karşılanmamış aile planlaması gereksinimi, adolesan gebelikler, dismenore, HIV/AIDS, abortus, sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, serviks kanseri, vajina-vulva kanseri, uterus kanseri, over kanseri, meme kanseri kadınlarda sık rastlanılan üreme sağlığı sorunları olarak görülmektedir. Sağlıklı İnsanlar 2030 raporuna göre (Healty People 2030) kadın sağlığını erkeklere göre çeşitli sebeplerle daha fazla etkileyen faktörlerin eşitlikçi bakış açısıyla giderilmesi, sağlık taramalarının ulaşılabilir olması, üreme sağlığı sorunlarının belirlenerek uygun tedaviye hızlı bir şekilde erişimlerinin sağlanmasına dikkat çekilmiştir. Bu durum uzmanlaşmış sağlık hizmeti sunucusu ihtiyacına ve literatür gereksinimine de işaret etmektedir.
Ulusal literatür incelendiğinde Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Hastalıkları ve Doğuma ilişkin sınırlı sayıda kaynak kitap olduğu görülmektedir. Hemşirelik lisans programlarında mesleki ders olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ders içeriğinde temel konuların yanı sıra holistik bakış açısıyla kadın sağlığını etkileyebilen sosyokültürel unsurları inceleyen konulara da yer verilmektedir. Toplamda 48 bölümden oluşan bu dev referans kaynağın içeriği bu husus göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Kitapta yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Sağlığına Etkileri, Kadına Yönelik Şiddet, Pandemi ve Afetlerde Kadın Sağlığı,
İklim Değişikliğinin Kadın Sağlığına Etkileri” gibi konu başlıkları buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca ulusal literatürdeki kitapların içeriğinden farklı olarak bu kitapta lisansüstü eğitim müfredat içeriğinde işlenen bazı konu başlıklarına da kanıta dayalı uygulamalar ışığında yer verilmiştir. Kitapta yer alan “Prekonsepsiyonel Bakım ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Dünyada ve Türkiye’de Doğuma Hazırlık Felsefeleri, Doğum Eyleminin Birinci, İkinci ve Üçüncü Evresinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Kanıta Dayalı Uygulamalar Işığında Postpartum Erken Taburculuk ve Evde Bakım, Doğum Sonu Dönem ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Doğum Sonrası Dönemde Sağlıklı Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Ağırlık Değişimi, Adolesanlarda Sık Görülen Üreme Sağlığı Sorunları, Klimakterik Dönem Kadın Sağlığı Sorunları ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Yaşlılık Dönemi Kadın Sağlığı Sorunları ve Kanıta Dayalı Uygulamalar “gibi konu başlıkları buna örnek olarak verilebilir.
Servin Yeşil Günal Bilimin bu kadar hızlı gelişmesi ve hızlı bilgi akışı, tıbbi terimlerin doğru ve yerinde kullanılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Bu kitapla, terimlerin daha kolay kavranabilmesi, akılda daha kalıcı olabilmesi ve daha etkili öğrenilmesi hedeflenmiştir. Özellikle kendi kendine çalışmak isteyen tıp, hemşirelik ve sağlık meslek yüksek okul öğrencileri için bir başucu kitabıdır.
Bu kitapta; tıbbi kelime oluşturma teknikleri, vücut yapısı, hastalıklarla ilgili genel terimler, tanı yolları, kullanılan ilaçlar, her bir vücut sisteminin tanımı, anatomik ve fizyolojik terimleri, o sistemle ilgili kök, son ve ön eklerle yapılmış örnek terimleri, ilgili uzmanlık dalları, o sistemin hastalıkları, tanı ve tedavi ile ilgili terimlerine yer verilmiştir. Terimlerin daha iyi analiz edilebilmesi için cümle sonunda birçok terimin, varsa, kök ya da eki parçalanmış olarak verilmiş, hemen yanında gerçek anlamlarıyla ya da ilk kullanım biçimiyle birlikte not edilmiştir. Ayrıca her sistemin sonunda, konunun daha iyi algılanabilmesi için o konu ile ilgili kendinizi sınayabileceğiniz “konu çalışmaları” adı altında küçük sınavlara ve ardından soruların yanıtlarına yer verilmiştir.
Harold Ludman, Patric J.Bradley Kulak, Burun ABC ve Boğaz Kulaklar, Burun Boğaz ortak koşulları yönetimine köklü en çok satan bir kılavuzdur. Ortak sunumların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi için semptomatik bir yaklaşımı takip eder ve birincil bakım değerlendirmesi ve yönetimi ile ne zaman ve neden uzman görüşüne başvurulacağı konusunda rehberlik sağlar.
Günümüzde oto-rhino-laringoloji ve baş-boyun cerrahisini yansıtacak şekilde revize edilmiş yeni fasıllar, artan uzmanlaşma ve kulak çınlaması, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, yüz plastik cerrahisi gibi semptomların olası nedenleri ve uzman tedavisinin daha iyi anlaşılmasını ele almaktadır. , Baş-boyun travması ve yabancı cisimler, ve uzman olmayan değerlendirme ve muayene. Rhinoplasty, pinnaplasty, non-melanom cilt tümörleri, tiroid hastalığı ve baş-boyun kanseri için yeni içerik var ve birçok yeni tam renkli illüstrasyon ve algoritmalar var.
Alper Şener, Bahar Sevimli Dikicier, Banu Karaca, Barış Önder Pamuk, Bilal Toka, Elif Oral, Erdem Eren, Gülseren Pamuk, Hamad Dheir, Hilal Uslu Yuvacı, Hülya Şirin, Kevser Özcan, Korhan B. Bayram, L. Arzu Aral, Mehmet Fatih Orhan, Murat Aksun, Mustafa Altındiş, Mustafa Karaca, Muzaffer Onur Turan, Nihan Karakaş Yeşilkaya, Özgül Ocak, Seçil Özkan, Selma Altındiş, Serkan Bilgin COVID-19 salgını ile mücadelede aşılama ile varyant rallisi devam ededursun bir yandan da enfeksiyonu bir kere geçiren bireylerin nerede ise üçte ikisinde geçmeyen hâlsizlik, nefes darlığı, kas iskelet sorunları, çarpıntı, artmış kalp hızı, iğnelenmeler, karıncalanmalar, uyuşmalar, sisli beyin (unutkanlık ve donukluk) ve diğer birçok sistemi ilgilendiren problemler devam edegelmektedir. Buna, enfeksiyon geçiren ve bu tür sorunları yaşayanlar sosyal medyada longCOVID demişler, daha sonra adı longCOVID yanı sıra postCOVID, uzun/uzamış COVID ya da COVID-19 sonrası multisistemik tutulum gibi kavramlarla anılmaya başlamıştır.
Uzun/uzamış COVID, COVID-19 enfeksiyonu geçiren bireylerde hastalığın başlangıcından haftalar aylar geçmiş olmasına rağmen devam eden etkileri kapsayan bir tablodur.
Uzun/uzamış) COVID’den dünya üzerinde ne kadar kişinin etkilendiği henüz bilinmemektedir ancak pandeminin ciddi etkisi geçtikten sonra bununla mücadele edileceği kesindir, yakın zamanda sağlık merkezlerinde “longCOVID - uzun/uzamış COVID poliklinikleri”nin açılması gerekebilecektir. Bu eser, COVID-19 geçiren bireylerden bazılarının daha sonra neler yaşayabileceğini, ne tür semptom ve hastalıklarla karşı karşıya kalabileceğini, ne tür önlemler alınması gerektiğini irdeleyen multisistemik bir değerlendirme kitabıdır.
Toplum sağlığına katkıda bulunması temennisi ile…
Gülşen Arslan Esas ve basit lösemi prensiplerinden başlayarak löseminin karmaşık moleküler temelleri, fizyolojisi, şimdiye kadar açıklanmamış oluşum teorileri, en yeni ve en güncel tedavileri gibi zor ve uzmanlık gerektiren detaylara kadar uzanan hastalık bilgilerini derlediğimiz bu kitabı profesyonellerin ilgisine sunarak lösemi tedavilerinde etkin yolların kullanımını arttırmayı amaçladık. Lösemi hakkında mevcut eğitim kaynaklarının çok az olması nedeniyle kitabın başta hematolog/onkolog uzmanları ve tıp araştırmacıları olmak üzere tıp eğitimcisi ve öğrencilerinin temel başvuru kaynağı olarak kullanılması önerilmektedir. Kitap, daha önce literatürde yer almamış en yeni bilgiler ile tedavilere ulaşabileceğiniz ve Amerikan Hematoloji Derneği tarafından da ilginç yaklaşımlar içerdiği konusunda görüş almıştır. Anahtar noktalar ön plana çıkarılmış, boğucu felsefelerden kaçınılmıştır. Kitabın ilk bölümleri, lösemi hasta ve yakınlarına el kitabı olarak tavsiye edilebilecek sadelikte iken son bölümleri ileri derece uzmanlık gerektiren derin incelemeler içermektedir. Yeni araştırmalara öncülük edecek makaleler, örnek olaylar ve pilot tedaviler incelenmiştir. Önerilen tedavilerde etken dozlar ayrıntılandırılmış, hastaya spesifik uygulamalar üzerinde durulmuştur. Sadece lösemi değil başlıca hematolojik problemlerden biri olan tromboz da ele alınmış, alternatif sağaltım ve ilişkileri ortaya konmuştur.
Adeviye Çopur, Arda Borlu, Cumali Karatutlu, Elçin Balcı, Emrah Gökkaya, Galip Usta, Gamze Yüksel, Gülcan Demir Özdenk, İnci Bahar Çınar, İsmet Çelebi, Nursel Üstündağ Öcal, Ömer Demirbilek, Selma Durmuş Sarıkahya, Sema Çifçi, Şemsinnur Göçer, Tuncay Polat, Vasfiye Bayram Değer, Yavuzalp Solak Olağan Dışı Durumlar (ODD), hazırlık yapılmadığı takdirde günlük yaşamda olağan olmayan sonuçlar yaratarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeple ODD'lere karşı hazırlıklı olmak hem öncesi hem de sonrası için hayati önem taşımaktadır. Gelişen ve dinamik olan ODD'lere multidisipliner yaklaşımla çözümler üretmek zorunludur. Bu sebeple Halk Sağlığı Uzmanlığı bakış açısı ile ODD'ler öncesinde, sırasında ve sonrasında sistematik yaklaşım önem arz etmektedir. Türkiye'de güncelliğini koruyan önde gelen ODD'ler, coğrafi konumumuza bağlı meydana gelen sel, deprem ve ülkemizde bulunan savaş mağduru göçmen ve mültecilerdir. Bunlara ek olarak heyelan, ulaşım kazaları ve yangın gibi birçok doğa ve insan kaynaklı ODD yaşanmaktadır. Ayrıca ODD'lerde başarılı bir müdahale için yeterli bilgi birikimine de mutlak ihtiyaç vardır. Yeterli olmayan teorik bilgi düzeyimiz zaten karmaşık olan afet bölgesinde işleri zorlaştırmakta, hatta tüm işleyişi kaosa sürüklemektedir.
Hayati Öztürk, Okay Bulut, Özhan Pazarcı, Seyran Kılınç, Zekeriya Öztemür Ortopedi ve Travmatoloji alanında yazılmış birçok kitap vardır. Sunulan kitabımızın diğerlerinden farkı bu alana yeni başlayan öğrenciler için hazırlanmış olmasıdır. Kısa, açık ve anlaşılır bir şekilde konular işlendi. Kitap içeriği, ders müfredatlarına uygun ve öğrencilerin kolay ulaşabilmesi için vücut bölgelerine ayrılarak anlatıldı. Bolca vaka örneği içeren kitabımızdaki konular, test soruları ile pekiştirildi. Bu kitap, içerdiği pratik bilgilerle sağlık bilimleri ve tıp fakültesi öğrencilerinin stajlarında ellerinden düşürmeyecekleri bir kitap olmaya adaydır.
Mehmet Dumlu Aydın Kitapta anlatılan otonom ganglionlar beyin kabuğunun altındaki fay hatlarına benzer. Titreşimleri akıl depremlerine yani psikiyatrik bozukluklara yol açabilir. Sebebi ve mekanizması bilinmeyen hastalıkların nedenleri, otonom ganglionların henüz anlaşılamamış çalışma düzensizliklerinde saklı olabilir.

Prof. Dr. Nazan Aydın


Otonom ganglionlar sevk ve idare ettikleri organlardan atom ve moleküller hâlinde gelen bilgileri hammaddelerinden arındırarak anlamlandırır ve derin bilinci oluşturan omurilik, beyin sapı, insula ve beyin kabuğuna sunarlar. Bu nedenle de beynin derin istihbarat ağları adını almışlardır. Otonom ganglionlar beynin kara kutularıdır. Otonom ganglionlar sinyallerini irrasyonel ve karmaşık sayılarla kodlar. Her bir otonom ganglion, derin beynin âdeta bir gladyatörüdür.

Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın
Oğuz Tan Dünya Sağlık Örgütü, 2014’te, Türkiye’de her 10 kişiden birinin antidepresan ilaç kullandığını hesaplamıştı. Ülkemizde 2008’den 2020’ye kadar antidepresan tüketimi yüzde 176 oranında arttı. Son birkaç yıldaki yükseliş bile çarpıcıdır: Antidepresan satışı 2019’da 50 milyon kutuyken 2020’de 55 milyon kutuya, 2021’de 60 milyon kutuya yaklaştı.
Giderek daha fazla sayıda insan, psikiyatriste gidiyor, ruh sağlığını iyileştiren bir maddeye ihtiyaç duyuyor. Söz konusu ilaçlar hakkındaki sorular, zihinleri kurcalamaya devam ediyor. Neyi, ne ölçüde düzeltiyorlar? Bağımlılık yapıyorlar mı? Beyne zarar veriyorlar mı? Ne kadar süre kullanmak gerek? Ömür boyu kullananlar var, neden?
Bu eser, psikiyatride kullanılan bütün ilaçları, herkesin anlayabileceği bir dille ama bilimsel perspektiften taviz vermeden inceliyor.
Kitapta, ilaç dışı biyolojik yaklaşımlara da bir bölüm ayrılmış ve elektrikle (elektrokonvülsif tedavi), manyetik alanlar yaratarak (transkranyal manyetik uyarım) veya ışıkla (fototerapi) tedavi gibi örneklere yer verilmiştir.
Kitap; bunun da ötesinde, beynin, o muazzam organın işleyişine hayranlık duyan, kimyasal/bitkisel/fiziksel müdahalelerin zihin işlevlerini nasıl değiştirdiğini öğrenmek isteyen her yaş ve meslekten meraklı okuyucuyu tatmin etmeye çalışıyor.
M.Nedim Çiçek, Cüneyt Uzunlar Tıp değişen bir bilim dalıdır. Bu nedenle yedinci basımını hazırladığımız “Recete Tedavi El Kitabı’’ adlı bu eseri okurlarımızın isteği üzerine tekrar hazırladık. Yazar olarak tüm meslektaşlarımız bölümlerini güncelleyerek son halini vermiştir. Son halini verirken tüm kaynaklar gözden geçirilmiş olup yayına hazırlanmıştır. Kitaba; akupunktur, fitoterapi ve güncel olan Korona (Kovid-19) virüs konusu ve aşı bilgilerini de ilave ettik. Diğer bölümler güncelleştirilip yeni bilgiler ışığında tekrar yazılmıştır. Kitabın tüm pratisyen hekimlere, aile hekimlerine ve stajyerlere hayırlı olmasını dileriz.
Akın Bodur, Ayşe Güneş Bayır, Bilge Özkan, Cemalettin Bağcı, Fulden Karadal, İlknur Ucaş, Mehmet Gültekin Bilgin, Mevlüt Yener, Miray Aksu, Muammer Çorum, Nur Karaca, Nurhan Ertaş, Ömer Çetin, Özden Başkan, Sabiha Gonca Ünal, Saliha Nur Türk, Sanem Güven, Serkan İkiz, Suzan Yalçın, Zeynep Güler Yenipınar, Zeynep Soy
Ayşegül Bayramoğlu, Ayşegül Savci, Ayşegül Unutkan, Bahar Çelik, Burcu Yüksel, Büşra Arık, Çiğdem Ökten, Deniz Akkaya, Derya Şayır, Didem Çevik, Dilek Doruk Kondakcı, Emel Cihan, Emel Elem, Emel Sezici, Emine Güdek Seferoğlu, Esra Karabulut, Figen Vural, Güller Şahin, Halime Uğur, Havva Gezgin Yazıcı, İmran Boylu Gülek, Kevser Karacabay, Lütfiye Akkurt, Melike Ertem, Mustafa Karataş, Nalan Bostan Akmeşe, Nigar Çelik, Sercan Mansuroğlu, Sevinç Tüysüz, Sultan Güçlü, Veli Şahnalı İletişim, her türlü insan ilişkisinin kalbinde yer alan, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her birey onur ve saygı ile muamele görmeyi hak etmektedir. Bu gerçekten hareketle ortaya çıkan terapötik iletişim, sağlık hizmetlerinin sunum/kalitesini yükseltmede ve hasta/danışan memnuniyetini artırmada kullanılabilecek kişisel alan, mahremiyet, gizlilik ve güven ortamının sağlandığı, bilginin şefkatle buluştuğu, etkili ve empatik bir iletişim yöntemidir. Sağlık profesyonellerinin hasta/danışanlarını değerlendirirken hasta/danışan ve yakınları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmeleri; iletişim kurdukları bireylerin de kendilerine ait değerleri ve duyguları olan birer insan olduğunun farkına varabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu kitap, sağlık profesyonellerinin ve geleceğin sağlık çalışanları olan öğrencilerin hasta/danışanlarına bütüncül bakış açısı ile yaklaşarak terapötik iletişim becerilerini geliştirmeleri için rehber olacaktır.
Birgül Yabana Kiremit, Celal Katı, Elif Dikmetaş Yardan, Ferdane Betül Bölükbaşı, Gizem Zevde Aydın, Hüsniye Aşık, Nurcan Coşkun Us, Türker Yardan, Umut Beylik Sağlık, en fazla önem verilen konulardan biridir. Sağlığın olduğu yerde de tıbbi terminoloji önem kazanır. Tıbbi terminoloji, tüm sağlık çalışanlarının ortak dilidir. Kitapta öncelikle giriş, kökler, ön ekler ve son ekler olarak tıbbi terimlere yer verilmiştir. Diğer bölümlerin içeriğinde, anatomik terimler, tanısal terimler, semptomlarla ilgili terimler, cerrahi ve girişimsel işlemler ile ilgili terimlere yer verilmiştir. Tıbbi terimlerin öğrenilmesinin daha kolay hâle gelmesi amacıyla kitap bölümleri içine çözümleri ile birlikte kelime avı ve çengel bulmaca yerleştirilmiştir. Kitapta, sırasıyla hareket, kardiyovasküler, solunum, sinir, endokrin ve sindirim sistemleri terimlerine, kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimlere, üriner sistemi terimlerine, deri, göz ve kulağa ilişkin terimler ile onkoloji ile ilgili terimlere yer verilmiştir. Bu kitap, sağlık hizmetlerinde rol alan çalışanlar ve öğrenciler için faydalı bir kaynaktır.
Metin Şenol, Vesile Adıgüzel Bu kitap, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından Sağlık Bilimleri Fakültelerinde okutulan Sistem Hastalıkları dersinin eğitiminde, hem öğrencilere hem de ders verecek öğretim üyelerine yardımcı olmak amacıyla ders müfredatına uygun olarak anlaşılması kolay ve öğrencilerin ayrıntıda boğulmasından kaçınılarak yazılmıştır.
Hazırlanan bu kitapta konular 17 farklı başlık altında yer almaktadır. Her bir bölümde bahsi geçen sistemin terminolojisi, anatomisi, fizyolojisi, hastalıkların özellikleri ve tedavi yaklaşımları sade ve duru bir dille anlatılmıştır. Konuların içerikleri renkli görseller, şekiller ve tablolarla desteklenmiştir. Bölüm sonlarında örnek sorularla bilgiler pekiştirilmiştir.
Sistem Hastalıkları kitabının, doğru ve güncel bilgiler sunarak öğrencilere ve sağlık hizmetleri çalışanlarına her daim yol gösterici bir baş ucu kaynağı olması dileğiyle...
Ali Sami Gürbüz, Emel Ebru Özçimen Kadın hastalıkları ve doğum alanında okuyucuların günlük pratiklerinde, sınavlarda yararlanabileceği, bilgi kirliliğinden uzak, en son yapılan çalışmalarla desteklenen bilgilerle donatılmış bir kitap yazma projesinden yola çıkarak siz okuyucularımıza sunduğumuz kitabımız; alanında uzman hocalarımızın titiz ve özverili çalışması ile tamamlanmıştır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünün klasikleşmiş kitaplarını hep okuduk, okumaya da devam edeceğiz, size de okumanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Buradaki amaç, öğrencilik ve asistanlık döneminde pratikte karşılaştığımız soruların cevabını içeren aynı zamanda da kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yeni başlayan arkadaşlarımıza temel bilgileri verebilen bir kitap hazırlamaktı. Kitabımızın, bir hekim olarak girilen en büyük sınavda yani hasta başında verilen sınavda siz değerli hekimlere faydalı olması dileğiyle…
Peggy Stanfield, Nanna Cross, Y.H. Hui Bu kitap, başta tıp öğrencileri olmak üzere sağlık alanında eğitim alan tüm öğrencilere hitap eden bir eserdir. Tıbbi terminolojinin temel prensiplerini ihtiva etmektedir. İçerdiği bilgiler sade, kullanışlı ve günlük pratiğe uygundur. Her bölüm sonunda yer alan alıştırmalar sayesinde öğrenilen bilgilerin pratikte kullanımı sağlanmakta böylece işlenen ders pekiştirilmektedir. Tablolar ve renkli resimler ile metnin anlaşılırlığı artırılmaya çalışılmıştır. Öğretim elemanları tarafından ders kitabı olarak müfredata dâhil edilmesi gereken bir eser olduğu kanaatindeyim. Ayrıca pratik yapmak ve kendini geliştirmek isteyen her sağlık çalışanı veya öğrencisinin ders dışında da eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum.
Tüm sağlık emekçilerine ve geleceğin sağlık emekçilerine, geleceğimiz olan kıymetli öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum.
Dorothea Zeise-Süss Dr. Toshikatsu Yamamoto tarafından bulunan ve geliştirilen YNSA (Yamamoto Yeni Skalp Akupunkturu, Japon Skalp Akupunkturu), bir “mikrosistem akupunktur” formudur. YNSA, akupunktur eğitim öğretim programının ve bütün akupunktur topluluğunun bir parçasıdır.
Yamamoto’nun öğrencisi Dr. Dorothea Zeise tarafından kaleme alınan bu kitap, yazarın tecrübe hazinesini yansıtmaktadır. Metodun açık bir biçimde anlatılmasından sonra, Batı tıbbında sık karşılaşılan hastalıkların YNSA ile tedavisi, kliniğe entegrasyonu ve uygulanması 26 vaka örneği ile birlikte detaylıca ele alınarak tarif edilmiştir.
M. Ömer Nazar Diyabet hastalığı; Fransa, Rusya, Amerika gibi bazı ülkelerde azalırken özellikle Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerde artmaktadır. Diyabetin azalış ve artış sebeplerinin araştırılması için gerekenlerin devlet ve üniversiteler gibi ilgili kurum ve şahıslar tarafından yapılması gerekir. Araştırma enstitüleri veya araştırma ve uygulama merkezleri gibi oluşumlarla diyabet kavranılıp çözüme kavuşturulabilir.
Uygur Tababetinde Diyabet Hastalıkları Hakkında İlk Araştırmalar ve Tedavileri kitabı; ümidini diri tutan, olumsuzlukları aleyhine çevirmeyen, olup bitenlere duyarsız kalmayan ve bildiği kadarıyla kendisine bakan kişilere bilmediği yerde yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Prof. Dr. M. Ömer Nazar’ın Urumçi Uygur Tababeti Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları bölüm başkanı ve hastane başhekimi iken 1977 ve 1986 yılları arasında yapmış olduğu diyabet hastalıkları konusundaki poliklinik araştırmalar, Sincan Halk Özerk Bölgesi Sıhhiye Nezareti tarafından Urumçi Uygur Kazak Fen Umumlaştırma Neşriyatı tarafından kitap olarak bastırılmış ve bugün, tirajı artarak kitabın basımı devam etmektedir.
Prof. Dr. M. Ömer Nazar’ın 1990’dan beri Suudi Arabistan ve Türkiye’de diyabet hastalıkları konusunda yapmış olduğu çalışmalardan edindiği tecrübeleri, daha önce Urumçi’de basılmış olan kitabına ilave ederek ve miras eski yazmalar ve tedavi yöntemlerini cemederek bugüne kadar gelen reçeteleri, elinizdeki kitapla siz saygıdeğer okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.